LoO Sessio 93: Mitä tietoisuuden polariteetit ovat?

January 12, 2023

Mitä tietoisuuden polariteetit ovat?

“On epätodennäköistä, että on ytimekkäämpää tai elegantimpaa kuvausta kolmannen tiheyden polariteeteistä kuin muiden palveleminen ja itsensä palveleminen johtuen mieli/keho/henki-kompleksien vääristymien luonteesta havaita filosofiaan liittyviä konsepteja suhteessa etiikkaan tai toimintaan. Kuitenkin voimme käsitellä polariteetteja käyttäen hieman muunneltuja termejä. Tällä tapaa mahdollinen oivalluksen rikastaminen voidaan saavuttaa joidenkin toimesta.” Ra 93.3

“Polariteetteja voisi harkita kirjaimellisesti, kuten magneetin fysikaalisessa polariteetissa. Negatiivinen ja positiivinen sähköisillä ominaisuuksilla voidaan nähdä aivan kuten fysikaalisessakin mielessä. On syytä todeta tässä kontekstissa, että on hyvinkin mahdollista tuomita teon tai olennon polariteettia aivan kuten on mahdollista tuomita magneetin negatiivisen ja positiivisen navan suhteellista hyvyyttä. Toinen menetelmä nähdä polariteetit voisi sisältää säteilyn/imemisen konseptin. Se mikä on positiivinen on säteilevä; se mikä on negatiivinen on imevä.” Ra 93.3

Arkkityyppi Mielen Katalyytti

“Kaikki mikä hyökkää aisteihinne on katalyyttiä. Puhuessamme tälle tukiryhmälle tämän instrumentin läpi tarjoamme katalyyttiä. Jokaisen kehon kokoonpanot ryhmässä tarjoavat katalyyttiä mukavuudella/epämukavuudella. Itse asiassa kaikki mikä on prosessoimatonta ja tullut ennen mieli/keho/henki-kompleksin havaintoa on katalyyttiä.” Ra 93.11

“Tosiaankin voitte pikemminkin löytää polariteettia ilmaistuna ensinnäkin monissa mahdollisuuksissa tarjottuna materiaalisessa illuusiossa, jota on kuvattu ei-valkoisella ja ei-tummalla neliöllä, jolla kuvan olento istuu, toiseksi istuvan olennon asennolla. Se ei kohtaa mahdollisuuksia suoraan, vaan vilkaisee yhdelle tai toiselle sivulle. Kuvassa huomioitte ehdotuksen, että illuusion tarjooma usein vaikuttaa ehdottavan mahdollisuuksien olevan vasemman käden polulla tai, kuten voisitte viitata siihen yksinkertaisemmin, itsensä palvelemisen polulla. Tämä on osa Mielen Katalyytin luonnetta.” Ra 93.8

“Kehon prosessoima katalyytti on kehon katalyyttiä. Mielen prosessoima katalyytti on mielen katalyyttiä. Hengen prosessoima katalyytti on hengen katalyyttiä. Yksilöllinen mieli/keho/henki-kompleksi voi käyttää mitä tahansa katalyyttiä, joka tulee sen huomioon, oli se sitten kehon ja sen aistien läpi tai mentaalisella toiminnalla tai läpi minkä tahansa kehittyneemmän lähteen, ja käyttää tätä katalyyttiä sen uniikilla tavalla muodostaakseen sille uniikin kokemuksen omilla taipumuksillaan.” Ra 93.12

Tarotin kuvat avaavat uniikkeja henkilökohtaisia näkökulmia

“Voisimme lisätä, että on odotettavaa, että jokainen oppilas luonnollisesti alkaa saamaan uniikin havaintokokemuksen jokaisesta kuvasta. Siten ei ole odotettavaa, että kyselijä kysyy kattavasti kaikille oppilaille. On ennemminkin odotettavaa ja hyväksyttävää, että kyselijä kysyy kokoelman kysymyksiä, jotka rakentavat konseptien sarjan koskien jokaista arkkityyppiä, mikä sitten tarjoaa jokaiselle seuraavalle oppilaalle mahdollisuuden arkkityyppisen mielen informoidumpaan opiskeluun.” Ra 93.23

“Oppilaalle tarot-kuvat tarjoavat resurssin evoluution prosessien oppimis/opetukseen. Kelle tahansa muulle olennolle nämä kuvat ovat kuvia ja ei yhtään enempää.” Ra 93.16

Crux ansatan symbolinen arvoitus

“Tässä kuvassa on matemaattisia suhteita, jotka voivat tarjota informatiivisia oivalluksia arvoituksista pitäville. Emme selvitä arvoitusta. Voimme huomioida, että crux ansata on osa arkkityyppisen mielen konseptikomplekseja, ympyrä ilmaisten hengen magiaa, risti ilmaisten manifestaation luonnetta, jota voi arvottaa vain menettämisellä. Siten crux ansata on tarkoitettu nähtäväksi kuvaamaan iäistä manifestaatiossa, manifestaation läpi ja manifestaation tuolle puolen manifestoidun uhrauksella ja muodonmuutoksella.” Ra 93.24

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia