LoO Sessio 94: Arkkityyppi Mielen Kokemus

January 12, 2023

Arkkityyppi Mielen Kokemus

“Kuitenkin johtuen jokaisen mieli/keho/henki-kompleksin uniikeista taipumuksista joskus on melko yksinkertaisia vääristymän tapauksia, kun ei ole ilmeistä syytä sellaiselle vääristymälle. Käyttäkäämme esimerkkiä viriilistä ja epäkypsästä uroksesta, joka tapaa ja puhuu selkeästi nuoren naaraan kanssa, jonka fyysisellä muodolla on sopiva kokoonpano aiheuttamaan tälle urosolennolle punasäteen seksuaalisen kiihottumisen aktivoinnin. Puhutut sanat voivat olla yksinkertaista aihetta, kuten nimeäminen, informaatio ammatista ja monia muita yleisiä äänivärähtelykompleksien vaihtamisia. Kuitenkin urosolento käyttää melkein kaiken sen käytössä olevan tietoisuuden rekisteröidäkseen naaraan halut. Tälläinen voi myös olla tosi naaraalle. Siten koko informaation vaihto voi olla merkityksetöntä, koska varsinainen katalyytti on kehollista. Tämä on alitajuisesti kontrolloitua ja ei ole tietoinen valinta. Tämä on yksinkertainen esimerkki.” Ra 94.10

“Kyselijä: Vaikuttaa minulle, että Mielen Kokemus toimisi sellaisella tapaa, että se muuttaisi verhon luonnetta siten, että katalyytti suodattuisi siten, että se olisi hyväksyttävämpää taipumuksessa, jota kasvavasti valitaan olennon toimesta. Esimerkiksi jos olento on valinnut oikeanpuoleisen polun, Mielen Kokemus muuttaisi verhon läpäisevyyttä hyväksymään enemmän ja enemmän positiivista katalyyttiä ja myös toinen puoli olisi totta hyväksyen enemmän negatiivista, jos vasemmanpuoleinen polku on valittu toistuvasti. Onko tämä oikein?

Olen Ra. Tämä ei ole pelkästään oikein, vaan on myös lisäseuraamuksia. Kun olento kasvaa kokemuksessa, se enemmän ja enemmän valitsee katalyytin positiivisia tulkintoja, jos se on muiden palvelemisen polulla, ja katalyytin negatiivisia tulkintoja, jos sen kokemus on ollut itsensä palvelemisen polulla.” Ra 94.12

—-

“Kokemuksen luonne on sellainen, että huomiolle annetaan jatkuvasti erilaisia kokemuksia. Niitä, jotka oletetaan negatiivisiksi tai tulkitaan negatiivisiksi, voi vaikuttaa olevan yltäkylläisesti. On suuri haaste ottaa katalyyttiä ja suunnitella maaginen positiivinen kokemus. Sitä, mikä on maagista negatiivisessa kokemuksessa, tulee paljon pidempään, sanoisimmeko, kolmannessa tiheydessä.” Ra 94.20

“Elävien raajojen muodostama risti kuvassa merkitsee mieli/keho/henki-kompleksien luonnetta manifestaatiossa illuusiossanne. Ei ole kokemusta, jota ei ostettaisi jonkinlaisella vaivannäöllä, ei itsensä tai muiden palvelemisen tekoa, jolla ei olisi hintaa manifestoivalle olennolle suhteessa sen puhtauteen. Kaikki asiat manifestaatiossa voidaan nähdä yhdellä tai toisella tapaa tarjoavan itseään, jotta muodonmuutokset voivat tapahtua teolle tarkoituksenmukaisella tasolla.” Ra 94.26

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia