Tarot karttana arkkityyppisen mielen tutkimusmatkaan

January 11, 2023

Teksti kirjoitettu Ääretön-lehteä varten kesällä 2022.

Tarot karttana arkkityyppisen mielen tutkimusmatkaan

Monet lukijat varmasti jakavat mystisten kokemusten kautta näkökulmani todellisuuden illusorisesta subjektiivisesta luonteesta. Itsen laajemmassa merkityksessä luomme itsellemme elämänkokemusta, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti evoluutio – siis laajentaa Luojan kokemusta itsestään.

Itsetietoisuuden tason illuusiossamme, jossa tämä lehti ilmestyy, suoraa kokemusta laajennetusta itsestämme on tarkoituksella sokeutettu. Tämän tarkoituksena on opettaa ehdotonta eli sokeaa rakkautta – siis rakastamaan ilman odotusta vastarakkaudesta. Tilanteestamme seuraa myös se, ettei tietoisuutemme riitä suoraan ymmärtämään illuusion toimintamekaniikkaa.

Arkkityyppisen mielen opiskelu tarot-korteilla avaa meille systemaattisen näkökulman ymmärtää kokemaamme illuusiota. Se auttaa ymmärtämään miksi asiat tapahtuvat niin kuin tapahtuvat ja avartaa maailmankuvaa hahmottamaan kirkkaasti olemisemme eri osa-alueet eli mielen, kehon ja hengen toiminnot.

Ykseysajattelua väitetyssä alienkontaktissa

Law of One eli Yhden laki on amerikkalaisen L/L Research -tutkimusryhmän 1980-luvun alussa kanavoima keskustelukokonaisuus, jossa ryhmä keskustelee telepaattisesti väitetyn 6. tiheyden kehittyneen sieluryhmittymän kanssa. Ra-nimellä esittäytyvä sosiaalinen muistikompleksi tarjoaa 106 keskustelusession aikana vastauksia muun muassa metafyysiseen evoluutioon, ufoihin, fysiikkaan, historiaan ja nykyhetkeen.

L/L Research -ryhmän takana on amerikkalainen fysiikan professori Don Elkins, joka UFO-bongailun kautta innostui ymmärtämään mitä ulkoavaruuden olennot ajattelevat. Ennen Yhden laki -kanavointeja ryhmä ehti tekemään valvekanavointeja lähes 20 vuotta, kunnes eräässä meditaatiosessiossa Carla Rueckert vaipui transsiin aloittaen Ra-kontaktin.

Yhden laki saa usein kiitosta sen kirkkaudesta ja sisäisestä yhteneväisyydestä. Se toimii erityisen hyvin sellaiselle, joka on kasvanut tieteellisen maailmankuvan kanssa, sillä Ra kuvaa metafyysisiä konsepteja fysiikasta tutulla tarkkuudella.

Arkkityyppinen mieli luo illuusiomme puitteet

Keskusteluissa Ra ei puhu ihmisistä, vaan alleviivaa jokaisen meistä olevan mieli/keho/henki-komplekseja. Rakennumme siis kolmesta osa-alueesta, joista jokaisessa kykenemme ilmaisemaan itseämme äärettömän monilla tavoilla. Kokemus syntyy näiden kolmen osa-alueen dynaamisen vuorovaikutuksen tuloksena.

Ran konseptualisoinnissa kaikki energioiden liike tapahtuu mielessä. Mielen voisi ajatella olevan eräänlainen näyttämö, joka heijastaa hengen Luojan äärettömästä potentiaalista laskevat energiat sekä kehosta eli illuusiosta nousevat energiat. Mieli sisältää kaikki tunteet, tuntemukset ja älylliset ajatukset. 

Tietoinen mieli on se osa tästä kentästä, jota tietoisuutemme valo valaisee. Tietoinen mieli seikkailee alitajunnan syvässä meressä valaisten sitä Luojan kokemukseksi itsestään. Tästä mielestä arkkityyppinen mieli on kuin itsetietoisuuden illuusiomme meren reunat, joiden sisällä kokemuksemme tapahtuu.

Arkkityyppinen mieli on siis energian liikkeen polkujen suunnitelma eli toisin sanoen suunnitelma kaiken energiankulutuksen rakenteesta ja kaikesta totuuden etsimisestä ilman vääristymää. Sen opiskelu avaa illuusiomme koodin sekä mahdollistaa uudenlaisen lähestymisen elämään ja totuuden etsimiseen.

Tarot arkkityyppisen mielen konseptualisoinnin työkaluna

Ra ehdottaa, että arkkityyppisen mielen ymmärtämiseksi tarvitaan konseptuaalinen järjestelmä, joka toimii karttana kokemuksen kautta tapahtuvaan ilmestykseen. Toimivia järjestelmiä ovat esimerkiksi astrologia, kabbalahin elämänpuu ja tarotin suuri arkana. 

Tarotin suuren arkanan 22 korttia kuvaa 22 arkkityyppiä, joista arkkityyppinen mieli rakentuu. Arkkityypit ovat konseptikomplekseja eli rakennelmia yksinkertaisista ja jakamattomista konsepteista, kuten muisti, tietoisuus tai tasapaino. Kukin arkkityyppi on itsenäinen asia itsessään, mutta myös arkkityyppien kanssakäymisen tutkiminen on keskeinen osa arkkityyppisen mielen kokonaisymmärryksen rakentamista.

Ra ehdottaa, että tarot-korttien symboliikkaa hyödynnetään tiekarttana tutkimusmatkassa, jossa etsijä pyrkii tietoisesti tulemaan kuksikin arkkityypiksi ja siten hyödyntämään niitä palvelustyössään. On syytä myös tiedostaa, että arkkityyppinen mieli on konseptuaalisesti moniuloitteisempi kuin mitä yksittäinen tietoinen mieli voi missään hetkessä ymmärtää. Siten jokaisella on aina oma subjektiivinen ymmärrys eikä kellään ole koko kuvaa.

Mielen, kehon ja hengen energiat kiertävät omiin tavoitteisiinsa

Suuren arkanan kortit yhdestä seitsemään kuvaavat mielen toimintaa. Mielen sydämessä on olento, joka etsii ja pyrkii oppimaan. Se rakentaa narratiivia itsestään eli laajemmassa perspektiivissä kuvaa maailman todellisesta luonteesta. Tämän se tekee vetämällä alitajunnan syvästä merestä tietoiseen mieleen elämänkokemusta, jota se ykseyden positiivisella polulla käsittelee, ymmärtää, hyväksyy ja siten integroi omaan olemukseensa.

Suuren arkanan kortit kahdeksasta neljääntoista kuvaavat kehon toimintaa. Keho on se materiaali, jota mieli käsittelee, eli jokainen hetki on keho, joka kuolee joka hetki syntyäkseen aina uudelleen. Kehitämme kehoamme tuomalla kurinalaisuutta tasaiseen virtaukseen, jotta keho voi alkemistin athanorina manifestoida mielelle ja hengelle kultaa.

Suuren arkanan kortit viidestätoista kahteenkymmeneenyhteen kuvaavat hengen toimintaa. Positiivisella olennolla henki on Luojan rakkauden ja valon säteilevä aurinko, joka alfana luo kaiken ja omegana vetää kaiken taas takaisin lähteeseen. Illuusiossamme henki alkuun uinuu alkukantaisessa pimeydessä, jossa ulkoisten mielipiteiden kahleet pitävät Luojan oman unensa pelkojen kahleissa. Hengen syklit kuvaavat hidasta, mutta vääjäämätöntä heräämistä sen todelliseen olemukseen. Henki herää itseensä.

Suuren arkanan kortti kaksikymmentäkaksi kuvaa itsetietoisuuden tason tavoitetta eli valintaa. Tämä valinta on kurottaa itsetietoisuudesta kohti Luojaa avaten yhteyden henkeen ja aloittaen seikkailun rakkauden johdatuksessa. Valinnan tehnyt on oman elokuvansa päähenkilö, mutta ulkopuolisen näkökulmasta usein hölmö narri. Se heittäytyy seikkailuun ilman järkevää selitystä vain sydämen ohjaaman seikkailun takia.

Neljäs tiheys valaisee kynällä ja mitalla etsivän polkua

Kasvoin voimakkaaseen materialistieteelliseen maailmankuvaan ja olin täysin sokea kaikelle metafyysiselle. Polku kuitenkin kääntyi kun en löytänyt uskottavia selityksiä tietoisuuden luonteelle. Uteliaisuus selityksille psykedeelimatkoilla koettua kohtaan johdatti lopulta henkiseen heräämiseen ja Ra-materiaalin pariin.

Ra-materiaali soveltuu äärimmäisen hyvin kokemukseen, jonka maailmankuvan pohja on rakentunut fysiikan kaavoista, tai kuten Ra asiaa kuvasi, niille, jotka “etsivät mitalla ja kynällä”. Tuotamme kanavointisessioista lyhyitä, 5-20 minuutin videoita Youtubeen Neljäs tiheys -kanavalle omatoimisen opiskelun tueksi. Tämän työn tueksi saimme 2021 syksyllä Rajatiedon yhteistyö ry:n tutkimustipendin. 

Todellisuuden luonteen tutkiminen tarot-korteilla on ollut erittäin valaisevaa ja toivon voivani jatkossa auttaa muitakin tällä polulla. Tervetuloa mukaan esimerkiksi Telegram-ryhmäämme keskustelemaan!

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia