LoO Sessio 90: Kolmannen ja neljännen tiheyden kehot riippuvat biologisesta evoluutiosta

January 12, 2023

Kolmannen ja neljännen tiheyden kehot riippuvat biologisesta evoluutiosta

“Syy moninaisuudelle niin sanotuissa fyysisissä kulkuneuvoissa on jäljellä oleva perintöjen moninaisuus toisen tiheyden fyysisten kulkuneuvojen muodoista. Fyysiseksi evoluutioksi kutsumanne prosessi jatkaa etenemistään neljänteen tiheyteen. Vasta kun viisauden keinot ovat alkaneet jalostamaan löyhästi ajatukseksi kutsumaanne voimaa on fyysisen kompleksin manifestaation muoto lähempänä tietoisuuden ohjausta.” Ra 90.5

“Viidennessä tiheydessä fyysisen kompleksin manifestaatio on enemmän ja enemmän tietoisen mielikompleksin kontrollissa. Siten viidennen tiheyden olento voi hajottaa yhden manifestaation ja luoda toisen. Näin ollen valinta viidennen tiheyden olennolle tai kompleksille olentoja, jotka toivovat viestivänsä kansojennne kanssa, olisi valita näyttää samalta kansojenne fyysisten kompleksien, kemiallisten keltasäteen kulkuneuvojen kanssa.” Ra 90.7

“Emme ole täysin varmoja miksi Logoksemme ja useat naapuroivat logokset arviolta samassa avaruus/ajan kukinnassa valitsivat kaksijalkaisen pystyssä olevan toisen tiheyden apinoiden muodon tutkimukselle. Oletuksemme on ollut, jonka jaamme kanssanne kunhan olette tietoisia, että tämä on vain mielipiteemme, että Logoksemme oli kiinnostunut, sanoisimmeko, voimistamaan verhoamisprosessia tarjoamalla kolmannen tiheyden muodoille lähes täydellisen todennäköisyyden puheen kehittymiselle ottaen täyden etusijan konseptiviestinnältä tai telepatialta. Meillä on myös oletus, että niin sanottu vastakkainen peukalo nähtiin erinomaisena tapana tehostaa verhoamisprosessia, jotta sen sijaan, että uudelleen löydettäisiin mielen voimat, kolmannen tiheyden olento fyysisen manifestaation muodoillaan kiinnostuisi fyysisten työkalujen luomisesta, pitämisestä ja käyttämisestä.” Ra 90.12

Sub-Logokset kehittävät arkkityyppistä mieltä omiin tarpeisiinsa

“Arkkityyppinen mieli on se osa mieltä, joka informoi kaikkea kokemusta. Muistakaa arkkityyppisen mielen määritelmä tämän tietyn logoksen ja vain tätä logosta koskevana kosmiseen tai kaikki-mieleen tekemien tarkennuksien arkistona. Siten se voidaan nähdä yhtenä mielen juurena, ei syvimpänä, mutta varmasti informoivimpana jollain tapaa. Toinen kutsuttava mielen juuri on rodullinen tai planetaarinen mieli, joka myös informoi jokaisen olennon konseptualisointeja jossain määrin.” Ra 90.14

—-

Arkkityyppinen mieli on adeptin työkalu

“Tulimme kansoillenne ilmaisemaan Ykseyden lakia. Niille, jotka toivoivat oppivansa ykseyttä, toivoimme saavamme vaikutuksen ymmärrykseen, että ykseydessä kaikki paradoksit ratkaistaan, että kaikki mikä on rikki parannetaan, että kaikki unohdettu tuodaan valoon. Meillä ei ollut opetussuunnitelmaa, kuten kutsutte sitä, siinä, että intentiomme kävellessämme kansojenne keskuudessa oli manifestoida se, jota pyydettiin niiden oppimis/opettajien toimesta, joiden luo tulimme.” Ra 90.29

“Adepti on jo työskennellyt paljon, ei pelkästään punaisen, oranssin, keltaisen ja vihreän energiakeskuksen kanssa, vaan myös jo sinisen ja indigon avaamisessa. Tähän pisteeseen asti arkkityyppien funktio on rakennetun rakennelman tai patsaan suurena pohjana tai sokkelina pitäen mielikompleksin elinkelpoisena, tasapainoisena ja saatavilla resurssina milloin tahansa sitä herätetään. On piste, jossa adepti ottaa työnsä vastaan. Tämä on piste, jossa selkeä ja tietoinen arkkityyppisen mielen huomioiminen on hyödyllistä.” Ra 90.29

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia