LoO Sessio 74: Persoonan kurinalaisuus on Luojaksi tulemista

September 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Arkkityypit Maagikko ja Ylipapitar

“Arkkityyppinen mieli voidaan määrittää sinä mielenä, joka on ominainen tämän planetaarisen pallon Logokselle. Siten toisin kuin suuri kosminen kaikki-mieli, se sisältää materiaalin, jolla se miellytti Logosta tarjoamalla tarkennuksia suureen kosmiseen olemukseen. Arkkityyppinen mieli siten on se, joka sisältää kaikki näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa mieleen tai kokemukseen.” Ra 74.4

Arkkityyppinen mieli on kunkin aurinkokunta-sub-Logoksen oma uniikki tarkennuksensa kosmiseen mieleen eli Logokseen. Arkkityyppinen mieli sisältää kaikki näkökulmat, kaikki perspektiivit, kaikki katsantokannat Luojan kasvoihin eli suureen mieleen, Logokseen. Arkkityyppisen mielen tutkiminen on yksi keskeisimmistä adeptin tutkimusmatkoista.

Arkkityyppinen mieli rakentuu 22 arkkityypistä, jotka ovat siis kukin näkökulmia Luojaan. Ensimmäisenä arkkityyppinä Ra kommentoi Maagikkoa, englanniksi Magician. Maagikko kuvaa tietoista mieltä ja tarkemmin tahtoa. Maagikko on jokaisen mielen tahto tietää ja kokea. Vastaavasti toisena arkkityyppinä Ylipapitar eli High Priestess. Ylipapitar taas kuvaa tietoiselle mielelle eli Maagikolle vastaavaa intuitiivista tai alitajuista ominaisuutta, tietoisen mielen vastaparia.

“Tarkkaillaanpa olentoa sen suhteissa arkkityyppiseen mieleen. Voitte harkita mahdollisuuksia käyttää vastaavuuksia mieli/keho/hengessä mikrokosmoksessa ja lähesti Luojaa lähestyvässä arkkityyppisessä mieli/keho/hengessä. Esimerkiksi tämän paikan puhdistamiseen toteuttamassanne rituaalissa käytätte termiä “Ve Geburah.” On oikein olettaa, että tämä on osa tai näkökulma Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kuitenkin on eri vastaavuuksia arkkityyppisellä mielellä, joka voi olla enemmän ja enemmän jalostettu adeptin toimesta. “Ve Geburah” on vastaavuus Mikaeliin, Marsiin, positiiviseen, maskuliinisuuteen. “Ve Gedulah” on vastaavuus Jupiteriin, feminiinisyyteen, negatiiviseen ja siihen osaan elämänpuusta, joka koskettaa Aurielia.” Ra 74.4

Maagikko on positiivinen maskuliininen tietoinen mieli, joka kurottaa. Ylipapitar on negatiivinen feminiinen alitajuinen mieli, johon kurotetaan. Molempiin liittyy valtava määrä hienovaraisuuksia esimerkiksi väreissä ja suhteissa toisiin arkkityyppeihin. Ra muistuttaa jo tässä vaiheessa, että on adeptin työ oppia, ei opettajan. Ra ehdottaa, että on olemassa erilaisia järjestelmiä arkkityyppisen mielen tutkimiseksi  ja että se kannattaa valita huolellisesti. Kannattaa myös mennä kirjoitetun tuolle puolen ja kasvattaa kollektiivista ymmärrystämme niistä.

Persoonan kurinalaisuus on Luojaksi tulemista

“Persoonan kurinalaisuuden sydän on kolminkertainen. Yksi, tunne itsesi. Kaksi, hyväksy itsesi. Kolme, tule Luojaksi. Kolmas askel on se askel, joka, kun saavutetaan, tekee yhdestä kaikista nöyrimmän palvelijan, läpinäkyvän persoonallisuudessa ja täysin kykeneväisen tuntemaan ja hyväksymään muut itset. Suhteessa maagisen työskentelyn pyrkimykseen persoonan jatkuva kurinalaisuus sisältää adeptin itsensä tietämisessä, itsensä hyväksymisessä ja siten raivaten polun kohti suurta indigon porttia Luojaan. Tulla Luojaksi on tulla kaikeksi mitä on. Silloin ei ole persoonallisuutta siinä mielessä, jolla adepti aloitti oppimis/opetuksensa. Kun indogosäteen tietoisuus tulee kristallisoidummaksi, enemmän työtä voidaan tehdä, enemmän voidaan ilmaista älykkäästä äärettömyydestä.” Ra 74.11

Tunne itsesi. Hyväksy itsesi. Tule Luojaksi. Kolme adeptin askelta.

Tullakseen Luojaksi on alempien energiakeskusten toimittava ilman tukoksia tai vääristymiä. Tarpeetonta energiaa ei siis sovi mennä selviytymiseen, persoonaan tai sosiaaliseen asemaan liittyviin asioihin. Adeptista tulee läpinäkyvä Luojan tahdon työkalu, kanava Luojan energialle.

Energiakeskusten tukokset on syytä työstää alhaalta ylöspäin punaisesta alkaen. Kun prana nousee indigoon asti, alkaa adeptin työ. Tämän energiakeskuksen kristallisoituessa edelleen olento tietoisesti astuu elämään kahden maailman välille: Yksi jalka avaruus/ajassa, toinen aika/avaruudessa.

Kun kurinalainen persoona kohtaa toisen olennon, sillä on energiakeskukset tasapainossa ja toinen katsoo peiliin nähden itsensä.

Sanojen käyttö metafyysisen avun kutsumiseksi

“On värähteleviä äänikomplekseja, jotka toimivat melkein kuin puhelimella soittaminen. Kun niitä väräytetään asianmukaisesti mukana ollen tahto ja keskittyminen, on kuin monet metafyysisillä tai sisätasoillanne vastaanottaisivat puhelinsoiton. Tähän puheluun he vastaavat huomiollaan työskentelyynne.” Ra 74.12

Metafyysisillä aika/avaruuden sisätasoillamme asuu valtava määrä positiivisesti polarisoituneita auttajia, joita voisi myös enkeleiksikin kutsua. Näiltä auttajilta voi aina pyytää apua ja jos tekee erilaisia valkoisen magian temppuja, niin tehokkaan huomion saamiseksi voi käyttää tiettyjä värähteleviä äänikomplekseja eli sanoja.

Esimerkiksi kanavointisessioita tekevä ryhmä tekee ennen jokaista sessiota negatiivisten energioiden poistamiseksi. Rituaalin nimeltä Banishing Ritual of the Lesser Pentagram. Tässä rituaalissa toistettavat sanat riittävät kiinnittämään metafyysisten auttajien huomion. Vastaavasti eri kulttuurien uskonnot ovat täynnä näitä. Kuitenkin, sillä on väliä kuka kutsuu.

“Jos kaikki kirkoissanne olisivat adepteja tietoisesti täynnä tahtoa etsimistä, keskittymistä, tietoista ymmärrystä kutsumisesta, ei olisi eroa. Kutsumisen tehokkuus on funktio kutsuvien maagisista ominaisuuksista; siis heidän halu etsiä haluttua muuttunutta tietoisuuden tilaa.” Ra 74.13

Ra toteaa, että on mahdollista käyttää myös omia sanoja rituaaleissa ja riittävällä tahdon eli polariteetin voimalla eli muiden palvelemisen puhtaudella tämä toimii, jopa ilman sanoja. Kuitenkin, koska on jo olemassa paljon tunnettuja sanoja, kannattaa niitä hyödyntää, sillä paljon käytetyt sanat ovat luoneet tietynlaisen taipumuksen kollektiiviseen mieleemme.

Ran mukaan poikkeuksena tästä on osa Heprean ja Sanskritin vokaaleista. Niissä on voimaa ennen ajan ja avaruuden alkua ja ne edustavat muotoja valosta, jotka rakensi kaiken mitä on. Tämä tiettyjen värähtelyjen vastaavuus on Ran mukaan matemaattinen.

“Heprean tapauksessa Jahvena tunnettu olento auttoi tässä ymmärryksessä vaikutuksella geneettisen ohjelmoinnin materiaaliin, josta tuli kieli, kuten kutsutte sitä. Sanskritin tapauksessa nämä äänivärähtelyt ovat puhtaita johtuen aiemman mitä kutsutte aakkosiksi tai kirjaimien nimeämiseksi puutteesta. Siten äänivärähtelykompleksit vaikuttivat putoavan paikoilleen kuin suoraan Logokselta. Tämä oli, sanoisimmeko, luonnollisempi tai ilman apua ollut tilanne tai prosessi.” Ra 74.19

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia