LoO Sessio 67: Resonanssi elämänpolun kompassina

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

On hyvä pitää mielessä, että kun planeetta hyväksyy viestit kehittyneiltä positiivisilta olennoilta, tasapainon luomiseksi planeetta hyväksyy myös viisaudessaan samantasoiset viestit negatiivisilta kehittyneiltä olennoilta.

Arkkityypit ovat näkökulmia Luojan kasvoihin

“On hyvin sanottu, että arkkityypit ovat osia Yhdestä Äärettömästä Luojasta tai näkökulmia sen kasvoihin. Kuitenkin on paljon parempi käsittää, että arkkityypit, vaikkakin vakioita tarjottujen generatiivisten energioiden kompleksissa, eivät anna samaa tulosta näistä komplekseista kahdelle etsijälle. Jokainen etsijä kokee jokaisen arkkityypin ominaisuuksilla itselleen tärkeimmän arkkityypin kompleksin puitteissa.” Ra 67.30

Syvän mielen osa nimeltä arkkityyppinen mieli on taso, johon tulemme sukeltamaan kohti kanavointisessioiden loppupäätä. Arkkityyppinen mieli rakentuu arkkityypeistä, jotka ovat näkökulmia Luojan kasvoihin. Koska elämme osana arkkityyppistä mieltä, emme voi koskaan nähdä niitä kokonaan ainakaan tällä tietoisuuden tasolla. Samasta syystä jokainen etsijä näkee sen arkkityyppisen mielen omalla uniikilla tavallaan eikä yksikään näkökulma ole oikeampi kuin toinen.

“Esimerkki tästä olisi kyselijän havainto, että Narria kuvataan sellaisella ja sellaisella tavalla. Tämän arkkityypin yksi hieno näkökulma on uskon näkökulma, kävellä tilaan välittämättä siitä mitä on tulossa seuraavaksi. Tämä on tietenkin typerää, mutta se on osa henkisen aloittelijan ominaisuutta. Sitä, että tätä näkökulmaa ei nähty, voi kyselijä pohdiskella.” Ra 67.30

Resonanssi ohjaa Luojan palvelusta

“Tavalliset koetukset positiivisesti suuntautuneille olennoille tai olentojen ryhmille tehdään, kuten olemme sanoneet, viidennen tiheyden Orion-johtajien juoksupoikien toimesta; nämä ovat neljännestä tiheydestä. Normaali pelinavaus sellaisessa neljännen tiheyden hyökkäyksessä on olennon tai olentoryhmän houkuttelu pois täydestä muiden palvelemisen polarisaatiosta ja itsen suurenteluun tai sosiaalisten organisaatioiden, joihin itse identifioituu, suurenteluun.” Ra 67.7

Ra-materiaaleja kanavoinut ryhmä vetää puoleensa negatiivisen polun kehittyneiden olentojen hyökkäyksiä, sillä ryhmä toimii eräänlaisena valon majakkana. Vastaava pätee varmasti monelle videon katsojalle.

Normaali tapa negatiiviselle hyökkäykselle on energisoida erilaisia itsekkyyden houkutuksia, joiden tarkoituksena on houkutella olento pois Yhden Luojan palvelemisesta Ra-materiaaleja kanavoineen ryhmän jäsenille tarjottiin kaikki mahdolliset houkutukset ilman merkittävää vaikutusta.

Tällöin negatiivinen viidennen tiheyden olento projektoi oman tietoisuutensa aika/avaruudessa häiritäkseen kanavointeja. Tämä olento tahtoo saada Ra-kanavointeja tekevät suuntautumaan negatiiviselle polulle, sillä on siis tahto lisätä negatiivista suuntautumista ja siten myös vähentää Ra:n informaation leviämistä, mikä on taas ristiriidassa muiden olentojen tahdon kanssa levittää tätä informaatiota. Paradoksi - miten palvella Luojaa parhaiten?

“Jos tahdotte, harkitkaa, että teillä ei ole kykyä olla palvelematta Luojaa, sillä kaikki on Luojaa. Yksilöllisissä kasvukaavoissanne esiintyy perustavanlaatuinen kolmannen tiheyden valinta. Lisäksi on päällekkäisiä muistoja positiivisesta polarisaatiosta kotitiheydessänne. Siten nimenomainen suuntautumisenne on voimakkaasti polarisoitunut kohti muiden palvelemista ja on saavuttanut viisautta myötätunnon lisäksi.” Ra 67.11

Kaikki palvelus on Luojan palvelusta. Kolmannessa tiheydessä tehdään tämän sisällä valinta: Palvelenko Luojaa palvelemalla itseäni? Vai palvelelnko Luojaa palvelemalla muita?

Todennäköisesti tätä videota katsova on tehnyt valintansa ja polarisoitunut jo melko pitkälle.

“Teillä ei ole ainoastaan kaksi vastakkaista pyyntöä palvelukselle. Löydätte äärettömän joukon ristiriitaisia pyyntöjä informaatiolle tai informaation puutteelle tästä lähteestä, jos kuuntelette tarkasti niitä ääniä, joita voitte kuulla. Tämä on kaikki yhtä ääntä, johon resonoitte tietyllä taajuudella. Tämä taajuus määrittää valintanne palvella Luojaa. Sattumalta tämän ryhmän värähtelykaavat ja ne Ra:lta ovat yhteensopivia ja mahdollistavat meille puhua tämän instrumentin läpi tuellanne. Tämä on vapaan tahdon toiminto.” Ra 67.11

Jos valitsee muiden palvelemisen, niin ketä ja mitä ja miten palvella? Maailma on täynnä avunpyyntöjä ja erilaisia tahtotiloja. Tämä on Luojan ääni, joka pyytää apua eri taajuuksilla. Lopulta valinta on helppo: katso mikä resonoi. Millä taajuudella oletkaan, se on oikea valinta.

“Näennäinen osa Luojaa iloitsee valinnastanne kysyä meiltä hengen evoluutiosta. Näennäinen osa toivoisi moninaisia vastauksia lukuisiin tietyntyyppisiin kyselyihin. Toinen näennäisesti erillinen kansojenne ryhmä toivoisi tämän instrumentin läpi käytävän kirjeenvaihdon loppuvan, tuntien sen olevan negatiivista luonnetta. Monilla muilla olemassaolon tasoilla on niitä, joiden jokainen säie iloitsee palveluksestanne ja niitä, kuten olento, josta olette puhuneet, joka toivoo vain tämän instrumentin kolmannen tiheyden tason elämän lopettamista. Kaikki ovat Luoja.” Ra 67.11

Ihan sama mikä asia otetaan, mitä ikinä teetkään siihen liittyy mielipiteitä laidasta laitaan. Toiset iloitsevat. Toiset pitävät vaarallisena. Toiset haluaisivat lopettaa. Toiset haluaisivat tappaa.

Kun emme ole jonkin asian kanssa resonanssissa, paras tapa palvella on kiittää ehdotuksesta, lähettää rakkautta ja valoa ja toivottaa hyvää jatkoa.

Valon symbolit magian pohjana

“Tämä on maagisen työskentelyn suuri hyve, jossa tietoisuus lähetetään eteenpäin käytännössä ilman kulkuneuvoa valona. Valo toimisi välittömästi virittämättömään yksilöön ehdotuksella, siis astua liikenteen eteen, koska ehdotus oli, ettei ole liikennettä. Tämä olento, kuten jokainen tässä ryhmässä, on tarpeeksi kurinalainen rakkauden ja valon keinoissa, että se ei ole vaikutuksille altis suuressa määrin. Kuitenkin on fyysisen kompleksin taipumus, jota tämä olento maksimaalisesti hyödyntää instrumenttiin liittyen, toivoen esimerkiksi, että lisäämällä huimausta se aiheuttaisi instrumentin kaatumisen tai tosiaankin kävelemisen liikenteen eteen johtuen heikentyneestä näkökyvystä. Sanoisimmeko, että maagiset periaatteet voidaan löyhästi kääntää magianne järjestelmään, jossa symboleita käytetään ja jäljitetään ja visualisoidaan valon voiman kehittämiseksi.” Ra 67.13

Keskusteltaessa keinoista, joilla negatiivinen viidennen tiheyden olento voi vaikuttaa maapallolla Ra kertoo vaikutuksen olevan maagista työskentelyä, jossa tietoisesti luodaan valoa, siis esimerkiksi ajatuksia.

Tätä tekniikkaa voidaan hyödyntää luomalla ehdotuksia, joita erityisesti vähemmän kurinalaiset olennot helposti noudattavat esimerkiksi bussin alle hyppäämisenä.

Tämän maagisen työskentelyn tapa on symbolinen. Siis: Luodaan erilaisia symboleita ajatustasoilla, joilla on sitten erilainen vaikutus niitä havaitseviin ihmisiin. Viidennessä tiheydessä tämä valo on näkyvää ja sitä voi hyödyntää kuin me kirjoitamme tässä tiheydessä kynällä.

“Valoa käytetään luomaan ympäristön riittävä puhtaus olennolle asettaa sen tietoisuus huolellisesti luotuun valokulkuneuvoon, joka sitten käyttää valon työkaluja työnsä tekemiseksi. Tahto ja läsnäolo ovat työskentelyä tekevän olennon.” Ra 67.15

Luottamus resonanssiin

“Havaitsemme, ettemme ole kyenneet kirkastamaan palvelustanne suhteessa sen haluun palvelukselle. Vaatimattoman mielipiteemme mukaan teidän täytyy tarkastella tilanteen humoristisuutta ja luovuttaa halunne palvella missä palvelusta ei pyydetä. Magneetti joko vetää puoleensa tai hylkii. Ylistäkää polarisaationne voimaa ja antakaa toisten vastakkaisella polariteetilla tehdä samoin, nähden suuri humoristisuus tässä polariteetissa ja sen hankaluuksissa näiden kahden polun kuudennen tiheyden yhdistymisen näkökulmasta.” Ra 67.27

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia