LoO Sessio 95: Harmonisen elinympäristön luominen

January 12, 2023

Harmonisen elinympäristön luominen

“Ensinnäkin tässä asumuksessa on ollut vähemmän kuin harmonista kanssakäymistä. Tämän kanssakäymisen dynamiikka oli tarpeeksi voimakas houkuttelemaan pienemmän ajatusmuodon. Siten suosittelemme kaikkien kotipaikkaan ja ulkorakennuksiin sisäänkäyntiä tarjoavien ikkunoiden ja oviaukkojen suolaamista ja rituaalista puhdistamista pyhitetyllä vedellä. Lisäksi suosittelemme laittamaan roikkumaan leikattuja valkosipulin kynsiä osaan huoneesta, joka on asuttanut niitä, joiden nautinto kääntyi tummempaan emootioon, keskittyen alueelle, jota vaikutatte kutsuvan baarikeittiöksi, myös nukkumiseen tarkoitetussa huoneessa lähellä keittiöaluetta.” Ra 95.4

“Ensinnäkin voitte siunata veden itse tai voitte pyytää niin kutsuttua pyhää vettä mistä tahansa siunatusta paikasta; siis intentiolla siunatusta. Toiseksi vettä varovaisesti ravistetaan sormista pitkin kaikkien ikkunoiden ja ovien ikkunalautoja ja kynnyksiä kun ne on avattuna. Kolmanneksi ennen tätä puhdistavan ja pyhittävän veden sakramenttia suolasta tehdään vana näille ikkunalaudoille ja kynnyksille viivana ja annetaan taas olla tässä muodossa 36-48 tuntia. Sitten neitsytluuta voi rituaalimaisesti lakaista suolan ulos jokaisesta ikkunasta ja oviaukosta, lakaisten jokaisella vedolla asumuksen värähtelyistä vähemmän onnekkaat, jotka voisivat nähdä rinnakkaiselon ryhmän kanssa haastavaksi.” Ra 95.5

“Kun suola lasketaan, voitte toistaa: ‘Ylistämme Yhtä Luojaa, joka antoi suolalle kyvyn mahdollistaa niille ystäville, joille haluamme jättää hyvästit, löytää uusi koti’. Kun vettä ravistellaan voitte sanoa: ‘Kiitämme Yhtä Luojaa veden lahjasta. Sen ylle Luoja liikuttaa Sen kättä ja liikauttaa Tahtonsa tulevan toteen’. Leikatun valkosipulin roikottamista voidaan myötäillä sanoilla: ‘Ylistämme Yhtä Luojaa valkosipulin lahjasta ja siunaamme sen kykyä tarjota niille ystäville, joille haluamme jättää hyvästit, nuoli, joka osoittaa heidän tapansa poistua’. Kun lakaisu tehdään, voitte sanoa: ‘Ylistämme Yhtä Luojaa henkisen puhtauden lahjasta asumuspaikassamme ja sinetöimme kaikkien niiden lähdön, jotka lähtivät tällä poistumisella kuluttamalla tätä ainetta’.” Ra 95.7

Arkkityyppi Mielen Kokemus

“Kyselijä: Tästä toteamuksesta tulkitsen seuraavan merkityksen: Jos Mielen Kokemus on riittävästi valinnut oikeanpuoleisen polun, kun täydellistä puhtautta lähestytään oikeanpuoleisen polun valinnassa, täydellistä vasemmanpuolen katalyytin vaikutuksen läpäisemättömyyttä lähestytään myös. Onko tämä oikein?

Olen Ra. Tämän on erinomaisen tarkkanäköistä. Etsijällä, joka on puhtaasti valinnut muiden palvelemisen polun, ei varmasti tule olemaan vaihtoehtoisen näennäistä inkarnationaalista kokemusta. Ei ole ulkoista suojaa illuusiossanne nopean ja julman katalyytin puuskille, vesikuuroille ja lumimyrskyille. Kuitenkin puhtaalle kaikki mitä kohdataan puhuu Yhden Äärettömän Luojan rakkaudesta ja valosta. Julmin isku nähdään tarjottujen haasteiden ja tulevien mahdollisuuksien tunnelmalla. Siten valon suurta soihtua pidetään korkealla sellaisen yllä, jotta kaikki tulkinnat voidaan nähdä olevan valon suojeluksessa.” Ra 95.24

—-

“Kyselijä: Olen usein pohtinut satunnaisen ja ohjelmoidun katalyytin toimintaa suhteessa olentoon hyvin vahvalla positiivisella tai negatiivisella polariteetilla. Olisiko sellainen vapaa suuressa määrin satunaiselta katalyytiltä kuten tapahtuu suurten luonnonkatastrofien tai sodankäynnin tai jonkin vastaavan aikana, kun luodaan paljon satunnaista katalyyttiä erittäin polarisoituneen olennon fyysisessä läheisyydessä? Onko tällä suurella kissalla sitten vaikutus sellaiseen satunnaiseen katalyyttiin oikeanpuoleisella polulla?

Olen Ra. Kahdessa tapauksessa tämä on näin. Ensinnäkin jos on ollut esi-inkarnationaalinen valinta, että esimerkiksi ei ota elämää kulttuurisen ryhmän palveluksessa, tapahtumat syntyvät suojaavalla tavalla. Toiseksi jos olento on kykeneväinen asumaan täysin ykseydessä, ainoa harmi mitä voi tapahtua sille on ulkoisen fysikaalisen keltasäteen kulkuneuvon vaihtuminen enemmän valoa täynnä olevaan mieli/keho/henki-kompleksin kulkuneuvoon kuoleman prosessilla. Kaikki muu kärsimys ja kipu eivät ole mitään sellaiselle.” Ra 95.25

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia