Q'uo: Miten ajatukset luovat todellisuutta?

December 27, 2021

Alkuperäinen englanninkielinen teksti: https://www.llresearch.org/channeling/2021/1006

Kanavoitu 6.10.2021

Kysymys kuuluu:

Vaikuttaa, että kolmannessa tiheydessä emme voi todella tietää totuutta ajatustemme kautta, jotka ovat mentaalisesti muodostuneita symboleita tai loppupäätelmiä värittyneinä meidän menneillä kokemuksilla ja taipumuksilla. Esimerkiksi ajatus vesilasista on kuvaus, symboli siitä, eikä jotain, jota voi pitää kädessä ja juoda. Vastaavasti ajatus toivosta on abstrakti kuvaus tunteesta, joka osoittaa toivoon, mutta ei toivo itsessään. Teidän viesteissä on monia referenssejä, jotka ovat kertoneet meille, että nykyisen kolmannen tiheyden ajatukset tulevat asioiksi metafyysisellä tasolla, ja että tämä tulee tapahtumaan kasvavassa määrin fyysisellä tasolla, kun siirrymme neljänteen tiheyteen. Kertokaa meille mitä oikeasti tapahtuu kun ajatukset tulevat asioiksi. Ovatko ajatuksemme silloin totta? Voitteko antaa lisää esimerkkejä ajatuksesta, josta tulee asia. Jos se tapahtuu meille nyt, vai vasta kun siirrymme neljänteen tiheyteen, millainen se kokemus on meille?

Q’uo:

Olen Q’uo ja olen tässä instrumentissa tässä ajassa. Tervehdimme teitä Yhden Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa, joka teki kaiken mitä on. Olemme kiitollisia jok’ikiselle teistä pyytää meitä liittymään seuraanne tänä iltana, jotta voimme kaikki työstää palvelustamme Yhdelle puhumalla jotain näkökulmia sanoilla Yhdestä vastaamalla meille esittämäänne kysymykseen.

Kuten aina, toivomme teidän katsovan sanoja ja konsepteja, joita jaamme kanssanne tänä iltana, sellaisina, jotka ovat meidän mielipiteitä. Me emme ole lopullisia auktoriteetteja. Siten ehdotamme, että kun käytätte oma harkintaa päättämään mitkä sanat ja ajatukset ovat avuksi teille, käyttäkää niitä kuten tahdotte ja jättäkää muut sivuun ilman toisia ajatuksia.

Tänä iltana kysytte mitä kiinnostavimman kysymyksen. Kun planeettanne ja sen väestö liikkuvat siihen, mitä olette kutsuneet neljänneksi rakkauden ja ymmärryksen tiheydeksi, on enemmän ja enemmän manifestaatiossa. Nämä asiat, kuten kutsutte niitä, nämä konseptien ruumiillistumat, ne tulevat todellisemmiksi, ilmeisemmiksi, tehokkaammiksi totuudenetsijän polulla.

Toistaiseksi olette tietoisia, että kuten kysymys asetettiin, ajatukset, joita ajattelette, ovat älyllisen mielenne tuotosta. Teidän mielenne on se keino, jolla merkitsette tien läpi jokapäiväisen kokemuksen, ja todellakin läpi teidän koko etsimisen matkan tässä kolmannen tiheyden illuusiossa koko inkarnaation pituuden ajan. Teidän mieli on suurennuslasi joissain suhteissa, luoden tiettyjä kuvia, vastaanottaen tiettyjä kuvia, käyttäen näitä kuvia ja käsityksiä, luodakseen ymmärrystä päivittäisestä kokemuksesta, pyrkiäkseen ymmärtämään – käyttäen jokseenkin ylevää termiä – kuinka kokemus, joka teillä nyt on teidän päivittäisessä elämässä voi opettaa teille mikä on teidän elämänne tarkoitus. Miten etenette tällä polulla?

Ajatukset, jotka ovat vastaus teidän sisäisiin kysymyksiin, ovat arvioitanne vastauksista kysymyksiin. Ne ovat ajoittain enemmän tai vähemmän tarkkoja. Ne antavat teille jonkinlaista merkkiä teidän evolutionaarisen prosessin luonteesta. Ne antavat teille otettavia askeleita tässä evolutionaarisessa prosessissa, yksi askel toisen jälkeen, joskus nopealla sekvenssillä ja toisinaan hidastetulla etenemisen tahdilla. Nämä askeleet ovat hedelmiä teidän älyllisestä kuvauksesta siitä miten teidän henkinen matka voidaan parhaiten saavuttaa.

Kuitenkin, kun olette enemmän ja enemmän tietoisia ympäristön muuttuvasta luonteesta, jossa te nyt liikutte ja elätte ja olette olemassa, olette tietoisia, että on perustavaa laatua oleva ero siinä, miten teidän ajatukset voivat auttaa teitä tässä evolutionaarisessa matkassa, jota jaatte teidän veljien ja siskojen kanssa tällä rakkaalla Gaialla. Kun se ja te liikutte yhdessä korkeampaan värähtelyyn, joka on neljäs rakkauden ja todellisen ymmärryksen tiheys, on ilmiselvää monille, että älyllisen prosessin ajatukset alkavat ottaa itselleen eräänlaisen laajennetun todellisuuden, siten että kun pohdiskelette polkuanne, itsenne luonnetta ja kaiken kokemisenne merkitystä, vedätte puoleenne tehostetun luonteen kokemuksia, jotka tulevat mitä voitte kutsua kristallisoiduiksi kuin suuren arvon jalokivet, informaation näkökulmiksi ja olemisen ominaisuuksiksi, joita aiemmin ei ollut käsityksinä tai kokemuksina.

Nyt kanssakäytte kokemuksen tai todellisuuden tasolla, joka on elävämpi, joka on enemmän suuntautunut henkisen matkan tarkoitukseen, teidän inkarnationaalisiin oppitunteihin. Jokainen teistä on ennen tätä inkarnaatiota ohjelmoinut tavat, joilla voisitte kyetä avaamaan teidän olemusta suuremmalle ja suuremmalle tasolle neljännen tiheyden värähtelyjä, sillä jokainen teistä on valinnut inkarnoitua aikana, jota on kutsuttu sadonkorjuuksi tai sielujen valmistumiseksi rakkauden ja ymmärryksen värähtelyyn.

Se on tämä aika nyt inkarnaationne aikana ja planeettanne kellotaulun kohdalla, sanoisimmeko, että aika on tullut, ja on ollut jo jonkin aikaa nyt, olla mahdollista manifestoida ajattelunne tuote, ajatuksenne ja kuvanne, jotka ovat henkistä luonnetta, ja jotka pystyvät parantamaan teidän evolutionaarista matkaa. Tämä on suuri tapahtuma kaikille kun alatte muodostamaan sitä älyn ja henkisen olemuksen ryhmää, joka mahdollistaa teille yhteenliittymisen sosiaalisena muistikompleksina, jossa yhden kokemus jaetaan kaikkien kesken.

[instrumentin vaihtoon liittyvä teksti poistettu]

Tänä iltana asetettu kysymys keskittyy tämän ajatusten ja asioiden välisen dynamiikan muuttuvaan luonteeseen. Koemme tärkeäksi vahvistaa tämän kysymyksen luonnetta enemmän kolmannen tiheyden näkökulmasta. Huomio, että ajatukset tulevat asioiksi, on tarkoitettu katalysoimaan kolmannen tiheyden yksilö tutkimaan ajatustensa luonnetta ja kuinka he suhtautuvat niihin asioihin, jotka vaikuttavat manifestoituvan yksilön ympärille ja kolmannen tiheyden luomakuntaan.

Tämä on tämän kysymyksen tärkeä näkökulma, sillä tämänkaltainen kysymys nousee vain, kun todellisuuden todellinen luonne on piilotettu unohduksen verholla ja taustalla oleva yhteys yksilön ajatusten ja niiden asioiden, jotka voivat manifestoitua näistä ajatuksista, välillä on piilotettu. Tutkiakseen tätä mystistä dynamiikkaa, voi meditoida, löytää mielen hiljaisuuden ja alkaa kyseenalaistamaan itsensä luonnetta, joka vaikuttaa luovan ajatuksia. Tässä itsensä tutkimuksessa auttaa aloittaa huomiolla, että itse on vain illuusio, ja että erottelu itsensä ja toisen välillä, ja itsensä ja luomakunnan välillä, on kaikkein fundamentaaleimmalla luomakunnan tasolla tämän illuusion tutosta – ja erityisesti, kolmannessa tiheydessä, unohduksen verhon tuotosta. Silti tämä illuusio on todella tärkeä evoluutiolle ja Luojan kokemiselle. Sillä ilman kykyä Luojalle konseptualisoida itseään yksilöllisinä osina, ja näille osille kykyä omaksua identiteetti, joka on erillinen niiden alkuperästä Luojassa, ei Luojalle olisi mahdollista kokea mitään.

Ja siten me ehdotamme aloittaa tarkastelemalla illuusiota itsestä ja Luojan kyvyn hyödyllisyyttä tunnistaa itsensä erillisinä itseinä ja siten aloittaa kyseenalaistamaan ajatusten todellista luonnetta kun ne tapahtuvat itselle. Sillä jos itse on pohjimmiltaan illusorinen, niin mistä ajatukset, jotka tapahtuvat itselle, tulevat? Luoko itse nämä ajatukset? Vai onko suhde illusorisen itsen ja itsen tajuaman ajatuksen syvempi ja enemmän yhteydessä luomakuntaan itsen ympärillä? Tämä voi vaikuttaa melko vaikeasti ymmärrettävältä haasteelta, ja kun me puhumme siitä kömpelöllä kielellä ja läpi epätäydellisen instrumentin, voi olla vaikeaa hahmottaa, että itsen luonne ja ajatusten luonne ovat valtavan erilaisia kuin te yleensä koette teidän päivittäisessä elämässä. Mutta me kannustamme teitä yrittämään vapauttaa itsen identiteetti ja aloittamaan pohtimaan, että jos itse ei luo näitä ajatuksia, jotka sille tapahtuvat, niin niillä ajatuksilla on silloin alkuperä itsen ulkopuolella. 

Huomio, että ajatukset tulevat asioiksi merkitsee syy-yhteyttä ja kehitystä, että ensiksi ajatus käsitetään itsen toimesta ja myöhemmin asia muodostuu tästä ajatuksesta. Mutta kun poistatte raja-aidan itsen ja luomakunnan väliltä, niin syy-yhteys voi vaikuttaa olevan vähemmän suoraviivainen.

Kokemus kolmannessa tiheydessä pitää ajatuksia voi vaikuttaa olevan abstrakti, ja kun ajatus sitten kehittyy todellisuudeksi, vaikuttaa siltä, että ajatus edelsi luomakuntaa. Kuitenkin, koska itse ja luomakunta eivät tosiaankaan ole erillisiä, pyydämme teitä harkitsemaan, että ehkäpä nämä kaksi näennäisesti erillistä asiaa ovat kauempana linkitettyjä tai enemmän sisäisesti linkitettyjä kuin ne vaikuttavat kolmannen tiheyden itselle. Ja se asia, joka syntyi ajatuksesta, ei välttämättä syntynyt ajatuksesta, vaan ajatus yksinkertaisesti edelsi asian väistämätöntä olemassaoloa.

Kun otetaan tämä näkymä ja näkökulma itsestä ja ajatuksista, jotka voivat olla melko vaikeita ymmärtää kolmannen tiheyden perspektiivistä, voi ymmärtää kuinka, kun neljäs tiheys lähestyy teidän planeetalla, tämä dynamiikka ajatusten olemassaolon ja asioiden luomisen välillä tulee paljon ilmeisemmäksi itselle ja huomio, että ajatukset tulevat asioiksi, tulee vähemmän päteväksi vain siinä, että on syvempi ymmärrys, että ne eivät ole niin erillisiä.

Kun planeettanne etenee neljänteen tiheyteen ja teidän kansat kehittyvät planeettanne rinnalla, tulette alkamaan tajuamaan enemmän ja enemmän, että ajatukset, jotka vaikuttavat olevan itsen luomia, itseasiassa tapahtuvat samanaikaisesti monien yksilöiden joukossa. Ja kun tämä kokemus kasvaa ja suhde samaan ajatukseen osallistuvien ryhmien välillä syvenee, sosiaalinen muistikompleksi alkaa muodostua tehokkaammin ja tehokkaammin pisteeseen, missä ajatukset tulevat kristallisoidummiksi. Ja kun useammat ja useammat ryhmät jakavat ajatuksessa, ne alkavat hahmottaa suuremmalla kirkkaudella luomakuntaa, joka on heidän edessään ja joka tulee kehittymään, ei ajatuksen tuloksena, vaan polkuna, joka on havaittu tällä ajatuksella.

[instrumentin vaihtoon liittyvä teksti poistettu]

Olemme puhuneet aiheesta ajatukset asioina, ajatukset tullen tai vaikuttaen tulevan asioiksi, ja ajatukset osana suurempaa tietoisuutta, joka on kollektiivi, joka on alku sosiaalisen muistikompleksin muodostumiselle teidän planeetalla. Tosiaankin konsepti ajatuksesta koskien itseä tai olentoa tai monia olentoja voidaan nähdä rakennuspalikoina, hyvin yksinkertaisella tapaa, siitä mistä tulee sosiaalinen muistikompleksi – ajatukset, jotka ovat osa suurta tietoisuutta ja jaetaan kollektiivisen itsejen ryhmän keskuudessa planeetallanne, ovat alkuja yhteyksille, jotka tehdään mielen ja hengen tasolla.

Mitä te kutsutte olemassaoloksi teidän planeetalla? Sellaiset yhteydet itsejen välillä ja kesken muodostuvat, laajenevat ja kurottautuvat kuin valon majakat läpi kolmannen tiheyden itsejen väestön, luoden ajatuksen yhteisön. Tosiaankin tämä suurempi tietoisuus, josta me puhumme, on tärkeä näkökulma ajatuksen käsitteeseen luoden uuden todellisuuden planeetallenne. Voima ajatuksen takana kasvaa, kun sitä jaetaan yhteisössä ja kun ajatukset harmonisoituvat johtuen jaetusta tunteesta itsejen kesken sille ajatukselle kasvaa tietyllä tapaa, henki viljellä positiivisia ja tuottavia ajatuksia kasvaa myös. Tämä on tosiaankin perustus sosiaalisen muistikompleksin kasvulle.

Koskien huomiota ajatuksesta tullen tai kääntyen kristallisoiduksi asiaksi, josta me olemme puhuneet täällä tänä iltana, on ymmärrys, että ajatus sen mentaalisessa ja emotionaalisessa tilassa on tehty energiasta, energia heijastuen ja pysyen osana itseä, joka tuottaa sen, joka on myös tehty henkisestä energiasta, jos tahdotte. Energia, joka luo jokaisen yksilön kentän, aurakentän, henkilökohtaisen kentän, on luotu mieli/keho/henki-kompleksin toimesta sisältäen kaikki sen ainesosat. Energiakeskukset muodostavat värähtelyjen ja sävelien perustan, jotka luovat jokaisen yksilön ja värittävät ajatukset, joita yksilö luo. Jotkut voivat olla enemmän tuntevia ajatuksia, kuten rakkaus tai toivo, ja jotkut ehkä enemmän mentaalisia ajatuksia, jotka ovat enemmän rakenteita. Jokainen ajatusmuoto tosiaankin, jos jatkuu, tulee enemmän ja enemmän kristallisoiduksi yli mitä kutsutte ajan jokaisen yksilön kokemuksessa. Ja kollektiivisesti tämä voidaan jakaa läpi itsejen tietoisuuden yhteisössä, josta puhuimme aiemmin.

Näillä erityyppisillä ajatuksilla on niiden oma energia, niiden oma taajuus ja siten ne muodostavat asioita, jotka heijastavat sitä nimenomaista energiatyyppiä, josta ne tuotettiin. Nämä asiat voivat tulla tapahtumien muodossa, varsinaisina löydettyinä asioina, luotuina tai valmistettuina tai muilla luomistavoilla mitä voi kuvitella äärettömiä luonteessaan. Sillä ajatus on ääretöntä ja jokainen olento voi käsittää, että kaikki asiat ovat mahdollisia ajatuksella.

Taas tietäen, että ajatukset mitä tahansa muotoa on rakentunut puhtaan muodon energiasta, auttaa ymmärtämään, että kaikki asiat ovat tosiaankin mahdollisia, sillä energia on ääretöntä ja mukautuvaa, luovaa ja sellaista mitä voitte jopa kutsua siunatuksi luonteeksi, olettaen, että se on Yhdestä Äärettömästä Luojasta.

[instrumentin vaihtoon liittyvä teksti poistettu]

Puhuen kysyjän esimerkkiin toivon ajatuksesta ja sanoen tosiaan, että toivo alkaa kaikkien olentojen sydämessä energiana, energiana syntyen suuresta alkuperäisestä rakkauden ajatuksesta, josta kaikki asiat tulevat. Toivo on puhdas ajatuksen muoto, ideaali samalla tavalla kuin ajatus nimeltä ilo tai rakkaus tai rauha. Ja me sanomme, tosiaankin mitä enemmän itsejen jaettu yhteisö alkaa keskittämään niiden ajatuksia, niiden energioita sellaisiin korkeisiin ideaaleihin, sitä enemmän suuri planetaarinen tietoisuus tulee kehittymään korkeampiin taajuuksiin, jotka tuovat enemmän samaa ja korkeamman muodon fysikaalisiksi kristallisoituja luomuksia myös.

[instrumentin vaihtoon liittyvä teksti poistettu]

Ajatus on erittäin perustavaa laatua oleva konsepti pohdiskella, kääriytyneenä niin monimutkaisesti identiteettiin ja illuusioon ja itse luomakunnan syntymiseen. Teidän kokemuksen tasolla ajatus liikkuu läpi sisäisen tietoisuuden ruutunne, sisälläsi ja tunnettuna vain sinun mielellesi, vaikuttaisi, kuten se koetaan sen perustasolla. Intiimissä tilanteessa, joka vaikuttaa monille teidän ihmisistä tapahtuvan päässä tai pääkallossa, jossa monet teidän olennoista löytävät itsensä pakonomaisessa, loppumattomassa ja melkein keskeyttämättömässä ajatuksen rakenteessa, yksi seuraten toista.

Tosiaankin monet teidän olennoista vaikuttavat toimivan ajatuksilla, eikä tunnista mitä on hämärtynyt tai piilotettuna tämän karanneen mielen läpi kulkevan junan alle, avointa olemista, loputonta tilavuutta ja rakkautta ja valoa, joka asuu heissä. Ajatusta teidän tasolla kuvana tai heijastuksena tai jonkin todellisuuden näkökulman kuvauksena. Nämä kuvat ja heijastukset usein pirstouttavat tätä todellisuutta ja rakentavat seinät, rajat ja etäisyydet olentojen, luomakunnan, esineen A ja esineen B välille, luodakseen illuusion. Suurelta osin samalla tapaa kuin kyselijä kuvasi, ajatus vaikuttaa siltä, ettei se ole asia. Ja erillisyyden lähtökohdasta tämä on tosiaankin usein tapaus, jossa ajateltava asia vaikuttaa erilliseltä, tavalla tai toisella, pohdiskelun harjoituksesta läpi ajatuksen prosessien.

Silti me pyydämme etsijää harkitsemaan tämän ajateltavan asian luonnetta, oli asia sitten tunne, kokemus, materiaalinen esine maailmassa, jotain intiimiä itsestä tai itsen ja toisen itsen välillä, ja kysymään, olisiko tämä asia tai esine tai kokemus myös ajatus? Tutki kaiken luonnetta, sitä mikä ilmaantuu aisteillesi, sisäisille ja ulkoisille, ja kysy mihin pisteeseen asti näillä asioilla on kiinteyttä, olennaisuutta ja ainetta. On helppo kutsua yhtä kategoriaa ajatukseksi ja toista asiaksi tai siksi, jolla on vapaasti seisova olemus ajatuksen ulkopuolella?

Katsoakseen tarkemmin luomakuntaa ja sen keskinäisiä suhteita ja sen tapaa tulla olemukseen, ja jäljittääkseen tämän kaikkien asioiden syntyyn, etsijä voi tunnistaa, että se on kaikki omalla tapaa ajatusta. Konfederaatio antaa nimen tälle konseptille kommunikoidakseen sen teille, rationaalisille olennoille kolmannessa tiheydessä, lisäämme joitain kuvailevia adjektiiveja ja ne ovat antamassa tälle ajatukselle sen kunnollisen sijainnin ja merkityksen teidän omissa ajatusrakennelmissa, ja tämä termi on Yksi Suuri Alkuperäinen Ajatus.

Ilman sitä ajatusta ei olisi luomakuntaa, ei olisi kokemusta itsestä ja toisesta erillään äärettömyydestä ja jakamattomasta ykseyden mysteeristä, jolla ei ole mitään havaittavaa ominaisuutta tai rajaa tai tilallista tai ajallista näkökulmaa. Tästä sanomattomasta mysteeristä tulee ajatus, joka on siksi, että Luoja voi tuntea itsensä moninaisuuden tutkimusmatkalla, ja siten on ensimmäinen tietoisuuden luoma lahja. Tämä aloittaa tai jatkaa mitä te teidän tunnistamisen kuvioissa voitte nähdä sekvenssinä, joka jatkuu ja jatkuu ja laajenee ja vääristyy ja liikkuu läpi tasojen, voitte sanoa, rikkomattomassa järjestyksessä lopulta ajatellakseen olemassaoloon  käyttäen lisäksi ajatuksen lisäkäytön kautta galaktiset auringot, aurinkokunta-auringot ja lopulta tämän etenemisen kautta ajatuksen kolmannen tiheyden olennosta, siitä, joka on teidän asema tällä hetkellä.

Kuten Ra niin runollisesti kuvasi heidän ensimmäisessä sessiossaan trion kanssa, te olette tanssivia ajatuksia Luojan mielessä, tanssisalissa, jossa ei ole materiaa. Vaikkakin heijastatte teihin ja tunnette saviastian ja teidän eri pidetyt ja ei-pidetyt ominaisuudet ja teidän sitoutumisen maantieteeseen ja tilanteeseen ja elämäkerrallisiin rajoitteisiin, jotka kaikki vaikuttavat niin kovin kiinteiltä, ovat suuremmasta ajatuksen näkökulmasta kosmoksen mielessä, samalla tapaa kuin ajatus omana olentonaan rajoitetulla tahdolla elää teidän mielen sisällä. Tällä tapaa te kolmannen tiheyden olentona voitte nähdä linkin Logoksen ketjussa ja kuinka te kolmannen tiheyden olentoina olette identifoituneet Konfederaation toimesta sub-sub-Logoksina, sillä teillä on kykyjenne puitteissa nämä samat kyvyt käsitellä ja käyttää ja valjastaa tämä ajatus, joka on sekä luova että tuhoava.

Kuinka tämä ajatus tulee asiaksi? Sen omalla tasolla, ajatus on jo asia. Sillä on oma elämänkaarensa. Se on värittynyt sen isännän toimesta, kun se koetaan ja astuu tietoisuuteen, mutta sillä on identiteetti, joka on heti itsenäinen tästä tietystä mielestä, jossa se löytää itsensä. Sillä on muoto tai hahmo, kuten voitte havaita sen. Aika/avaruuden tasolla se voidaan tehdä näkyväksi, voisitte sanoa, ja sen kanssa voidaan kanssakäydä. Mutta se tulee asiaksi, kuten olemme puhuneet läpi edellisten instrumenttien, manifestaation prosessilla, usein alitajuisesti, vaikkakin ajatusta voidaan tietenkin tietoisesti kehittää ja edistää sisäisellä ja ulkoisella tekemisellä.

Harkitkaa missä kollektiivi teidän olentoja pitää ajatusta, esimerkiksi ennakkoluuloa kohti vähemmistöä tai muutoin ei-pidettyä ryhmää ja tapaa jolla tämä ajatus luo tilan sille tulla asiaksi, sanoisimmeko. Ei välttämättä objektiksi kuten tuoli, vaan tulla manifestoiduksi aktivitettina tai tekona, sanotaanko, kansankiihottajana, joka käyttää ja ruumiillistaa ja pistää liikkeelle tämän ajatuksen kohti vainottua ryhmää, tai tapaa, jolla ajatus parantamattomasta tai prosessoimattomasta vihasta voi manifestoida itsensä sinä kehollisena tilana, joka tunnetaan syöpänä.

Puhuaksemme tavoista, joilla ajatukset tulevat asioiksi neljännessä tiheydessä, vaikkakin käsittelimme aiemmin, on tämän piirin mahdollisuuksien ulkopuolella ja tämän nimenomaisen instrumentin kapasiteetin ja ajan ulkopuolella. Mutta me voimme huomioida, että sellainen toteamus on myös tapa kuvata kuinka luodaan omaa todellisuutta apuna tai estettynä, kuten tapaus voi olla, kokemus ja ajatuksen käyttö, taidokas tai muutoin, tietoinen tai alitajuinen. Ja kun neljäs tiheys poistaa verhon ja selkiyttää itsen luonnetta suhteessa ajatuksiinsa ja muiden ajatuksiin, silloin tulee paljon selkeämmäksi kuinka ajatus manifestoi todellisuutta, tai kuinka todellisuus, joka syntyy, on ilmaistu tai peilattu ajatuksessa. Ja kun teidän kolmannen tiheyden valo heikkenee, ja neljännen tiheyden valo kasvaa, silmukka vain ajatuksissa olevan ja sen, joka manifestoituu yksilön tai kollektiivin kehossa ja tosiaankin planeetalla, välillä tulee lyhyemmäksi. Eteneminen kiihtyy. Ajatukset tänään ovat todellisuutta huomenna ja niin edelleen.

Ja ennen tämän kontaktin lopettamista me suosittelemme etsijälle, kuten aina, että he sitoutuvat siihen toimintaan, joka tuo mielen keskittymisen pisteeseen, jossa heitä ei vedetä sinne tänne heidän ajatuksilla, jossa he astuvat olemisen itsensä hiljaisuuteen ja pysähtyneisyyteen, jossa ei ole ajatusta – sitä mitä te kutsutte meditaatioksi. Tämä on tarpeen hyvinvoinnille, ei pelkästään itsensä hyvinvoinnille, vaan kokonaisuuden ja täydellisyyden ja itsensä totuuden uudelleen löytämiselle ajatusten tuolla puolen ja ennen ajatusta.

[instrumentin vaihtoon liittyvä teksti poistettu]

Olemme erittäin tyytyväisiä edistyksestä, jonka jokainen kanava on tehnyt tänä iltana välittäessään meidän ajatukset liittyen siihen miten ajatukset tulevat asioiksi. Kun tulette enemmän ja enemmän Yhdeksi Luojaksi, teidän ajatukset tulevat teidän kokemukseksi, kun ne johdattavat teitä läpi tämän olemisen oktaavin.

Me kiitämme jokaista teistä tehdessänne tilaa mielessänne meidän ajatuksille ja tullessanne siksi fokukseksi, joka antaa teille kyvyn luoda kanava ei vain meidän sanoille, ajatuksille ja kuville, vaan myös Luojalle liikkua teidän päivittäiseen kokemukseen kun liikutte kommunikaatioon ympärillä olevien kanssa, viestien Yhden rakkautta ja valoa kaikille, joita tapaatte. Tässä ajassa me poistumme tästä instrumentista ja tästä ryhmästä. Jätämme teidät Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Meidät tunnetaan Q’uona. Adonai vasu borragus.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia