LoO Sessio 38: Energiakehon täydellinen tasapaino

October 19, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Inspiraatio seuraa voimakkaasta tahdosta tietää

“Inspiraation mekanismi sisältää epätavallisen haluamisen kyvyn tai tahdon tietää tai vastaanottaa tietyssä alueessa seuranaan kyky avata ja luottaa siihen mitä te kutsutte intuitioksi.” Ra 38.4

Oli sitten kyse tieteestä, taiteesta tai mistä tahansa muusta tekemisestä, niin inspiraatio on luomista tyhjästä. Käytännössä me vain vedämme puoleemme sitä informaatiota, jota todella tahdomme tietää toteuttaaksemme tahtomme.

Ra väittää, että ydinenergian keksimisen prosessi toteutui tämänkaltaisella inspiraatiolla. Siis: ydinenergiaa kehittäneiden tiedemiesten halu tämänkaltaiselle informaatiolle veti tämän datan heidän suuntaansa. Aiemmin mainitusta poiketen sitä ei siis suoranaisesti annettu kenenkään toimesta ilman pyyntöä.

Ra väittää, että yksi syy tälle tahdolle oli Maldekilta tulleiden sielujen halu oppia. He halusivat toisen mahdollisuuden käyttää ydinenergiaa rauhanomaisesti eikä tuhoisasti.

Energiakehon täydellinen tasapaino

“Emme voi kertoa teille tätä, sillä jokainen tasapaino on täydellinen ja jokainen uniikki. Emme tarkoita olla epäselviä. Tarjoamme esimerkin. Tietyssä olennossa, käytetään tätä instrumenttia, säteet voidaan nähdä äärimmäisen tasaisina, punainen, oranssi, keltainen. Vihreä säde on äärimmäisen kirkas. Tämä on, sanoisimmeko, tasapainotettu himmeämmällä indigolla. Näiden kahden välissä on tasapainon piste, kommunikaattorin sininen säde säkenöiden tavallista korkeammassa voimassa. Violettisäteessä me näemme tämän uniikin spektograafin, jos haluatte, ja samaan aikaan puhtaan violetin ympäröivän kokonaisuuden; tämä puolestaan ympäröitynä sillä, joka sekoittaa punaisen ja violetin säteen, osoittaen mielen, kehon ja hengen yhdentymisen; tämä puolestaan ympäröitynä tämän olennon todellisen tiheyden värähtelykaavalla.” Ra 38.5 

Pohjimmiltamme olemme erilaisten värähtelytasojen uniikkien voimakkuuksien summa. Elämänseikkailun aikana avaamme ja aktivoimme yksittäisiä energiakeskuksia. Ran mukaan tärkeintä on kuitenkin tarkastella energiakehoa kokonaisuutena ja pyrkiä tasapainoon. Edellä mainittu esimerkki osoittaa, että tasapainon voi saavuttaa monella tapaa, ja että tasapaino on uniikki kullekin yksilölle.

Ra jatkaa, että tämä esimerkki voidaan nähdä sekä epätasapainoisena että täydellisesti tasapainossa. Jälkimmäinen tapa nähdä jokainen täydellisesti tasapainoisena juuri sellaisena kuin he ovat on avuksi kohdatessa muita ihmisiä. Kyky tuntea toisen yksilön tukoksia on käytännöllinen vain parantajille.

Teoriassa toisen näkeminen täydellisesti tasapainossa millä tahansa konfiguraatiolla on helppoa. Värien tasapainon katsominen ei nimittäin itsessään sisällä pienintäkään hitusta tuomitsemista, arvottamista tai arvostelua.

Toki voimme nähdä jotkin energiakeskukset heikkoina tai tukossa, mutta tällöin voimme ymmärtää, että olento ei ole vielä kuvainnollisesti ottanut viestikapulaa ja aloittanut juoksuaan. Kuitenkin potentiaalit ovat aina olemassa. Kaikki säteet täysin tasapainotettuna ovat kaikissa odottamassa aktivoitumistaan.

Täysin potentioidussa olennossa säteet asettuvat toistensa päälle samansuuruisella värähtelyn kirkkaudella ja ne säkenöivät kiiltäen kunnes ympäröivä valo on valkoinen.

Puuolentojen 3. tiheyden sosiaalinen muistikompleksi

“Kuitenkin, tullakseen tasapainotetuksi ja aloittaakseen kunnollisen polarisoitumisen, on tarpeen tutkia kaikenlaisia liikkeitä, erityisesti sotaisuutta.” Ra 38.9

Sessiossa 8 kuulimme ns. Pascagoulan abduktiosta, jossa Charlie Hickson joutui Ran mukaan toisen galaksin 3. tiheyden olentojen tutkittavaksi. Tänään kuulemme lisää tästä DOG-nimiseltä planeetalta Sirius-tähdeltä kotoisin olevasta porukasta.

Kyseinen 3. tiheyden loppuvaiheen sivilisaatio on Ran väitteiden mukaan kehittynyt 2. tiheydestä kasveista, jotka me ymmärtäisimme lähtiten puina. Kuulit oikein, Ra väittää, että tämä Siriuksen DOG-planeetan 3. tiheyden, siis vastaavan itsetietoisuuden kehityksen tason olennot ovat käytännössä puita.

Elämä puuna on tietenkin kovin erilaista verrattuna meidän apinoiden elämään. Suurin ero on tietenkin liikkumisessa. Heille meditatiivinen oleskelu on normaaliolotila, kun taas meille liikkuminen ja tekeminen on normaaliolotila. Tästä seuraa luontaisesti, että taistelu on tämän perimän olennoille käytännössä mahdotonta. Tämä tietenkin tarkoittaa, että näiden puiden sosiaalinen muisti ei sisällä mitään muistoja sotaisuudesta, mikä on johtanut äärimmäisen harmoniseen sivilisaatioon. Mutta tämä ei tietenkään ole täysin ongelmatonta.

“Tosiaankin, heidän kaikenlaisten liikkeiden tutkimus on heidän meditaation muotonsa johtuen siitä tosiasiasta, että heidän toimintansa on tasolla, jota te kutsuisitte meditaatioksi, ja siten tulee tasapainottaa, aivan kuten teidän olennot tarvitsevat jatkuvia meditaation hetkiä tasapainottaakseen teidän toimintaa.” Ra 38.10

Näiden puu-olentojen fyysinen liikkuminen ei ole mekaanista kuten meillä, vaan heikon sähkövirran ajatusimpulssien funktio. Nämä olennot siis tulivat Maapallolle ja tutkivat Charlie Hicksonin muistia keskittyen erityisesti hänen kokemuksiinsa sodasta.

-Tämä puuolentojen yhteiskunta on erittäin harvinaisena poikkeuksena ryhtynyt muodostamaan sosiaalista muistikompleksia jo 3. tiheyden viimeisen 7. osan aikana, kun olennot harmonisoidusti valmistautuvat sadonkorjuuseen. Tämä on mahdollista vain positiivisella polulla. Kuitenkin, sosiaalinen muistikompleksi on ensisijaisesti neljännen tiheyden ilmiö.

Negatiivisen polun neljäs tiheys

“Valmistuminen negatiiviseen neljänteen tiheyteen saavutetaan niiden olentojen toimesta, jotka ovat tietoisesti luoneet yhteyden älykkääseen äärettömyyteen käyttäen punaista, oranssia ja keltaista energiasädettä. Siksi negatiivisen neljännen tiheyden planetaariset olosuhteet sisältävät jatkuvan olentojen ryhmittymisen ja uudelleenryhmittymisen pyrkimyksissä muodostaa yhdistettyjen energioiden dominoivat kaavat.” Ra 38.14

Negatiivisen neljännen tiheyden alkuvaihe on erittäin intensiivistä kamppailua. Sosiaalisen muistikompleksin rakentaminen alkaa, kun määräysvallan nokkimisjärjestys on muodostettu ja kaikki ovat taistelleet siihen saakka, kunnes ovat vakuuttuneita, että jokainen on oikassa kohtaa valtarakennelmaa.

Neljäs tiheys tarkoittaa myös negatiivisella polulla telepatiaa ja ajatusten läpinäkyvyyttä. Näitä hyödynnetään alkuun valtarakennelman huipulla olevien hyödyksi. Kuitenkin, pidemmälle polarisoituminen vaatii myös negatiivisella polulla porukalla tekemisen kautta. Kun tämä ryhmäytyminen onnistuu, alkaa polarisoituminen esimerkiksi Orionin ristiretkeläisten kaltaisilla toimilla, joissa he yrittävät rekrytoida lisää porukkaa valtarakennelmaan, siten edistäen omaa asemaansa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia