LoO Sessio 64: Valkoisen magian rituaalit

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Valkoisen magian rituaalit

“Periaate minkä tahansa valkoisen magian luonteen rituaalin takana on konfiguroida ärsykkeet, jotka kurottavat mielen runkoon, että tämä järjestely aiheuttaa kurinalaisen tai puhdistetun tunteen tai rakkauden tuottamisen, joka sitten voi olla sekä suojaus että avain älykkään äärettömyyden porttiin.” Ra 64.4

Ennen jokaista sessiota kanavointiryhmä tekee rituaalin yhteyden suojaamiseksi. Tämän rituaalin, kuten kaikkien valkoisen magian rituaalien, tarkoitus on lähettää tietoisesta mielestä alitajuiseen mieleen selkeä viesti, että nyt tarvitaan rakkautta suojaamaan tai avaamaan yhteys älykkääseen äärettömyyteen.

Kanavana toimivan Carlan tapauksessa tämä toimii hyvin, sillä hänellä on voimakas halu tälle suojaukselle, joten hän reagoi voimakkaasti rituaalin eri ärsykkeisiin.

Se mitä ärsykkeitä on syytä käyttää, riippuu täysin kontekstista. Kanavana toimivan Carlan tapauksessa määrittävä tekijä on hänen kristillinen taustansa. Tällöin hän reagoi voimakkaimmin esimerkiksi raamattuun, kristillisiin lauluihin ja rukouksiin ja niin edelleen.

3. tiheyden rituaaleissa keskeisin huomio on polarisaatiossa eli potentiaalissa käyttää rakkautta.

“Etsimme Luojaa jaetun kokemuksen tasolla, josta ette ole tietoisia, ja sen sijaan, että ympäröisimme itsemme valolla, olemme tulleet valoksi. Ymmärryksemme on, että ei ole muuta materiaalia paitsi valo. Rituaalimme, kuten voitte kutsua niitä, ovat äärettömän hienovarainen jatkumo tasapainottamisprosesseja, joita nyt alatte kokemaan. Etsimme nyt ilman polariteettia. Siten emme herätä mitään voimaa ulkopuolelta, sillä etsimisemme on tullut sisäistetyksi, kun olemme tulleet valo/rakkaudeksi ja rakkaus/valoksi. Nämä ovat tasapainot, joita etsimme, tasapainot myötätunnon ja viisauden välillä, jotka enemmän ja enemmän mahdollistavat kokemuksemme ymmärryksen tulevan informoiduksi, että voimme tulla lähemmäksi ykseyttä Yhden Luojan kanssa, jota me niin iloisesti etsimme. Rituaalinne edistyksenne tasolla sisältävät polarisaation konseptin ja tämä on kaikkein keskeisin nimenomaisessa avaruus/ajassanne.” Ra 64.4

Adeptin 18-päiväinen sykli

“Mieli/keho/henki-kompleksi syntyy useiden vaikutteiden alaisena, sekä kuun, planetaarisen, kosmisen ja joissain tapauksissa karmisen. Tähän illuusioon syntymisen hetki aloittaa syklit, jotka olemme maininneet.” Ra 64.10

Olemme kaikki magneettikenttiä ja kokonaisuutena luomakunta on erilaisia magneettikenttien kokoelmia, joiden välillä energia virtaa, ja jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa.

Nämä virtaukset vaikuttavat eri tavalla eri ihmisiin riippuen syntymähetkestä tähän illuusioon.

“Henkinen tai adeptin sykli on 18 päivän sykli ja toimii siniaallon ominaisuuksien mukaisesti. Siten on muutamia erinomaisia päiviä positiivisella puolella käyrää, nämä ollen syklin ensimmäiset yhdeksän päivää – tarkasti neljäs, viides ja kuudes – kun työt suoritetaan parhaiten, olettaen, että olento on edelleen ilman täyttä tietoista kontrollia sen mieli/keho/henki-vääristymästä/todellisuudesta.” Ra 64.10

Ra väittää, että nämä eri energioiden vaikutukset toimivat syklisesti ja että mielenkiintoisin näistä sykleistä on hengen eli adeptin 18 päiväinen sykli. Tämä sykli toimii siniaallon tavoin ollen positiivisella puolella ensimmäiset 9 päivää, saavuttaen positiivisen huippunsa 4., 5. Ja 6. päivän kohdalla ja laskien sitten keskitason alapuolelle, josta se taas nousee aloittamaan uuden syklin.

“Kaikkein kiinnostavin osa tätä informaatiota, kuten jokaisessa syklissä, on huomioida kriittinen piste, jossa siirryttäessä yhdeksännestä kymmenenteen ja 18. päivästä ensimmäiseen, adepti kokee hieman vaikeuksia erityisesti kun siirtymä tapahtuu toisessa syklissä samaan aikaan. Jokaisen syklin aallonpohjassa adepti on heikoimmillaan, mutta ei ole avoin vaikeuksille samalla tapaa kuin mitä se kokee kriittisinä aikoina.” Ra 64.10

Kun voimaa on paljon, sitä voi käyttää haastavissa tilanteissa. Kun voimaa ei ole, haastavia tilanteita ei manifestoidu ja kyseinen aika on enemmänkin lepoaikaa.

Lopuksi on vielä syytä todeta, että mitä tasapainotetummaksi adepti tulee, sitä vähemmän tällä syklillä on vaikutusta.

Allopaattisen lääketieteen arvo

“Tämä kysymys on mutkikas. Kuitenkin teemme joitain huomioita yhden yhtenäsen vastauksen sijaan, sillä se mikä on allopaattista parantamispraktiikoissanne on jokseenkin kaksipuoleista.” Ra 64.15

Allopaattisella viitataan siis nykyiseen moderniin lääketieteeseen. Koska aihe on potentiaalisesti triggeröivä. Alleviivaan tässä, että nämä ajatukset ovat Law of One -kirjoista ja jokainen saa tulkita niitä miten tahtoo.

“Ensinnäkin teidän tulee nähdä mahdollisuus/todennäköisyys, että jok’ikinen allopaattinen parantaja on itse asiassa parantaja. Kulttuurisessa yhteydessänne tätä koulutusta pidetään sopivimpana tapana täydellistää parantamiskyky. Kaikkein yksinkertaisimmassa mielessä kuka tahansa allopaattinen parantaja voidaan nähdä olevan, ehkäpä, sellainen, jonka halu on muiden palveleminen lievittämällä kehollisen kompleksin ja mentaalisen/emotionaalisen kompleksin vääristymiä, jotta parannettava olento voi kokea lisää katalyyttiä pidemmän ajan kuluessa siinä mitä kutsutte elämäksi. Tämä on suuri palvelus muille, kun se on tarkoituksenmukaista, johtuen rakkauden ja viisauden vääristymien kerryttämisestä, joita voidaan luoda avaruus/aikajatkumon käyttämisellä illuusiossanne.” Ra 64.15

Ra siis toteaa, että heidän näkökulmastaan allopaattiset lääkärit ovat kulttuurimme parantajia, joita ohjaa pyrkimys auttaa ihmisiä. Tämän auttamisen muodot heillä ovat lievittää sairauksien oireita, jotta olento voi kokea elämää pidempään.

“Tarkastellessa allopaattista konseptia kehokompleksista koneena, voimme huomioida sosiaalisen kompleksin oireen näennäisesti omistautua tinkimättömälle halulle nukkumisen, anonymiteetin ja häiriötekijöiden vääristymiin. Tämä on ennemmin sosiaalisen ajattelun seuraus kuin syy tasollanne.” Ra 64.15

Ra huomioi, että allopaattisen lääketieteen taustalla on voimakkaat kulttuurilliset tekijät. Kulttuurimme pyrkii olemaan neutraali ja välttämään ihmiskontaktia. Se pyrkii turruttamaan aistit ja pakenemaan elämää. Se on pyrkimystä turruttavaan ja häiriötekijöistä puhtaaseen nukkumisen tilaan. Siis allopaattisen lääketieteen taustalla on kulttuurillinen pyrkimys olla zombeja.

“Vuorostaan tämä kehokompleksin mekaaninen konsepti on luonut huonovointisuudeksi kutsuttujen vääristymien jatkuvan leviämisen johtuen voimakkaiden kemikaalien käytöstä kehollisten vääristymien kontrolloimiseksi ja piilottamiseksi. Monien kansojenne keskuudessa on oivallus, että on tehokkaampia parantamisen järjestelmiä, ei välttämättä poissulkien allopaattista, mutta myös sisällyttäen monia muita parantamisen väyliä.” Ra 64.15

Ra siis väittää, että tämä kulttuurillinen pyrkimys tunnottomuuteen tarkoittaa allopaattisessa lääketieteessä oireiden turruttamista voimakkailla kemikaaleilla, mikä johtaa huonovointisuuden ja sairauksien jatkuvaan leviämiseen, kun juurisyihin ei puututa.

Kehokompleksin energioiden analyysi

“Kyselijä voi havaita kehokompleksinsa tässä hetkessä. Se kokee tuntemuksia. Useimmat näistä tuntemuksista, tai tässä tapauksessa melkein kaikki niistä, ovat ohimeneviä ja ilman kiinnostusta. Kuitenkin, keho on mielen olento. Jotkut tuntemukset kantavat merkitystä johtuen latauksesta tai voimasta, jonka mieli tuntee kokiessaan tämän tuntemuksen. Esimerkiksi tässä avaruus/aikayhteydessä yksi tuntemus kantaa voimakasta latausta ja sitä voidaan tutkia. Tämä on tuntemus mitä voitte kutsua vääristymäksi kohti epämukavuutta johtuen kehokompleksin ahtaasta asennosta työskentelyn aikana. Tasapainottamisessa tutkisitte tätä tuntemusta. Miksi tämä tuntemus on niin voimakas? Koska se valittiin, jotta olento voi palvella muita energisoimalla tätä kontaktia. Jokainen tuntemus, joka jättää merkityksen jälkimaun mieleen, joka jättää maun muistiin, tutkitaan.” Ra 64.20

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia