LoO Sessio 9: Miksi sadonkorjuut tapahtuvat?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miksi sadonkorjuut tapahtuvat?

“Jokainen teidän planetaarisista olennoista aloitti ensimmäisen syklin, kun energiayhteys pystyi siinä ympäristössä tukemaan sellaisia mieli/keho-kokemuksia. Siten jokainen planetaarisista olennoistanne on erilaisessa syklisessä aikataulussa, kuten te voisitte sitä kutsua. Näiden syklien ajoitus on yhteneväinen mittauksessa älykkään energian osuuteen. Tämä älykäs energia tarjoaa kellomaisen mallin. Syklit liikkuvat yhtä tarkasti kuin kello lyö vaihtuvan tunnin. Siten portti älykkäästä energiasta älykkääseen äärettömyyteen avautuu riippumatta olosuhteista tunnin vaihtumisen aikaan.” Ra 9.4

Mistä sielumme ovat saapuneet?


Ensinnäkin, sieluja on kehittynyt Maapallolla.

“Kahdella toisen tiheyden ylempien värähtelytasojen olennolla oli kaksijalkainen kokoonpano, kuten mainitsitte. Kuitenkin liike pystyssä, jonka te koette, ei ollut täysin toteutunut näissä olennoissa, joilla oli taipumus nojata eteenpäin, päästen niukasti neliraajaisesta asennosta.” Ra 9.15

Toinen tiheys on eläin- ja kasvielämä, ylöspäin suuntautuva ohjaus kohti äärettömyyttä, eri tasoja tässä tiheydessäkin. 75 000 vuotta sitten 3. tiheyden syklien alussa täällä oli kaksijalkaisia, jotka kuitenkin vielä nojasivat eteenpäin ja olivat juuri ja juuri  kaksijalkaisia, evoluution myötä kehittyneitä. Nämä olennot edelleen kehittyvät eteenpäin kohti 3. tiheyttä.


Toiseksi, sieluja on kehittynyt Marsissa.

“Rotu on yhdistelmä mieli/keho/henki-komplekseja niin sanotulta Punaiselta Planeetalta ja huolellista sarjaa geneettisiä säätöjä sen ajan Suojelijoiden (Guardians) tekeminä. Nämä olennot saapuivat, tai säilytettiin, kokemukselle teidän planeetalla synnytysmallilla, joka ei ole lisääntymiskykyinen, vaan sisältää geneettisen materiaalin valmistelua Punaisen Planeetan olentojen mieli/keho/henki-kompleksien inkarnaatiolle.” Ra 9.7

Suojelijat toivat sieluja Marsista, kun planeetan olosuhteet muuttuivat vaikeasti asuttavaksi 3. tiheyteen. Sielut siirrettiin rotuun, johon tehtiin geneettisiä muutoksia. Sielut saapuivat tai oikeastaan säilytettiin synnyttämisen tavalla joka on ei-lisääntymiskykyinen. Siirto tapahtui 75 000 vuotta sitten.

Marsilaisilla oli taipumus kohti sotaisia toimenpiteitä, mikä johti ilmakehän tuhoamiseen tehden planeetan elinkelvottomaksi.

Kolmanneksi, sieluja on kehittynyt Maldekissa.

“Kuitenkin, on kaksi rotua, jotka käyttävät toisen tiheyden muotoa. Yksi näistä on Maldekiksi kutsumanne planetaarisen pallon olennot. Nämä olennot työstävät heidän ymmärryskompleksejaan sarjalla mitä te kutsuisitte karmisiksi korvauksiksi. He asuvat teidän syvemmillä maanalaisilla käytävillä ja tunnetaan teillä “Isojalkoina”. Toinen rotu on se olento, jolle on tarjottu asuinpaikka tässä tiheydessä Suojelijoiden (Guardians) toimesta, jotka toivovat antavansa niille tässä ajassa ja tiheydessä oleville mieli/keho/henki-komplekseille asianmukaisesti suunnitellut fyysiset kulkuvälineet, kuten te kutsuisitte näitä kemiallisia komplekseja, siinä tapauksessa että tapahtuu mitä te kutsutte ydinsodaksi.” Ra 9.18

Toisen tiheyden olennot toimivat aistinvaraisesti. Maldekilaisia siirrettiin sellaisiin kehoihin pohtimaan sotaisaa taipumustaan. Tämä on yksi isojalkana tunnettu ryhmä.

Toinen isojalkana tunnettu ryhmä on geneettinen reservi ydinsodan varalle. Kyseiset olennot kestävät säteilyn. Ne elävät syvällä asumattomissa metsissä ympäriinsä Maapallolla erittäin harvassa ja pystyvät välttämään havaitsemista. Niillä on kiiltävät silmät.

Kolmas isojalkana tunnettu ryhmä on ajatusmuoto.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia