LoO Sessio 80: Hengen arkkityypit

September 29, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Hengen Matriisi, Potentiaattori, Katalyytti ja Kokemus

“Voima, josta puhut, on henkinen voima. Mielen voimat sellaisenaan eivät käsitä näitä töitä. Voitte jonkinlaisella hedelmällisyydellä harkita kuunvalon mahdollisuuksia. Olette tietoisia, että olemme kuvanneet Hengen Matriisia yönä. Kuunvalo sitten tarjoaa joko oikean kuvan nähtynä varjoissa tai kauhukuvan ja valheellisuutta. Valheellisuuden voima on syvä, aivan kuten on voima erottaa totuus varjosta. Piilotettujen asioiden varjo on ääretön syvyys, johon Yhden Äärettömän Luojan voima on varastoitu. Adepti sitten työskentelee piilotettujen asioiden voiman kanssa valaistuna sillä mikä voi olla valetta tai totta. Valheellisuuden omaksuminen, tunteminen, etsiminen ja käyttäminen antaa mahtavan voiman. Tämä on vierailijanne (negatiivinen olento) voiman luonne ja voi valaista hieman sellaista voimaa, joka etsii myös palvellakseen muita, sillä virheaskeleet yössä ovat voi niin helppoja!” Ra 80.8

Viidestoista arkkityyppi Hengen Matriisi, Matrix of the Spirit, on henki kulkemassa pimeydessä Sielun Yössä tai Alkukantaisessa Pimeydessä. Tätä arkkityyppiä voi kuvata myös Paholaiseksi. Hengen pimeyttä valaisee vain kuunvalo, jonka turvin voimme nähdä totuuden varjoissa tai kauhukuvia ja valheellisuutta. Varjot ovat ääretön syvyys, jossa Yksi Ääretön Luoja piilottelee.

Se, miten suhtaudumme näihin varjoihin, erottaa positiivisen ja negatiivisen polariteetin. Negatiivinen adepti syleilee kauhukuvien valheellisuutta ja vaipuu syvemmälle varjoihin. Positiivinen adepti pyrkii näkemään harhat ja ymmärtämään, että kuunvalo on vain heijastuma jostain todellisesta. Ran mukaan valitettavasti suurin osa adepteista harhailee kuunvalossa.

“Emme toivo olevamme pinnallinen tämänkaltaisessa keskeisessä kysymyksessä, mutta voimme huomioida, että hengen luonne on niin äärettömän hienovarainen, että valon hedelmöittävä vaikutus hengen suureen pimeyteen ei erittäin usein ole yhtä ilmeinen kuin itse pimeys. Monen adeptin valitsema edistyminen muuttuu hämmentyneeksi poluksi, kun jokainen adepti pyrkii käyttämään Hengen Katalyyttiä. Niitä on vähän, jotka ovat menestyksekkäitä tarttumaan auringon valoon. Ylivoimaisesti merkittävin osa adepteista pysyy hapuilemassa kuunvalossa, ja kuten olemme sanoneet, tämä valo voi pettää yhtä hyvin kuin paljastaa piilotetun mysteerin. Siten, sanoisimmeko, tämän matriisin melodia vaikuttaa olevan negatiivista tai pahaa luonnetta, kuten kutsutte sitä.” Ra 80.10

Positiivisen adeptin harhaillessa pimeydessä on todennäköistä, että hän on osittain polarisoitunut negatiiviseen. Tämä johtuu siitä, että hengen pimeydessä on illusorisia kuoria, jotka estävät itseä näkemästä toisia itsejä yhtenä itsen kanssa. Syntyy siis yhteyden puute itsen sydämessä suhteessa toisiin itseihin.

Edetäkseen adeptin on herättävä illuusion lamauttavasta vaikutuksesta ja harhaanjohtavista vääristymistä. Tämä voi toki olla muiden silmissä valitettavaa, jos käsitämme mitä nämä illuusiot ovat.

“On myös syytä todeta, että adepti on sellainen, joka on vapauttanut itsensä enemmän ja enemmän toisten itsejen ajatusten, mielipiteiden ja kahleiden rajoituksista. Tehtiinpä tämä muiden tai itsensä palvelemiseksi, se on välttämätön osa apdetin heräämisessä. Tämä vapaus nähdään ei-vapaiden toimesta sinä mitä kutsuisitte pahaksi tai mustaksi. Magia tunnistetaan, luonnetta ei usein.” Ra 80.10

Henki siis aloittaa Hengen Matriisissa Alkukantaisessa Pimeydessä. Tämä pimeys on ulkopuolelta tulevat ajatukset, mielipiteet ja muut kahleet. Henki potentioidaan Hengen Potentiaattorissa Salamalla, joka hetkellisesti valaisee pimeyden paljastaen totuuden maaston, jonka jälkeen adeptilla on suunta toiminnalleen.

“Matka, josta puhut, ja irrottautumisen prosessi useimmiten yhdistetään arkkityyppiin, jota kutsutte Toivoksi, jota me mieluummin kutsumme Uskoksi. Tämä arkkityyppi on Hengen Katalyytti ja johtuen Hengen Potentiaattorin valaistuksista alkaa aiheuttamaan näitä muutoksia adeptin näkökulmassa.” Ra 80.13

Seitsemästoista arkkityyppi on Hengen Katalyytti, Catalyst of the Spirit, jota Ra kuvaa Uskoksi. Kuten kaikki katalyytit, se aiheuttaa muutosta. Hengessä adepti irrottautuu hengen pimeyden kahleista. Usko johdattaa pimeydessä kohti valoa, josta adepti on potentiaattorin salaman valaisemana saanut ensikosketuksen.

“Hengen Kokemuksella, jota olette kutsuneet Kuuksi, on sitten ylivoimaisesti ilmeisin vaikutus adeptin polariteettiin. Jopa kaikkein onnettomimmat kokemukset, sanoisimmeko, jotka vaikuttavat tapahtuvan adeptin katalyytissä, nähtynä hengen näkökulmasta, voidaan varjoissa tapahtuvan erottelukyvyn puitteissa työstää, kunnes kirkkainta keskipäivää vastaava valo laskeutuu adeptiin ja positiivinen tai muiden palvelemisen valaistuminen on tapahtunut. Itsensä palvelemisen adepti tyydyttää itseään varjoilla ja haukkoen henkeä päivänvalossa heilauttaa päänsä taakse synkässä naurussa haluten mieluummin pimeyttä.” Ra 80.15

Kahdeksastoista arkkityyppi on Hengen Kokemus, Experience of the Spirit, jota Ra kuvaa Kuuksi. Se kuvaa prosessia, jossa adepti käyttää erottelukykyään nähdäkseen totuuden valheilta. Nähdäkseen valon varjojen keskellä, jonka kuusta heijastuva auringonvalo valaisee pimeydessäkin.

Hengen Merkitsijä, Muodonmuutos ja Suuri Tie

“Hengen Merkitsijä on se elävä olento, joka joko säteilee tai imee Yhden Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa, säteillen sitä toisille tai imien sitä itselleen.” Ra 80.17

Yhdeksästöistä arkkityyppi on Hengen Merkitsijä, Significator of the Spirit, jolle Ra hyväksyy kuvauksen Aurinko. Se kuvaa hengen syvintä luonnetta joko kaikkea kokemusta valaisevana Luojan rakkauden ja valon kipinänä tai kaiken itseensä imevänä mustana aukkona. Tämän auringon tai mustan aukon voima on adeptin voima.

“Se, jota kutsutte Sarkofagiksi järjestelmässänne, voidaan nähdä materiaaliseksi maailmaksi, jos tahdotte. Tämä materiaalinen maailma muutetaan hengen toimesta sellaiseksi, joka on ääretöntä ja iäistä. Hengen äärettömyys on suurempi oivallus kuin tietoisuuden äärettömyys, sillä tietoisuus, joka on kurinalainen tahdolla ja uskolla, on se tietoisuus, joka voi muodostaa yhteyden suoraan älykkääseen äärettömyyteen. On monia asioita, jotka tippuvat pois monissa, monissa adeptiuden askelissa. Me Rasta edelleen kuljemme näitä askelia ja ylistämme Yhtä Ääretöntä Luojaa jokaisessa muodonmuutoksessa.” Ra 80.20

Kahdeskymmenes arkkityyppi on Hengen Muodonmuutos, Tranformation of the Spirit, jolle Ra hyväksyy kuvauksen Sarkofagi. Se kuvaa adeptiuden suurta askelta, jossa askel askeleelta siirrymme materiaalisesta maailmasta kohti todellista olemustamme äärettömänä Luojana. Ylösnousemme puhtaasti materiaalisen todellisuutemme kahleista yksi transformaatio kerrallaan jättäen jälkeen kaiken tarpeettoman.

“Kyselijä: Sitten arvaisin, että kahdeskymmenesensimmäinen arkkityyppi edustaa yhteyttä älykkääseen äärettömyyteen. Onko se oikein?
Olen Ra. Tämä on oikein, vaikkakin voidaan myös nähdä heijastus tästä yhteydestä, yhtä hyvin, sillä yhteys älykkääseen äärettömyyteen, joka on Universumi, tai kuten olette kutsuneet sitä jokseenkin maakunnallisesti, Maailma.” Ra 80.21

Kahdeskymmenesensimmäinen arkkityyppi on Hengen Suuri tie, Great Way of the Spirit, jolle Ra hyväksyy kuvauksen Universumi. Se kuvaa hengen arkkityyppejä kokonaisuudessaan ja miljöötä johon pyritään eli yhteyttä älykkääseen äärettömyyteen, joka on Universumi kaikkeudessaan. Siinä adepti elää yhtenä Luojan kanssa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia