LoO Sessio 92: Arkkityypit Mielen Matriisi ja Mielen Potentiaattori

January 12, 2023

Arkkityypit Mielen Matriisi ja Mielen Potentiaattori

“Kun mieli/keho/henki-kompleksi, joka ei ole vielä saavuttanut tietoista ymmärrystä evoluution prosessista, valmistautuu inkarnaatioon, se on ohjelmoinut itselleen vähemmän kuin täydellisen, tarkoittaen osittain satunnaisen oppimisjärjestelmän. Potentiaalisen katalyytin satunnaisuuden määrä on suhteellinen mieli/keho/henki-kompleksin uutuudelle kolmannessa tiheydessä. Tästä sitten tulee osa mitä voitte sanoa inkarnaatiokokemuksen potentiaaliksi. Tämä tosiaankin kannetaan siinä osassa mieltä, joka on syvää mieltä, arkkitehtuurissa, joka voidaan kuvitella olevan edustettuna Potentiaattorina tunnetussa konseptikompleksissa.” Ra 92.11

“Sekä Mielen että Kehon Potentiaattorit ovat molemmat mukana vauvan uuden kokemuksen etsimisessä. Mieli/keho/henki-kompleksilla, joka on vauva, on yksi korkeasti kehittynyt osa, jota voidaan parhaiten tutkia katsomalla Mielen ja Kehon Merkitsijöitä. Huomaatte, ettemme sisällyttäneet henkeä. Se osa mieli/keho/henki-kompleksia ei ole luotettavasti kehittynyt jok’ikisessä mieli/keho/henki-kompleksissa. Siten vauvan merkittävä itse, joka on aiempien inkarnaatiokokemusten taipumusten sato, tarjoaa tälle vauvalle taipumuksia, joilla kohdata uusi kokemus.” Ra 92.18

“Kuitenkin vauvan osa, joka voidaan artikuloida Mielen Matriisilla, on tosiaankin kokemuksella ruokkimaton ja sillä on taipumus kurottaa tätä kokemusta vapaalla tahdolla aivan kuten älykäs energia kineettisessä vaiheessa vapaalla tahdolla luo Logoksen. Tämä sub-sub-logos, tai se osa mieli/keho/henki-kompleksia, jota voidaan artikuloida harkitsemalla Mielen ja Kehon Potentiaattoreita, sitten vapaalla tahdolla valitsee tehdä muutoksia sen kokemuksen jatkumoon. Näiden uutuuksien kokeiden tulokset sitten tallennetaan mielen ja kehon osiin, joita Matriiseilla artikuloidaan.” Ra 92.18

“Se ei ole olennon arkkityyppinen mieli, jossa potentiaali inkarnationaaliselle kokemukselle asuu, vaan mieli/keho/henki-kompleksin lisääminen, sanoisimmeko, fyysisen kulkuneuvon ja valitun planetaarisen ympäristön energiaverkkoon. Kuitenkin artikuloidakseen syvemmin tätä osaa mieli/keho/henki-kompleksin olemusta, tämä arkkityyppi, Mielen Potentiaattori voidaan herättää tuottavasti oman evoluutionsa oppilaalle.” Ra 92.11

—-

“Kyselijä: Osoittaisiko tämä crux ansata sitten elämän merkkiä tai henkeä elävöittämässä materiaa?

Olen Ra. Tämä on aivan oikein. Lisäksi se valaisee konseptia, joka on osa arkkityyppiä, mikä liittyy inkarnaatiossa potentioitavan tietoisuuden jatkumiseen inkarnaatiota pidemmälle.” Ra 92.30

Mielen kokonaisuus arkkityyppien dynaamisessa vuorovaikutuksessa

“Ensinnäkin taas voimme erottaa arkkityyppisen mielen ja mieli/keho/henki-kompleksin inkarnationaalisen kokemuksen prosessin. Toiseksi jokainen potentiaatio, jota Matriisi on kurottanut, tallentuu Matriisiin, mutta sen kokee Merkitsijä. Tämän potentioidun toiminnan Merkitsijän kokemus on tietenkin riippuvainen sen Katalyytin ja Kokemuksen prosessien terävyydestä.” Ra 92.34

—-

“Ensinnäkin vaikkakin mielen toiminnot ovat tosiaankin korkeampia suhteessa kehoon, keho ollen mielen luomus, tosiaankaan kaikki mieli/keho/henki-kompleksin toiminnot eivät johdu pelkästään mieli-kompleksin potentioivista ominaisuuksista, sillä keho ja joissain tapauksissa henki potentioivat myös toimintaa. Toiseksi kun mieli/keho/henki-kompleksi tulee tietoiseksi henkisen evoluution prosessista, enemmän ja enemmän mielen ja kehon toiminnoista, jotka saostavat toimintaa, aiheutuvat niistä mieli/keho/henki-kompleksin osista, jotka artikuloidaan Muodonmuutoksen arkkityypeillä.” Ra 92.19

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia