LoO Sessio 65: Miten suhtautua profetioihin?

September 30, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miten suhtautua profetioihin?

“Harkitkaa ostajaa astumassa sisään myymälään ostaakseen ruokaa, jolla täyttää pöydän aikajaksolle, jota kutsutte viikoksi. Joissain myymälöissä on joitain tavaroita, toisissa vaihtoehtoinen valikoiman joukko. Puhumme näistä mahdollisuus/todennäköisyyspyörteistä, kun kysytään ymmärtäen, että sellaisia ovat kuin tölkki, purkki tai valikoima tavaroista kaupassanne.” Ra 65.9

Kuullessamme erilaisista profetioista eli tulevaisuuden ennustuksista meidän on hyvä ymmärtää, että ne ovat vain niin sanottuja mahdollisuus/todennäköisyyspyörteitä. Toisin sanoen huomioiden olemassaolevat kollektiivin energiavirtaukset tietyssä kohdassa aika/avaruutta voimme melko suurella todennäköisyydellä sanoa mihin suuntaan kollektiivi on etenenemässä, mutta se mitä manifestoituu, on kuitenkin auki ja tapahtumat tietyn spektrin sisällä ovat mahdollisia.

“Meille on tuntematonta, kun skannaamme aika/avaruuttanne, ostavatko kansanne sitä vai tätä. Voimme vain nimetä joitain valittavissa olevia tavaroita. Niin sanottu tallenne, jota Edgarina tunnettu (Cayce) luki, on hyödyllinen samalla tapaa. Tässä materiaalissa on vähemmän tietoa muista mahdollisuus/todennäköisyyspyörteistä ja enemmän huomiota kiinnitetään voimakkaimpaan pyörteeseen. Näemme saman pyörteen, mutta myös monia muitakin. Edgarin materiaalia voisi verrata sadaksi laatikoksi kylmiä murojanne, toista pyörrettä voisi verrata kolmeksi, tai kuudeksi tai viideksi kymmeneksi toiseksi kansojenne aamiaisella syötäväksi tuotteeksi. Se, että syötte aamiaista, on melko varmaa. Ruokalista on oma valintanne.” Ra 65.9

Tunnettu selvänäkijä Edgar Cayce näki erilaisia tulevaisuuksia Maapallon kehitykselle. Ran mukaan nämä ovat oikeanlaisia, mutta kuitenkin kapeakatseisia. Tulevaisuuden lukeminen on kuin katsoisi aika/avaruushorisonttiin. Vasemmalla näet vuoria, oikealla rannan. Mahdollisuuksia on monia ja aika näyttää mihin suuntaan kuljetaan.

“Profetian arvon täytyy ymmärtää olevan vain mahdollisuuksien ilmaisukeinona. Lisäksi nöyrä mielipiteemme on, että täytyy varovaisesti ottaa huomioon, että oli kyseessä mikä tahansa aika/avaruuskatselmus, oli se sitten yksi teidän aika/avaruuksista tai yksi niistä aika/avaruuksista mitä me katselemme, sanoisimmeko, niiden ulkopuolelta, niin on melko haastavaa ilmaista aikamittausarvoja. Siten tietyillä muuttujilla annettu profetia on paljon kiinnostavampi sisällöltään tai ennustettujen mahdollisuuksien tyyppien osalta, kuin avaruus/aikayhteydeltään, jolloin sen pitäisi tapahtua.” Ra 65.9

Protefioissa ei siis kannata katsoa tiettyjä vuosilukuja tai muita aikamääreitä, vaan tutkia niiden sisältöjä mahdollisina kaupasta ostettavina asioina.

2020-luvun vapaussota metafyysisen evoluution katalyyttinä

“Todennäköisyys/mahdollisuudet ovat olemassa tilanteille, joissa suuret osat mantereestanne ja Maapallosta yleisesti voisivat olla mukana sodankäynnin tyypissä, jota voisitte verrata sissisodaksi. Vapauden ihanne suhteessa niin sanottuihin hyökkääviin voimiin joko kontrolloidusta fasismista tai yhtäläisesti kontrolloidusta kaiken sosiaalisesta yhteisomistuksesta stimuloisi suuria määriä kontemplaatiota suuresta polarisaatiosta implisiittisenä kontrastissa vapauden ja kontrollin välillä. Tässä skenaariossa, jota harkitaan tässä aika/avaruusyhteydessä, ajatusta arvokkaiden paikkojen ja ihmisten tuhoamisesta ei pidettäisi hyödyllisenä.” Ra 65.7

Sadonkorjuun aika on yhtäläinen sekä negatiiviselle että positiiviselle polariteetille. Negatiivinen polariteetti etsii mahdollisuuksia maksimoida oma suuntauksensa eli toisin sanoen kontrolloida kaikkea eli toisin sanoen maksimaalisesti alistaa toisten olentojen vapaa tahto oman tahtonsa mukaisesti.

Vastavasti positiivinen polariteetti etsii mahdollisuuksia hyväksyä kaikki eli toisin sanoen maksimaalisesti hyväksyä muiden olentojen vapaat tahdot.

1980-luvun alussa Ra näki tulevaisuuden kehityskulun, jossa katalyyttiä näille poluille luodaan vapaustaistelulla fasismia ja kommunismia vastaan Pohjois-Amerikassa ja muualla maapallolla. Tässä tarinassa fokus on kontrollissa eikä tuhoamisessa, kuten perinteisessä sodassa.

“Muita aseita käytettäisiin, jotka eivät tuhoa, kuten ydinaseenne tekisivät. Tässä jatkuvassa taistelussa vapauden valo palaisi sellaiseen polarisaatioon kykenevissä mieli/keho/henki-komplekseissa. Ilman mahdollisuutta vapauden rakkauden avoimeen ilmaisuun, sisäisen tiedon etsiminen saisi jalansijaa Surun Veljien ja Siskojen avustamana, jotka muistavat kutsumuksensa tällä pallolla.” Ra 65.7

Erilaisia keinoja siis käytettäisiin ihmisten kontrolloimiseksi ja alistamiseksi. Tämän tarkoituksena olisi laukaista kehityskulku, joka johtaisi sisäänpäin katsovaan henkiseen kehitykseen, jota avustaisivat sitä varten tänne tulleet vaeltajat.

“On niitä, jotka nyt tekevät kokeita yhdellä tämän skenaarion pääaseella, joka on niin sanottu psykotronisten laitteiden ryhmä, joita nyt kokeellisesti käytetään aiheuttamaan sellaisia muutoksia tuuleen ja säähän, että ne aiheuttaisivat lopulta nälänhädän. Jos tätä ohjelmaa ei torjuta ja se osoittautuu kokeellisesti tyydyttäväksi, tämän skenaarion menetelmät julkistettaisiin. Sitten olisi sellainen mitä ne joita kutsutte venäläisiksi toivoisi olevan veretön invaasio heidän henkilöstöään tähän ja jokaiseen arvokkaaksi pidettyyn maahan. Kuitenkin kulttuurinne ihmisillä on vain vähän taipumusta verettömälle antautumiselle.” Ra 65.8

Näiden eri skenaarioiden tarkoitus on luoda aiempaa parempi ympäristö yhden luojan etsimiselle, siis henkiselle kasvulle ja siten neljänteen tiheyteen siirtymiselle.

Tulee olemaan paljon hämmennystä erityisesti mahdollisten sääolosouhteiden muuttuessa, kun on ollut paljon erilaisia ennustuksia näistä muutoksista erilaisilla selityksillä. Ran mukaan “näitä muroja” on suhteettoman suuri osuus, siis oli erittäin todennäköistä 80-luvulta katsottuna, että kyseisellä aikalinjalla nämä muutokset toteutuvat. Kuitenkin jokainen profitia katselee aikahorisonttia uniikista subjektiivisesta näkökulmasta ja siten jokaisessa profetiassa on vääristymiä ja yksilöllisiä taipumuksia.

Vaeltajien tehtävät sadonkorjuuaikana

“Vaeltajien päämääränä oli palvella tämän planeetan olentoja millä tahansa tapaa pyydettiin ja oli myös vaeltajien päämäärä, että heidän värähtelykaavat voisivat keventää planetaarista värähtelyä kokonaisuutena, siten parantaen planetaarisen disharmonian vaikutuksia ja lievittäen mitä tahansa tämän disharmonian vaikutuksia. Moisen auttamisen tarkat intentiot missä tahansa tilanteessa, joka ei ole vielä manifestoitunut, eivät ole vaeltajien päämäärä.” Ra 65.11

Sadonkorjuun ajassa vaeltajat tarjoavat apuaan nostamalla planetaarista värähtelytasoa sekä lieventämällä epäharmonian aiheuttamia haasteita tarjoamalla rakkautta ja valoa missä tahansa muodossa eri tilanteissa tarvitaankaan.

Se millä tapaa tämä manifestoituukaan on jokaiselle vaeltajalle uniikki:

“Voitte tässä ajassa huomioida, että kuten kaikilla olennoilla, jokaisella vaeltajalla on sen uniikit kyvyt, taipumukset ja erikoisuudet siten, että vaeltajien keskuudessa edustettuna olevaa jokaisesta osasta jokaista tiheydestä tulee joukko esi-inkarnationaalisia kykyjä, joita sitten voidaan ilmaista tällä tasolla, jota nyt koette, siten, että jokaisella vaeltajalla tarjoamassa itsensä ennen inkarnaatiota on jokin erikoispalvelus tarjottavanaan lisäyksenä planetaarisen rakkauden ja valon kaksinkertaistavaan vaikutukseen ja perustoimintoon palvella majakkana tai paimenena.” Ra 65.12

Jokainen vaeltaja toimii ympäristössään majakkana valaisten sitä ja aiheuttaen katalyyttiä. Jokainen vaeltaja lisää rakkautta ja valoa planetaariseen verkkoon keventäen planetaarista värähtelyä. Ja jokainen vaeltaja tuo lisäksi omat uniikit erityistaitonsa käytettäväksi riippuen omasta taustastaan.

Siten on viidennen tiheyden vaeltajia, joiden kyvyt ilmaista viisautta ovat suuret. Siten on neljännen ja kuudennnen tiheyden vaeltajia, joiden kyky palvella passiivisina rakkauden ja valon säteilijöinä on valtava. Ja on valtava vaihtelu muista kyvyistä joita tuodaan tähän aikaan.

“Voitte huomioida tässä kohtaa, että vaikka pohditte mahdollisuus/todennäköisyyspyörteitä, jotka aiheuttavat monia, monia syitä ahdistukselle ja siten tarjoavat etsimisen ja palvelemisen mahdollisuuksia, niin myymälässä on aina yksi astia rauhaa, rakkautta, valoa ja iloa. Tämä pyörre voi olla erittäin pieni, mutta selän kääntäminen sille tarkoittaa nykyhetken äärettömien mahdollisuuksien unohtamista. Voisiko planeettanne polarisoitua harmoniaan yhdessä hienossa, vahvassa inspiraation hetkessä? Kyllä, ystävämme. Se ei ole todennäköistä, mutta se on aina mahdollista.” Ra 65.12

Synnytämme neljännen tiheyden Maan yhdessä

“Yrittäkäämme puhua tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Avaruus/ajassanne te ja kansanne olette vanhempia sille, joka on kohdussa. Maapallo, kuten kutsutte sitä, on valmis syntymään ja synnytys ei suju kivuttomasti. Kun tämä olento on syntynyt, se tulee sisältämään vanhempiensa, joista on tullut neljännen tiheyden positiivisia, sosiaalisen muistikompleksin. Siinä tiheydessä on laajempi näkymä.” Ra 65.17

Laajemmin galaksissamme planetaarisissa sadonkorjuissa 10 % on täysin negatiivisia, 60 % on täysin positiivisia ja 30 % on sekoituksia sellaisella tapaa, että lähes kaikki on positiivista. Sekoitus sadonkorjuussa on lähes aina disharmoniaa ja siten muutoksia Maapalloon esimerkiksi erilaisten luonnonmullistusten muodossa.

Nämä mullistukset johtuvat siitä, että Maapallon itsensä suuntautuessa kohti positiivista polariteettia. Se aiheuttaa itselleen keholliseen kipuun ja sairauteen analogisia vaikutuksia. Logiikkana on se, että Maapallo on kuin yksittäinen ihminen, joka koostuu miljardeista soluista eli mieli/keho/henki-komplekseista ja nämä solut on tarpeellista saattaa positiivisen orientaation mukaiseen harmoniaan.

“Voitte alkaa nähdä suhteenne Logokseen tai aurinkoon, jonka kanssa olette läheisimmin tekemisissä. Tämä ei ole vanhemman suhde lapseen, vaan Luojan, joka on Logos, suhde Luojaan, joka on mieli/keho/henki-kompleksi logoksena. Kun tämä oivallus tapahtuu, voitte sitten laajentaa silmänkantaman kenttää, jos tahdotte, äärettömästi tunnistaen Logoksen osaset läpi yhden äärettömän luomakunnan ja tuntien, mielen juurien informoidessa intuitiota, vanhemmat avustamassa planeettojansa evoluutiossa luomakunnan laajoissa ja tuntemattomissa äärissä, sillä tämä prosessi tapahtuu monia, monia kertoja luomakunnan kokonaisevoluutiossa.” Ra 65.17

Autamme Maapalloa syntymään neljänteen tiheyteen. Omien henkilökohtaisten kolmannen tiheyden pyrkimystemme kuollessa herätämme henkiin täydellisen muiden palvelemisen tahdon.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia