LoO Sessio 77: Arkkityypit ovat konseptikomplekseja

September 29, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Arkkityyppinen mieli rakentuu 22 arkkityypistä

“Aloitamme kääntymällä havaintoon sarjasta konseptikomplekseja, jotka tunnette tarotina. Filosofia oli luoda perustus, ensiksi mielestä, sitten kehosta ja sitten henkikompleksista. Tarotiksi kutsumanne konseptikompleksit rakentuvat kolmesta seitsemän ryhmästä: mielisykli yhdestä seitsemään, fyysisen kompleksin sykli kahdeksasta neljääntoista, henkisen kompleksin sykli viidestätoista kahteenkymmeneenyhteen. Viimeisen konseptikompleksin voi parhaiten nimetä Valinnaksi. Jokaisen kompleksin muodonmuutoksen perustassa, näiden syklien tarjoamat juurikonseptit ohjaten vapaata tahtoa, Logos tarjosi tälle tiheydelle perusarkkitehtuurin datan rakentamiseksi ja muodostamiseksi ja syntetisoimiseksi huipentuen Valintaan.” Ra 77.12

Arkkityyppinen mieli on Luojan perusarkkitehtuuri kolmannen tiheyden kokemuksen luomiseksi ja ymmärtämiseksi. Tämän arkkitehtuurin huipentuma on valinta positiivisen ja negatiivisen polariteetin välillä. Arkkityyppinen mieli rakentuu 22 arkkityypistä. Näistä seitsemän on mielen sykliä. Seitsemän kehon sykliä ja seitsemän hengen sykliä. Lisäksi on Valinnan arkkityyppi. Kukin arkkityyppi on konseptikompleksi. Se on siis rakennelma jakamattomia konsepteja, kuten tasapaino ja Tarot on symbolinen järjestelmä näiden konseptikompeksien tutkimiseksi.

“Olette väärässä siinä, että ette maininneet, sanoisimmeko, näiden konseptikompleksien sijaintia; siis, ne sijaitsevat mielen puun juurissa ja tähän lähteeseen niiden ohjaava vaikutus ja johtoaiheet (leitmotif) voidaan jäljittää. Voitte edelleen huomioida jokaisen perustan itsessään olevan ei yksi vaan kompleksi konsepteja. Lisäksi on suhteita oktaavissa saman sijainnin mielen, kehon ja hengen välillä, esimerkiksi: yksi, kahdeksan, viisitoista, ja suhteet jokaisessa oktaavissa, jotka ovat hyödyllisiä Valinnan tavoittelussa mieli/keho/henki-kompleksin toimesta. Logos, jossa nämä perustat seisovat, on vapaan tahdon Logos. Siten perustuksilla voidaan nähdä olevan uniikkeja puolia ja suhteita jokaiselle mieli/keho/henki-kompleksille. Vain kaksikymmentäkaksi, Valinta, on suhteellisen muuttomaton ja yhtenäinen.” Ra 77.13

Kaikki tähtää valintaan ja ylemmät tiheydet ovat tämän valinnan jalostamista. Ran sanoin kolmannessa tiheydessä patsas taotaan tulessa ja seuraavissa tiheyksissä tätä raakaversiota ryhdytään tarkentamaan.

Ra painottaa, että arkkityyppistä mieltä opiskellessa jokainen etsijä kokee sen omalla uniikilla tavallaan ja jokainen uniikki tapa on yhtä arvokas. Siten opiskellessa suuntaviivoja ulkoisesta materiaalista kuten Ra:lta. Ei kannata liikaa kiinnittää huomiota tarkkuuteen vaan kunkin konseptikompleksin geneeriseen hahmottamiseen ennen syventymistä eletyssä elämässä tapahtuvaan tutkimustyöhön.

Vapaa tahto antoi meille kärsimyksen ja eloisuuden

“Oli logoksia, jotka valitsivat asettaa suunnitelman mieli/keho/henki-kompleksien aktivoinnille läpi jokaisen aidon värin kehon ilman turvautumista aiempaan vapaan tahdon soveltamiseen. Ymmärryksemme mukaan vain vapaan tahdon poissaollessa puhumasi olosuhteet toteutuvat. Sellaisessa tiheyksien saatossa löydätte erittäin pitkän, kuten mittaatte aikaa, kolmannen tiheyden; vastaavasti, neljännen tiheyden. Sitten, kun olennot alkavat näkemään Luojan, on erittäin nopea, kuten mittaatte aikaa, eteneminen kohti kahdeksatta tiheyttä. Tämä johtuu siitä tosiasiasta, että joka ei tiedä, ei välitä.” Ra 77.17

Oktaavimme Logos loi puitteet, jossa vapaa tahto voi toteutua ja Luoja kokea itseään erilaisten kokeilujen kautta. Tämän vapaan tahdon puitteissa jotkin aurinkotason sub-Logokset päättivät jatkaa vapaata tahtoa kolmanteen tiheyteen, kuten meidän planeetalla, kun taas toisaalla näin ei käynyt, vaan sub-Logos päätti olla antamatta vapaata tahtoa kolmanteen tiheyteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että arkkityyppisen mielen kokoonpano oli paljon, paljon yksinkertaisempi, eikä sisältänyt pyrkimystä valitaan, vaan näissä järjestelmissä oli vain altruismin polariteetti.

“Havainnollistakaamme tarkastelemalla suhteellista harmoniaa ja muuttumatonta olemassaolon laatua yhdessä teidän, kuten kutsutte niitä, primitiivisessä heimossa. Olennoilla on konsepteja laillisesta ja tabusta, mutta laki on väistämätön ja kaikki tapahtumat tapahtuvat ennalta määrätysti. Ei ole oikean ja väärän, hyvän ja pahan konsepteja. Se on yksivärinen kulttuuri. Tässä kontekstissa voitte nähdä sen, jota kutsutte Lusiferiksi, todellisena valontuojana siinä, että tieto hyvästä ja pahasta suisti tämän logoksen mieli/keho/henkiä jatkuvan tyytyväisyyden Eedenin puutarhan olosuhteista, mutta myös tarjosi sysäyksen liikkua, työskennellä ja oppia.” Ra 77.17

Jos ei ole vapaata tahtoa, kaikki on determinististä, mutta samalla niin kovin mukavaa. Asiat vain virtaavat eikä ole huolen häivää.

Tämä tietenkin tarkoittaa, että kehitystä ei juurikaan tapahdu ja rakkauden oppituntien saavuttamiseksi neljänteen tiheyteen siirtymiseksi ei ollut tarpeeksi suurta motiivia, sillä kärsimys eli hyvä/paha harhat on suuri motivaattorimme. Kärsimys johdattaa meidät ulos kärsimyksestä.

“Ne logokset, joiden luomakunnat perustettiin ilman vapaata tahtoa, eivät ole näiden logosten mielestä antaneet Luojalle kokemuksen laatua ja moninaisuutta Itsestään kuten ovat ne logokset, jotka sisällyttivät vapaan tahdon tärkeimpänä.” Ra 77.17

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia