LoO Sesssio 3: Miten usko siirtää vuoria?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miten usko liikuttaa vuoria (tai pyramideja)?

“Äänen värähtelyn vääristymä usko on kenties yksi kompastuskivistä niiden, jotka ovat äärettömällä polulla, ja niiden, jotka ovat äärellisellä todistamisen/ymmärtämisen polulla, välillä. Olette tarkasti oikeassa ymmärryksessänne uskon ja älykkään äärettömyyden yhdenmukaisuudesta. Kuitenkin toinen on hengellinen ilmaisu, ja toinen kenties hyväksyttävämpi käsitteellisissä viitekehyksissä niillä, jotka etsivät mitalla ja kynällä.” Ra 3.9

Usko on analoginen älykkäälle äärettömyydelle. Ra haluaa puhutella tieteelliseen maailmankuvaan kasvaneita. Käytännössä Ra kuvaa älykkään äärettömyyden eli uskon käyttöä:

“Tämä energia on älykästä. Se on hierarkkista. Suurin osa teidän mieli/keho/henki-kompleksista asuu kulkuneuvojen hierarkiassa ja säilyttää siten jokaisen nousevasti älykkään tai tasapainotetun kehon kuoren tai muodon tai kentän sekä älykkyyden, niin tekee jokainen atomi materiaalista kuten kivestä. Kun tälle älykkyydelle pystyy puhumaan, fysikaalisen tai kemikaalisen kiven/kehon äärellinen energia joutuu kosketukseen tämän äärettömän voiman kanssa, joka asuu paremmin viritetyissä kehoissa, oli se sitten ihminen tai kivi. Kun tämä yhteys on luotu, pyyntö voidaan antaa.” Ra 3.8


Kaikki fysikaalinen on energiaa. Tiedämme tämän tieteen perusteella, mutta sitä ei juurikaan huomioida. Tämä energia on hierarkista, ja kaikki mikä rakentuu rakentuu nousevasti älykkäissä tasoissa. Esim. ihminen: alkuaineet, kemialliset yhdisteet, solut, elimet ja itse ihminen.

Pyramideja rakentaessa siis Ra pyytää kiven metafyysistä älykästä ääretöntä energiaa järjestäytymään tietyllä tapaa. Tämä manifestoituu sitten fyysiseen maailmaan haluttuina muotoina. Samaa ajatusmallia hyödyntäen voidaan saavuttaa monia asioita.

Ra jatkaa vielä: yksittäinen yksilö voisi siirtää vuoren mielen voimalla, jos se on puhdistettu kaikista virheistä. MUTTA: Jos on massaymmrärys ykseydestä, jokaisella yksilöllä voi olla hyväksyttävä määrä vääristymiä ja silti kollektiivinen mieli voisi siirtää vuoria. Pyramidit rakensi “our social memory complex”, siis Ran tietoisuuskollektiivi.

Pyramidit vaikuttavat ihmisten rakentamilta, jotta Ra:ta ei palvottaisi rakentajina ja siten heistä ei tulisi jumalia ja vapaa tahto säilyisi.

Miten pyramidit toimivat initiaatiossa?

Initiaatio tarkoittaa mielen, kehon ja hengen valmistelua Luojan työhön. Initiaatioprosessi alkaa mielentutkimisella.

“Ennen kuin keho voidaan initioida, mieli tulee initioida. Tämä on huomio, jossa useimmat edistyneet etsijät tämänhetkisessä syklissänne löytävät mieli/keho/henki-kompleksinsa vääristyneenä. Kun luonne ja persoonallisuus, jotka ovat mielen aito identiteetti, on löydetty, keho tulee tuntea jok’ikisellä tavalla. Siten kehon erilaiset funktiot tarvitsevat ymmärrystä ja kontrollia objektiivisesti. Pyramidin ensimmäinen käyttötapa on siten mennä alas pyramidiin aistihavaintojen vähentämiseksi, jotta keho voi eräässä mielessä olla kuollut ja uusi elämä voi alkaa.” Ra 3.16

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia