LoO Sessio 70: Kaikki aikaversiot sinusta ovat olemassa samanaikaisesti

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kaikki aikaversiot sinusta ovat olemassa samanaikaisesti

“Olette olemassa kaikila tasoilla samanaikaisesti. On erityisen oikein, että yliminänne on te itse kuudennen tiheyden puolivälissä ja tavallanne mitata sitä minkä tunnette aikana, yliminänne on itsenne tulevaisuudessanne.” Ra 70.9

Kaikilla alle kuudennen tiheyden puolivälin mieli/keho/henki-komplekseilla on yliminä kuudennen tiheyden puolivälissä palvelemassa itseään menneisyydessä. Tämä yliminä itsessään on mieli/keho/henki-kompleksi. Yliminäsi on siis sinä itse kehityksessä tulevaisuudessa ja auttaa sinua pääsemään siihen kehitystasoon jossa se on.

“Yliminä ei manipuloi sen menneitä itsejä. Se suojaa kun mahdollista ja ohjaa kysyttäessä, mutta vapaan tahdon voima on tärkeintä. Determinismin ja vapaan tahdon näennäiset ristiriidat tulevat sulamaan, kun hyväksytään, että on sellainen asia kuin todellinen samanaikaisuus. Yliminä on kaiken mieli/keho/henki-kompleksin siihen pisteeseen kokeman kehityksen lopputulos.” Ra 70.11

Miten voimme olla olemassa jo tulevaisuudessa valmiina kokonaisena kaiken kehityksen käyneenä itsenämme? Miten ihmeessä tämä olento, joka lopulta on vain versio itsestämme, voi vaikuttaa menneisyyteensä ilman että se rikkoo vapaata tahtoa? Ra haastaa meitä muokkaamaan ymmärrystämme ajasta. He kohdistavat huomiomme kaiken tapahtuvan samanaikaisuuteen. Siihen, että kaikki tapahtuu tässä hetkessä samanaikaisesti.

“Aika/avaruudessa, joka on yhtä paljon osa teitä kuin on avaruus/aika, kaikki ajat ovat samanaikaisia aivan kuin maantieteessänne kaupunkinne ja kylänne kaikki toimivat vilkkaina ja eloisina olennoista omissa toiminnoissaan samanaikaisesti. Näin on myös aika/avaruudessa itsen kanssa.” Ra 70.12

Samanaikaisuuden konseptin ymmärtämiseksi helpottaa visuaalisesti kontemploida fyysisen illuusion eli avaruus/ajan ja metafyysisen illuusion eli aika/avaruuden konsepteja. Jokainen aika/avaruus on analoginen tiettyyn värähtelyyn avaruus/ajassa. Molemmat maastot ovat olemassa samanaikaisesti ja mieli/keho/henki-komplekseina olemme näiden kahden maailman risteyksiä jok’ikinen hetki.

Vaeltajien tehtävien pituus vaihtelee

“Jotkut vaeltajat tarjoavat itsensä vain yhteen inkarnaatioon kun taas toiset tarjoavat itsensä vaihteleville pituuksille aikaanne jopa parhaimmillaan viimeisen kahden 25 000 vuoden syklin ajaksi. Jos sovittu tehtävä on valmis, vaeltajan mieli/keho/henki-kompleksi menee kotivärähtelyyn.” Ra 70.15

Vaeltajan tehtäviä ja niiden pituuksia on Maapallolla melkein yhtä paljon kuin on vaeltajia. Jotkut ovat tulleet vain yhden inkarnaation ajaksi sadonkorjuuseen planetaarista värähtelyä nostamaan. Toiset ovat olleet täällä jo parhaimmillaan 50 000 vuotta. Kaikki tehtävät sovitaan niin sanotun Yhdeksän jäsenisen valtuuston kanssa. Kun tehtävä on suoritettu, olennon kehon kuollessa se palaa takaisin kotivärähtelyynsä.

Ran käyttämät kellomaiset avaruusalukset

Ra-kollektiivi väittää pyörineensä Maapallolla sekä fyysisellä tasoilla Egyptissä että metafyysisillä tasoilla lähettäen telepaattisesti ajatuksia ykseydestä, mutta myös Egyptin taivailla avaruusaluksilla 18 000 ja 11 000 vuotta sitten.

Nämä ovat ilmeisesti samoja aluksia, joita kuuluisa ufologi George Adamski on valokuvannut. Ne näyttivät soittokelloilta. Niissä oli aukkoja yläosassa. Ja niissä oli kolme pallonpuoliskoa alla.

“Ajatusrakennelma muodostettiin aika/avaruudessa. Tämä osa aika/avaruutta on se, joka lähestyy valonnopeutta. Aika/avaruudessa tällä lähestymisellä olosuhteet ovat sellaiset, että ajasta tulee ääretöntä ja massa lakkaa olemasta siten, että se joka kykenee kuorimaan, sanoisimmeko, tämän aika/avaruuden rajan vahvuuden, kykenee tulemaan asetetuksi mihin se haluaa. Kun olimme missä toivoimme olevamme, me sitten puimme tämän valorakennelman sellaisella, joka vaikuttaa kristallisoittokellolta. Tämä muodostettiin läpi rajan avaruus/aikaan. Siten oli kaksi rakennelmaa, aika/avaruus tai aineeton rakennelma ja avaruus/aika tai materialisoitunut rakennelma.” Ra 70.19

Ra toteaa, että tämä aluksen muoto valittiin yksinkertaisesti siksi, että se oli esteettisesti miellyttävä muoto ja sopiva heidän rajoitettuun käyttötarkoitukseensa eli motivoimaan meitä äärettömän mysteerin tutkimiseen.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia