LoO Sessio 86: Unet viestintäkanavana alitajunnalta tietoiseen mieleen

January 12, 2023

Unet viestintäkanavana alitajunnalta tietoiseen mieleen

“Alitajunnan olemus on konseptin eikä niinkään sanan olemus. Näin ollen ennen verhoamista syvemmän mielen käyttö oli sanattoman konseptin käyttöä. Voitte harkita melodian tunnepitoisia ja konnotatiivisia näkökulmia. Melodian sävelten termejä voitaisiin kutsua jollain tyylitellyllä tavalla. Voisi sanoa ‘neljännesnuotti A, neljännesnuotti A, neljännesnuotti A, kokonuotti F’. Tämä ei muistuta juurikaan yhden säveltäjänne vaikutusvaltaisimman melodian alkua, jonka tunnette voiton symbolina. Tämä on syvemmän mielen luonne. On vain tyyliteltyjä menetelmiä, joilla sen toiminnoista voidaan keskustella. Siten kuvauksillemme tästä osasta mieltä, kuten myös samoille osille kehoa ja henkeä, annettiin termejä kuten “kauas näkevä” antaen ymmärtää, että mielen verhotun osan lävistämisen luonnetta voidaan verrata rikkaan ja eksoottisen matkan riittävän kuvailemisen kontemplointiin.” Ra 86.6

“Unien näkeminen on viestinnän toiminto läpi tietoisen mielen ja alitajuisen mielen verhon. Tämän toiminnon luonne on täysin riippuvainen tilanteesta liittyen annetun mieli/keho/henki-kompleksin energiakeskusten tukoksiin, aktivointeihin ja kristallisointeihin. Sille, joka on tukossa kahdessa kolmesta alimmasta energiakeskuksesta, unien näkemistä on arvoa polarisaatioprosessissa siinä, että tulee olemaan toistoa niistä osista viimeaikaista katalyyttiä sekä myös syvemmistä tukoksista, siten antaen valvemielelle johtolankoja näiden tukosten luonteesta ja vihjeitä mahdollisiin havainnoinnin muutoksiin, jotka voivat johtaa tukosten poistamiseen.” Ra 86.7

“Niille, joiden vihersäteen energiakeskukset ovat aktivoituneet, sekä niille, joiden vihersäteen energiakeskuksille tarjotaan epätavallinen tukoksen poistaminen johtuen äärimmäisestä katalyytistä, kuten lähitulevaisuudessa tapahtuva itsen tai rakastetun fyysiseksi kuolemaksi kutsuttu tapahtuma, unien näkeminen ottaa toisenlaisen toiminnon. Tämä on mitä voi löyhästi kutsua ennakkotiedoksi tai tietämiseksi, joka on ennen sitä mitä tapahtuu fyysisessä manifestaatiossa keltasäteen kolmannen tiheyden avaruus/ajassanne. Tämä mielen ominaisuus riippuu suurelta osin sen sijoittumisesta aika/avaruuteen siten, että nykyisyyden ja tulevaisuuden ja menneisyyden termeillä ei ole merkitystä. Jos tätä käytetään kunnolla mieli/keho/henki-kompleksin toimesta, se mahdollistaa olennolle astua täydemmin kaikenkattavaan jok’ikisen tilanteen rakkauteen sisältäen ne tilanteet, joita vastaan olennolla on voimakas vääristymä kohti mitä kutsutte onnettomuudeksi.” Ra 86.7

“Kun jokainen energiakeskus on tasapainotettu riittävällä tasolla ja mieli/keho/henki-kompleksi tietoisesti valitsee adeptiuden polun, se alkaa avaamaan indigosäteen energiakeskusta ja niin sanotusta unien näkemisestä tulee kaikkein tehokkain työkalu polarisaatiolle, sillä jos adepti tietää, että työtä voidaan tehdä tietoisuudessa silloin, kun niin sanottu tietoinen mieli lepää, tämä adepti voi kutsua niitä, jotka opastavat sitä, niitä läsnäoloja, jotka ympäröivät sen, ja kaikista eniten maagisen persoonallisuuden, joka on yliminä avaruus/aikaanalogiassa, kun se liikkuu tietoisuuden unitilaan. Näiden affirmaatioiden käytöllä unien näkemisen toiminta saavuttaa sen oppimis/opettamisen potentiaalin, joka on kaikkein hyödyllisin kasvattamaan adeptin vääristymiä kohti sen valitsemaa polariteettia.” Ra 86.7

—-

Unohduksen verho tehostaa seksuaalista energiansiirtoa

“Fyysisen kulkuneuvon potentiaalien ymmärrys ennen verhoamista tarjosi mieli/keho/hengelle vapaan valikoiman valintoja liittyen kehon toimintoihin ja manifestaatioihin, mutta tarjosi vain vähän polariteetin kehittymiseen. Kun ymmärrys näistä fyysisen kulkuneuvon potentiaaleista ja toiminnoista peitetään tietoiselta mielikompleksilta, mieli/keho/henki-kompleksi on usein täysin ilman ymmärrystä miten parhaiten manifestoida sen olemusta. Kuitenkin tämä ymmärryksen puutteen tila tarjoaa mahdollisuuden halulle kasvaa mielikompleksissa. Tämä halu on se, joka yrittää tietää kehokompleksin mahdollisuuksia. Jokaisen mahdollisuuden seurauksilla ja näin muodostuneilla mahdollisilla taipumuksilla on niissä voima, jota voidaan tuottaa vain sellaisella halulla tai tahdolla tietää.” Ra 86.18

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia