Q'uo: Pandemia on osa siirtymää 4. tiheyteen

February 15, 2022

Alkuperäinen teksti: https://www.llresearch.org/channeling/2022/0105

Q’uo

Olen Q’uo ja tässä instrumentissa tässä ajassa. Olemme iloisia tervehtiessämme jokaista teistä Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Tulemme tänä iltana, kuten aina, harjoittamaan jokaista instrumenttia, jotta kanavointipraktiikka voisi tulla aina vain jykevämmin osaksi jokaista instrumenttia, jotta sitä mitä kutsutte Etsimisen ja Yhden Luojan palvelemisen Konfederaatiofilosofiaksi voitaisiin jakaa sujuvammin tai inspiroivammin ja myös käytännöllisemmin. Kysymme tässä ajassa, jos olisi kysymys, jolla voimme aloittaa.

[Ensimmäinen kysymys poistettu käännöksestä]

Jim kysyy

Kyllä Q’uo. Minulla on kysymys E:ltä. “Meneillään oleva pandemia ja hallituksen vastaus siihen on aiheuttanut suurta jakautumista yhteiskunnissamme ja tuonut monia vastakkaisia maailmankuvia etualalle: anti-autoritaarinen vastaan autoritaarinen, riskien välttely vastaan riskien hyväksyminen, eriävät näkemykset lääkkeisiin ja terveyteen ja niin edelleen. Jokaisella alueella molemmat ryhmät vaikuttavat ajautuvan kauemmaksi toisistaan. Mitä voimme tehdä tuodaksemme nämä ryhmät taas lähemmäksi toisiaan, löytämään yhteistä maaperää ja yleisesti lievittääksemme osan intensiivisestä stressistä, jota ihmiset tuntevat? Onko mitään henkisiä periaatteita tässä tai tapoja, joilla saisimme tasapainon ja yhteyden jakautumisiin?”

[Pätkä lisätty ensimmäisestä vastauksesta, alkaa]

Q’uo

Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi veljeni. Ennen kuin aloitamme vastauksemme, pyydämme, kuten aina, teitä tekemään yksinkertaisen palveluksen nähdä ja hyväksyä ne sanat ja konsepit, joita tarjoamme vastauksena kysymykseen, mielipiteinämme. Ja toivomme, että otatte ne sanat ja mielipiteet, joilla on merkitystä teille, ja sen enempää ajattelematta jätätte toiset syrjään. Emme toivo olevamme kompastuskivenä kenenkään etsijän matkalla, sillä emme ole lopullisia auktoriteetteja. OIemme veljiänne ja siskojanne, jotka etsivät Yhtä kuten te ja joilla on meidän omat vääristymät työ alla. Uskomme, että tämä antaa meille riittävän kannustuksen, sanoisimmeko, kykyyn puhua niihin vääristymiin, joita kuvaatte erityisen häiritsevinä teille, ja siihen miksi asia on näin.

[Pätkä lisätty ensimmäisestä vastauksesta, loppuu]

Tämä kysymys on sellainen, jonka me aistimme painavan erittäin suuresti monia mieliä niillä etsijöillä, jotka ovat tietoisia sanoistamme, ja olemme kiitollisia E:nä tunnetulle hänen tarjotessaan meille mahdollisuuden puhua näihin olosuhteisiin planeetallanne ja yhteiskunnissanne, ja tarjota näkemyksemme henkisiin periaatteisiin, joita voidaan tarkastella ja käyttää positiiviselle etsijälle toivoen tarjoavansa palvelustaan keskellä mikä vaikuttaisi olevan melko myrskyisiä vesiä.

Olosuhteet syntyvät suhteellisesti monimutkaisista ja, mitä voisitte sanoa, uusista energioista planeetallanne. Käytämme tämän mahdollisuuden toistaa keskeisen asian, jota usein toistamme, sillä se on usein merkityksellisin asia kelle tahansa etsijälle kontemploimassa tälläistä monimutkaista asiaa. Ja se on, että ei väliä olosuhteista, ei väliä ihmisistä tai asenteista läsnä missä tahansa tilanteessa ja dynaamisista energioista tanssimassa siinä mikä voi vaikuttaa kaaokselta kun sellaisia tilanteita tarkastellaan, että kaikki ovat Luoja – jokainen yksilö ja jokainen tilanne on vain Luoja pukeutuneena erilaisiin naamioihin kanssakäymässä itsensä kanssa kokeakseen itseään enemmän ja enemmän merkityksellisillä tavoilla.

Luoja on ryhtynyt tähän toiveenaan, että yksi sen kipinöistä, joka on unohtanut alkuperänsä, kuten tämän kysymyksen asettanut olento, voi tulla tarpeeksi tietoiseksi kysymään tälläisen kysymyksen, tiedostaakseen, että he tuntevat kutsun palvelukseen ja tarjoamaan sydämensä ja ryhtymään vaikealle matkalle tehdäkseen tämän huolimatta tosiasiasta, että ei ole selkeää vastausta miten se voidaan saavuttaa. Tämä on alku uskon roolille etsijän matkalla: huomioida kysymyksessä kuvailtu tilanne, tuntea kutsu tarjota itse palveluksessa, vaikkakin ei näe selkeää mahdollisuutta – mutta tästä huolimatta luottaa, että mahdollisuus voi tarjota itsensä sellaiselle, joka jatkaa pyrkimystä jakaa Luojan rakkautta.

Olemme iloisia ja kunnioitettuja ottaessamme osaa tähän etsimiseen kanssanne. Näiden tämän kysymyksen olosuhteiden ydin tai sydän voidaan monilla tavoilla jäljittää tuleviin neljännen tiheyden energioihin planeetallanne. On tiettyjä suuntauksia ja teknologioita, jotka vaikuttavat korostavan jakolinjoja yhteiskunnassanne aiheuttaen vastakkaisia energioita ja tuoden ihmisiä yhteen sellaisiin mitä on kutsuttu tietyiksi sosiaalisiksi kupliksi ja määrittäen itsensä vastakohtina toisiin sosiaalisiin kupliin. Tämä voidaan nähdä, kuten kysyjä on kuvannut tilanteen, sarjana vastakkaisia asenteita.

Ymmärrämme, että voi olla hämmentävää miten neljännen tiheyden energiat, jotka voidaan verrata ehdottomaan rakkauteen ja ymmärrykseen, voivat luoda sellaisen tilanteen. Nämä energiat, kun ne virtaavat planeettaanne jatkuvasti kasvavalla tavalla, saavat jokaisen yksilön ilmaisemaan heidän alitajuista luonnetta enemmän ja enemmän ulkoisella tavalla. Tietyt teknologiat, jotka ottavat osaa tähän prosessiin, jotka tämä instrumentti tuntee sosiaalisena median teknologioina, tai mediana yleisesti, joilla on tapana vaikuttaa tietoisuuteen, eivät ole sattumia.

Ja vaikka niitä ovat käyttäneet olennot, joilla on tietty agenda, ne ovat manifestoituneet planeetallenne vastauksena näiden energioiden hyökkäykseen, jotka kutsuvat jokaista yksilöä tulemaan tietoiseksi siitä miten he projektoivat alitajuista luonnettaan ulos maailmaan. Ja yksi tapa, jolla he auttavat tekemään tämän, on korostaa näitä vastakkaisia ryhmämentaliteetteja. Tämä korostaminen johtaa siihen näennäisesti kaoottisiin tilanteisiin, joita kysyjä kuvasi. Pelkästään tämän kontekstin ymmärtäminen voi auttaa etsijää, joka toivoo lievittävänsä ja rauhoittavansa näitä energioita itsessä ja toisessa itsessä, yksinkertaisesti ymmärtämällä kontekstin, jossa nämä dynamiikat tapahtuvat. Toivomme, että on pientä lohtua ja ymmärrystä, että tämä on osa prosessia, joka on tarpeellinen planeetallenne siirtyä neljänteen tiheyteen – ja että tämän prosessin lopussa, tämän hyvin kuoppaisen tien lopussa, nämä ristiaallokot, joille jokainen etsijä on lähtenyt purjehtimaan, on määränpää, joka puhuu paljon selkeämmin Luojan rakkauteen. Myrsky huuhtoutuu pois ja paljastaa syvemmän totuuden, joka tulee olemaan saatavilla kaikille planeetallanne ajan kanssa.

Liittyen siihen mitä kuka tahansa yksilö voi tehdä lievittääkseen ja tuodakseen rakkautta ja ymmärrystä näihin tilanteisiin, suosittelemme katsomaan niihin vaikuttaviin seikkoihin, jotka aiheuttavat olennoille poteroitumisen, niin sanotusti, tiettyjen positioiden puolustamisen, tiettyjen asenteiden niin kiihkeällä varmuudella. Niin sanottu pandemia planeetallanne on aiheuttanut intensiivisen katalyytin, nimenomaan aiheuttaen tälläisiä kiihkeitä asenteita.

Osa siitä miksi tilanne on millainen se on, on, että tämä pandemia on tarjonnut suuren kysymyksen tuntemattomasta ja epävarmasta tulevaisuudesta. Kaikille olennoille planeetallanne, kuin salamanisku, pandemiana tunnettu katalyytti saapui ja jokaisen yksilön mieleen ja sydämeen planeetallanne todella yllättäen ja erittäin voimakkaasti. Ja tämä aiheutti suuren valaistumisen siitä miten epävarma tulevaisuus on jokaiselle yksilölle.

Se asettaa suuren kysymyksen siitä miten käsitellä epävarmuutta. Monille tämä otti muodon käsitellä tilanne suoraan, ymmärtäen pandemian yksityiskohdat, ja pyrkien tuomaan kaikki voimat sitä vastaan, kesyttääkseen sen. Toisille tämä epävarmuus aiheutti halun pysyä välinpitämättömänä ja asettaa heidät vastakkain niiden kanssa, jotka kokivat tämän olevan kollektiivinen vastuu, johon kaikkien kollektiivin jäsenten tulisi puuttua.

Näitä asenteita, kuten jokainen etsijä varmasti on tietoinen, on energisoitu ja manipuloitu jokseenkin niiden toimesta, jotka ajattelevat voivansa käyttää näitä vastakkaisia voimia hyväkseen. Ja tämä manipulaatio, ymmärrämme, voi tuoda huolta etsijälle. Silti me tarjoamme ajatuksen, että se ei vaihda tapaa, jolla yksittäinen etsijä voi käsitellä tilannetta. Tämän ytimessä on etsijälle tunnistaa pelko, viha ja vahva halu jokaisessa yksilössä siinä miten he reagoivat pandemiaan.

Näillä erittäin voimakkailla asenteilla ja näennäisesti kasvavalla jakautumisella on, niiden juuressa, pelko epävarmasta tulevaisuudesta, jota tämä pandemia ja vastaus pandemiaan voi tuoda. Ymmärtäen tämän juuren, empatiaa voidaan tarjota. Ei väliä yksilön asenteista tai mielipiteistä olosuhteissa, yksilö voi sitten kanssakäydä läheisten kanssa, uskoivat he, että yhteiskunnan pitäisi reagoida tavalla tai toisella, ja ymmärtäen, että monille yksilöille, huolimatta näennäisesti vastakkaisista reaktioista, he toimivat samasta pisteestä, samasta vääristymästä ja ilmaisevat itseään tavoilla, jotka yrittävät paljastaa itsen itselle – yrittävät rauhoittaa tätä epävarmaa pelkoa tuoden valoa alitajuisille näkökulmille reaktioissa niin sanottuun pandemiaan.

Ehdotamme oman rakkauden tarjoamista erimielisyyksissä, viljelemään lempeyttä, istuttamaan siemeniä pyrkimyksenä ymmärtää ja luomaan yhteys, ja kastelemaan näitä siemeniä jatkuvasti huolimatta mistään olosuhteista, huolimatta mistään epävarmuuksista mitä yksilöllä voi olla itsessään tulevaisuudesta, ja viljelemään jaettua ymmärrystä kaikkien toisien itsejen keskuudessa, että huolimatta mistään yksilöllisestä reaktiosta, olette kaikki tilanteessa yhdessä, ja löytäen tavan vastata yhtenäisellä ja rakkaudentäyteisellä tavalla, on erittäin jalo ja merkittävä pyrkimys.

Viime kädessä tämä tilanne pyytää jokaista yksilöä tekemään tämän työn itselleen. Ymmärrämme, että etsijä toivoen tuoda yhtenäisyyttä jaetuille kansoille voi törmätä turhautumiseen ja epäonnistumiseen. Katalyytti planeetallanne on erittäin intensiivistä ja kun neljäs tiheys kutsuu, se tulee vahvistumaan, lopulta saaden jokaisen yksilön huomion ja pakottaen heidät, jos tahdotte, kohtaamaan sisäisen pimeytensä, sisäiset varjonsa, ne sisäiset luonteet, jotka ovat jääneet huomiotta useiden elämien ajan.

Kellä tahansa yksittäisellä etsijällä tahtoen auttaa lievittää tilannetta voi olla omat mielipiteensä miten yhteiskunta kokonaisuutena voi vastata mihin tahansa kriisiin tai katalyyttiin. Kuitenkin kannustamme teitä kontemploimaan: sen sijaan, että pyrkisitte muuttamaan yhteiskuntaa ja vakuuttamaan muita miten käyttäytyä tai vastata tilanteeseen tai vakuuttamaan heitä lähestyvästä tuhosta tai vaarasta; sen sijaan tarjoa oma valo, jotta yksilöt, jotka kohtaavat näitä sisäisiä varjoja ensimmäistä kertaa, voivat saada apua esimerkilläsi, voivat saada lohtua rakkaudestasi, voivat saada ohjausta lempeästä otteestasi.

Sillä olette täällä tarjoamassa rakkautta riippumatta mikä tilanne syntyy. Ei ole mitään tiettyä reseptiä miten ratkaista mikään tilanne, joka tapahtuu planeetallanne, paitsi pyrkimys pysytellä uskossa, että rakkaus voi muuttaa minkä tahansa tilanteen ja tuoda valoa kaikille ajallaan.

Me taas kiitämme E:nä tunnettua tämän kysymyksen asettamisesta ja toivomme tarjoavamme viimeisen ajatuksen kelle tahansa etsijälle, joka toivoo tarjoavansa rakkauttaan näinä vaikeina aikoina. Tietäkää, että me Planeettojen Konfederaatiosta Yhden Äärettömän Luojan palveluksessa, liitymme teihin avoimissa sydämissä. Jos voisitte todistaa ja nähdä planeetallenne satavan rakkauden määrän ja avata sydämenne tälle rakkaudelle, jotta voitte voimaantua sillä ja jakaa sitä eteenpäin näkökulmastanne verhon sisällä, inspiraationne olisi ääretön ja teillä ei olisi epäilystä, että vaikka olette valinneet melko vaikean ja epävarman ajan inkarnoitua, olette juuri siellä missä toivoitte olevanne ja juuri missä teitä tarvitaan.

[tekstiä poistettu instrumentin vaihtoon liittyen]

Meidän sydäntä koskettaa miten olemme tuoneet sanoja ja ajatuksia tarjolle jokaiselle instrumentille läsnä tänä iltana. Kanavoinnin taito ja taide tekee yksilöstä enemmän ja enemmän kykeneväisemmän kokea Yhden Luojan rakkautta ja valoa kun taito täydellistyy. Kanavointiprosessi ei pelkästään jaa tätä rakkautta ja valoa niille, jotka voivat kuulla tai lukea ajatuksiamme, vaan myös ravitsee jokaisen instrumentin henkeä ja auttaa tekemään kanavasta kristallisoituneemman ominaisuuden instrumentin olemuksessa. Tämä tapahtuu tasaisella tahdilla, kun me olemme kyenneet arvioimaan läsnäolevien toimintaa ja niidenkin jotka eivät ole tässä nimenomaisessa tapaamisessa. Kiitämme teitä tunnollisuudestanne. Inspiroitte meitä omalla etsimisen matkallamme. Meidät tunnetaan Q’uona. Jätämme teidät Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Adonai, vasu borragas.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia