LoO Sessio 79: Mielen Merkitsijä, Muodonmuutos ja Suuri Tie

September 29, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Unohduksen verho hämärtää tietoisen ja alitajuisen yhteyttä

Aiemmissa sessioissa olemme jo oppineet, että galaksimme alkuvaiheessa aurinkokuntatason sub-Logokset eivät jatkaneet vapaata tahtoa kolmanteen tiheyteen asti, vaan kolmas tiheys oli deterministinen mutta rauhanomainen taso, eikä negatiivista polariteettia vielä ollut.

Sitten tapahtui käänne, kun yksi logoksista päätyi tekemään kokeen, jonka tulokset olivat odotetut siltä osin, että kehityksen nopeus kasvoi huomattavasti. Tätä konseptia kehitettiin eteenpäin ja koemme sen lopputuloksia nyt maapallolla.

Tämän kokeen keskeisin työkalu on konsepti nimeltä unohduksen verho, veil of forgetting. Unohduksen verho hämärtää rajaa tietoisen ja alitajuisen mielen välillä. Ei poistaen sitä kokonaan, mutta häivyttäen yhteyden suuresti. Tämä poistaa esimerkiksi ymmärryksen aiemmista inkarnaatioista. Unohduksen verholla vapaa tahto on saatu ulotettua kolmanteen tiheyteen asti.

Ennen unohduksen verhoa arkkityyppinen mieli rakentui 9 arkkityypistä eli mielen, kehon ja hengen matriisista, potentiaattorista ja merkitsijästä. Tässä Ra huomioi, että merkitsijä ei ole samanlainen, koska aiemmin se ei ollut kompleksi. Verhoaminen teki siitä kompleksin. “Ollakseen kompleksi on koostua enemmän kuin yhdestä tunnusomaisesta elementistä tai konseptista”.

Ennen verhoamista olevia arkkityyppejä Ra kuvailee seuraavasti.

“Mielen Matriisi on se, josta kaikki tulee. Se on liikkumaton, mutta silti potentioitu aktivaattori kaikessa mielen toiminnassa. Mielen Potentiaattori on se suuri resurssi, joka voidaan nähdä merenä, johon tietoisuus sukeltaa yhä syvemmälle ja perusteellisemmin luodakseen, ideoidakseen ja tullakseen itsetietoisemmaksi. Mielen, kehon ja hengen Merkitsijä voidaan nähdä yksinkertaisena ja yhtenäisenä konseptina.” Ra 79.20

Mielen Matriisi oli se, joka toimii. Mielen Potentiaattori oli suuri syvä meri, johon Matriisi sukeltaa oppiakseen. Mielen Merkitsijä oli mielen ydin, siis se joka mieli on.

Kun vapaa tahto haluttiin laajentaa 3. tiheyteen, unohduksen verho tuotiin Matriisin ja Potentiaattorin välille, tämä teki kommunikaatiosta mysteerisen, mutta ei siis katkaissut yhteyttä kokonaan. Kun tämä yhteys hämärrettiin, se teki yksilöllisestä tietoisesta mielestä vähemmän ymmärtäväisen, siis hämmentyneen ja Merkitsijästä kompleksin. Tämä hämmennys teki Luojan kokemuksesta itsestään intensiivisemmän, monipuolisemman ja ennen kaikkea eläväisemmän.

“Kehon Matriisi voidaan nähdä heijastumana mielen vastakohdasta; siis rajoittamattomana liikkeenä. Kehon Potentiaattori on se, joka ollen informoitu säätelee toimintaa. Hengen Matriisia on vaikea luonnehtia, sillä hengen luonne on vähemmän liikkuva. Hengen energiat ja liikkeet ovat ylivoimaisesti kaikkein syvällisimpiä, mutta ollen lähemmässä yhteydessä aika/avaruuteen niillä ei ole dynaamisen liikkeen ominaisuuksia. Siten Matriisi voidaan nähdä syvimpänä pimeytenä ja Hengen Potentiaattori kaikkein äkillisimpänä heräämisenä, valaisten ja tuottaen vaikutusta.” Ra 79.20

Kun tähän yhdeksän arkkityypin järjestelmään tuotiin vapaa tahto arkkityyppien määrä laajeni loputa meidän tuntemaksi kahdeksikymmeneksikahdeksi.

Heti unohduksen verhon tuomisen jälkeen syntyi itsensä ja muiden palvelemisen polariteetit, siten implisiittisenä unodhuksen verhossa on valinnan konsepti.

Mielen Merkitsijä, Muodonmuutos ja Suuri Tie

“Hierofantti on mielikompleksin Merkitsijä, sen perimmäinen olemus. Voimme huomioida, että ominaisuudet, joista puhut, antavat suuntaa mielikompleksin Merkitsijälle, mutta eivät ole sen sydän. Mielikompleksin sydän on se dynaaminen olento, joka imee, etsii ja pyrkii oppimaan.” Ra 79.37

Viides arkkityyppi on Mielen Merkitsijä, Significator of the Mind, josta Ra käyttää nimitystä Hierofantti, Hierophant. Kun unohduksen verho tuotiin, Mielen Merkitsijästä tuli kompleksi. Siis se ei ollut enää yhtenäinen konsepti, vaan pystyi koostumaan useista, äärettömien mahdollisuuksien elementeistä.

“Hierofantti on alkuperäinen mielen arkkityyppi, josta on tehty kompleksi tietoisen ja alitajuisen hienovaraisilla liikkeillä. Mielen kompleksiteettejä kehitettiin sen sijaan, että kokemus olisi yksinkertaisesti sulautettu Potentiaattorista Matriisiin. Mielestä itsestään tuli vapaan tahdon toimija, ja varsinkin tahdon. Kun Mielen Merkitsijällä Hierofantilla on tahto tietää, mutta mitä se tekee sen tiedolla ja mistä syistä se etsii? Kompleksisen Merkitsijän potentiaalit ovat moninaisia.” Ra 79.42

Hierofantti on siis arkkityyppi, joka on mielikompleksin sydän. Se on se dynaaminen olento, joka pyrkii tuntemaan itsensä. Siis kokemaan kokemuksia ja oppimaan niistä.

“Kun tarkastelette arkkityyppiä kuusi, voitte nähdä mysteerien oppilaan muuttuneena tarpeesta valita mielen valon ja pimeyden välillä.” Ra 79.40

Kuudes arkkityyppi on Mielen Muodonmuutos, Transformation of the Mind, jolle Ra hyväksyy nimityksen Rakastavaiset, Lovers. Mielen Muodonmuutos kuvaa mielen kehityksen polun kapenemista kohti joko positiivista tai negatiivista polkua.

“Arkkityyppiä seitsemän on vaikea ilmaista. Voitte kutsua sitä Mielen Poluksi, Tieksi tai Suureksi Tieksi. Sen perusta on heijastus tai merkittävä yhteenveto arkkityypeistä yhdestä kuuteen. Mielen Suuren Tien voi myös nähdä näyttämässä valtakunnan tai hedelmät tarkoituksemukaisesta matkustamisesta mielen läpi siinä, että mieli jatkaa liikkumista majesteettisesti läpi materiaalin, jota se käsittää kuninkaallisten ratsujen tai leijonien vetäminä vaunuina.” Ra 79.41

Seitsemäs arkkityyppi on Mielen Suuri Tie, Great Way of the Mind, jolle Ra hyväksyy nimityksen Valloittaja tai Vaunut. Se kuvaa mielen toimintaa kokonaisuutena ja ennen kaikkea miljöötä, johon pyritään. Tilannetta, jossa kuuden ensimmäisen arkkityypin kautta mentaaliset prosessit valloitetaan, jopa unohduksen verhon poistamiseen asti.

Kun mieli hallitaan, mielen kokemasta materiaalista itsestään tulee vaunut, joilla se majesteetillisesti ratsastaa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia