LoO Sessio 71: Magiassa luodaan muutosta tietoisuudessa

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Elämäntarkastelu inkarnaation päättymisen jälkeen

“Aika/avaruuden tunnusmerkki on epätasapaino ajan ja avaruuden välillä. Avaruus/ajassanne materiaalin spatiaalinen suuntautuminen aiheuttaa konkreettiset puitteet illuusiolle. Aika/avaruudessa epätasapaino on aikana tunnetun ominaisuuden harteilla. Tämä ominaisuus tekee olennoista ja kokemuksista aineettomia suhteellisessa mielessä. Puitteissanne jokainen hiukkanen tai ydinvärähtely liikkuu nopeudella, joka lähestyy mitä kutsutte valonnopeudeksi supraluminaalisten nopeuksien suunnasta. Siten aika/avaruus tai metafyysinen kokemus on sellainen, joka on erittäin tarkasti viritetty, ja vaikkakin avaruus/ajan analogia, siitä puuttuu sen konkreettiset ominaisuudet. Näillä metafyysisillä tasoilla on suuri määrä mitä kutsutte ajaksi, jota käytetään aiemman, kuten kutsutte sitä, avaruus/aikainkarnaation taipumusten ja oppimis/opetusten tarkasteluun ja uudelleen tarkasteluun.” Ra 71.6

Suhteessa ulkoisesti nyt kokemaamme avaruus/aikaan aika/avaruus on melko virtaava, jopa nestemäinen, epämääräisempi, mutta tarkkaan hienovaraisesti viritetty. Siis eräänlainen ajatusenergioiden ja tietoisuuden tanssin unimaailma.

Kuolemamme jälkeen, siis kun fyysinen avaruus/ajassa oleva keltasäteen kehomme kuolee, tietoisuutemme siirtyy takaisin metafyysiseen aika/avaruuteen. Metafyysisen maailman lainalaisuudet ovat erottamaton osa edellisen inkarnaation tarkastelua. Kun elämää pystytään tarkastelemaan suurempaa kokonaisuutta vasten.

“Näiden alueiden äärimmäinen nestemäisyys tekee mahdolliseksi tunkeutua suureen määrään, joka pitää omaksua ennen kuin olennon parantumisen prosessi voidaan päättää. Jokainen olento on jokseenkin liikkumattomassa avaruudellisessa tilassa, aivan kuin te olette avaruus/ajassa jokseenkin liikkumattomassa tilassa ajassa. Tässä liikkumattomassa avaruudellisessa tilassa olento on asetettu muodontekijän ja yliminän toimesta siten, että se voi olla asianmukaisessa muodossa oppimis/opetukselle, jonka se on vastaanottanut avaruus/aikainkarnaatiossa.” Ra 71.6

Elämän läpikäynnin ja parantumisen prosessi on samankaltainen sekä negatiiviselle että positiiviselle olennolle.

Avaruus/ajan eli fyysisen illuusion inkarnaation hyöty on työskennellä pimeydessä vain pieni kynttilä mukanaan epätasapainoja korjaten. Aika/avaruuden eli metafyysisen illuusion dekarnaation hyöty on suuren yleiskuvan nestemäinen, juokseva tai fluidi luonne

“Riippuen tästä aika/avaruussijainnista tulee olemaan tiettyjä auttajia, jotka avustavat tässä parantumisprosessissa. Prosessi sisältää koko kokemuksen näkemisen, nähden sen mieli/keho/henki-kompleksin täyttä kokemusta vasten, itselleen anteeksiannon kaikista virheaskelista liittyen huomaamatta jääneisiin opasteisiin inkarnaation aikana, ja lopulta huolellisen arvioinnin seuraavista välttämättömyyksistä oppimiselle. Tämä tehdään täysin yliminän toimesta, kunnes olento on tullut tietoiseksi avaruus/ajassa tästä prosessista ja henkisestä evoluutiosta, jonka jälkeen olento ottaa tietoisesti osaa kaikkiin päätöksiin.” Ra 71.6

Aika/avaruudessa anteeksiannon ja hyväksymisen prosessi on hyvin samankaltainen kuin avaruus/ajassa. Kuitenkin avaruus/ajassa eli inkarnaatiossa ei pystytä määrittämään tapahtumien kulkua tämän inkarnaation tuolle puolen vaan vain korjata olemassaolevia epätasapainoja. Vastaavasti aika/avaruudessa eli dekarnaatiossa ei ole mahdollista korjata olemassaolevia epätasapainoja vaan vain havaita ne ja antaa itselle anteeksi se mitä se on sekä tehdä päätöksiä tulevista mahdollisuuksista korjata nämä epätasapainot tulevissa inkarnaatioissa.

Magiassa luodaan muutosta tietoisuudessa

“Magiassa työskennellään manifestoimattoman itsen kanssa kehossa, mielessä ja hengessä; sekoitus riippuu työskentelyn luonteesta. Näitä työskentelyjä helpotetaan indigosäteen energiakeskuksen aktivoinnin parannuksella. Indigosäteen energiakeskusta syötetään, kuten kaikkia energiakeskuksia, kokemuksella, mutta enemmän kuin muut sitä syötetään sillä mitä olemme kutsuneet persoonan kurinalaisuudeksi.” Ra 71.15

Magia on kykyä luoda muutoksia tietoisuudessa tahdolla. Koska tietoisuus on kaiken olemassaolon pohjalla, nämä muutokset peilautuvat siten muutosten mukaisesti illuusioihimme. Magiassa tehdään siis muutoksia manifestoimattomaan itseen.

“Manifestoimaton olento, kuten olemme sanoneet, on se olento, joka on olemassa ja tekee työnsä ilman liitännäisiä muihin tai ilman apua muilta. Liikkuessa tähän konseptiin voitte nähdä väistämättömän yhteyden manifestoimattoman itsen ja metafyysisen itsen tai avaruus/aikaitsen aika/avaruusanalogian välillä. Meditaation, kontemplaation ja  sen, jota voidaan kutsua ajatusten ja reaktioiden sisäiseksi tasapainottamiseksi, aktiviteetit ovat niitä manifestoimattoman itsen aktiviteetteja, jotka ovat lähemmin linjassa metafyysisen itsen kanssa.” Ra 71.5

Magiassa rituaaleja käytetään viestien lähettämiseksi tietoisesta mielestä syvälle mielen puun juuriin itse tietoisuuteen asti. Valkoisella magialla tarkoitetaan sellaista magiaa, jossa intentio on palvella muita. Näitä muiden palvelemisen tapoja on kuitenkin monia, kuten esimerkiksi vain rituaalimaisesti nostaa omaa värähtelytasoa ja siten avustaa planetaarista värähtelyä.

“Valkoisen magian ydin on ilon kokemus liitosta Luojan kanssa. Välttämättömyydestä tämä ilo säteilee läpi positiivisen adeptin elämänkokemuksen. Tästä syystä seksuaalista magiaa ei rajoiteta pelkästään negatiivisesti suuntautuneille polarisoituville adepteille, vaan kun sitä käytetään mitä huolellisimmin, sillä on paikkansa korkeassa magiassa, sillä kun sitä tavoiteillaan oikein, se yhdistää kehon, mielen ja hengen Yhden Äärettömän Luojan kanssa.” Ra 71.17

Kun liitto yhden äärettömän luojan kanssa muodostetaan, tämä liitto johtaa muiden palvelemiseen välttämättömyytenä.

Miljardeja variaatioita samasta alkuperäisestä ajatuksesta

“Soveltuvampi ajatus olisi, että jokainen olento sisältää itsessään oktaavin kaikki tiheydet ja alatiheydet siten, että jokainen olento riippumatta mihin sen päätökset sitä vievät, sen suuri sisäinen pohjapiirrustus on yhtä kaikkien muiden kanssa. Siten sen kokemukset mukautuvat alkuperäisen Logoksen luo vievän matkan kaavoihin. Tämä tapahtuu vapaalla tahdolla, mutta materiaalit, joista valintoja voidaan tehdä, ovat yhtä pohjapiirrustusta.” Ra 71.13

Noin 32 prosentilla galaksimme auringoista on planeettoja ja näistä noin 10 % on sellaisia, joissa on vapaan tahdon olentoja, sub-logoksia.. Siten jos galaksissamme on noin 100-400 miljardia tähteä, niin tälläisiä asutettuja vapaan tahdon olentojen eli älyllisen elämän tähtijärjestelmiä on noin 3-12 miljardia. Eli melko paljon.

Kaikki nämä tässä samassa oktaavissa jakavat saman Logoksen ja Ran mukaan myös lähigalaksien Logokset ovat hyvin samankaltaisia verrattuna meihin eli kokonaisuutena oppituntien polku on samankaltainen.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia