LoO Sessio 96: Asunnon puhtaus auttaa henkisessä kehityksessä

January 12, 2023

Asunnon puhtaus auttaa henkisessä kehityksessä

“Kysymyksessä oleva asumus on jo saanut pientä määrää siunausta tältä ryhmältä sen läsnäololla, ja kuten olemme aiemmin todenneet, jokainen päivä vietettynä rakkaudessa, harmoniassa ja kiitollisuudessa jatkaa asumuksen muuntamista.” Ra 96.4

“On oikein, kuten olemme aiemmin todenneet, että fyysinen puhtaus on kaikkein tärkeintä. Siten vaivaa nähdään asumuksen läpikotaiseen siivoamiseen. Tässä suhteessa on syytä todeta, että asuttamassanne asumuksessa kokonaisuutena tai tämän työskentelyn kamarissa ei ole puutetta pölystänne, mullastanne tai muusta roskasta, jota kokonaisuutena kutsutaan liaksi. Jos intentio on siivota sijainti niin paljon kuin on fyysisesti mahdollista, vaatimukset fyysiselle puhtaudelle täyttyy. Vain kun alemman astraalin olento on, sanoisimmeko, asettanut osia itsestään niin sanottuun likaan, vaivaa on syytä nähdä poistamaan aistiva olento. Nämä ohjeet on annettu.” Ra 96.4

“Voimme huomioida, että kuten jokainen olento pyrkii joka hetkessä tulemaan lähemmin yhdeksi Luojan kanssa, mutta epäonnistuu, niin vastaavasti fyysiseen tahrattomuuteen pyritään, mutta sitä ei saavuteta. Jokaisessa tapauksessa intention puhtautta ja manifestaation perusteellisuutta arvostetaan. Eroa pyrkimyksen ja saavutuksen välillä ei koskaan huomioida ja se voidaan nähdä tarpeettomana.” Ra 96.4

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia