LoO Sessio 69: Vapaa tahto on Luojan tahtoa tuntea itsensä

September 30, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Vapaa tahto luo merkityksellisiä yllätyksiä

“Ensinnäkin, voimme huomioida tilanteen, jossa olento saa tiekartan, joka on huonosti merkitty ja itse asiassa on melko virheellinen. Olento lähtee määränpäähänsä. Se toivoo vain saavuttavansa määränpäänsä, mutta tullen hämmentyneeksi viallisesta auktoriteetista ja tietämättä ajamaansa maastoa se eksyy toivottomasti. Vapaa tahto ei tarkoita, etteikö olisi olosuhteita, jolloin laskelmat menevät pieleen. Tämä on niin kaikilla elämänkokemuksen osa-alueilla.  Vaikka virheitä ei olekaan, on yllätyksiä.” Ra 69.17

Vapaa tahto on Luojan tahtoa tuntea itsensä. Se on voiman suunta, joka ajaa yksilön kehitystä eteenpäin unohduksesta takaisin kohti Luojaa. Vapaa tahto luo kaikki kokemamme kokemukset. Luomme siis kaikki kokemuksemme. Kaikki tapahtuu tarkoituksella. Mutta se mitä tapahtuu voi olla yllätys, sillä operoidessamme melko syvässä unohduksen tilassa emme tunne maastoa tarpeeksi hyvin. Kannattaa siis luottaa kaiken merkityksellisyyteen. ja valmistautua yllätyksiin.

Kun Carla Rueckert ryhtyi näiden kanavointien kanavaksi hän teki sen vapaasta tahdostaan. Siksi olisi ollut vapaan tahdon voiman mukaisesti juuri niin kuin pitää, jos edellisessä sessiossa keskustellun vaaratilanteen mukaisesti hän olisi joutunut negatiiviseen aika/avaruuteen ja siten negatiiviselle polulle.

Kanavointisessioiden negatiivinen vaaratilanne

“Mieli/keho/henki-kompleksi, joka vapaasti jättää kolmannen tiheyden fyysisen kompleksin, on haavoittuvainen kun soveliasta suojelua ei ole saatavilla. Voitte huolellisesti havaita, että vain muutamat olennot, jotka valitsevat jättää fyysiset kompleksinsa, tekevät sen luonteen työtä, joka vetää puoleensa negatiivisesti suuntautuneiden olentojen polarisoituneen huomion. Useimmille vaara transsissa, kuten kuvaatte fyysisen kompleksin jätttämistä, on koskettaa fyysistä kompleksia sellaisella tapaa, joka vetää mieli/keho/henki-kompleksin takaisin tai vahingoittaa tapoja, joilla se mitä kutsutte ektoplasmaksi vedetään takaisin.” Ra 69.3

Edellisessä sessiossa kävimme jo läpi mitä tapahtui, kun kanava Carla Rueckert alkoi vaipumaan transsiin valmistelemattomassa tilanteessa.

Ran mukaan vastaava ongelma tai muunlaiset haasteet ovat aina vaarana, kun tehdään mitään toimintoja transsitilalla. Eli siten, että olento jättää oman kolmannen tiheyden kehonsa taakseen käytettäväksi esimerkiksi kanavana.

Carlalla oli siis uhkana se, että negatiivinen olento saisi tässä hauraassa tilanteessa vietyä hänet negatiiviseen aika/avaaruuteen ja siten tapettua Carlan inkarnaation ja kaikkein suurimpana asiana negatiivisesta aika/avaruudesta olisi inkarnoiduttava negatiiviseen avaruus/aikaan.

Ran mukaan näin on tapahtunut kerran Maapallon historiassa ja vapaan tahdon rikkomisen uhkan takia he eivät kerro kuka tämä on ollut.

“Polku takaisin pyörii ensinnäkin yliminän negatiiviseen aika/avaruuteen menemisen haluttomuuden ympärillä. Tämä voi olla merkittävä osa polun pituutta. Toiseksi kun positiivisesti suuntautunut olento inkarnoituu perin pohjin negatiiviseen ympäristöön sen täytyy tarvita oppia/opettaa itsen rakkauden oppitunnit siten tullen yhdeksi sen toisten itsejen kanssa. Kun tämä on saavutettu, olento voi sitten valita vapauttaa potentiaalin ero ja vaihtaa polariteettia. Kuitenkin prosessi oppia kertyneet itsensä rakastamisen oppitunnit voi olla melko pitkä.” Ra 69.11

Ra toteaa, että tällä negativiisten oppituntien oppimisen tiellä olento voi menettää positiivista suuntautumistaan  ja siten polariteetin vaihtaminen saattaa venyä kuudennen tiheyden puoliväliin asti. Tähän menee meidän ajanlaskun näkökulmasta todella, todella paljon aikaa, sillä positiivisesti suuntautunut olento on todella, todella huono itsensä rakastamisen oppilas. Kuitenkin, kuten aina ja kaikessa, kaikki päättyisi miljoonien vuosien jälkeen lopulta hyvin.

Ra-kontaktin uniikit piirteet

“Uniikit ominaisuudet työskentelyissä, joissa sosiaalinen muistikompleksi Ra ja ryhmänne ovat aloittaneet, on intentio palvella muita korkeimmalla pyrkimyksellä lähes täyteen puhtauteen, jonka me tovereina voimme saavuttaa. Tämä on hälyttänyt paljon päättäväisemmän negatiivisen polariteetin ystävän, joka on kiinnostunut poistamaan tämän nimenomaisen mahdollisuuden. Voimme taas kerran sanoa kaksi asiaa: Ensinnäkin etsimme pitkään löytääksemme sopivan kanavan tai instrumentin ja sopivan tukiryhmän. Jos tämä mahdollisuus päättyisi, olisimme kiitollisia siitä mitä on tehty, mutta tämän konfiguraation sijaintia osoittavat mahdollisuus/todennäköisyyspyörteet edelleen ovat vähäisiä. Toiseksi kiitämme teitä, sillä tiedämme mitä uhraatte tehdäksenne sen mitä te ryhmänä toivotte tekevänne.” Ra 69.5

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia