Q'uo: Miten suhtautua rahahuoliin?

September 3, 2022

Alkuperäinen teksti: https://www.llresearch.org/channeling/1993/0912

12.9.1993

Tämän iltapäivän kysymys liittyy siihen miten jatkuva pyrkimyksemme saada riittävästi rahaa selviytymiseen ja laskujen maksamiseen vaikuttaa henkiseen etsimiseemme. Pohdimme jos perusasenne työskennellä yhdeksästä viiteen useimpina viikonpäivinä vaikuttaa henkiseen etsimiseemme ja pohdimme jos olisi toinen asenne, jolla olisi hyödyllisempi vaikutus, huomioiden, että, noh, muistutan, että egyptiläisten haasteet tautien ja nälänhädän kanssa alkoivat, kun he vaihtoivat vaihtokaupasta ja yhteisomistajuudesta yksityisomistukseen ja rahajärjestelmän instituutioon. Täten me tahtoisimme tietää mikä vaikutus rahallisilla pyrkimyksillämme on henkiseen etsimiseen ja jos on vaihtoehtoinen asenne, joka voisi olla hyödyllisempi?

Olen Q’uo. Tervehdys Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Olemme siunattuja saadessamme kutsun ryhmänne luo tänään. Aurinko virtaa asumukseen, jossa istutte, koskettaen tämän kanavan kehoa lämmöllä ja tunnemme ystävällisen vastaanottonne metafyysisen lämmön. Kiitos tästä etuoikeudesta. Kuten aina pyydämme, että jokainen olento käyttää henkilökohtaista erottelukykyään valitessaan ne meidän ajatuksista, jotka voivat olla hänelle kiinnostavia. Pyydämme jättämään muut.

Kysytte onko rahajärjestelmällänne vaikutus hengen elämään. Voimme aloittaa toteamalla, että on selvää, että pallollanne on suuria tunteita liittyen tähän järjestelmään, jossa varallisuuden symbolia käytetään tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Asuttamallanne pallolla on jonkinlainen rahajärjestelmä riippumatta missäpäin, missä kulttuurissa tai millä tasolla asiaa tarkastellaan.

Aiemmin R:nä tunnettu pohdiskeli kykenevätkö aivot antamaan järkevää informaatiota huomioiden, että sen koostumus on osa harhakuvitelmaa. Aivot ovat melko tehokkaat käsittelemään ongelmia illuusiossa. Yksi sen havaitsemista ongelmista on tarve rahatoimitukselle, jolla se ei pelkästään kata päivittäistä tarvetta, vaan myös laajentaa saman tarpeen johonkin mahdolliseen tulevaisuuden tarpeeseen, jota varten tarvitaan rahavirta, joka on enemmän kuin riittävä tänään.

Kun kansojenne kulttuurit kehittyvät hienovaraisemmiksi, biotietokoneaivojenne havaintokyky kasvaa jatkuvasti siten, että teknisesti pitkälle kehittyneessä kulttuurissa, jota nyt koette, on universaali havainto, että se mitä vastaanotetaankaan ei todennnäköisesti ole tarpeeksi, sillä ei ole tarpeeksi ylimääräistä.

Voisimme kannustaa jokaista ottamaan mielen ja johdattamaan sen viisaampaan rakenteeseen. Kuitenkaan asian henkinen luonne ei ole suuresti linkittynyt biotietokoneaivoihin. Siten avain korkeampaan näkökulmaan itsen suhteessa rahaan saavutetaan tietoisuuden eikä niinkään aivojen käytöllä. Parempi tapa saavuttaa oikeanlainen suhde rahaan on asettaa taloushuolet pyhimmistä pyhimpään, joka elää syvässä mielessänne. Yhden Luojan tietoisuus on äärettömän paljouden tietoisuus. Luomakunta on täynnä kaikkea mitä on. Jokaiselle tarpeelle on se, joka voi vastata tarpeeseen. Tämä äärettömän tarjonnan tietoisuus valaisee taloushuolien piirittämän sielun.

Ottaaksemme askelen taaksepäin voitte viedä mielenne rukoukseen, jolla tämä sessio aloitettiin. Pyysitte päivittäistä leipää. Jeesuksena tunnettu opettaja suositteli, että rukous sisältäisi tämän huolen mieluummin kuin rahan. Siis, että on tarpeeksi tälle päivälle. Jos olennot huolehtisivat vain siitä, että olisi tarpeeksi tälle päivälle, suuri määrä huolta katoaisi ja sydämet rauhoittuisivat. Kuitenkin vaikka tämä on totta, se ei ole lopullisesti avuksi, koska maailmassa on niin paljon melua, joka huutaa, että täksi päiväksi riittävä ei ole yhtään tyydyttävä päätös tähän huoleen.

Mutta mitä jos muuttaisitte sanaa raha ja sisällyttäisitte siihen sanan energia? Sanan energia käyttö voi auttaa jokseenkin, sillä sitä mikä on energiaa ei tarvitse hamstrata, vaan ennemminkin se ilmaisee luonnettaan potentiaalissaan. Siten yleinen peukalosääntö on, että olennot voivat tehdä sen mitä pitää saavuttaakseen tarpeeksi energiaa selviytyäkseen ja elääkseen mukavasti. Tämä energia voidaan muuntaa energioiden spektrin näkevien toimesta sellaiseksi, että monista asioista tulee rahaa. 

Ja olemme varmoja, että jokainen keksii monia tapauksia, joissa mahdottomalta vaikuttavia asioita on tapahtunut tavaroiden ja palveluiden vaihtokaupassa, kun ei ole liikaa vaadittu vain yhden muodon energiaa.

Miksi sitten olennot tuntevat, että niiden täytyy huolehtia rahasta pidemmälle kuin tämä päivä? Sillä tämä on se asia, jossa rahahuolilla on syvä metafyysinen seuraus, se ollen tulevaisuuden ajattelu ja siitä huolestuminen. Jokainen tuntee tämän ajattelutavan, “onko tarpeeksi maksaa tämä ja tämä ja tämä?” Kun jokainen koskettaa tätä tunnetta, ehdotamme, että jokainen tarkastelee ajallista olentoa pelossa, että se lakkaisi olemasta tai että se olisi olemassa vähemmän mukavasti.

Jopa niillä, jotka haalivat suuria määriä rahaa, ydinmotivaatio perustuu pelkoon. Tosiaankin raha on vain yksi esimerkki tavoista, joilla ihmiset kulttuurissanne havaitsevat energiaa. Sanoimme aiemmin, että sana energia auttaisi niitä, jotka haalivat rahaa, sillä he näkevät, että energian hyöty on sen käytössä, kuluttamisessa tai nauttimisessa. Mutta toisella tasolla ne, joilla on tavoitteena hankkia valtaa mistä tahansa syystä, kasaavat niin paljon ylimääräistä voimaa tai energiaa kuin he pystyvät, eikä lisätarpeelle ole kattoa.

Kulttuurissanne on ollut enemmän ja enemmän sanomaton oletus, että energiaa ei voi koskaan olla liikaa, rahaa, valtaa, miksi ikinä sitä kutsuttekaan, että kirjaimellisesti ei ole mitään rajaa kunnianhimolle tai ahneudelle, kaikki lisäturvan nimissä. Mutta missä turvanne on? Pankissa, joka voi kaatua? Työssä, joka voi loppua? Juridisissa sopimuksissa, joita voidaan rikkoa? Etsi tätä turvaa, pyri kasaamaan energiaa turvaksi mahdolliseen tarpeeseen ja tunne askeleiden harhautuvan polulta.

Jokapäiväinen ratkaisu on tietoisella tasolla suunnata uudelleen tapa havainnoida, kun havaitsette itsenne kääntymässä siihen huoleen saada enemmän kuin on tarpeen. Sano itselle: “Päästä irti pelosta”. Ymmärrämme puhuvamme niille, joiden täytyy työskennellä pitkiä päiviä maksaakseen ruoasta ja asumisesta ja kaikista tarvittavista ja halutuista asioista. Mutta silti ehdotamme, että ne joiden ei tarvitse viettää pitkiä päiviä työskennellen ovat yhtä kykeneviä kadottamaan täysin kosketuksen todelliseen luonteeseensa ja todelliseen suuntautumiseensa suhteessa paljouteen. Silti ne, joiden ei tarvitse muuta kuin viihdyttää itseään, viettävät vähintään yhtä paljon aikaansa pelossa kuin ne, joiden täytyy mennä sinne minne he eivät halua, tekemään työtä mitä he eivät valitsisi.

Kysymys tuloista on ehkäpä syvin irrationaalisen huolen kuilu, joka viettelee kansojanne. Tämän edessä me yksinkertaisesti ehdotamme, että terve näkökulma rahaan on olla varma päivittäisestä leivästä ja sitten antaa huolien pudota pois tarpeen tullen, yksinkertaisesti tietoisesti uudelleen suunnata tällä tapaa, kun tämä huoli havaitaan.

Ota nyt askel taaksepäin ja katsele illuusiota. Raha on täydellinen symboli tälle koko illuusiolle. Se on polarisoitunut konsepti. On sekä enemmän ja vähemmän, mutta myös kaikki tai ei mitään. Varovaiselle on enemmän ja vähemmän rahaa. Suurelle osalle on “minulla on rahaa” ja “minulla ei ole tarpeeksi”. Se on kaikki tai ei mitään. Sellainen on pelon radikalisoiva vaikutus.

Tilanteenne ympäröi teitä ja näennäisesti sen tulisi olla itsestäänselvä teille. Se on kuitenkin varovaisesti rakennettu, siis, että illuusio on huolellisesti rakennettu siten, ettette saa kiinni illuusion syvyydestä. Ylistämme tätä illuusiota, jossa kamppailette, vaikka kamppailu ei ole täysin tarpeen puhtaasti metafyysiikan kannalta. Kolmanteen tiheyteen jokainen teistä tuli kamppailemaan, tuli olemaan hämmentynyt ja sumentunut, tuli kehittämään pelkoja, tekemään kaikkia vääriä asioita, puristamaan ja tarttumaan kaikkeen rahasta ideoihin tuntien puutetta. 

Ja miksi? Koska työskennellessänne näiden rehellisten tunteiden kanssa olento sisällänne, siis henki, tietoisuus, voi kellua näitä huolia kantavan olennon ympärillä ja voi olla sen kanssa vuorovaikutuksessa sellaisella tapaa, että tietoisuus siirtyy työskenteleviin aivoihin, työskentelevään mieleen.

Pohjimmiltaan tehtävänne täällä on inkarnaation aikana alkaa sallia tietoisuuden ohjelmoinnin syrjäyttää mielen ohjelmointi, joka käsittelee illuusiota polarisoidulla tavalla. Nähkää tämä huoli rahasta sellaisena haasteena kuin se on. Mitä tietoisuus tekee tälle huolelle on se, että se lainaa sille ymmärrystä siitä, että on tarpeeksi, sillä tietoisuus on ääretön.

Juhlikaa ongelmianne. Ne tuovat teidät pisteeseen, jossa himoitsette ja etsitte korkeampaa totuutta. Rohkaisemme jokaisesta mielen epämukavuudesta, joka ajaa teidät etsimään ja etsimään ja etsimään uudestaan.

Tämä olento juuri ajattele itsekseen, että se etsii ja etsii ja etsii aina vain tapoja saada riittävästi rahaa käyttöönsä. Kuten haluatte, sekin etsiminen voi tarjota materiaalia kokonaiseksi elämäksi. Kuitenkin, on vaihtoehtoinen etsiminen illuusiossa. Se on yksinkertaisesti etsiä tietoisuutta ja sen ääretöntä runsautta.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia