LoO Sessio 66: Parantuminen vaatii tahdon parantua

July 26, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Parantuminen on aina metafyysinen prosessi

“Parantajan rooli on tarjota mahdollisuus uudelleenlinjaukselle tai avustaa joko energiakeskusten uudelleenlinjauksessa tai jonkin mielen ja kehon, hengen ja mielen tai hengen ja kehon välisten energioiden uudelleenlinjauksessa. Jälkimmäinen on erittäin harvinainen. Etsijällä on sitten vastavuoroinen mahdollisuus hyväksyä uusi näkemys itsestä, vaihtoehtoinen järjestely energian sisäänvirtausten kaavoista. Jos olento millään tasolla haluaa pysyä vääristymän kokoonpanossa, joka vaikuttaa tarvitsevan parantumista, se tekee niin. Toisaalta, jos etsijä valitsee uuden kokoonpanon, se tehdään vapaalla tahdolla. Tämä on yksi suuri vaikeus toisen muodon energiasiirtojen kanssa siinä, että ne eivät kanna mukanaan vapaan tahdon prosessia, sillä tämä prosessi ei ole natiivi keltasäteessä.” Ra 66.9

Pyramidi toimii kosmisen pranan keskittäjänä oman magneettikenttänsä mukaisesti. Vastaavasti parantaja vetää kosmista pranaa alhaalta ylöspäin alkaen jaloista, tullen läpi selkärangan alaosan kääntyen punaisessa energiakeskuksessa ensimmäiseksi spiraaliksi kohti keltasäteen energiakeskusta kulkien läpi vihersäteen keskuksen, joka vastaa Gizan pyramidissa analogisesti Kuninkaan kammion sijaintia jatkaen kolmanteen spiraaliin läpi sinisen energiakeskuksen pompaten siitä ylös älykkääseen äärettömyyteen.

Vihersäteen keskuksesta parantava prana liikkuu polarisoituneeseen parantavaan oikeaan käteen ja siitä parannettavaan mahdollistaen parannettavan energiapaketin avautumisen ja energioiden uudelleen järjestäytymisen.

Parantuminen vaatii kuitenkin, että parannettava tahtoo parantua. Siis että korkeimmassa pyrkimyksessään eli metafyysisessä evoluutiossa valitulla polariteetilla parantuminen on etenemisen kannalta etu.

“Olento ei välttämättä tietoisesti etsi parantumista, mutta silti alitajuisesti se on tietoinen tarpeesta kokea uusi vääristymien kokoelma, joka seuraa parantumisesta. Vastaavasti olento voi tietoisesti haluta parantumista suuresti, mutta olemuksen sisällä, jollain tasolla, se löytää jonkun syyn, jonka mukaan tietyt kokoonpanot, jotka vaikuttavat melko vääristyneiltä, ovat itse asiassa sillä tasolla tarkoituksenmukaisia.” Ra 66.16

Parantaja ei koskaan paranna. Kristallisoitunut parantaja toimii kanavana älykkäälle energialle, kosmiselle pranalle, jota se tarjoaa mahdollisuutena toiselle, jotta tämä voi itse parantaa itsensä.

Ran mukaan ei ole mitään muuta kuvausta parantamiselle. Siksi on tärkeää, että parantaja parantaa vain sellaisen, joka on parantamista itse pyytänyt. Siten parantaja voi keventää vastuunsa taakkaa ja vain tarjota itseään nöyrästi käytettäväksi kun sellaista pyydetään.

“Parantaminen tapahtuu aika/avaruusosassa mieli/keho/henki-kompleksia, omaksutaan muodontekijä- tai eetterikeholla ja sitten annetaan fysikaaliseen avaruus/aikaillusioon käytettäväksi aktivoidussa keltasäteen mieli/keho/henki-kompleksissa. Terveytenä tunnetun muodon omaksuminen eetterikehon toimesta aika/avaruudessa on avain siihen mitä kutsutte terveydeksi, ei mikään tapahtuma, joka tapahtuu avaruus/ajassa.” Ra 66.14

Fysikaalisen illuusion eli avaruus/ajan muodot ovat aina heijastumia metafyysisen illuusion eli aika/avaruuden muodoista. Siis ylemmät ajatukset peilaantuvat alemmiksi ajatuksiksi. Siten disharmonia ylempänä heijastuu disharmoniaksi alempana ja siten kehollinen harmonia eli terveys indigosäteen muodontekijäkehossa eli eetterikehossa heijastuu suoraan terveytenä keltasäteen kehoihimme.

“Tässä prosessissa voitte nähdä moniuloitteisen näkökulman siihen mitä kutsutte tahdoksi, sillä se on tahto, etsiminen, olennon halu, joka aiheuttaa indigokehon käyttämään uutta muotoa ja uudistamaan kehon, joka on olemassa avaruus/ajassa. Tämä tapahtuu hetkessä ja voidaan nähdä hoituvan ilman aikaa. Voimme huomioida, että hyvin pienten lasten parantamisessa on usein ilmeinen parantajan parantaminen, johon nuori olento ei ota osaa. Tämä ei ole koskaan näin, sillä mieli/keho/henki-kompeksi aika/avaruudessa on aina kykeneväinen tahtomaan vääristymiä, joita se valitsee kokea, huolimatta olennon näennäisestä iästä, kuten kutsutte sitä.” Ra 66.14

Tahto parantua on kaikki kaikessa. Kun olento tahtoo parantua, harmonisoituminen indigotasolla tapahtuu hetkessä ja heijastuu manifestaatioon oman prosessinsa kautta.

Täten kenties suurin parantaja on meillä aina mukanamme ja siihen pääsee käsiksi jatkuvalla meditaatiolla.

Itse parantajasta on taas todettava, että tärkeintä on sen oma kristallisoituminen. Siis että hän on itse parantunut, että energiakeskukset ovat auki ja tasapainossa.

Ran mukana on olemassa parantajia, jotka käyttävät keltasädettä parantamiseen. Tämä aiheuttaa vain hetkittäisen energisoitumisen eikä todellista parantumista, sillä keltasäteen voima ei riitä lävistämään parannettavan auraa ollen turhaa energianhukkaa molemmille osapuolille.

Kristallisoitunut, aito parantaja antautuu tekemään Luojan työtä, toimien kanavana Luojan energialle. Mitä ikinä tapahtuukin, tapahtuu tarkoituksella.

“Käyttäkäämme tätä tilaisuutta sanoaksemme, että tämä on Luojan aktiviteetti. Vastataksemme tarkkaan kysymykseenne kristallisoituneella parantajalla ei ole tahtoa. Se tarjoaa mahdollisuuden ilman odotuksia tuloksista, sillä se on tietoinen, että kaikki on yhtä ja että Luoja tuntee itseään.” Ra 66.15

Joskus sairaudet ovat tarkoituksenmukaisia

Vaikka lähtökohtaisesti Ran puhuessa fyysisistä sairauksista, tai siis epäharmoniasta terveydessä, erilaisista terveyden vääristymistä. He väittävät oireiden johtuvan emotionaalisista, mentaalisista tai henkisistä vääristymistä. Kuitenkin, tässä he toteavat, että joskus jokin fyysinen ongelma voi olla aiheutunut satunnaisena muutoksena fyysisessä ympäristössä esimerkiksi satunnaisena geneettisenä muutoksena. Tällöin esimerkiksi kasvaimen poistaminen, poistaa ongelman pysyvästi.

“On aikoja, kun muutettava epäkohta on ilman emotionaalista, mentaalista tai henkistä kiinnostusta olennolle ja on vain sellainen, joka on tapahtunut kenties sattumanvaraisena geneettisenä järjestelynä. Näissä tapauksissa se, joka selkeästi dematerialisoidaan, pysyy dematerialisoituna ja voidaan havaita sellaisena minkä tahansa havaitsijan toimesta.” Ra 66.13

Toisaalta joskus fyysisen operaation suorittaminen saattaa toimia katalyyttinä potilaalle. Esimerkiksi leikkaus voi olla viestinä tarpeeksi syvä, että se uppoaa mielen puun juuriin ja aiheuttaa aiemmin kuvatun uudelleen järjestäytymisen muodontekijä eli eetterikehon tasolla.

Tästä mielenkiintoinen esimerkki on niin sanottu psyykkinen kirurgia, psychic surgery, jossa luodaan illuusio kirurgisesta operaatiosta käyttäen esimerkiksi eläimen verta ja muita lavasteita. Tällöin jos naiivi potilas uskoo tämän operaation vaikuttavan häneen, hän saattaa uudelleen järjestää itsensä syvemmillä tasoilla ja täten parantuminen tapahtuu.

“Epäkohta, jolla on emotionaalinen, mentaalinen tai henkinen lataus, todennäköisesti ei pysy dematerialisoituna siinä mielessä, että tarkastelijalle näytetään objektiivista verrokkia. Kuitenkin, jos tilaisuus otetaan etsijän toimesta, fyysisen kompleksin ilmeinen epäkohta tulee olemaan ristiriidassa etsijän todellisen terveyden kanssa, kuten kutsutte tätä vääristymää, ja vääristymien kokemisen puute, jota objektiivinen verrokki ehdottaisi, pysyisi edelleen voimassa.” Ra 66.13

Avain pysyvään muutokseen fyysisessä kehossa on siinä, että olento valitsee metafyysisellä tasolla eli eetterikehon eli indigosäteen kehon eli muodontekijäkehon tasolla uuden muodon itselleen. Aina ei ole selvää miksi tietyt sairaudet vaivaavat ja joskus nämä ongelmat saattavat olla tarkoituksenmukaisia ohjaten meitä tietynlaisia valintoja kohti.

“Esimerkiksi tässä instrumentissa kolmen pienen rakon poistaminen oli olennolle turhan materiaalin poistamista. Siten nämä kasvaimet pysyivät dematerialisoituna niin sanotun psyykkisen kirurgian kokemuksen jälkeen. Toisessa psyykkisen kirurgian operaatiossa instrumentin munuaisille tarjottiin varovaisesti uusi olemisen rakenne, jonka olento omaksui. Kuitenkin, tämä tietty osa mieli/keho/henki-kompleksia kantoi suurta määrää emotionaalista, mentaalista ja henkistä latausta johtuen tämän vääristyneen toiminnan olemisesta syy suurelle sairaudelle tiettyjen muotojen tapahtumissa, jotka huipentuivat olennon tietoiseen päätökseen olla palveluksessa. Siten kaikki olennon munuaiskompleksin objektiivinen skannaus osoittaisi melko äärimmäistä toimintahäiriötä, jota se osoitti ennen psyykkisen kirurgian kokemusta, kuten kutsutte sitä.” Ra 66.13

Sairauksien alkuperä on usein mielen katalyytti

“Katalyyttiä tarjotaan olennolle. Jos sitä ei käytetä mielikompleksin toimesta, se sitten suodattuu läpi kehokompleksille ja manifestoituu jonkin muodon fyysisenä vääristymänä. Mitä tehokkaampaa katalyytin käsittely on, sitä vähemmän fyysisiä vääristymiä löytyy.” Ra 66.34

Merkittävä osa sairaudesta on käsittelemätöntä mielellistä katalyyttiä, joka valuu keholle käsiteltäväksi.

Mielen tavoitteena on kokea erilaisia kokemuksia ja sen pohjalta voimistaa polariteettia negatiiviseen tai positiiviseen, kontrolliin tai hyväksyntään. Kaikki mikä virtaa aistiemme läpi on mielen katalyyttiä. Se mitä emme positiivisella polulla ole kohdanneet, ymmärtäneet ja hyväksyneet, on käsittelemätöntä katalyyttiä, jos näitä ei käsitellä, ne alkavat muistuttaa olemassaolostaan fyysisinä vaivoina.

“On paljon todennäköisempää positiivisesti suuntautuneille yksilöille kokea vääristymiä fyysisessä kompleksissa johtuen itseensä kohdistuvan kuluttavan kiinnostuksen puutteesta ja muiden palvelemisen painottamisesta. Lisäksi polarisoimattomassa olennossa fyysisen vääristymän luonteen katalyyttiä luodaan satunnaisesti. Toivottava lopputulos on, kuten sanotte, polariteetin alkuperäinen valinta. Usein tätä valintaa ei tehdä, vaan katalyytin luominen jatkuu. Negatiivisesti suuntautuneessa yksilössä fyysinen keho on todennäköisesti huolellisemmin hoidettu ja mieli kurinalainen fyysisiä vääristymiä vastaan.” Ra 66.33

Negatiivisella polula pitkälle edenneellä olennolla, sadonkorjuukelpoisella olennolla on Ran mukaan harvemmin fyysisen kehon vääristymiä eli esimerkiksi sairauksia tai muita vaivoja. Fyysisestä kehosta pidetään huolta ja mieli pidetään kunnossa kurilla.

Miten energisoivaa pyramidia voi käyttää?

“On aineita, joita voitte niellä, jotka aiheuttavat fyysiselle kulkuneuvolle kokemuksen vääristymiä energian lisääntymisestä. Nämä aineet ovat karkeita, toimien melko kovakouraisesti kehokompleksissa lisäten adrenaliinin virtausta. Pyramidin energisoivan spiraalin tarjoama värähtely on sellainen, että jokainen solu, sekä avaruus/ajassa että aika/avaruudessa, latautuu kuin liitettynä sähköönne. Tämä energisoiva vaikutus koskettaa mielen innokkuutta, kehon fyysistä ja seksuaalista energiaa sekä hengen tahdon virittyneisyyttä. Sitä voidaan käyttää millä tahansa näistä tavoista. On mahdollista liikakuormittaa paristoa ja tämä on syy varoituksellemme kelle tahansa, joka käyttää tämänkaltaisia pyramidisia energioita, poistaa pyramidi, kun lataus on vastaanotettu.” Ra 66.22

Aiemmissa sessioissa olemme kuulleet väitteen siitä, että kosmisen pranan spiraloituminen pyramidimuotoisen rakennelman magneettikentän vaikutuksesta luo pyramidin huipulta lähtevän diskreetin pranashokin. Tätä vaikutusta voi hyödyntää energisoimalla kehoa asettamalla pieni pyramidi kehon alle, esimerkiksi sängyn alle. Muistutuksena, että yliannostus on mahdollinen, ja että Ra suosittelee maksimissaan 30 minuuttia.

Tähän riittää myös niin pieni pyramidi, että sen voisi asettaa tyynyn alle siten, että se ei häiritsisi mukavaa makaamista. Materiaalien osalta Ra suosittelee välttämään perusmetalleja ("base metals"). Mutta muuten kaikki kelpaa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia