LoO Sessio 72: Vapaa tahto ensimmäisenä päävääristymänä

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Vapaa tahto on luomakunnan keskeisimpiä ominaisuuksia

“Hämmennyksen laki tai vapaa tahto on kerta kaikkiaan tärkeintä äärettömän luomakunnan toiminnassa. Se, mitä on tarkoitettu, vetoaa yhtä paljon polaariseen vastakohtaan kuin aikomuksen tai halun intensiteetti. Siten ne, joiden halut ovat pinnallisia tai ohimeneviä, kokevat vain lyhytaikaisia muotoja siitä mitä voisi kutsua maagisiksi olosuhteiksi. On käännekohta, tukipiste, joka heilahtaa, kun mieli/keho/henki-kompleksi virittää tahtonsa palvelukseen. Jos tämä tahto ja halu on muiden palvelemiseen, vastaava polariteetti aktivoidaan.” Ra 72.7

Olemme oman elämänlaivamme kapteeneja. Saamme vapaasti päättää mihin suuntaan vapaa tahto suunnataan. Pinnallinen tahto luo pinnallisia kokemuksia ja voimakas tahto voimakkaita kokemuksia. Käännekohta on, kun tämä tahto suunnataan joko itsen tai muiden palvelemiseen.

Ra-kontaktin tapauksessa koko ryhmän eli kolmen henkilön tahdot on viritetty samaan suuntaan eli muiden palvelemiseen hyvin puhtaasti. Vastaavasti Ra toteaa, että heidän tahtonsa palvella on myös melko puhdasta luonnetta. Tämä on luonut näiden kahden ryhmän välille resonanssin ja täten he vetävät toisiaan puoleensa magneettisesti.

Tämän muiden palvelemisen puhtauden ylläpitämiseksi Ra pitää vapaan tahdon kunnioitusta kaikkein tärkeimpänä asiana ja täten he eivät vastaa, ellei kysytä. Ja joskus he kieltäytyvät vastaamasta, jos se saattaisi rikkoa vapaan tahdon toteutumista illuusiossamme.

Vastaavasti negatiivisella polulla esimerkiksi kanavointeja häiritsevä olento ei kunnioita vapaata tahtoa, vaan päinvastoin pyrkii ohjaamaan muiden olentojen tahtoja haluamaansa suuntaan. Esimerkiksi koska tämän negatiivisen olennon tavoitteena oli tavalla tai toisella saada kanava Carla Rueckert kuolemaan, sen pyrkimyksenä oli huijata Carla poistumaan kehostaan vapaalla tahdollaan. Vastaavasti ennen kanavointisessioita toteutettavassa banishing ritual eli karkottamis rituaalissa. He tahdollaan kutsuvat ja luovat valo-olentoja, jotka estävät tämän negatiivisen olennon pääsyn paikalle.

“Kyselijä: Kaikki mitä koemme suhteessa tähän kontaktiin, vääristymäämme tietoon palvellaksemme, Orion-olennon vääristymä pyrkimykseen vähentää tämän palveluksen vaikutusta, kaikki tämä on ensimmäisen vääristymän tulosta, kuten näen sen, täysin vapaan ilmapiirin luomisessa Luojalle tulla tietäväisemmäksi itsestään sen osasten vuorovaikutuksella yksi suhteessa toiseen. Onko näkemykseni oikea suhteessa siihen mitä juuri sanoin?
Olen Ra. Kyllä.” Ra 72.9

Ei yksi parempi toista

“Kyselijä: Mainitsitte, että suuri määrä valoa on tarjolla. Voisinko minä, tai tämä ryhmä, oikealla rituaalilla käyttää tätä instrumentin elämänenergian lataamiseen? 
Olen Ra. Tämä on oikein. Kuitenkin varoitamme sellaisesta työskentelystä, joka nostaa mitään persoonallisuutta; mieluummin on hyvä olla tarkka työskentelyissä.” Ra 72.11
“Kyselijä: Voitteko selittää mitä tarkoitatte “persoonallisuuden nostamisella”?

Olen Ra. Vihjeitä voimme tarjota. Selitys on vapaan tahdon rikkomista. Voimme vain pyytää, että tajuatte kaiken olevan Yhtä.” Ra 72.12

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia