LoO Sessio 91: Mikä rodullinen ja planetaarinen mieli on?

January 12, 2023

Mikä rodullinen ja planetaarinen mieli on?

“Tämä rodullinen tai planetaarinen mieli on tälle logokselle tällä planetaarisella vaikutuksella kokemusta nauttineiden mieli/keho/henki-kompleksien muistamien taipumusten arkisto.” Ra 91.6

“Jokainen rotu ei pelkästään lisännyt planetaariseen mieleen, vaan myös jokaisella rodulla on rodullinen mieli. Siten teimme tämän erottelun keskustellessamme tästä osasta mieltä. Tämä mielen osa muodostuu sarjassa näennäisesti ei-samanaikaisia kokemuksia, jotka valitaan planetaarisen vaikutuksen mieli/keho/henki-kompleksien tahdon vapaudessa. Siten vaikkakin tämä Akaasinen, planetaarinen tai rodullinen mieli tosiaankin on mielen juuri, se voidaan nähdä terävässä erottelussa syvemmistä mielen juurista, jotka eivät ole toimintoja muistin muokkaamisessa, jos tahdotte.” Ra 91.7

“Kuitenkin kaikki rodut tai alarodut eivät ole eri planetaarisista alkuperistä. Ehdotamme, että tarkastellessanne planetaarista alkuperää ette huomioi ruumiinpeitteen pigmenttiä, vaan muiden itsejen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen taipumukset ja itsen luonteen määritelmät.” Ra 91.12

Arkkityyppien kehitys on ollut asteittaista

“Teidän täytyy ymmärtää idea, että arkkityyppejä ei kehitetty kerralla, vaan askel askeleelta, ja ei siinä järjestyksessä, jonka nyt tunnette tässä avaruus/ajassa, vaan erilaisissa järjestyksissä. Siten kaksi viiden järjestelmää käytti kahta erilaista tapaa nähdä kaiken kokemuksen arkkityyppinen luonne. Jokainen tietenkin käytti Matriisia, Potentiaattoria ja Merkitsijää, sillä tämä on sadonkorjuu, jolla luomakuntamme alkoi. Yksi suunta tai kokeilun järjestelmä oli lisännyt näihin Katalyytin ja Kokemuksen. Toinen järjestelmä, jos tahdotte, oli lisännyt Katalyytin ja Muodonmuutoksen. Yhdessä tapauksessa menetelmät, joilla kokemusta prosessoitiin, auttoivat eteenpäin, mutta kokemuksen hedelmät olivat vähemmän avustettuja. Toisessa tapauksessa voidaan nähdä vastakkainen lopputulos.” Ra 91.17

“Arkkityyppinen mieli, kun lävistetään selkeästi, on kaiken energian kulutuksen ja etsimisen rakennetun rakenteen suunnitelma ilman vääristymää.” Ra 91.37

“Tarjoamme esimerkin pohjautuen ensimmäiseen tutkittuun arkkityyppiin tai konseptikompleksiin. Adeptin tietoinen mieli voi olla puhkeamiseen asti täynnä mitä hämärämpiä ja hallitsemattomampia ideoita siten, että lisäideointi tulee mahdottomaksi ja työ sini- tai indigosäteessä on tukittu yliaktivoinnilla. Silloin adepti kutsuisi uutta mieltä, koskematonta ja neitseellistä ja asustelisi tässä uuden ja tahrattoman mielen arkkityypissä ilman taipumusta, ilman polariteettia, täynnä Logoksen magiaa.” Ra 91.35

Arkkityyppi Mielen Matriisi

“Pyydämme oppilasta harkitsemaan ruokkimattoman tietoisen mielen konseptia, mieltä ilman mitään resurssia paitsi tietoisuus. Älä sekoita ruokkimatonta mieltä siihen monimutkaisuuksien massaan, jota te oppilaina koette, sillä olette niin monia, monia kertoja kastautuneet potentioimisen, katalyytin, kokemuksen ja muodonmuutoksen prosesseihin.” Ra 91.33

“Tahdon konsepti tosiaankin vuodattuu päälle Mielen Matriisin kuvan jokaisesta näkökulmasta. Kuitenkin taikasauva tahtona on, sanoisimmeko, ulos ojentuvan käden astrologinen johdannainen muodostaen, sanoisimmeko, maagisen eleen. Erinomainen osa kuvaa, joka voidaan nähdä selvästi erillisenä taikasauvan konseptista, on pallo, joka osoittaa tahdon objektin henkisen luonteen sellaisella, joka toivoo tekevänsä maagisia tekoja tiheytenne manifestaatiossa.” Ra 91.19

“Katso uudestaan, oi oppilas. Kurottaako käsi sisään? Ei. Ilman potentiaatiota tietoisella mielellä ei ole sisäpuolisuutta. Se käsi, oi oppilas, kurottaa kohti sitä mikä sen potentioimattoman vaikutuksen ulkopuolella on lukittuna siltä.” Ra 91.20

“Neliö missä tahansa nähtynä on kolmannen tiheyden illuusion symboli ja voidaan nähdä joko ei-maagisena tai oikeassa kokoonpanossa sellaisena kuin se on ilmennyt sisällä; siis elävöitetty materiaalinen maailma.” Ra 91.21

“Tässä järjestelmässä siivekkäät visiot tai kuvat on huomioitava ei niinkään lajin perusteella vaan siipien asennon perusteella. Kaikki linnut ovat tosiaankin tarkoitettu ehdottamaan lentoa ja viestejä ja liikettä ja joissain tapauksissa suojelusta. Tässä kuvassa taitetut siivet on tarkoitettu ehdottamaan, että kuten Matriisi-hahmo Maagikko ei voi toimia ilman kurottautumista sen siivekkääseen henkeen, ei myöskään henki voi lentää ilman, että se vapautetaan tietoiseen manifestaatioon ja siten hedelmöitetään.” Ra 91.24

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia