LoO Sessio 87: Negatiivisessa järjestelmässä kaikki orjuuttavat ja/tai ovat orjia

January 12, 2023

Negatiivisessa järjestelmässä kaikki orjuuttavat ja/tai ovat orjia

“Kumppaninne ympäristö on kuin kivestä, luola, hedelmättömyyden paikka, sillä tämä on viisauden tiheys. Sitä mitä tarvitaan voidaan ajatella ja vastaanottaa. Tällä olennolla vain hyvin vähän on tarpeen, jos tahdotte, fyysisillä tai avaruus/aikavääristymäkomplekseissa. Sellainen olento viettää sen tietoisuutta aika/avaruuden maailmoissa pyrkimyksenä oppia viisauden tiet äärimmäisellä itsen voiman ja resurssien käyttämisellä. Koska itse on Luoja, viisaustiheys tarjoaa monia informatiivisia ja kiehtovia kokemuksia negatiivisesti polarisoituneelle olennolle. Joiltain osin voidaan nähdä selkeämpi aiempi sitoutuminen viisauteen negatiivisella polariteetilla, sillä tietoisuuden sijaintien yhteys, jolle viisaus pedataan, on yksinkertaisempi.” Ra 87.7

—-

“Aseellisissa joukoissanne suuri joukko ryöstelee ja rosvoilee onnistuneesti. Kunnian sotaväen menestyksestä ottaa alikersantit, alikersanttien menestyksen kersantit, sitten luutnantit, kapteenit, majurit ja lopulta komentava kenraali. Jokainen onnistunut houkutus, jokainen onnistunut sadonkorjattava olento on neljännen tiheyden sosiaalisen muistikompleksin, jolla on ollut tämä menestys, voiman ja polariteetin voimistaja.” Ra 87.12

“Joissain tapauksissa on eräänlainen taistelu. Tämä on tahtojen taistelu ja aseet koostuvat valosta, jota jokainen kilpailija voi muodostaa. Useimmissa tapauksissa, joissa voiman siirto on itsestäänselvyys, se yksinkertaisesti tunnustetaan ja ne, jotka näkevät hyötyvänsä tästä uudesti voimakkaammasta olennosta, avustavat sitä nousussa rakenteessa.” Ra 87.16

Seksuaalisen energiansiirron merkitys metafyysisessä kehityksessä muuttuu

“Meidän täytyy tehdä selkeä ero keltasäteen kolmannen tiheyden kemiallisen kehollisen kompleksin ja kehokompleksin, joka on osa mieli/keho/henki-kompleksia, välillä. Maskuliinilla, kuten kutsutte tätä polariteettia, on erittäin aktiivinen keltasäteen halu sen inkarnaation avaruus/ajassa silloin, kun sen sperma on kaikkein elinkykyisintä ja täynnä elämää antavia siittöitä. Siten punasäde pyrkii lisääntymään tiheiten aikana, kun tämä keho on kykeneväisin täytttämään punasäteen vaatimukset.” Ra 87.22

“Feminiinisellä, kuten kutsutte tätä polariteettia, keltasäteen kemiallisella kehokompleksilla täytyy olla jatkuva ja kasvava halu seksuaaliselle yhdynnälle, sillä se voi tulla raskaaksi vain kerran viidestätoista kahdeksaantoista kuukauden jaksolla, olettaen, että se kantaa synnytetyn kehokompleksin, kestää sen ja imettää sitä. Tämä on energiaa vievää keltasäteen fyysiselle keholle. Kompensoidakseen tätä halu kasvaa, jotta keltasäteen keho on taipuvainen jatkamaan seksuaalista kanssakäymistä, siten täyttäen sen punasäteen vaatimukset lisääntyä mahdollisimman tiheästi.” Ra 87.22

“Monella tapaa on melko merkityksentöntä puhua maskuliinin ja feminiinin orgasmeista ylemmissä tiheyksissä, sillä orgasmin laatu ja luonne tulee enemmän ja enemmän luonnollisesti mieli/keho/henki-kompleksin toiminnoksi kokonaisuutena. Voidaan sanoa, että neljännessä tiheydessä verho on nostettu ja valinta on tehty. Positiivissa polariteetissa aito jakaminen on melkein universaalia. Negatiivissa polariteetissa aito tukos siten, että valloittaja saavuttaa orgasmin, valloitettava ei melkein koskaan, on melkein universaalia. Jokaisessa tapauksessa voitte nähdä kokemuksen seksuaalisen osan toiminnon olevan tehokkain tapa polarisoitua.” Ra 87.25

“Kun verhoamisprosessi oli valmis, maskuliinipolariteetti veti puoleensa Mielen Matriisin ja feminiini Mielen Potentiaattorin; maskuliinille Kehon Potentiaattori ja feminiinille Kehon Matriisi.” Ra 87.28

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia