LoO Sessio 84: Seksuaalisessa energiansiirrossa vapautetaan potentiaaliero

January 12, 2023

Seksuaalisessa energiansiirrossa vapautetaan potentiaaliero

“Energiansiirto tapahtuu yhdellä potentiaalisen eron vapauttamisella. Tämä ei hyppää vihreän ja vihreän energiakeskuksen välillä, vaan on energioiden jakamista jokaisessa punasäteestä ylöspäin. Tässä kontekstissa sen voidaan nähdä olevan sen kaikkein tehokkaimmillaan, kun molemmat saavat orgasmin samanaikaisesti. Kuitenkin se toimii siirtona, jos jompikumpi saa orgasmin ja tosiaankin pariutuneen parin fyysisesti ilmaistun rakkauden tapauksessa, jossa ei ole orgasmiksi kutsuttua lopputulemaa, on siitä huolimatta huomattavan kokoinen energiansiirto johtuen potentiaalierosta, joka on nostettu, niin kauan kuin molemmat olennot ovat tietoisia tästä potentiaalista ja vapauttavat sen voiman toisilleen tahdon halusta mentaalisella tai mielikompleksin omistautumisella. Voitte nähdä tämän menetelmän käytettävän energiansiirtojen luomiseksi joissain praktiikoissanne, joita voitte kutsua muuksi kuin kristinuskon uskonnollinen vääristymä Ykseyden laista.” Ra 84.13

“Sellaisessa kahden mieli/keho/hengen tai mieli/keho/henki-kompleksin seksuaalisen tai muun energiansiirron piirien piirroksessa tai kaavamaisessa esityksessä virtapiiri avautuu aina punaisessa tai perustuskeskuksessa ja liikkuu niin kuin mahdollista läpi seuraavien energiakeskusten. Jos hämmentyy, se pysähtyy oranssiin. Jos ei, se jatkaa keltaiseen. Jos edelleen hämmentymätön, se jatkaa vihreään. On hyvä muistaa mieli/keho/hengen tapauksessa, että chakrat tai energiakeskukset voivat hyvin toimia ilman kristallisoitumista.” Ra 84.10

“Kyselijä: Minulle vaikuttaa, että monilla patsailla ja piirroksilla, jotka kuvaavat Lusiferina tai Paholaisena tunnettua, on erektio. Onko tämä funktio tästä oranssisäteen tukoksesta ja oliko tämä, sanoisimmeko, tiedossa jollain minimaalisella tavalla, voisi sanoa, niillä, jotka loivat nämä patsaat ja piirrokset jne.?

Olen Ra. On tietenkin paljon muuta vääristymää mukana keskustelussa mistä tahansa myyttisestä arkkityyppisestä muodosta. Kuitenkin voimme vastata myöntyvästi ja huomioida, että olette tarkkaavainen.” Ra 84.19

Seksuaaliset energiansiirrot adeptin työn tukena

“Suuri avain siniseen, indigoon ja lopulta seksuaalisen energiansiirron pylvään suuri kapiteeli violettisäteen energiansiirrot ovat metafyysinen side tai vääristymä, jolla on ehdottoman rakkauden nimi monien kansojenne keskuudessa. Sinisäteen energiansiirrossa tämän rakkauden laatua jalostetaan rehellisen viestinnän ja selkeyden tulessa; tämä, sanoisimmeko, merkitys yleisesti vie merkittävän osan avaruus/aikaanne saavuttaa, vaikkakin on niin hyvin edellisissä inkarnaatioissa jalostetun pariutumisen tapauksia niin hyvin muistettuna, että sinisäde voidaan läpäistä heti. Tästä energiansiirrosta on suurta hyötyä etsijälle siinä, että kaikki viestintä tältä etsijältä on siten jalostunut ja kirkkauden ja rehellisyyden silmät katsovat uutta maailmaa. Sellainen on sinisäteen energian luonne ja sellainen on yksi mekanismi sen potentioimiseksi ja kristallisoimiseksi.” Ra 84.20

“Kun lähestymme indigosäteen siirtoa löydämme itsemme varjojen maasta, jossa emme voi antaa teille informaatiota suoraan tai yksinkertaisesti, sillä tämä nähdään meidän toimesta (vapaan tahdon) rikkomisena. Emme voi puhua ollenkaan violettisäteen siirrosta, sillä emme taaskaan halua rikkoa Hämmennyksen lakia. Voimme sanoa, että nämä jalokivet, vaikkakin hellästi ostetut, ovat korvaamattoman arvokkaita etsijälle ja voimme ehdottaa, että aivan kuten jokainen ymmärrys saavutaan analysoinnin, syntetisoinnin ja inspiraation prosessilla, niin vastaavasti etsijän tulisi lähestyä sen kumppania ja arvioida jokainen kokemus etsien jalokiveä.” Ra 84.20

Seksuaalinen energiansiirto ennen unohduksen verhoa

“Ehkäpä kaikkein kriittisen ero verhoamisessa ennen ja jälkeen oli, että ennen kuin mieli, keho ja henki verhottiin, olennot olivat tietoisia, että jokainen energiansiirto ja tosiaankin lähes kaikella mitä seuraa mistä tahansa yhdynnästä, sosiaalisesta tai seksuaalisesta kahden olennon välillä, on sen luonne ja sisältö aika/avaruudessa eikä niinkään avaruus/ajassa. Seksuaalisen aktiviteetin aikana siirtyvät energiat eivät ole varsinaisesti avaruus/aikaa. On suuri komponentti mitä voitte kutsua metafyysisen energian siirroksi. Tosiaankin kehokompleksi kokonaisuutena on suuresti väärinymmärretty johtuen verhoamisen jälkeisestä oletuksesta, että kehoksi kutsuttu fyysinen manifestaatio on vain fysikaalisten ärsykkeiden vaikutuksen alainen. Painokkaasti tämä ei ole näin.” Ra 84.17

Jeesuksen marttyyriys

“Käyttäkäämme esimerkkinä Jehoshuana tunnettua. Tämä olento inkarnoitui marttyyrikuoleman suunnitelman kanssa. Tässä suunnitelmassa ei ole viisautta, vaan enemmänkin ymmärrystä ja myötätuntoa laajennettuna sen täysimpään täydellisyyteen. Jehoshuana tunnetulla olisi ollut vähemmän kuin täysi ymmärrys sen suunnasta, jos se olisi valinnut seurata sen tahtoa missä tahansa avaruus/ajassa sen opetusten aikana. Useina aikoina, kuten kutsutte tätä mittaa, tällä olennolla oli mahdollisuus liikkua kohti marttyyriyden paikkaa, joka oli tälle marttyyrille Jerusalem.” Ra 84.4

“Silti meditaatiossa tämä olento totesi kerta toisensa jälkeen: “Ei ole vielä aika”. Kun aika tuli, olento olisi voinut myös kulkea toista polkua. Sen inkarnaatio olisi ollut pidentynyt, mutta polku, jolle se inkarnoitui, samalla jokseenkin hämmentynyt. Siten voidaan havaita suurin määrä ymmärrystä, johon tämä olento oli tosiaankin kykeneväinen, kun tämä olento meditaatiossa tunsi ja tiesi, että aika oli tullut saattaa inkarnaatio loppuun. On tosiaankin niin, että kaikki mieli/keho/henki-kompleksit kuolevat kolmannen tiheyden illuusiossa; siis, että jokainen keltasäteen fyysisen kompleksin keho lakkaa olemasta elinkelpoinen. On harhaanjohtavaa kutsua vain tästä syystä jokaista mieli/keho/henki-kompleksia marttyyriksi, sillä tämä termi on varattu niille, jotka omistavat elämänsä palvelukselle, jonka voivat tarjota muille. Voimme kannustaa meditaatiota tahdon toiminnasta.” Ra 84.4

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia