LoO Sessio 75: Sanat resonoivat syvään mieleen

September 30, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Sanat värähtelevät resonanssissa syvän mielen ajatusrakennelmiin

Sanoilla on merkitystä. Sanat ovat värähteleviä äänikomplekseja. Kun ääni värähtelee, se saattaa värähdellä resonanssissa jonkin asian kanssa syvässä mielessä.

Kanavana toimiva Carla Rueckert oli kirkossa ja lauloi hoosiannaa. Tässä kohtaa oli mielenkiintoinen assosiaatio alitajuiseen mieleen.

“Kun Jehoshua-olento päätti palata Jerusalemiksi kutsuttuun sijaintiin sen kansan pyhille päiville, se teki käännöksen rakkautta ja viisautta sekoittavasta työstä ja omaksui marttyyriyden, joka on rakkauden työtä ilman viisautta. “Hoosianna”, kuten se on nimetty ja sitä seurannut “Benedictus” on kirjoitettu summaus huudetuista asioista, kun Jehoshua tuli marttyyriytensä paikkaan. Tämän huudon yleinen hyväksyntä kirkoksi kutsutun toimesta on: “Hoosianna Daavidin poika! Hoosianna korkeimmassa! Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen!”. Tämä on ollut tapahtumien vääristely, joka on ollut, ehkäpä, valitettavaa, sillä se on enemmän vääristynyt kuin suurin osa niin sanotusta jumalanpalveluksesta.” Ra 75.14

Marttyyriys on sitä, että rakastetaan niin paljon, että on valmis kuolemaan tämän rakkauden vuoksi. Ra väittää, että Jeesus kääntyi viisauden ja rakkauden tasapainottamisesta marttyyriksi palatessaan Jerusalemiin ja että tällöin ei laulettu hoosiannaa.

“Paikalla oli kaksi ryhmittymää tervehtimässä Jehoshuaa, ensinnäkin pieni ryhmä niitä, jotka toivoivat maallista kuningasta. Kuitenkin Jehoshua ratsasti aasilla todeten tällä käytöksellä, että se ei ollut maallinen kuningas ja ei toivonut taistelua roomalaisten tai saddukeusten kanssa. Suurempi määrä oli niitä, jotka oli ohjeistettu rabbien ja vanhimpien toimesta tekemään tämä olento naurunalaiseksi, sillä ne hierarkiasta pelkäsivät tätä olentoa, joka vaikutti olevan yksi heistä, kunnioittaen heidän lakejaan ja sitten, heidän silmissään, pettäen nämä kunnianarvoisat lait ja vieden ihmiset mukanaan.” Ra 75.14

Vaikka hoosiannaa ei laulettu, vaan tapahtumien kulku on hieman erilainen, Hoosianna on kuitenkin kulttuurillisesti syvällä assosiaationa marttyyriydelle. Tätä Orion-ryhmän negatiivinen olento käytti hyväkseen Carla Rueckertiin tarjotessaan niin sanotun psyykkisen tervehdyksen eli tervehdyksen eli hyökkäyksen, jossa energioidaan olemassaolevaa ajatusrakennetta.

“Tämän instrumentin halkeama on tämä hienovarainen tilanne, joka kaikuu läpi avaruus/aikanne ja, enemmän kuin tämä, paikka, jota Hoosianna pitää airueena tälle marttyyriyteen kääntymiselle. Voimme puhua vain yleisesti tässä. Instrumentti ei kokenut tervehdyksen täyttä voimaa, jonka se oikein tunnisti Hoosiannan aikana johtuen tämän sävellyksen osan värähtelyn vaatimasta intensiivisestä keskittymisestä. Kuitenkin tämän nimenomaisen näiden sanojen esityksen “Benedictus” värähdellään yhden olennon toimesta. Siten instrumentti rentoutti keskittymisensä ja oli välittömästi auki täydelle tervehdykselle.” Ra 75.14

Orion-olento siis pääsi energisoimaan voimakasta tahtoa marttyyriydelle, mikä tietenkin tarkoittaisi kanavan Carla Rueckertin kuolemaa, mikä taas tarkoittaisi Ra-kontaktin päättymistä.

Tämä ei tietenkään yleisesti ole hyvä tai huono asia, vaan jokaisen etsijän oma päätös.

“Niille, jotka etsivät pidemmälle, marttyyriyden seuraukset pitää ottaa huomioon, sillä marttyyrikuolemassa on tilaisuuden loppu, marttyyrin tiheydessä, tarjota rakkautta ja valoa. Jokaisen olennon täytyy etsiä sen syvintä polkua.” Ra 75.15

Heprean ja sanskritin aiheuttama sympaattinen resonanssi

“Kuten aiemmin totesimme, kytkös on matemaattinen tai suhteellinen. Voitte harkita sitä musiikilliseksi. On niitä, joiden mielikompleksin aktiviteetit pyrkisivät ratkaisemaan tämän matemaattisen suhteen, muta tässä ajassa intonoidun vokaalin värittyminen on osa värähtelyä, jota ei voi tarkasti mitata. Kuitenkin, se vastaa primääristen materiaalisten hiukkasten kiertymän tyyppejä.” Ra 75.26

Aiemmassa sessiossa kuulimme, että jotkin vokaalit hepreassa ja sanskritissa värähtelevät syvässä mielessä siten, että niitä voidaan käyttää esimerkiksi avun kutsumiseen tai muutoin maagisissa työskentelyissä. Ran mukaan niiden käyttöä voisi ajatella sympaattisen resonanssin konseptin kautta eli ilmiö, jossa toinen värähtelevä asia saa aikaan toisen asian värähtelyn. Kun tiettyjä ääniä väräytellään oikein, luomakunta laulaa ja adepti voi käyttää tätä konseptina työkaluna  tullen itse enemmän ja enemmän luomakunnaksi.

Maaginen persoonallisuus adeptin työkaluna

“Maagisen persoonallisuuden kolme näkökulmaa voima, rakkaus ja viisaus ovat näin kutsuttuja, jotta huomiota kiinnitetään jokaiseen näkökulmaan kehitettäessä adeptin perustyökalua; siis itseä. Se ei suinkaan ole kolmen näkökulman persoonallisuus. Se on ykseyden olento, kuudennen tiheyden olento ja samanarvoinen kuin mitä te kutsutte yliminäksenne, ja samaan aikaan se on erilaisista kokemuksista yltäkylläinen ja hienovaraisten tunteiden persoonallisuus. Nämä kolme näkökulmaa annetaan, jotta aloittelija ei käyttäisi hyväkseen ammattinsa työkaluja, vaan lähestyisi niitä työkaluja tasapainoisesti rakkauden ja viisauden keskuksessa siten etsien voimaa palvellakseen.” Ra 75.32

Maaginen persoonallisuus, jonka adepti voi kutsua olemukseensa erilaisissa muita palvelevissa työskentelyissä on käytännössä ykseyden eli kuudennen tiheyden olento, yliminämme. Se on siis me itse, mutta tulevaisuuden versio itsestämme.

Ra opettaa, että maagisen persoonallisuuden kolme keskeisintä ominaisuutta ovat rakkaus, viisaus ja voima. Se ei tarkoita, että nämä olisivat kaikki ominaisuudet, vaan, että voiman tasapainoinen käyttö vaatii lähestymistä viisauden ja rakkauden kautta.

“Kun maaginen persoonallisuus on asianmukaisesti ja tehokkaasti kutsuttu, itse on kutsunut sen yliminän. Siten silta avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä tehdään ja kuudennen tiheyden maaginen persoonallisuus kokee suoraan kolmannen tiheyden katalyyttiä työskentelyn ajan. On erittäin keskeistä tarkoituksella ottaa pois maaginen persoonallisuus työskentelyn jälkeen, jotta yliminä jatkaa sen asianmukaisessa muodossa analogiana avaruus/ajan mieli/keho/hengelle.” Ra 75.36

Aiemmin opimme, että maagisen persoonallisuuden käyttämiseen kannattaa luoda jokin tapa. Esimerkiksi vaatetus, esine, talismaani tai taikakalu, tai vastaava mentaalinen toimenpide. Tämän tarkoitus on toimia signaalina omalle yliminälle ottaa olemus haltuun. Erittäin tärkeää on myös työskentelyn jälkeen palata takaisin normaalin olotilaan käänteisellä eleellä.

Maagista persoonallisuutta harjoitellessa kyse on spektristä eli alkuun kyse on pienestä osasta ja lopulta sille voi antautua kokonaan. Sen kutsumista voi esimerkiksi harjoitella meditoimalla voimaa, meditoimalla rakkautta ja meditoimalla viisautta, ja toistamalla tämä sykli.

Adepti tekee työtä indigosäteessä

“Jokainen olento on Luoja. Kun olento tulee enemmän ja enemmän tietoiseksi itsestään, se hiljalleen tulee käännekohtaan, jossa se määrittää etsiä joko itsensä tai muiden palvelemisessa. Etsijästä tulee adepti, kun se on tasapainottanut minimaalisella riittävyydellä punaisen, oranssin, keltaisen ja sinisen energiakeskuksen, lisäyksenä vihreä positiivisella polulla, siten liikkuen indigotyöhön. Adepti sitten alkaa tehdä vähemmän alustavaa tai ulkoista työtä liittyen toimintaan ja alkaa vaikuttamaan sisäiseen työhön, joka liittyy olemiseen. Kun adeptista tulee enemmän ja enemmän tietoisesti kristallisoitunut olento, se hiljalleen manifestoi enemmän ja enemmän sitä mikä se on aina ollut jo ennen aikaa; siis Yksi Ääretön Luoja.” Ra 75.23

Adepti on hengen työtä tekevä olento, joka on riittävässä määrin aktivoinut ja putsannut alemmat energiakeskukset ja työskentelee indigokeskuksen parissa. On monia vaeltajia, joita voisimme kutsua adepteiksi, mutta jotka eivät tee tietoista työtä tässä inkarnaatiossa. Monille heistä indigosäteen työ olisi helppoa, jos he vain kiinnittäisivät siihen huomiota.

Ja sellaisilla vaeltajilla, jotka tietoisesti työtä tekevät, haasteena on inkarnaatio keltasäteen kemialiseen kehoon, joka tekee hienovaraisten energioiden käyttämsiestä haastavaa, kun raskaampi keho vie tietoisuuden huomion.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia