LoO Sessio 81: Kehon arkkityypit

September 29, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kehon Katalyytti, Kokemus, Muodonmuutos ja Suuri Tie

“Tämän voidaan nähdä olevan karkeasti oikeanlainen toteamus siinä, että jokaisessa katalyytissä ollaan tekemisissä niiden kokemusten luonteen kanssa, jotka tulevat sisään mieli/keho/henki-kompleksin energiaverkkoon ja värähtelyhavaintoihin. Huolellisimmin tehty lisäys olisi, että Onnenpyörän ulkopuolinen ärsyke on se, joka tarjoaa sekä positiivista että negatiivista kokemusta.” Ra 81.11

Kymmenes arkkityyppi on Kehon Katalyytti, Castalyst of the Body, josta Ra käyttää nimeä Onnenpyörä, Wheel of Fortune. Onnenpyörä kuvaa havaintokenttäämme tulevaa kokemusta, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kehollisuudessa kokemuksen manifestaatioon liittyy aina sattumanvaraisuutta.

Yhdestoista arkkityyppi on Kehon Kokemus, Experience of the Body, jolle Ra hyväksyy nimityksen Lumoojatar, Enchantress Se kuvaa kehon katalyyttiä, jonka mieli/keho/henki-kompleksi on prosessoinut eli keho on muuttunut koetun katalyytin kautta. Tämä prosessointi luo lisäsiemeniä kasvulle.

Kolmastoista arkkityyppi on Kehon Muodonmuutos, Transformation of the Body, jolle Ra hyväksyy nimityksen Kuolema, sillä jokaisessa hetkessä keho kuolee ja syntyy uudelleen sellaisella, joka käyttää tarjottua katalyyttiä kehittyäkseen.

Neljästoista arkkityyppi on Kehon Suuri Tie, Great Way of the Body, jolle Ra hyväksyy nimen Alkemisti, Alchemist. Se kuvaa kehollisia arkkityyppejä kokonaisuutena ja myös tilaa, johon kehityksellä pyritään. Se kuvaa kehoa mielen ja hengen työkaluna, jolla luodaan kultaa. Siis luodaan mielelle ja hengelle arvokkaita kokemuksia kasvuun.

“Tämä on vähemmän kuin täysin oikein, sillä Kehon Suuri Tie täytyy nähdä, kuten kaikki kehon arkkityypit, mielen aktiviteettien työntövoiman peilikuvana. Keho on mielen luomus ja mielen ja hengen hedelmien manifestoinnin instrumentti. Siten voitte nähdä kehon tarjoamassa athanorin, jolla alkemisti manifestoi kultaa.” Ra 81.14 

Äärettömät galaksit äärettömässä oktaavissa

“Verratkaamme oktaaveja saariin. Voi olla, että saaren asukkaat eivät ole yksin planetaarisella pallolla, mutta jos merikelpoista kulkuneuvoa, jolla voi selvitä, ei ole keksitty, aito ymmärrys muista saarista on mahdollinen vain, jos olento tulee saarelaisten keskuuteen ja sanoo “olen muualta”. Tämä on karkea analogia. Kuitenkin meillä on todisteita tämänkaltaisesta sekä edellisestä että tulevasta luomakunnasta, kun me avaruus/ajan ja aika/avaruuden virrassa tarkastelemme näitä nähtävästi ei-samanaikaisia tapahtumia.” Ra 81.18

Vaikka Ra väittää olevansa suhteessa Maapallon kolmanteen tiheyteen hyvin kehittynyt olentoryhmä, heidänkin ymmärryksensä on hyvin rajoittunutta.

Ensinnäkin he toteavat, että heillä ei ole täyttä ymmärrystä nyt kokemastamme oktaavista. Heille on osia seitsemännestä tiheydestä, joita heidän opettajansa ovat kuvailleet, mutta jotka ovat silti täysin mysteerejä. Lisäksi heillä on vielä käsittelemätöntä jalostavaa katalyyttiä kesken ennen lopullista ykseyteen palaamista.

Äärettömässä määrässä galaksejamme Ra ei ole kollektiivina vieraillut muualla, mutta ovat rakkaudessa kommunikoineet pitkälle äärettömään luomakuntaan. Linnunradallamme he ovat matkustaneet auttamaan kotiaurinkokuntamme lisäksi Alpha Centaurille, Cepheukselle ja Zeta Reticulille.

Lisätietoa on lisäksi kerätty vaeltamisen kautta. Muista galakseista on tullut vaeltajia omaan galaksiimme ja Ran vaeltajia on ollut muissa galakseissa.

Olen itse aiemmin sekoittanut oktaavin konseptin analogiseksi galaksin kanssa, mutta tässä sessiossa Ra tarkentaa, että nykyiseen oktaaviimme kuuluu se ääretön määrä galakseja, joita nyt olemme teleskoopeillamme alkaneet havaitsemaan. Itse oktaavi on siis ääretön ja oktaaveja on oletettavasti ääretön määrä. Tämä ääretön luomakunta on suurimmalta osin jatkuvasti tietoisessa yhteydessä itseensä.

“Suurin osa mitä kutsutte luomakunnaksi ei ole koskaan ollut erillään tämän oktaavin yhdestä Logoksesta ja asuu Yhden Äärettömän Luojan kanssa. Viestintä sellaisessa ympäristössä on kehon solujen viestintää. Se, minkä yksi oppii, on kaikkien tiedossa. Sub-logokset sitten ovat olleet asemassa, jossa ne jalostavat löydöksiä niiltä mitä voisi kutsua aiemmiksi sub-logoksiksi.” Ra 81.33

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia