LoO Sessio 83: Unohduksen verhon lävistäminen

March 29, 2023

“Ensinnäkin, pohjustakaamme, että sekä ennen että jälkeen unohduksen verhon samat olosuhteet olivat aika/avaruudessa; siis verhoamisprosessi on avaruus/aikailmiö. Toiseksi kokemuksen luonnetta muokattiin merkittävästi verhoamisprosessilla. Joissain tapauksissa, kuten unissa ja yhteydessä yliminään, kokemus oli merkittävästi erilainen johtuen siitä, että verhoaminen on ensisijainen syy unien arvolle ja myös ainoa ovi, jota vasten yliminän pitää seistä odottaen sisääntuloa. Ennen verhoamista unet eivät olleet tarkoitettu niin sanotun alitajunnan käyttöön katalyytin käytön parantamiseksi, vaan niitä käytettiin oppimis/opetukseen opettaja/oppijoilta sisätasoilta sekä niiltä ulkoista alkuperää korkeammista tiheyksistä.” Ra 83.3

Unohduksen verhon lävistäminen

“Ensimmäisessä suuressa kokeilussa ei ollut mitään suunniteltuna. Kuten kaikki kokeilut, se lepäsi hypoteesin alastomuudessa. Lopputulos oli tuntematon. Kokeellisesti ja empiirisesti löydettiin, että oli yhtä monia tapoja läpäistä verho kuin mieli/keho/henki-kompleksien mielikuvitus kykeni tarjoamaan. Mieli/keho/henki-kompleksien halu ymmärtää sitä mikä oli tuntematonta veti heille unia ja kaikkien adeptiuteen johtavien tasapainottamismekanismien asteittaista avautumista ja kommunikaatiota opetus/oppijoilta, jotka pystyivät lävistämään tämän verhon.” Ra 83.16

“Toteamme kaksi merkittävää asiaa. Ensimmäinen on äärimmäinen potentiaali polarisaatiolle kahden polarisoituneen olennon suhteessa, jotka ovat lähteneet muiden palvelemisen polulle, tai muutamissa tapauksissa itsensä palvelemisen polulle. Toiseksi toteamme sen vaikutuksen, jota olemme oppineet kutsumaan kaksinkertaistavaksi vaikutukseksi. Samanmieliset, jotka etsivät yhdessä, tulevat varmemmin löytämään.” Ra 83.17

Seksuaalisuus ennen ja jälkeen unohduksen verhon

“Seksuaalisen aktiviteetin tapauksessa ne, jotka eivät asuneet verhotussa ympäristössä, jokainen aktiviteetti oli siirto. Oli joitain voimakkaita siirtoja. Suurin osa oli melko vaimennettuja siirron voimassa johtuen verhon puutteesta. Kolmannessa tiheydessä olennot pyrkivät oppimaan rakkauden tavat. Jos voidaan nähdä, että kaikki ovat yhtä olentoa, tulee paljon vaikeammaksi kurittomalle persoonalle valita yksi puoliso ja siten initioida itsensä palveluksen ohjelmaan. On paljon todennäköisempää, että seksuaalinen energia hajautetaan satunnaisesti ilman suurta iloa tai suurta surua riippuen näistä kokemuksista. Siten vihersäteen seksuaalinen energiansiirto, ollen melkein poikkeuksetta seksuaalisen energiansiirron muoto ennen verhoamista, säilyi heikkona ja ilman merkittävää kristallisoitumista.” Ra 83.3 

Kuoleman jälkeen tarkastelussa tietoisuuden taipumus

“On totta, että aika/avaruuden luonne on sellainen, että elinikä voidaan nähdä kokonaisena kuin kirja tai äänite, sivuja voidaan tutkia, selailla läpi ja lukea uudelleen. Kuitenkin katsauksen arvo on testauksessa eikä niinkään opiskelussa. Testauksessa, kun testi on totta, kaiken oppimisen tisleet tehdään kirkkaiksi. Oppimisen prosessin aikana, jota voitte kutsua inkarnaatioksi, riippumatta olennon tietoisuudesta prosessin tapahtumisesta, materiaali on hajallaan ja liikaa huomiota kiinnitetään melkein väistämättä yksityiskohtiin. Inkarnatiivisen tilan päättymisen testaus ei ole sitä testausta, joka sisältää monien yksityiskohtien oikeaa muistamista. Tämä testaus on pikemminkin itsen tarkastelua itsen toimesta usein avun kanssa kuten olemme sanoneet. Tässä tarkastelussa nähdään yksityiskohtaisen opiskelun summa; se ollen asenne tai asenteiden kompleksi, joka luo taipumusta mieli/keho/hengen tietoisuuteen.” Ra 83.7

Unohdus luo puitteet tahattomalle orjuuttamiselle

“Kolmas tiheys on sen luonteen mukaisesti sosiaalinen. On yhteiskuntia aina kun on itsestä ja muista itseistä tietoisia olentoja ja omistettuna riittävällä älykkyydellä prosessoimaan informaatiota osoittamaan energioiden yhteisöllisen sekoittumisen hyötyjä. Yhteiskuntien rakenteet ennen ja jälkeen verhoamisen ovat moninaisia. Kuitenkin yhteiskunnat ennen verhoamista eivät olleet riippuvaisia missään tapauksessa tarkoituksellisesta joidenkin orjuuttamisesta toisten hyväksi, tämä ollen mahdotonta kun kaikki nähdään yhtenä. Kuitenkin oli tarvittava määrä epäharmoniaa luomaan erilaisia kokeita niissä mitä voitte kutsua valtiollisiksi tai yhteiskunnallisiksi rakenteiksi.” Ra 83.10

“Ei ollut alitajuista orjuutta siinä ajassa, kuten kutsutte tätä tilaa. Tässä avaruus/ajassa hyvää tarkoittavan ja tahattoman orjuuden muotoja on niin runsaslukuisesti, että on kykyjemme rajoilla laskea niitä.” Ra 83.12

“Kyselijä: Voisin sanoa, että suuri prosenttiosuus laeista ja rajoituksista siinä mitä kutsumme oikeusjärjestelmäksemme ovat orjuuttamisen luonnetta, josta juuri puhuin. Oletteko samaa mieltä tästä?

Olen Ra. On tarpeellinen tasapainotus lain intentiolle, joka on suojella, että lopputulos kattaisi yhtä suuren vääristymän vankeuteen. Siten voimme sanoa, että oletuksenne on oikein. Tällä ei haluta vähätellä niitä, jotka viher- ja sinisäteen energioissa pyrkivät vapauttamaan rauhanomaisen kansan kaaoksen kahleista, vaan vain huomauttamaan väistämättömät seuraukset reaktion kodifioinnista, joka ei ota huomioon jok’ikisen tilanteen uniikkiutta kokemuksessanne.” Ra 83.14

Kipu työkaluna huomion keskittämiselle

“Ennen suurta kokeilua mieli/keho/henki kykeni kontrolloimaan verenpainetta suonessa, sydämenä tunnetun elimen lyömistä, kipuna tunnetun tuntemuksen voimakkuutta ja kaikkia niitä toimintoja, jotka nyt ymmärretään vaistomaisiksi tai alitajuiseksi.” Ra 83.20

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia