LoO Sessio 61: Kehon tasapainottaminen rakkaudessa ja viisaudessa

May 7, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kehon tasapainottaminen rakkaudessa ja viisaudessa

Alkupään sessioissa 4, 5 ja 6 Ra antaa meille parantumisharjoituksia mielen, kehon ja hengen tasapainottamiseksi. .Tässä sessiossa syvennymme lisää kehollisiin toimintoihin.

“Kehokompleksilla on luonnollisia toimintoja. Monet näistä liittyvät manifestoimattomaan itseen ja eivät yleensä anna aihetta tasapainottamisen tarpeelle. On luonnollisia toimintoja, jotka liittyvät toiseen itseen. Näiden joukossa koskettaminen, rakastaminen, seksuaalinen elämä ja ne ajat, jolloin toisen seuraa kaivataan kamppailemaan yksinäisyyden tyyppiä, joka on kehon luonnollinen funktio toisin kuin ne yksinäisyyden tyypit, jotka ovat mieli/emootiokompleksia tai henkeä.” Ra 61.6

Kehon luonnollisia toimintoja käytettäessä Ra ehdottaa tarkastelemaan tasapainoa rakkauden ja viisauden välillä. Kehollisuus ja keholliset energiat ovat sitä minkä voisi ajatella koskevan fyysistä manifestaatiota ja manifestoimaton itse on se kehollisuuden taso, joka synnyttää manifestaation.

Täten keholliset toiminnot suhteessa toisiin ihmisiin tarkoittaa käytännössä sitä mitä fyysisessä teemme toisillemme. Mitä konkreettisia toimia teemme.

“Kun näitä luonnollisia toimintoja voidaan tarkastella päivittäisessä elämässä niitä voidaan tutkia, jotta rakkaus itseen ja rakkaus toiseen itseen suhteessa viisauteen liittyen luonnollisten toimintojen käyttöön voidaan tarkastella. On monia fantasioita ja harhaisia ajatuksia, joita voidaan tutkia suurimmalla osalla kansoistanne tässä tasapainottamisen prosessissa. Ollakseen yhtä tasapainoinen on vetäydyttävä tarpeesta näille luonnollisille toiminnoille suhteessa toiseen itseen. Toisaalta voi olla ylimäärä rakkautta. Tulee määrittää onko tämä rakkaus itselle vai toiselle itselle vai molemmille. Toisaalta voi olla viisauden liiallinen painotus.” Ra 61.6

Keholliset energiat tahtovat virrata tietyllä tapaa ja tämän takana voi olla rakkaus, mutta on hyvä tarkastella  näitä virtauksia ja tarvittaessa tasapainottaa toimintaa viisaudella.

Toisaalta liika viisaus voi tukkia rakkauden virtauksen. Täten tasapainottaminen jatkuu.

“Kehossa on monia polariteetteja, jotka liittyvät manifestoimattoman itsen eri kehojen energiakeskusten tasapainottamiseen. On hyvä tutkia näitä polariteetteja parantamistyötä varten. Jokainen olento on tietenkin potentiaalisesti polarisoitunut osa toista itseä.” Ra 61.10

On hyvä tuntea keho, jotta se voi olla liittolainen. Tasapainotettu ja valmiina käytettäväksi työkaluna henkiselle ja mielelliselle kehitykselle, sillä jokaista kehollista toimintoa voidaan käyttää korkeammissa ja korkeammissa energiatasoissa suhteessa toiseen. Mikä tahansa toiminto onkaan, on tärkeää ymmärtää jokainen kanssakäyminen toisen kanssa rakkauden ja viisauden tasapainon kautta ja myös nähdä toinen tasapainoisena.

“Tasapainottaminen vaatii meditatiivisen tilan, jotta työtä voidaan tehdä. Kuitenkin aistihavainnon tasapainottaminen liittyy aistihavainnon analyysiin erityishuomiolla tasapainottomiin taipumuksiin rakkauden ja viisauden tai positiivisen ja negatiivisen välillä. Sitten mitä puuttuukaan tasapainotetussa aistihavainnossa, kuten kaikessa tasapainottamisessa, annetaan tulla olentoon sen jälkeen kun aistihavainto muistetaan ja palautetaan mieleen sellaisella tarkkuudella, että aistit  hukkuvat siihen.” Ra 61.11

Käsittelemättömät emotionaaliset katalyytit valuvat kehoon

“On melkein mahdotonta puhua yleisesti näistä mekanismeista, sillä jokaisella riittävän kehittyneellä olennolla on sen oma ohjelmointi. Vähemmän tietoisista olennoista voimme sanoa, että yhteys vaikuttaa usein olevan satunnainen, kun yliminä jatkaa katalyytin tuottamista, kunnes taipumus syntyy. Jokaisessa ohjelmoidussa yksilössä herkkyydet ovat paljon aktiivisempia, ja kuten olemme sanoneet, jos katalyyttiä ei käytetä täysin mielen ja hengen toimesta, se annetaan keholle.” Ra 61.7

Jos mielen ja hengen katalyyttiä ei käsitellä, se valuu alas keholle, vähemmän tietoisessa olennossa tämä saattaa vaikuttaa todella satunnaiselta, mutta herkistyneelle olennolle tämä voi olla itsestäänselvyys. Jos jossain kehon osassa on ongelma, se voi olla esimerkiksi käsittelemätön tunne.

Siten esimerkiksi käsien puutuminen voi Ran mukaan tarkoittaa olennon epäonnistumista antautua elämänhallinnan menettämiselle. Don Elkinsillä Ra toteaa olevan lihasarkuutta johtuen halusta olla kantamatta vastuun painolastia, joka sen harteilla on. Ran mukaan ainut mitä tarvitsisi kantaa on esi-inkarnaationallinen vastuu elämän tavoitteista.

Jim McCartylle Ra sanoo näkevänsä uupumusta ja tunteiden tunnottomuutta johtuen puutteesta käyttää katalyyttiä, joiden tarkoitus on herkistää olento merkittäville ja tuntemattomille mielellisille, emotionaalisille ja henkisille energiavirroille. Ra toteaa, että kun tämä tunnottumuus poistetaan ylemmiltä tasoilta, niin myös kehollinen ongelma poistuu.

Lohdutukseksi Ra toteaa, että tehokas katalyyttien käsittely on erittäin harvinaista ajassamme.

Mikä sitten on kehollisen, fyysisen inkarnaation tarkoitus? 

“Mielipiteenne on hyvin artikuloitu, vaikkakin jokseenkin hämmentynyt sen yhteydessään vapauden ilmaisemiseen subjektiivisella tietämisellä suhteessa vapauden ilmaisemiseen subjektiivisella hyväksymisellä. On merkittävä ero näiden kahden välillä. Tämä ei ole tietämisen ulottuvuus edes subjektiivisesti johtuen yleiskuvan puutteesta kosmisiin ja muihin sisäänvirtauksiin, jotka vaikuttavat jok’ikiseen tilanteeseen, jotka tarjoavat katalyyttiä. Hetkessä olevan subjektiivinen hyväksyminen ja rakkauden löytäminen siinä hetkessä on suurempi vapaus. Subjektiivinen tietäminen ilman todisteita on jossain määrin huono ystävä, sillä tulee olemaan anomalioita riippumatta kuinka paljon informaatiota kerätään johtuen vääristymistä, jotka luovat kolmannen tiheyden.” Ra 61.9

Syntymähetken vaikutus energiavirtauksiin

“On neljää tyyppiä syklejä, jotka ovat niitä inkarnaatioon sisääntulon hetkenä annettuja. On lisäksi enemmän kosmisia ja vähemmän säännöllisiä sisäänvirtauksia, jotka ajoittain vaikuttavat herkistyneeseen mieli/keho/henki-kompleksiin. Nämä neljä rytmiä ovat tiettyyn pisteeseen asti tunnettuja kansojenne keskuudessa ja niitä kutsutaan biorytmeiksi. On neljäs sykli, jota voimme kutsua adeptin taikuuden portin tai hengen sykliksi. Tämä on sykli, joka suoritetaan arviolta 18 teidän päiväsyklissä. Kosmiset kaavat ovat myös funktio inkarnaatioon tulemisen hetkestä ja liittyvät Kuuna kutsumaanne satelliittiin, tämän aurinkokunnan planeettoihininne, aurinkokunnan Aurinkoon ja joissain tapauksissa sisäänvirtauksiin merkittävistä energiavirtauksen galaktisista pisteistä.” Ra 61.4

Etuaivolohko on tärkeämpi neljännessä tiheydessä

“Sanoisimmeko, että etuaivolohkolle tulee olemaan paljon enemmän käyttöä neljännessä tiheydessä. Niin sanottujen aivojen tämän alueen ensisijainen mentaalinen/emotionaalinen tila on ilo tai rakkaus sen luovassa muodossa. Siten energiat, joista olemme keskustelleet suhteessa pyramideihin – kaikki parantamisesta, oppimisesta, rakentamisesta ja energisoimisesta – löytyvät tästä alueesta. Tämä on alue, jota adepti käyttää. Tämä on alue, joka toimien läpi mielen rungon ja juuren luo yhteyden älykkääseen energiaan ja läpi tämän portin älykkääseen äärettömyyteen.” Ra 61.13

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia