LoO Sessio 73: Maaginen persoonallisuus positiivisen adeptin työkaluna

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Maaginen persoonallisuus positiivisen adeptin työkaluna

“On kaksi konseptia, joita käsittelette. Ensimmäinen on valon kehityksen suuri tie mikrokosmisessa mieli/keho/hengessä. Oletetaan, että adeptin energiakeskukset toimivat tasaisesti ja tasapainoisella tavalla parhaansa mukaan ennen maagista työskentelyä. Kaikki maagiset työskentelyt perustuvat herättämiseen (evocation) ja/tai kutsumiseen (invocation).” Ra 73.7

Tietoista henkisen kehityksen polkua kulkeville meidän ensisijainen tavoite on poistaa energiakeskuksistamme tukokset ja vääristymät alhaalta ylöspäin sekä tasapainottaa aina uudessa aktivoitumisen tilanteessa energiakeskukset keskenään. Pyrkimyksenämme ensisijaisesti olla tasapainossa ja toissijaisesti kirkastaa kutakin väriä loistamaan aina vain kirkkaammin.

Vasta tasapainoisessa tilassa kannattaa aloittaa mahdolliset maagisen työskentelyn sessiot.

“Minkä tahansa maagisen työskentelyn ensimmäinen kutsuminen on se maagisen persoonallisuuden [magical personality] kutsuminen kuten tämän termin tunnette. Työskentelyssä, josta puhut, ensimmäinen asema on kutsumisen aloittaminen tälle maagiselle persoonallisuudelle, joka kutsutaan liikkeellä laittaa jotain päälle. Koska sinulla ei ole vaatekappaletta tai talismaania, tekemäsi ele on sopiva.” Ra 73.7

Maaginen persoonallisuus on tietoisuuden tila, jossa olento tuo inkarnaatio-olemukseensa ylemmän kuudennen tiheyden minuutensa. Se on avaruus/ajassa elävän mieli/keho/hengen aika/avaruusanalogia. Maagisessa työskentelyssä tämä maaginen persoonallisuus kutsutaan. Esimerkiksi rituaalimaisesti pukemalla jotain vaatteita tai ottamalla taikakalun tai talismaanin käyttöön tai tekemällä vastaava ele mentaalisesti.

“Toinen asema on elämän suuren ristin herättäminen. Tämä on maagisen persoonallisuuden laajentuminen tullakseen Luojaksi. Jälleen kaikki kutsumiset ja herättämiset vedetään violetin energiakeskuksen läpi. Tätä voidaan sitten jatkaa kohti mitä tahansa energiakeskusta halutaan käyttää.” Ra 73.7

Maagisen persoonallisuuden pukemisen jälkeen yhteys Älykkääseen Äärettömyyteen voidaan muodostaa vetämällä energiaa violetin energiakeskuksen läpi tullen yhdeksi Luojan kanssa. Tätä tilaa voidaan käyttää sitten tarvittaessa mihin tarvitaan missä energiakeskuksessa tarvitaankaan.

Kun aika/avaruuden maaginen persoonallisuus astuu avaruus/aikaan, sillä on mahdollisuus saavuttaa erittäin nopeita oppitunteja katalyytistä avaruus/ajassa. Siten adepti auttaa Luojaa suuresti tarjoamalla suurta katalyyttiä suoraan Luojalle.

Maagisessa persoonallisuudessa avaimia ovat halu, tahto ja polariteetti. Positiivisella polulla muiden palvelemisen tahdon voima ja puhtaus ovat suoraan suhteessa kutsuttavan valon voimaan. Kutsuminen tapahtuu nostamalla alhaalta nousevaa kosmista pranaa, jotta sisällä asustava sisäinen valo voi herätä vastaavalla voimalla.

“Tahdon tekoa vetää ylöspäin kiertyvää valoa tapaamaan Yhden Äärettömän Luojan sisäinen valo voidaan verrata sydämen sykkeeseen ja keuhkoja ympäröivien lihasten liikkeeseen ja muihin parasympaattisen hermoston toimintoihin. Adeptin kutsua voidaan verrata niihin hermo- ja lihastoimintoihin, joita mieli/keho/henki-kompleksi voi tietoisesti hallita.” Ra 73.8

Kun alhaalta nouseva valo kohtaa sisäisen valon ylemmissä energiakeskuksissa, adepti on valmis aloittamaan työskentelynsä. Jokaisessa työskentelyssä maagikon energiakeskukset kristallisoituvat hieman ja siten maagikosta tulee aina vain enemmän ja enemmän se, jota se etsii.

Vapaan tahdon kunnoittaminen on tärkeintä

“Tutkittaessa muita palvelevan työskentelyn polariteettia vapaa tahto täytyy nähdä tärkeimpänä. Olennot, joista puhut, pyrkivät luomaan positiivisia muutoksia tietoisuudessa samalla supistaen vapaata tahtoa. Tämä aiheuttaa työskentelyn maagisen luonteen tukoksen, paitsi niissä tapauksissa, joissa olento vapaasti haluaa hyväksyä evankelistan työskentelyn, kuten olette kutsuneet sitä.” Ra 73.12

Eri kulttuureissa on paljon erilaisia tapoja, joissa maagista persoonallisuutta ja magiaa yleisesti hyödynnetään muiden auttamiseksi. Tämä voi olla positiivisen polun kannalta hyödyllistä tai haitallista. Keskeistä on suhde vapaaseen tahtoon: tahtooko kaikki osalliset sitä mitä tehdään? Positiivisen polun keskeisin asia on kunnioittaa ja tukea muiden olentojen vapaata tahtoa. Kun vastaavasti negatiivisella polulla pyritään kontrolloimaan ja alistamaan muiden vapaita tahtoja.

Näin toimi Jeesus Nasaretilainen.

“Olette voineet lukea joistain tämän olennon työskentelyistä. Se tarjosi itsensä opettajana niille mieli/keho/henki-komplekseille, jotka kokoontuivat kuulemaan ja jopa silloin puhui kuin läpi verhon, jotta jäisi tilaa niille, jotka eivät halunneet kuulla. Kun tätä olentoa pyydettiin parantamaan, se usein teki niin, aina päättäen työskentelyn kahteen kehotukseen: Ensinnäkin, että parannettava olento oli parantunut sen omalla uskolla, siis sen kyvyllä sallia ja hyväksyä muutoksia violettisäteen läpi älykkään energian porttiin. Toiseksi, sanoen aina “älä kerro kenellekään”. Nämä ovat työskentelyt, jotka pyrkivät maksimaaliseen vapaan tahdon laatuun säilyttäen samalla uskollisuuden työskentelyn positiiviseen puhtauteen.” Ra 73.13

Oli työskentely sitten mitä tahansa, parantamista, opettamista jne., niin vapaata tahtoa kunnioittaakseen on hyvä tiedostaa, että olento ei itse tee toisen puolesta mitään, vaan että adepti vain tarjoaa itsensä kanavaksi Yhdelle Äärettömälle Luojalle. Kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu Luojan toimesta. Jokainen on vapaa havaitsemaan jokaisessa Luojan teatterinäytöksen kohtauksessa mitä kukin haluaa nähdä. Vapaan tahdon kunnoittaminen vapauttaa myös tulosten painolastista. Kun toimii vain nöyränä kanavana Luojalle, kaikki tapahtuu juuri niin kuin kuuluukin ilman odotuksia seurauksista.

Fyysinen, mentaalinen ja henkinen energiansiirto

“Fyysinen energiansiirto voidaan tehdä monella tapaa. Annamme kaksi esimerkkiä. Kumpikin alkaa jonkinlaisella aistimuksella itsestä Luojana tai jollain maagisen persoonallisuuden kutsumisen tavalla. Tämä voi olla tietoista tai alitajuista. Ensinnäkin, se harjoitus, josta olemme puhuneet, jota kutsutaan tulen harjoitukseksi: tämä ei ole, vaikkakin fyysinen energiansiirto, sellainen, joka syvästi liittyisi fyysisen kompleksin yhdistelmiin. Siten siirto on hienovarainen ja jokainen siirto uniikki siinä mitä tarjotaan ja mitä hyväksytään. Tässä kohtaa voimme todeta, että tämä on syy äärettömälle määrälle mahdollisia energiansiirtoja.” Ra 73.22

Parantaminen on eräänlainen energiansiirron muoto, jossa parantaja tarjoaa ja parannettava hyväksyy energiaa, jota käytetään parantumiseen eli energiakeskusjärjestelmän uudelleen järjestämiseen. Energiansiirtojen mahdollisuuksia on kuitenkin käytännössä ääretön määrä ja niitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.

“Toinen energiansiirto, josta puhuisimme, on seksuaalinen energiansiirto. Tämä tapahtuu ei-maagisella tasolla niiden olentojen toimesta, jotka värähtelevät vihersäteen aktiivisuudessa. On mahdollista, kuten tämän Yhden Äärettömän Luojan palvelemiselle omistautuneen instrumentin tapauksessa, edelleen parannella tätä energiansiirtoa. Kun myös toinen-itse omistaa itsensä Yhden Äärettömän Luojan palvelemiselle, siirto kaksinkertaistuu. Silloin siirretyn energian määrä riippuu vain luodun ja vapautetun polarisoidun seksuaalisen energian määrästä. Tästä pisteestä eteenpäin on jalostusmahdollisuuksia johtaen korkean seksuaalisen taikuuden maailmaan.” Ra 73.22

Seksuaalista energiansiirtoa voi hyödyntää maagisen työskentelyn tukena, sillä se on samanaikaisesti voimakas mahdollisuus palvella toista ja vastaanottaa toiselta. Tätä mahdollisuutta voimistaa omistautuminen Luojan palvelemiselle ja myös itse aktia edeltävä tietoinen oman Luojuuden herättäminen.

Fyysisen energian lisäksi myös mentaalisella tasolla on mahdollista siirtää energiaa. Yleisin mentaalinen energiansiirto on opettajalta oppilaalle. Tämän siirron energiamäärä riippuu tämän tarjooman laadusta opettajalla liittyen palvelemisen halun puhtauteen ja tarjotun informaation laatuun ja oppilaan osalta oppimisen halun puhtauteen ja tietoa vastaanottavan mielikompleksin laatuun.

Toinen mentaalisen energinasiirron muoto on puhtaasti puhuja ja kuuntelija. Kun esimerkiksi puhuja kokee mentaalisia tai emotionaalisia vääristymiä tuskaan, suruun tai muuhun mentaalisen kipuun, se voi siirtää sitä eteenpäin kuuntelijalle, joka voi auttaa puhujaa tässä siirrossa.

Lisäksi henkinen energiansiirto on mahdollinen. Tällöin keskeistä on ymmärrys itsestä ja toisesta Luojana. Tämä liittyy adeptin työhön.

Adepti elää hetkestä hetkeen

“Kyselijä: Minulle vaikuttaa, että ensisijainen tärkeyden asia niille muiden palvelemisen polulla on asenteen kehitys, jota voin vain kutsua värähtelyksi. Tämä asenne kehittyisi meditaatiolla, rituaalilla ja kehittämällä luomakunnan tai Luojan arvostusta, jotka johtavat mielentilaan, jota voin ilmaista vain värähtelyn kasvuna tai ykseytenä kaiken kanssa. Voitteko laajentaa ja korjata tätä toteamusta?
Olen Ra. Emme korjaa tätä toteamusta, vaan laajennamme siitä ehdottamalla, että näihin ominaisuuksiin voitte lisätä elää päivä päivältä ja hetki hetkeltä, sillä aito adepti elää enemmän ja enemmän niin kuin se on.” Ra 73.20

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia