Miksi uskomme tähän huuhaahan?

August 20, 2021

Miksi uskomme tähän huuhaahan?

“Ajatukset on energiaa… Luot oman todellisuutesi...Kaikki on yhtä.”

Kun kohtasin tämänkaltaisia ajatuksia, ajattelin niin kuin monet yhteiskunnassamme ajattelevat: Hippejä, huuhaata tai muuten mielenvikaista. On se kummallista, että aikuiset ihmiset uskovat satuihin. Se on varmaan ne kovat huumeet.

Mikä sitten saa tieteellisen maailmankuvan kanssa kasvaneen kääntämään kelkkaansa ja omistautumaan täysin tähän huuhaahan?

Kokemus.

Kun kohtasin kokemuksia, joiden ainoa järkiperuste oli, että on oltava jotain fyysisen todellisuuden tuolla puolen, oli ainoa älyllisesti rehellinen ratkaisu tutkia asiaa tarkemmin. Kun on kyse täysin subjektiivisista kokemuksista, dataa sai vain omalla toiminnalla. Oli sukellettava syvemmälle.

Kokemukset, joita henkisellä polulla kulkeva kokee, on materialistina helppo alkuun laittaa aivokemioiden epätasapainon tai muun esimerkiksi psykologian teorioiden tukeman syyn kontolle. Mittalaitteissa on vain jokin häiriö, joka johtuu ravinnosta, unenpuutteesta, stressistä tai sähköimpulssin vääristymästä.

Mutta jos näitä kokemuksia uskaltautuu tutkimaan, onkin edessä empiristisestä tieteestäkin tuttu looginen prosessi. Havaittu ilmiö johtaa uteliaisuuteen, uteliaisuus johtaa henkisen teorian äärelle, teoria johtaa hallittuun subjektiiviseen kokeeseen ja subjektiivinen koe tuottaa teoriaa tukevaa dataa.

Kun tätä polkua jatkaa jatkuvasti meditoiden, sisäistä maailmaansa kontemploiden ja elämänkokemustaan reflektoiden, muuttuu koko maailmankuva hiljalleen myös tietoisuuden, ajatusten ja hengen tasot sisältäväksi.

Tänään kysymys kuuluu: Miten en havainnut näitä signaaleja jo aiemmin?


Antti, toipuva "skeptikko"

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia