LoO Sessio 63: Kaksoisaktivoidut kehot auttavat siirtymässä neljänteen tiheyteen

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kaksoisaktivoidut kehot auttavat siirtymässä neljänteen tiheyteen

“Kun vihersäteen sykli tai rakkauden ja ymmärryksen tiheys alkaa ottamaan muotoaan, keltasäteen taso tai Maa, josta nyt nautitte tanssissanne, lakkaa olemasta asutettuna jonkin aikaa avaruus/ajastanne, kun neljännen tiheyden olennoille tarpeellinen avaruus/aika oppia kyky suojata heidän tiheys kolmannelta opitaan. Tämän jakson jälkeen tulee aika, kun kolmas tiheys voi taas kiertää keltasäteen pallolla.” Ra 63.8

Kuten edellisessä sessiossa opimme, Ran mukaan Maapallosta on tällä hetkellä aktivoituna puna, oranssi, kelta ja vihersäteen versiot. Näistä sadonkorjuuprosessiin liittyen keltasäteen versio tullaan hetkellisesti poistamaan käytöstä, jotta siirtymä neljänteen tiheyteen voisi tapahtua ilman sekavuuksia.

“Samaan aikaan muodostumassa on suurelta osin keltasäteen kanssa yhteneväinen toinen pallo. Tämä neljännen tiheyden pallo elää rinnakkain ensimmäisen, toisen ja kolmannen kanssa. Se on paljon tiheämpää luonnetta johtuen sen materiaalin pyörivän ytimen atomisista näkökohdista. Olemme keskustelleet tästä aiheesta kanssanne. Neljännen tiheyden olennot, jotka inkarnoituvat tässä avaruus/ajassa, ovat neljättä tiheyttä kokemuksen näkökulmasta, mutta inkarnoituvat vähemmän tiheisiin kulkuneuvoihin johtuen halusta kokea ja auttaa neljännen tiheyden syntymässä tällä tasolla. Voitte huomioida, että neljännen tiheyden olennoilla on suuri yltäkylläisyys myötätuntoa.” Ra 63.8

Neljännen tiheyden Maapallo on ollut muodostumassa nyt jo 100 vuotta ja sinne voisi teoriassa jo inkarnoitua. Ra kuitenkin toteaa, että muilta planeetoilta sadonkorjattuja nyt 4. tiheyteen inkarnoituvia olentoja inkarnoituu osittain 3. tiheyteen ja osittain 4. tiheyteen sadonkorjuuprosessin helpottamiseksi. Heitä oli 80-luvun alussa 35 000, mutta määrä oli kasvussa.

“Nämä olennot ovat niitä, jotka inkarnoituvat sellaiseen mitä voisitte kutsua kaksoiskehoksi aktivoinnissa. On todettava, että näitä neljännen tiheyden olentoja synnyttävät olennot kokevat suurta tunnetta, sanoisimmeko, yhteydestä ja henkisten energioiden käytöstä raskauden aikana. Tämä johtuu välttämättömyydestä kaksoiskehon manifestoimiseksi. Tämä siirtymävaiheen keho on sellainen, sanoisimmeko, joka kykenee ymmärtämään neljännen tiheyden värähtelykomplekseja, kun sisäänvirtaus kasvaa, ilman siihen littyvää häiriötä kolmannen tiheyden keholle. Jos kolmannen tiheyden olento olisi, sanoisimmeko, täysin sähköisesti tietoinen neljännestä tiheydestä, kolmannen tiheyden sähkökentät pettäisivät yhteensopimattomuuden vuoksi.” Ra 63.13

Nämä tupla-aktivoidut olennot siis kykenevät työskentelemään sekä 3. tiheyden että 4. tiheyden planeetalla. He eivät kuitenkaan pääse 3. tiheyden tarpeita eroon, vaan Ran mukaan kuolevat niiden tarpeiden pohjalta.

Nämä olennot eivät ole vaeltajia siinä mielessä, että täällä oleva 4. tiheyden planeetta on heidän neljännen tiheyden kotinsa. Kuitenkin he tavallaan tulevat vielä alempaan tiheyteen osittain palvelemaan tavoitteena kehittyä sadonkorjuuprosessin tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Näillä olennoilla on suuri määrä myötätuntoa, joten heidät löytää usein paikoista, joissa apua eniten tarvitaan.

Jotta transitio 4. tiheyteen on kokonaisuudessaan valmis, tulee kaikkien 3. tiheyden kehojen ensiksi kuolla.

“Tässä ajassa kosmiset sisäänvirtaukset edistävät vihreän todellisen värin ydinhiukkasen muodostumista ja tämän luonteen materiaalia on siten muodostumassa. Kuitenkin tässä ajassa on sekoitus keltasäteen ja vihersäteen ympäristöjä edellyttäen siirtymävaiheen mieli/keho/henki-kompleksin energiavääristymätyypin synnyttämisen. Täydessä todellisen vihreän värin rakkauden tiheyden aktivoinnissaan planetaarinen pallo tulee olemaan yhtenäinen ja asuttava itsessään ja synnyttäminen, joka tapahtuu, tulee olemaan muuttunut ajan prosessin myötä, sanoisimmeko, sopivaan kulkuneuvotyyppiin kokeakseen täysin neljännen tiheyden planetaarisen ympäristön. Tässä yhteydessä vihersäteen ympäristö on olemassa suuremmassa määrin aika/avaruudessa kuin avaruus/ajassa.” Ra 63.25

Ra siis väittää, että transitio tapahtuu hiljalleen ajan myötä. Oletettavasti 80-luvulta lähtien on tullut aina vain suurempi määrä tupla-aktivoituja kehoja, jotka kykenevät elämään myös 4. tiheyden ympäristössä, ja kun pelkästään 3. tiheyden kehossa elävät kuolevat, voi 3. tiheyden planeetta hiljalleen hiipua, kuitenkin siten, että tupla-aktivoidut kuolevat 3.tiheyden tarpeiden mukaisesti.

Neljännen tiheyden kehot kehittyvät tästä jatkumosta hiljalleen ympäristön muuttuessa täysin evolutionaarisesti. Siis jokainen uusi sukupolvi, joka syntyy, on enemmän ja enemmän neljännen tiheyden kehotyyppiä.

“Todellisen värin vihreä energiakompleksien sisäänvirtaukset tulee enemmän ja enemmän luomaan olosuhteet, jossa kehollisten kompleksien solujen atomirakenne on rakkauden tiheyden luonnetta. Näitä fyysisiä kulkuneuvoja asuttavat mieli/keho/henki-kompleksit tulee olemaan, ja jossain määrin jo ovat, niitä, joista puhuitte, ja kun sadonkorjuu on valmis, tältä planetaariselta vaikutusalueelta sadonkorjattavia olentoja.” Ra 63.28

Neljäs tiheys tapahtuu, halusimme tai emme

“Kyselijä: Liittyykö koko miljardien tähtien suureen galaksiin kellomainen pinta, siten että kun se pyörii, se tuo mukanaan kaikki nämä tähdet ja planetaariset järjestelmät läpi siirtymien tiheydestä tiheyteen? Onko tämä miten se toimii?
Olen Ra. Olette tarkkanäköisiä. Voitte nähdä kolmeuloitteisen kellotaulun tai loputtomuuden spiraalin, jonka Logos on suunnitellut tätä varten.” Ra 63.29

Galaksimme on kuin suuri kellotaulu, joka pyörii vuorokaudesta toiseen vetäen mukanaan kaikkia siinä olevaa.

Neljäs tiheys saapuu siis tarkalla kellonlyömällä suunnitellusti. Se mitä silloin tapahtuu on toki vapaan tahdon mukaisesti mysteeri. Mutta varmaa on, että kello pyörii.

“Kyselijä: Kun kolmas tiheys poistuu aktivoinnista ja menee potentiaaliin, tämä jättää meille planeetan, joka on ensimmäistä, toista ja neljättä tiheyttä. Siihen aikaan ei tule olemaan aktivoituja kolmannen tiheyden värähtelyjä tällä planeetalla. Olenko oikeassa olettaessani, että kaikki kolmannen tiheyden värähtelyt tällä planeetalla ovat nyt niitä värähtelyjä, jotka muodostavat kaltaistemme olentojen keholliset kompleksit; ja että tämä on loppusumma kolmannen tiheyden värähtelyistä tällä planeetalla tässä ajassa?
Ra: Vastataksemme kysymykseenne, tämä on väärin ainoastaan sillä tapaa, että kolmannen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksien lisäksi on esineitä, ajatusmuotoja ja tunteita, joita nämä kanssa-Luojat ovat tuottaneet. Tämä on kolmas tiheys.” Ra 63.32

Mitä on elämänenergia?

“Elämänenergia (vital energy) on mielen, kehon ja hengen energiatasojen kompleksi. Toisin kuin fyysinen energia, se vaatii integroidut kompleksit värähtelemässä hyödyllisellä tavalla. Tahdon kyky voi vaihtelevassa määrin korvata puuttuvaa elämänenergiaa ja tätä on tapahtunut tässä instrumentissa menneissä työskentelyissä, kuten mittaatte aikaa. Tätä ei suositella. Kuitenkin tässä ajassa elämänenergiat ovat hyvin ravittuja mielessä ja hengessä, vaikkakin fyysisen energian taso sinänsä on alhainen tässä ajassa.” Ra 63.6

Vitaalienergia, vital energy eli elämänenergia kuvaa mielellisten, kehollisten ja hengellisten energioiden kokonaisuutta. Ra kuvaa sitä syväksi rakkaudeksi elämään. Syväksi rakkaudeksi elämänkokemuksiin. Syväksi rakkaudeksi luomakuntaan. Muiden olentojen arvostukseksi. Kanssaluojien luomuksien kauneuden ymmärtämiseksi.

Ilman tätä elämänenergiaa fyysinen kompleksi kuihtuu. Elämänenergialla tai élanilla olento voi toimia, vaikka fyysinen keho olisi todella vääristynyt.

Elämänenergia on rakkautta elämään.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia