Q'uo: Miten suhtautua vastakkainasetteluun ajassamme?

November 27, 2021

Alkuperäinen englanninkielinen teksti: https://www.llresearch.org/channeling/2021/0527

27.5.2021

Olen Q’uo ja olen tässä instrumentissa tässä ajassa. Tervehdimme jokaista Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Kiitämme teitä kaikkia kutsustanne tänään liittyä etsimisen piiriinne ja teidän rakkauden, valon ja ykseyden sanojen puhumisen taiteen tekemiseen, että saamme kunnian jakaa teille vastauksen tämän päivän kysymykseenne.

Kuten aina, aloitamme yksinkertaisella pyynnöllä palveluksesta, että voisitte ottaa tarjoamamme sanat, ne tarjoamamme konseptit, joilla on merkitystä teille, jotka iskevät resonoivan soinnun olemuksenne kanssa, ja käyttää niitä millä tahansa tapaa onkaan avuksi henkisellä polullanne. Jos me lausumme mitään sanoja tai mitään konsepteja, joilla ei ole merkitystä teille tässä ajassa, pyydämme teitä laskemaan ne sivuun ilman sen kummempaa ajatusta. Tällä tapaa pystymme puhumaan teille vapaasti teidän veljinä ja siskoina, jotka ovat matkustaneet ja matkustavat samaa polkua kuin te. Emme esitä itseämme minkäänlaisena lopullisena auktoriteettina. Jos voitte tehdä meille tämän palveluksen, niin viestintämme voi virrata sujuvammin.

Kysyitte tänään kysymyksen, joka on niin kovin olennainen kolmannen tiheyden illuusiossa, jota te asutatte tässä ajassa. Sillä kolmas tiheys on ympäröity unohduksen verholla – unohtaen, että kaikki sen sisällä ovat osasia Yhdestä Luojasta, että kaikki sen sisällä ymmärtävät toisen rakastamisen olevan itsestäänselvyys verhon toisella puolella, vaikkakin niin paljon unohdettu tosiasia verhon sisällä, ja että valo, josta luomakunta on tehty, loistaa jokaisen olennon sisällä.

Sillä usein illuusiossanne, kuten olette maininneet kysymyksessänne, tämä valo vaikuttaa joko paistavan metodilla tai tavalla, joka on vaikea havaita tai mahdotonta havaita ollenkaan. Sillä vaikuttaa olevan niin paljon jakautumista ja pettymystä, erottelua ja vihaa, jotka ovat ruokaa monille, jotka ovat kanssanne tässä ajassa teidän kolmannessa tiheydessä. 

Ja sitten miten te henkisinä totuudenetsijöinä, Yhden Luojan palasina, löydätte sisältänne kyvyn etsiä ykseyttä kaikkien ympäröivien olentojen kanssa, jopa niiden, jotka vaikuttavat olevan täysin vastakkaisia teidän todellisuuden henkisen käsityksen kanssa, kykyyn antaa ja vastaanottaa rakkautta vapaasti olentojen välillä, avata sydän hyväksynnässä ja rakkaudessa niile, jotka eivät halua tehdä samaa teille? Tämä on keskeisin näennäisen erillisyyden ydin, joka luo teidän kolmannen tiheyden illuusion. Ja illuusio se on, sillä se on tavoite, haaste ja jokaisen polku tässä illuusiossa löytää rakkaus hetkessä, itsessä ja toisessa. Tämä on suuri haaste. Ja kuitenkin, tämä on haaste, jonka jokainen teistä on asettanut itselleen ennen inkarnaatiota. Sillä ellei teillä ole haastetta, joka vie teitä eteenpäin siitä missä olette olleet teidän kokonaisessa sieluidentiteetissä, sitten ei ole mahdollisuutta kasvulle.

Siten voitte nähdä erillisyyden tilanteen teidän illuusiossa mahdollisuutena jokaiselle henkilölle, jokaiselle sielulle ilmaisemassa itseään persoonallisuuden kuorena kolmannen tiheyden illuusiossa, kasvaa, laajentaa tietoisuutta, jakaa rakkauta, luoda ymmärrys, että olemme kaikki yhtä, että olemme kaikki samalla polulla; että me kaikki etsimme jollain tapaa ymmärrystä tästä esi-inkarnaationallisesta halusta liikkua yli näennäisen erillisyyden ja löytää, edes pienissä hetkissä, eräänlainen yhdistyminen, eräänlainen kyky harmonisoitua niiden ympäröivien kanssa, jotka eivät itse näe sitä tarpeelliseksi, halutuksi tai edes mahdolliseksi. Tämä on suuri haaste.

Aloittaen itsestä, on paljon mitä voitte tehdä löytääksenne rauhan, harmonian, rakkauden jakamisen toisen olennon kanssa, oli joku näistä ominaisuuksista olemassa yrityksen alussa tai ei. Itsessäsi, sinä sisällät universumin. Sisälläsi on ominaisuudet jokaiselta Maapallon olennolta, jotka voidaan nähdä positiivisena tai negatiivisena. Kaikki nämä ominaisuudet, jotka ilmaistaan nyt teidän 8 miljardin sielun maailmassa, ovat ominaisuuksia, jotka jokainen olento sisältää sen olemuksen sydämessä, sillä jokainen on Yksi Luoja. Ei ole mitään muuta kuin Yksi Luoja.

Joten jos sinä, sinun omassa olemuksessasi, voit löytää tavan hyväksyä toisessa ominaisuus, joka vaikuttaa olevan niin halventava, niin epäharmoninen, niin turhauttava, ja hyväksyä se ominaisuus itsessäsi, olet ottanut ensimmäisen askeleen harmonisoida oman olemuksesi itsensä kanssa, Luojan kanssa ja minkä tahansa muun olennon kanssa, jonka voit ikinä tavata tällä ihanalla Maapallolla, jota asutatte tässä ajassa.

Teidän äiti Gaia on kaikkien tiedän kanssa ja tukee teitä kaikkia ja rakastaa teitä kaikkia ja pitää teistä huolta tavoilla, jotka ovat selittämättömiä. Tietäkää, että teillä on hänen tuki myös.

[Tekstiä instrumentin vaihtoon liittyen poistettu]

Vain harvat teistä teidän planeetalla ovat eristyksissä. Suurin osa on yhteydessä eri tasoilla, eri syvyyksillä, erilaisilla tavoilla, oli se sitten yhteydet perheen jäsenten välillä, ystävien kesken, naapurien kesken, tai lukemattomilla online-alustoilla, joiden kautta kansanne kasvavassa määrin löytävät yhteyttä ja törmäystä. 

Ja niin, teillä on runsaasti mahdollisuuksia näillä tavoilla, näillä informaatioekosysteemeillä, tulla kasvotusten toisten näkemysten kanssa. Ryhmät toisia, toiset yksilöinä – kaikki voivat luoda jonkinlaista meteliä etsijän mielessä kun he pyrkivät pitämään silmällä ja ymmärtämään omia näkemyksiään, sillä tässä moninaisten näkemyksien meressä on liikkuvia voimia. Nämä ideat ja käsitteet ja orientaatiot eivät ole staattisia kuvia tai tekstiä. Niillä on, niissä itsessään, psyykkisiä tunteellisia voimia, samanlaisia kuin niitä mitä voi löytää luonnosta, samanlaisia kuin tuulen liike, veden paine, maan vakaus, tulen muutos ja niin edelleen. Nämä voimat voivat iskeä itsensä yksilöiden ja kansojen väliin. Tämä ei ole negatiivinen tai hyödytön ominaisuus, sillä tämä on vain energiaa; se ei ole vain yleistä energiaa, se on rakkauden vääristymiä, Yhden Luojan vääristymiä, jonka kanssa työskentelette.

Joten yhteiskuntana on varsin mahdollista käyttää katalyyttiä suuresti samalla tapaa kuin yksilö voi käyttää katalyyttiä, joka tarkoittaisi prosessoida näitä ristiriitaisia energioita, tulla tietoiseksi niiden juurista ja integroida ne – siis nämä eroavaisuudet näkemyksissä – kokonaisuuteen, siten, että harmonia, yhdellä tai toisella tapaa, tulee esiin ihmisten välillä; niin, että näkökulmat voivat olla erilaisia, mutta eivät aiheuta riitaa ja kiihtymystä ja jopa väkivaltaa, niin paljon kuin kansanne nyt kokevat.

Se, että tämä integraatio ei ilmaannu kovinkaan tehokkaasti, sanoisimmeko, vaikka hyvää työtä on tehty ja on kasvavassa määrin tulossa, aiheuttaa suunnatonta jännitettä ja yhteiskunnallisen minän jakaantumista. Massamielen osia, sitten jakaantuneina, tulevat sirpaleisiksi. Ja ne olennot teidän tasoilla, jotka virittäytyvät toiseen taajuuteen aivan kuin he asuisivat toisella planeetalla – välimatka näiden kahden välillä näennäisesti mahdoton kuilu kuroa umpeen, jokainen maailmankuva ei pelkästään nähden asiat erilailla, vaan myös käyttäen eri faktajoukkoja, siten, että viestintä tulee melko ongelmalliseksi.

Tämä on yksi lukema teidän tilanteesta. Se ei ole täydellinen saatikka lopullinen, sillä paljon voitaisiin valaista sisällyttäen analyysin sadonkorjuun näkökulmasta, ja tavasta, jolla teidän massamieli on kasvamassa tietoiseksi itsestään, ja heijastuksien kimmokkeet, jotka tämä prosessi aiheuttaa, kun itse kohtaa itsen ja itse kohtaa toisen itsen. Ja niissä heijastuksissa toimitetaan itselle, ehkäpä, ne mitä ei ole prosessoitu, ymmärretty ja rakastettu itsessä.

Lisäksi ne heijastukset toimittavat kutsun kasvuun, läpimurtoon ja vanhojen ajatusten säiliöiden taakse jättämiseen, vanha tietoisuuden sijainti alemmissa keskuksissa, jotta energia voi nousta korkeammalle ja korkeammalle kasvavasti laajentuneempaan ja universaalimpaan ja inkluusiivisempaan näkökulmaan, sellaiseen joka nousee yli heimouden ja muiden kapeiden mentaalisten tilojen kasvavasti syleilemään kaikkien asioiden perimmäinen ykseys. Sillä tämän ykseyden koskettaminen, sanoisimmeko, pakostakin vaatii vääristymien pudottamisen, kuten Ra sitä kuvasi, tai illuusoiden irtipäästämisen, irtipäästämisen ideoista itsestä ja maailmasta, jotka palvelivat tarkoitustaan jonkin aikaa, mutta korkeamman tasojen ymmärryksen valossa tulevat näkyviksi rakenteina, joista tulee päästää irti, jotta näkökulmaa voidaan laajentaa ja syventää.

Joten niille, jotka etsivät ykseyttä skisman ja jakaantumisen näennäistä taustaa vasten, tekisi hyvää kysyä – korjaamme tätä instrumenttia – mennä etsimään niitä uskomuksia ja ajatusmuotoja, ehkäpä itselle rakkaita sellaisia, jotka rajoittavat havainnoinnin laajuutta. Yksi mahdollinen mittapuu tälle sisäiselle etsimiselle – tosiaankin mittapuun keskipiste – on rakkaus itse. 

Kysy itseltä: “Sisältääkö tämä minun näkökulma rakkautta? Onko tässä ihmissuhteessa rakkautta tai siinä tavassa, jolla suhtaudun tähän toiseen itseen? Onko rakkautta intentioissa, joita minulla on kun lähestyn tätä keskustelua, tai tätä aihetta, tai tätä ihmistä?” Ja olkaa kilttejä ja kysykää itseltänne mitä rakkaus tarkalleen on – sekä abstraktisti ja filosofisesti, sekä eletyssä, olennon ruumiillisessa kokemuksessa. Sillä usein me huomaamme, että teidän kansat käyttävät tätä sanaa rennosti ja vakaumuksella ilman mentaalisten prosessien pysäyttämistä kääntyä sisäänpäin, katsomaan silmästä silmään yhtä kaikkein tärkeintä kysymystä, jonka kolmannen tiheyden olento voi kysyä itseltään teidän olemisen tasolla. Ja se on: “Mitä on rakkaus? Mitä on vapaa antaminen? Mitä tarkoittaa rakkaudelle olla ilman ehtoja? Rakastanko aidosti niitä, joiden kanssa olen eri mieltä? Rakastanko niitä, joiden ajattelen seuraavan pimeyttä tai toimivan vahingollisesti yhteiskunnallisen ja planetaarisen hyvinvoinnin näkökulmasta?”

Ykseyden etsimisessä rakkaus on Päärautatieasema, napa. Positiivisesti suuntautunut etsijä ei tule ykseyteen ilman rakkautta. Rakkaus, ensinnäkin vihreän energiakeskuksen mielessä. Se keskus, joka lävistää läpi ihmisten oranssi- ja keltasäteen ajatusmuotojen, jotka ilman rakkautta jakavat ihmiset sotiviin ryhmiin, ja sen sijaan alkavat näkemään läpi persoonallisuuksien, inkarnaation ohjelmoinnin ja ehdollistumisen ja uskomusten, joita toinen kantaa, paljastaakseen toisen-itsen totuuden. Totuus on, että he eivät ole ne ajatukset, joita he saattavat intohimoisesti ja äänekkäästi kannattaa. Eivätkä he ole heidän kansallisuus tai heidän poliittinen sitoumus tai mikään tahansa muukaan pinnallinen ominaisuus. Toinen-itse edessäsi on Yksi kaikessa kokonaisuudessaan.

Joten ykseyden etsijälle, yksilön täytyy oppia päivittäin vaikea oppitunti oppia pitämään sydän auki. Huomatkaa, että me emme ilmaise, että yksilön täytyisi luoda tai valmistaa rakkautta. Fraasissa pitää sydän auki on tunnustus, että rakkaus on jo siellä, se kaikki on jo olemassa. Todellakin, rakkaus toisena vääristymänä, Logoksena, on se, joka loi kaiken mitä on, sisältäen miehittämäsi mieli/keho/henki-kompleksin. Etsijän tehtävä siten ei ole valmistaa rakkautta, vaan poistaa itsestä tukokset, jotka sulkevat sydämen. Niitä on monia, mutta ne voidaan löytää tarkoituksellisella itsetiedustelulla ja fokusoimalla sisälle itseen.

Rakas etsijä, teetkö tätä työtä? Onko rakkaus sidottu sinun sanastoon ja ajatuksiin ilman, että itse asiassa tutkit rehellisesti itseä nähdäksesi missä itse estää, sumentaa tai hämmentää rakkautta?

Ei ole tarpeen tuomita itseä rakkauden tukkimisesta. Sillä todellakin, jokainen teistä on, suurimmaksi osaksi, syntynyt ehtoon, jossa te opitte melko tehokkaasti maailmaltanne miten tukkia rakkaus ja miten perustella tämä tukos. Ja yksilö voi elää ei missään nimessä epämieluisaa kokemusta teidän planeetalla säilyttämällä tämä tukos ilman sen poistamista. Mutta te, jotka luette näitä sanoja ja kysytte tämän kysymyksen, ovat totuudenetsijöitä. Joten teille me kannustamme rakkauden löytämistä itsestä ja ihmisten väliltä. Kun voit oppia näkemään toisen ihmisen tällä myötätunnolla, aloitat kuninkaallisen tien kohti ykseyttä.

Tämä ykseys ei vaadi yksimielisyyttä muiden ihmisten väitteistä ja toteamuksista totuudesta. Se ei pyydä suostumusta palveluun joka ei resonoi sinun olemuksen kanssa. Ykseys tasapainottaa rakkauden viisauden kanssa. Mutta viisaus ilman rakkautta johtaa tyypillisesti erillisyyteen. Ja teille, jotka etsitte ykseyttä, se on nimenomaan tämä illuusio, erillisyys, jota te toivotte liuottavanne. Liuottavan aineen nimi, tai sanoisimmeko, vaikuttava ainesosa tässä liuottamisessa, on rakkaus itse.

Se on pitkä tie, tätä tietä kuljetaan pitkälle yli kolmannen tiheyden kokemuksenne. Mutta se on täällä missä teitä eniten testataan ja haastetaan ja tuodaan jaloillenne – korjaamme tätä instrumenttia – se ei ollut tämä ruumiinosa, vaan polvillenne, joihin teitä tuodaan. On todella, todella vaikeaa, rakkaat ystävät. 

Mutta siirtämällä teidän huomio rakkauteen, te ette pyöri paikallanne ilman merkitystä. Te ette käytä energiaanne ilman suuntaa. Ettekä te ole yksin. Kun virittäydytte rakkauteen, suuret voimat tässä universumissa linjaavat itsensä teidän olemukseen tukeakseen tätä nimenomaista ponnistelua, kannustaakseen teitä eteenpäin, inspiroidakseen teitä, tarjotakseen teille inspiraatiota, auttaakseen teitä avaamaan ovia, ohjatakseen ja johtaakseen teitä tiellänne. Teillä on tukea. Teille on energiaa tarjolla. Virittäytykää rakkauteen ja virittäkää itsenne – korjaamme tätä instrumenttia – virittäessänne itsenne rakkauteen, viritätte itsenne universumiin. Olette linjassa ja yhtä Luojan kanssa. Ja ne moninaiset illuusiot, jotka vangitsevat teidän mieliä ja pitävät teitä kärsimyksen ja erillisyyden tiloissa alkavat löystyä kun teidän siivet avautuvat ja te nousette suureen lentoon kohti yhtä suurta Logosta.

[Tekstiä instrumentin vaihtoon liittyen poistettu]

Huomaamme että kuva tai lause, pikemminkin, jonka me annamme tälle instrumentille, on ehkäpä uudempi termi teidän inkarnaatiossa, ja se termi on “muuittelu”. Kun muuittelee, leikkii niin syvästi tämän illuusion tanssissa, että identifioi toisen-itsen täysin erilliseksi. Voitte nähdä tämän tapahtuvan näissä tilanteissa, joissa ykseys tuntuu olevan saavuttamattomissa tai linjautumisen vaikuttaa mahdottomalta, erityisesti kun harkitaan toisten tässä illuusiossa elävien poikkeavat totuudet ja polut.

Sillä me tiedämme, leikki tässä illusiossa voi olla jokseenkin helpompaa antaa itsen hemmotella muuittelussa, antaa itselle mitä voitte kutsua turvalliseksi etäisyydeksi toisesta itsestä uskomuksella, että itse ei voi identifioitua toiseen jollain tapaa. Ehkäpä itse voi nähdä tämän muuittelun teon synnin anteeksiantona tai vastuun siirtämisenä itseltä sanoen: “Tiedän omien uskomuksieni ja totuuksieni olevan suurimman ja korkeimman hyvän puolella, ja siten en voi samaistua tähän toiseen-itseen, sillä hänen uskomukset eivät palvele tätä samaa tarkoitusta.”

Ja vaikka tämä voi tuoda alitajuiselle itselle jonkin kiitollisuuden tunteen – korjaamme tätä instrumenttia – jonkin mukavuuden tunteen uskoessaan itsen olevan, paremman sanan puutteessa, viaton ja ilman vikoja, tämä muuittelun teko on vastakohta henkisen etsimisen suurimmalle tavoitteelle, valaistumiselle, etenemiselle, jossa kaikki langan yksittäiset pienet säikeet yhdistyen punoutuvat tämän luomakunnan kuvakudoksen ykseyteen.

Ehkäpä ne tässä ringissä ja ne jotka aktiivisesti etsivät eivät tarvitse muistutusta totuudesta, paremman sanonnan puutteessa, että kaikki on yhtä, kaikki on yhtenäistä, kaikki ovat vain pieniä murusia Luojasta, yksittäisiä tiiliä mosaiikissa. Kuitenkin, jos kamppailee löytääkseen tämän ykseyden, nähdäkseen verhon tuolle puolen, voi istua ja kysyä itseltään, tässä poikkeavien uskomusjärjestelmien kokemuksessa: “Onko tällä toisella sydän, joka lyö kuin minullakin? Onko tällä toisella iho – vaikkakin ehkä erisävyinen – mutta onko hänellä silti tämä ihon ulkokuori? Onko tällä toisella fyysinen kulkuneuvo, joka näyttää – korjaamme tätä instrumenttia – on rakentunut samalla tapaa kuin minun? Kokeeko tämä toinen-itse tunteita kuten minä? Nauraako tai itkeekö tämä toinen? Onko tällä toisella itsellä haluja ja pelkoja?”

Kysyessään näitä kysymyksiä etsijä voi löytää vastauksen olevan kyllä. Nämä, joita kutsutte mielipiteiksi ja uskomuksiksi, vaikka voivat tuntua keskeisiltä teidän kokemuksissa ja keskeisiltä teidän identiteetille, ovat ainoastaan pieni osa itsen kokonaisuutta, kaikkea.

Tämä instrumentti pidättelee pienimuotoista hihitystä, koska jos itse todella katsoisi toista itseä ja tekisi listan eroavaisuuksisa ja yhteneväisyyksistä, yhteneväisyydet olisivat tuhatkertaisesti lukuisampia kuin eroavaisuudet. 

Emme tarkoita pienentää tärkeyttä pitää uskomuksia ja arvoja ja totuuksia, sillä ne ovat kaikki mahtavia mahdollisuuksia katalyyteille ja suhteen syventämiselle itsen ja toisen välillä. Mutta, taas me, tällä sanavalinnalla, emme halua pienentää niitä tai sanoa, että ne eivät ole arvokkaita tai epätosia tai epätärkeitä. Mutta kaiken suuressa suunnitelmassa, ne ovat jokseenkin sattumanvaraisia. Ne ovat ainoastaan kalusteita, maalauksia seinällä. Ne täyttävät itsen, Luojan jatkeen, kuvittaakseen ja, käytämme tätä seuraavaa sanaa ilman negatiivista merkitystä, ne luovat uniikkiuden, joka humoristisesti kelluu ykseyden meressä.

Ymmärrämme, että uskomukset ja elämänpolut ja motivaatiot ovat erittäin tärkeitä teidän kansoille tässä ajassa. Näemme kuinka läheisesti, kuinka rakastavasti  pidätte näistä asioista kiinni. Ja me ajattelemme, että se on hyödyllistä, sillä ne voivat myös toimia perimmäisinä tienviittoina syventääkseen yksilön ymmärrystä, motivoidakseen itseä kohti liikettä henkisesti, kehitykseen yleisesti. Meidän täytyy vain myös todeta, että ne ovat olemassa tässä kauniin laajenevassa, vaikkakin hienossa ja inkluusiivisessa Yhden Luojan ilmaisussa.

Me ymmärrämme, että on äärimmäisen vaikeeta teille etsijöinä sovittaa yhteen totuuksia, jotka tuntuvat niin synnynnäisesti vastakkaisilta teidän omiin, vaikeaa pitää teidän sykkivä sydän auki ja hyväksyä itset vastakkaisilla näkökannoilla. Mutta kuten on todettu, on perimmäisin tavoite pitää tämä sydän auki ja löytää myötätuntoa ja hyväksymistä ja rakkautta tälle toiselle itselle, sillä hän on itsen jatke.

Pyydämme teitä taas, tässä harjoituksessa vertailla itseä toiseen itseen, liikumme eteenpäin ja sanomme että, korjaamme tätä instrumenttia, me pyydämme, että te seisoisitte toisen itsen kengissä, jos on edelleen vaikeuksia hyväksyä toinen. Intentio avata sydän toiselle on valtava ja kaunis tapa aloittaa varsinainen toisen hyväksyminen. Kun pystyy seisomaan toisen kengissä, voi ehkäpä löytää uusia näkökantoja toiseen, nähdä kipu toisessa, nähdä ilo toisessa. Ja voidakseen, ilman tarvetta hyväksyä toisen itsen totuus, ehkäpä ymmärtää missä tällä totuudella on juurensa. Ja sitten alkaa nähdä toinen itse toisena teini-ikäisenä, itsesi teini-ikäisyyden rinnalla, vain yrittäen, pyrkien ymmärtämään tässä illuusiossa, ja ollakseen myötätuntoinen ja löytääkseen uusi lempeyden tunne kanssakäymisessä toisen kanssa.

Mikä suuri lahja tämä onkaan. Toivomme, että voitte löytää kiitollisuutta, sillä tämä lahja nähdä mitä suurenmoisia mahdollisuuksia on olemassa tässä uniikissa tilaisuudessa. Ja me toivomme, että hyväksyntä ja myötätunto toista kohtaan, kuinka hidas prosessi se onkaan, että etsijä voi nähdä kuinka parantavaa ja kuinka nostattavaa perimmäinen lopputulos voi olla. Kuinka muuntava. Kuinka positiivinen.

Rakas etsijä, et ole yksin ymmärtämässä itseäsi, ja tämä on totta jokaisesta etsijästä, vaikka voikin tuntua, että kehosi tai mielesi rajoitteet, asiat jotka, tuntuvat niin uniikeilta ja tärkeiltä sinun identiteetillesi, ja toimivallan ulkopuolella muille olennoille teidän illuusiossa. Muistutamme sinua, että ne eivät ole sellaisia..niin aidattuja. Itsen ei tarvitse olla linnoitus, vaan enemmänkin avoin markkinapaikka ajatusten lahjojen vaihtamiselle, ja älyllisille harjoituksille ja keskusteluille, ja viime kädessä rakkauden antamiselle ja vastaanottamiselle

Anna niiden porttien aueta, porttien sydämeesi. Avaa kätesi toiselle puolelle ilman odotuksia heidän uskomusten muuttamisesta. Yksinkertaisesti näe heidät toisena lankana, toisena säikeenä, joka kutoo niin kauniisti ja monimutkaisesti tähän hämmästyttävään,  sanoinkuvaamattomaan ja kaiken kattavaan kuvakudokseen, joka on Yksi. 

[Tekstiä instrumentin vaihtoon liittyen poistettu]

Olemme erittäin iloisia, että jokainen tässä etsimisen piirissä on voinut tuoda informaatiota, jota toivomme lähettää jokaisen läpi. Tämä antaa meille voimakkaan tunteen yhteydestä jokaisen instrumentin kanssa, jotka ovat erittäin selkeitä ja avoimia. 

Sillä tämä on se mitä kaikki meistä, mikä tahansa meidän kehityksen taso on, pyrkii tekemään, kun liikumme läpi tiheyksien oktaavin liitossa toisten kanssa ja etsien liittoa Yhden Luojan kanssa. On yhteys kaikkien meidän välillä, niiden kanssa, jotka näemme kumppaneina ja niiden kanssa, joita emme vielä näe kumppaneina. 

Mutta me olemme kaikki kumppaneita, ja me kaikki yritämme avata yhteyden toistemme kanssa ja Yhden Luojan kanssa kaikkien sisällä, sillä tämä on suuri etsimisen matka. Ja kiitämme kaikkia instrumenttejä tänään tähän matkaan osallistumsiesta kanssamme. Sillä aina, ei väliä varsinaisesta kysymyksestä, avaamme tämän yhteyden ja liiton toistemme kanssa, jotta yhdessä voimme auttaa toisiamme liikkumaan enemmän ja enemmän täysillä ja vapaasti yhteyteen Yhden kanssa, joka elää kaikissa ja kaikessa.

Tässä ajassa jätämme tämän ryhmän. Olemme erittäin inspiroituneita sanomaan, että jätämme teidät siinä rakkaudessa ja valossa, jonka näemme kaikissa teissä, rakkaudessa ja valossa, jonka näemme kaikkien sisällä. Tunnette meidät Q’uona. Adonai vasu borragus.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia