LoO Sessio 88: Tarot syntyi Venuksella

January 12, 2023

Tarot syntyi Venuksella

“Tarot suunniteltiin Venuksen kolmannen tiheyden väestön toimesta suuren määrän avaruus/aikaanne menneisyydessänne. Kuten olemme todenneet, venuslaisten kolmannen tiheyden kokemus käsitteli syvemmin ja harmonisoidummin mitä kutsuisitte suhteiksi toisiin itseihin, seksuaalisen energiansiirron työtä ja filosofista tai metafyysistä tutkimusta. Monien, monien sukupolvien tutkimustyön lopputulos siinä minkä käsitimme arkkityyppiseksi mieleksi tuotti tarotin, jota käytettiin kansojemme toimesta valmennusapuvälineenä maagisen persoonallisuuden kehittämisessä.” Ra 88.14

—-

“Olette tietoisia pyrkimyksistänne joskus melko monimutkaisten visualisointien mentaalisten rakenteiden maagisesta visualisoinnista. Nämä ovat mentaalisia ja ne piirretään mielellä. Toinen tunnettu esimerkki kulttuurissanne on visualisointi jumalanpalveluksessanne, kristinuskoksi kutsutussa Yhden Äärettömän Luojan rakkauden vääristymässä, jossa pieni osa elintarvikettanne nähdään mentaalisesti rakentuneena, mutta täysin oikeana miehenä, Jehoshuana tai Jeesuksena tunnettuna miehenä, kuten kutsutte tätä olentoa nyt. Harjoitteluajan jatkuvan  visualisoinnin menetelmä oli se tapa, jolla työskentelimme näiden konseptien kanssa. Nämä konseptit piirrettiin silloin tällöin. Kuitenkin konsepti yhdestä visualisoinnista per kortti ei tullut mieleemme.” Ra 88.19

Ran opintosuunnitelma arkkityyppisen mielen tutkimukseen

“Arkkityyppinen mieli on suuri ja perustava osa mielikompleksia, yksi sen kaikkein perustavaa laatua olevista elementeistä ja yksi rikkaimmista informaatiolähteistä Yhden Äärettömän Luojan etsijälle. Pyrkimys tiivistää arkkityypit on erheellinen pyrkimys. Jokainen arkkityyppi on merkittävä ding an sich, tai asia itsessään sen omalla konseptien kompleksilla. Vaikka on informatiivista tutkia suhteita yhdestä arkkityypistä toiseen, voidaan sanoa, että tämä tiedustelulinja on toissijainen suhteessa puhtaimman gestaltin tai vision tai melodian löytämiseen, jota jokainen arkkityyppi ilmaisee sekä älylliselle että intuitiiviselle mielelle.” Ra 88.17

“Tässä kohtaa hyödyntäen erilaisia muita apuja henkiseen evoluutioon kannustamme initioitua oppimaan tulemaan jokaiseksi arkkityypiksi ja tärkeimpänä tuntemaan parhaalla mahdollisella tavalla illuusiossanne milloin arkkityypin persoonan omaksuminen olisi henkisesti tai metafyysisesti avuksi. Kuten näette, paljon työtä tehtiin luovasti jokaisen initioidun toimesta. Meillä ei ole dogmaa tarjottavana. Jokainen käsittää sen mikä on tarpeellista ja hyödyllistä itselle.” Ra 88.24

Suuri Arkana suhteessa astrologiaan ja ennustamiseen

“Astrologiaksi kutsumanne arvo on merkittävä, kun sitä käytetään niiden initioitujen olentojen toimesta, jos annatte anteeksi harhaanjohtavan nimityksen, jotka ymmärtävät Hämmennyksen lain ajoittain mutkikkaat näkökohdat. Kun jokainen planetaarinen vaikutus tulee pallonne energiaverkkoon, pallollanne olevia liikutetaan yhtä paljon kuin Kuu pallonne ympärillä liikuttaa vesiä syvyyksissänne. Oma olemuksenne on vettä siinä, että mieli/keho/henki-komplekseihinne vaikutetaan ja niitä liikutetaan helposti. Tosiaankin tämä on matkanne ja valppautenne olemus ja luonne tässä tiheydessä: ei vain liikuttua, vaan myös ohjeistaa itseänne liikkumisenne suositeltavaan tapaan mielessä, kehossa ja hengessä.” Ra 88.23

“Kun arkkityypit sekoitetaan sekoitukseen astrologisesti suuntautuneiden korttien kanssa, jotka muodostavat niin sanotun Court Arkanan ja Pienen Arkanan, nämä arkkityypit tulevat magnetisoiduiksi korttien kanssa työskentelevän psyykkisille vaikutuksille ja siten ne tulevat instrumenteiksi yhdistämään astrologisten määritelmien ja ennustamista harjoittavan ja informaatiota pyytävän. Usein sellaiset arkkityyppiset esitykset ilmestyvät sellaisella tavalla, että niillä on mielenkiintoiselta vaikuttavia tuloksia, merkityksellisiä kokoonpanossaan kyselijälle. Itsessään Suurella Arkanalla ei ole oikeaa paikkaa ennustamisessa, vaan ennemminkin ne ovat työkaluja lisätiedolle itsestä itselle tarkoituksena syvällisemmin äkillisesti tajuttuun nykyhetkeen.” Ra 88.23

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia