LoO Sessio 62: Negatiivinen eliitti pyrkii luomaan järjestystä

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Negatiivinen eliitti pyrkii luomaan järjestystä

“Tämä ryhmä, kuten kaikki positiiviset kanavat ja tukiryhmät, on erittäin korkea prioriteetti Orion-ryhmälle. Tämän instrumentin keholliset vääristymät ovat sen helpoiten purkautuva tai avautuva vääristymä hajottaen mieli/keho/henki-kompleksin, jos Orion-ryhmä onnistuu; tämä nimenomainen ryhmä on oppinut olemaan ilman vakavia halkeamia, sanoisimmeko, mieli- ja henkikompleksin värähtelykaavoissa. Toisissa kanavissa toisenlaiset halkeamat voivat olla näkyvillä.” Ra 62.14

Sessioiden edetessä ryhmä on edelleen jatkuvasti Orion-ryhmän jäsenten hyökkäyksen kohteena. Tässä sessiossa kanavointiryhmän sessiota valmistelevat suojaustoimenpiteet epäonnistuvat hieman ja Orion-jäsen pääsee vaikuttamaan Carla Rueckertin munuaisongelmaan

Orion-ryhmän tavoitteena on auttaa itsensä palvelemisen eli negatiivisen polariteetin olentoja sadonkorjuuseen niin paljon kuin mahdollista. Mitä enemmän negatiivisia olentoja siirtyy neljänteen tiheyteen sitä enemmän kyseistä sadonkorjuuta edistävien potentiaali eli polariteetti eli kyky tehdä työtä tietoisuudessa kasvaa.

“Ne, joita mainitset Etelän risti -tähtikuviosta, ovat Orion-ryhmän jäseniä. Sanoisimmeko, että ei ole ymmärrettävän sanamuodon mukaista, että ryhmä eri aurinkokunnista nimetään yhden mukaan. Kuitenkin, niillä planetaarisilla sosiaalisilla muistikomplekseilla niin sanotusta Orion-tähdistöstä on yliote ja siten hallitsevat toisia jäseniä. Teidän täytyy muistaa, että negatiivisessa ajattelussa on aina nokkimisjärjestys, sanoisimmeko, ja voima voimaa vastaan erillisyydessä.” Ra 62.16

Negatiiviset ryhmittymät toimivat aina hierarkkisesti sekä sieluryhmittymien eli sosiaalisten muistikompleksien sisällä että myös näiden ryhmien välillä. Orion-ryhmä saa siis nimensä johdossa olevalta ryhmältä.

Mitä suurempi negatiivinen sadonkorjuu Maapallolla syntyy, sitä suurempi määrä negatiivisia sieluja Orion-ryhmään liittyy ja sitä suuremmaksi valtahierarkian pyramidi kasvaa ja sitä suuremmaksi nokkimisjärjestyksen huipulla olevien voima kasvaa. Siksi on selvää, että negatiivisilla kehittyneillä olennoilla on suuri motiivi edistää negatiivista sadonkorjuuta.

Orion-ryhmässä on neljännen tiheyden jäseniä ja muutamia viidennen tiheyden jäseniä eli valtaa pitävä taho on viidennessä tiheydessä.

“Viidennen tiheyden alun negatiivinen olento, jos suuntautunut ylläpitämään yhteenkuuluvuutta sosiaalisena muistikompleksina, voi sen vapaassa tahdossa määrittää, että polku viisauteen löytyy toisten manipuloinnista ensiluokkaisella säädyllisyydellä. Se sitten viisauden kykyjen hyveillään kykenee olemaan johtaja neljännen tiheyden olennoille, jotka ovat polulla viisauteen tutkimalla itsensä rakastamisen ja ymmärtämisen ulottuvuuksia. Nämä viidennen tiheyden olennot näkevät luomakunnan sellaisena, joka laitetaan järjestykseen.” Ra 62.20

Negatiivisen itsekkyyden polun juuri löytyy erillisyydestä. Olento polarisoituu suhteessa Luojaan niin kauas kuin mahdollista eli kohti materiaa. Tällä polulla voimaa tuo tämän materian kontrolli eli luonnon eli luomakunnan alistaminen omalle tahdolle.

Negatiivinen polku ei siis välttämättä tarkoita fyysisen väkivallan värittämää helvettiä, vaan se voi olla hyvinkin hienostunutta ja hienovaraista maailman kontrollia. Tämän filosofian ymmärtäminen ei ole vaikeaa. Tarvitsee vain katsoa ympärilleen, niin näkee valtavan määrän esimerkkejä tavoista voittaa luonto eli Luoja.

Suhteessa 3. tiheyden sadonkorjuuseen 5. tiheyden negatiivinen johtaja tyypillisesti lähettää 4. tiheyden joukkojaan häiritsemään. Tyypillinen tapa näille ristiretkeläisille on manipuloida ajatuksia kohti erillisyyttä eli egolliseen ajatteluun esimerkiksi voimistamalla olemassaolevia houkutuksia.

Kun kyse on Ra-kontaktin tapaisista tapauksista, joissa nämä temput eivät toimi, viidennen tiheyden olento saattaa itse tulla paikalle pyrkimyksenään sammuttaa yhteys kokonaan. Tämä on erittäin harvinaista.

“Melkein kaikkia positiivisia kanavia ja ryhmiä voidaan vähentää niiden positiivisuudessa tai tehdä melko hyödyttömiksi sellaisella mitä voimme kutsua neljännen tiheyden negatiivisten ajatusmuotojen tarjoamiksi houkutuksiksi. Ne voivat ehdottaa monia vääristymiä kohti tietynlaista informaatiota, kohti itsen ylistystä ja suurentelua, kohti poliittisten, sosiaalisten tai taloudellisten asioiden istuttamista organisaatioon. Nämä vääristymät vievät keskittymisen pois rakkauden ja valon Yhdestä Äärettömästä Lähteestä, jolle me kaikki olemme viestintuojia, nöyriä ja tietäen, että itsessämme olemme vain pienimpiä osia Luojaa, pieni osa suurenmoista äärettömän älykkyyden kokonaisuutta.” Ra 62.23

Keltasäteen Maa laitetaan jäähylle

“Teidän täytyy nähdä Maan, kuten kutsutte sitä, olevan seitsemän Maata. On punainen, oranssi, keltainen ja pian tulee olemaan  neljännen tiheyden olennoille valmis vihreän värin värähtelypaikka, jota he kutsuvat Maaksi. Neljännen tiheyden kokemuksen aikana, johtuen neljännen tiheyden olentojen kehityksen puutteesta, kolmannen tiheyden plaentaarinen pallo ei ole hyödyllinen asumiselle, sillä neljännen tiheyden alkuvaiheen olennot eivät tiedä tarkalleen kuinka ylläpitää illuusiota, että neljättä tiheyttä ei voi nähdä tai määrittää millään kolmannelle tiheydelle saatavilla olevalla laitteistolla. Siten neljännessä tiheydessä planeettanne punaisen, oranssin ja vihreän energian yhteydet tullaan aktivoimaan samalla kun keltainen on potentiaalissa sinisen ja indigon kanssa.” Ra 62.29

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia