LoO Sessio 60: Bermudan kolmion alla on Atlantiksen pyramidi

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Bermudan kolmion alla on Atlantiksen pyramidi

“Kyselijä: Seuraava toteamus, jonka teen, voi olla tai ei ole valaiseva pyramidin energian tutkimuksessa, mutta mieleeni tuli, että niin sanottu Bermudan kolmion vaikutus liittyy mahdollisesti vedenalaiseen suureen pyramidiin, joka vapauttaa tätä kolmatta spiraalia erillisin ja vaihtelevin väliajoin, ja kun toiset olennot tai alukset ovat tämän läheisyydessä, se luo tilanteen, jossa he vaihtavat avaruus/aikajatkumoa jollain tapaa. Onko tämä oikein
Olen Ra. Kyllä.” Ra 60.11

Edellisissä sessioissa opimme, että universaalin valoenergian eli kosmisen pranan noustessa pyramidin magneettikentän vaikutuksesta pyramidi lähettää energiasykäyksiä, energiashokkeja, joita voi käyttää esimerkiksi pienellä pyramidilla ihmiskehon energisoimiseksi asettamalla sellainen kehon alapuolelle esimerkiksi sängyssä.

Kehittyneen, esimerkiksi 5. tiheyden olennon käsissä tätä energialähdettä voi käyttää esimerkiksi informaation lähettämiseen pitkien matkojen taakse tai myös aiemmissa sessioissa kuullun matkustamisen ritsaefektin muodostamiseksi, jossa olento siirtyy fyysisessä illuusiossa paikasta paikkaan metafyysisen illuusion kautta.

Ra toteaa, että nämä pyramidin huipun energiasykäykset tulevat diskreetein eli selkeästi erillisin välein energiakvantteina, mutta täydellisesti toimivassa pyramidissa ne ovat hyvin lähekkäin toisiaan. Kuitenkin, jos pyramidi ei ole kunnossa, tämä energianlähetys ei ole säännöllistä.

Tästä Don Elkins sitten keksii kysyä liittyisikö tämä jotenkin Bermudan kolmion vaikutukseen. Tähän Ra vastaa, että kyllä. Tämä pyramidi Karibialla on sellainen, joka oli osa Atlantiksen sivilisaatiota. Tämä pyramidi rakennettiin toisen kuudennen tiheyden sosiaalisen muistikompleksin tukemana. Tämä tapahtui ennen kuin Ra työskenteli egyptiläisten kanssa. Tämä on Ran mukaan aiemmissa sessioissa viitattu “Etelä-Amerikan sivilisaatio”, joka on saanut kehittyneiden olentojen apua.

Pyramidien aiheuttamat ongelmat Maapallon kehitykselle

“Uskomme, että tässä avaruus/ajassa voimme parhaiten palvella teitä toteamalla, että pyramidi tai toiset pyöristetyt tai kaarevat tai suipot pyöreät muodot meditaatioon ovat avuksi teille. Kuitenkin on meidän havaintomme, että johtuen vaikutusten monimutkaisuudesta manifestoimattomalle olennolle tässä avaruus/aikayhteydessä planetaaristen kansojenne keskuudessa, on parasta, että mieli/keho/henki-kompleksin kehittyminen tapahtuu ilman mitä te kutsutte apuvälineiksi, koska apuvälineitä käytettäessä olento sitten ottaa harteilleen Vastuun Lain oppimis/opetuksen tahdin nopeutumisesta tai kasvamisesta. Jos tätä suurempaa ymmärrystä, jos voimme käyttää tätä harhaanjohtavaa nimitystä, ei laiteta käytäntöön olennon kokemuksessa hetkestä hetkeen, niin apuvälineiden hyödyistä tulee negatiivisia.” Ra 60.16

Jos käyttää mitä tahansa apuvälineitä ymmärryksensä kasvattamiseen meditaatiossa oli sitten kyse pyramideista, kirkoista tai esimerkiksi erilaisista yrttilääkkeistä, on syytä ymmärtää, että tämä kasvava ymmärrys on laitettava käytäntöön päivittäisessä, hetkittäisessä kokemuksessa, muuten aiheuttaa epätasapainoa, joka on haitallista kehitykselle.

Ra toteaakin, että kanavointisessioiden aikaan heillä oli tahto poistaa vääristymät, jotka ovat syntyneet heidän rakentamansa pyramidin käytöstä. He totavat, että heillä oli naiivi uskomus optimaalisen muodon olemassaolosta initiaation mahdollistamiseksi. Tämän uskomuksen taustalla on heidän omat kokemuksensa Venuksella.

He toteavat olleensa kolmannessa tiheydessä naiivi sivilisaatio, jossa ei ollut syntynyt kaupan, rahan ja vallan järjestelmiä. Kuten me, he saivat apua 6. tiheyden olennoilta. Tämän avun vaikutus oli hyvin erilainen, sillä he eivät olleet millään tapaa sotaisia tai kilpailullisia. Sen sijaan he keskittyivät seksuaalisen energiasiirron ja itsen ja toisen välisten suhteiden ymmärtämiseen sekä työskentelemään manifestoimattoman olemuksen kanssa.

Tässä vähemmän monimutkaisessa kulttuurissa he kokivat hyötyneensä positiivisesti pyramidin kaltaisen työkalun käytöstä. Naiivissa uskomuksessaan he olettivat saman pätevän meillä. Ilmeisesti heidän näkökulmastaan pyramidien vaikutus on kuitenkin ollut negatiivinen ja pyrkivät nyt siis tasapainottamaan tätä heidän luomaa vaikutusta.

“Olemme tallentaneet nämä eroavaisuudet pikkutarkasti Suureen Luomakunnan Arkistoon, jotta vastaavaa naiiviutta ei enää koskaan tarvittaisi.” Ra 60.16

Mikä Liitonarkki on?

“Liitonarkki oli se paikka, johon ne kaikista pyhimmät asiat Moishena tunnetun ymmärrykseen perustuen asetettiin. Sinne asetettuja esineitä on kutsuttu kansojenne toimesta kahdeksi Kymmenen käskyä -nimiseksi tauluksi. Ei ollut kahta taulua. Oli yksi kirjoitus käärössä. Tämä asetettiin mukanaan kaikkein huolellisimmin eri olentojen toimesta kirjoitetut selostukset heidän uskomuksistaan liittyen Yhden Luojan luomakuntaan.” Ra 60.17

Ran mukaan tämä arkki suunniteltiin muodostamaan paikka, josta papit voisivat saada voimansa ja tuntea Yhden Luojan läsnäolo. Kuitenkin väitetysti tämän järjestelyn takana olivat negatiiviset olennot, joiden tarkoituksena oli luoda eliitti tällä tapaa. Tästä ryhmästä Ra käyttää nimeä Sons of Levi, Levin pojat.

Ran mukaan Liitonarkista luotiin voimanlähde, jonka sähkömagneettinen kenttä ladattiin sinne asetetuilla materiaaleilla. Tällä tapaa siitä tuli voimaesin. Niille, joiden usko pysyi erillisyydestä tahrimattomana, tästä negatiivisuuteen tarkoitetusta voimasta tuli positiivinen. Siten negatiivisten olentojen tavoite onnistui vain osittain, sillä positiivisesti suuntautunut Mooses antoi planeetalle polun Yhden Äärettömän Luojan luo.

Tämä on Ran mukaan yleistä jokaisen ortodoksisen uskonnollisen järjestelmän piirissä, joista on kaikista tullut sekoitettuja suuntautumisessaan eli niitä käytetään sekä kontrolliin, että ne tarjoavat puhtaan tien Yhden Luojan luo, ja että tämän tien näkee puhdas etsijä.

Ra toteaa, että Liitonarkki on edelleen olemassa, mutta ei suostu kertomaan missä.

Maapallo lämpenee epäharmonian takia

“Kun olento ei ole harmoniassa sen olosuhteiden kanssa, se tuntuu polttavan sisällä. Fyysisen kulkuneuvon lämpötila ei vielä nouse, vain mielialan tai kyynelten kiihko, kuten voimme kuvata tätä epäharmoniaa. Kuitenkin, jos olento jatkaa pitkän jakson avaruus/aikaanne tuntien tätä emotionaalista kuumuutta ja epäharmoniaa, koko kehokompleksi alkaa resonoimaan tähän epäharmoniaan ja tämä epäharmonia sitten näyttäytyy syöpänä tai muina terveyttä rappeuttavina vääristyminä.” Ra 60.20

Olet jokainen asia, jokainen olento, jokainen tunne, jokainen tapahtuma, jokainen tilanne. Jos et ole kohdannut, ymmärtänyt ja hyväksynyt itseäsi ja olosuhteitasi, olet epäharmoniassa itsesi kanssa. Tämä epäharmonia manifestoituu ensiksi epäharmonisena emotionaalisena ja mentaalisena aktiviteettina ja myöhemmin, jos asiaan ei puututa, myös fyysisen kehon epäharmonisoitumisena. Yksi tälläinen asia on lämpö eli kuume.

“Kun koko planetaarinen kansojen ja kulttuurien järjestelmä toistuvasti kokee epäharmoniaa suuressa mittakaavassa, maa näiden olentojen jalkojen alla alkaa resonoimaan tämän epäharmonian kanssa. Johtuen fyysisen kulkuneuvon luonteesta, epäharmonia näkyy kasvun tukoksena tai hallitsemattomana kasvuna, sillä mieli/keho/henki-kompleksin kehollisen kompleksin ensisijainen funktio on kasvu ja ylläpito. Planeettanne tapauksessa planeetan tarkoitus on kiertoradan ylläpito ja asianmukainen sijainti tai suuntautuminen suhteessa muihin kosmisiin vaikutuksiin. Jotta tämä tapahtuisi asianmukaisesti, pallonne sisäosa on kuuma fysikaalisilla määreillänne. Siten hallitsemattoman kasvun sijaan alatte kokemaan hallitsematonta kuumuutta ja sen laajenevia vaikutuksia.” Ra 60.20

Epäharmoniset mentaaliset ja emotionaaliset prosessit aiheuttavat siis kehollista epäharmoniaa. Jos ihmisen kehon harmonia on kasvu ja ylläpito, niin epäharmonia on kasvamattomuus tai hallitsematon kasvu.

Planetaarisesti harmonia on Ran mukaan sisäisen kuumuuden ylläpito oikeanlaisen planetaarisen asennon varmistamiseksi ja siten epäharmonia on hallitsematon kuumuus.

Maan sisältä lähetetään tietoa meditoinnista ja palveluksesta

“Voisitte sanoa, että pallonne on hunajakennomaista luonnetta. Keskus on kuitenkin kiinteä, jos sanoisitte näin sellaisesta, joka on sulaa.” Ra 60.21

Ra siis väittää, että Maapallolla on sulan aineksen ydin, mutta ennen sitä on myös onttoja osia. He myös väittävät, että aiemmin näissä osissa on asunut myös 3. tiheyden olentoja, mutta ei enää, vaan että on hylättyjä kaupunkeja.

Sen sijaan Ra väittää, että on ei-fyysisiä sivilisaatioita, jotka materialisoituvat Maapallon pinnalle ajoittain. Lisäksi on sekä positiivisten että negatiivisten avaruusolentojen tukikohtia, joita käytetään ensinnäkin materialisoimaan kommunikaatiolaitteistoa sekä pienien tarkkailulentoja tekevien alusten lepopaikkoina.

Ra väittää, että osa Konfederaatio-opettajista, jotka kommunikoivat telepaattisesti eli käytännössä vastaavat rukouksiin, puhuvat osittain näiden erilaisten kommunikaatiolaitteiden läpi, kunnes vastaanottava olento on valmis monimutkaisemmalle informaatiolle.

“Kuitenkin, monet kansoistanne pyytävät samaa perusinformaatiota valtavalla toistolla, ja sosiaaliselle muistikompleksille puhua ad infinitum tarpeesta meditoida on sellaisen sosiaalisen muistikompleksin huomattavien kykyjen tuhlausta. Siten jotkut olennot ovat saaneet luvan Saturnuksen valtuustolta asettaa ja ylläpitää näitä viestintuojia niille, joiden tarpeet ovat yksinkertaisia, siten varaten Konfederaation jäsenten kyvyt niille, jotka jo meditoivat ja imevät informaatiota, jotka ovat sitten valmiita lisäinformaatiolle.” Ra 60.25

Paljon siis pyydetään perusinformaatiota ja paljon lähetetään tietoa Alkuperäisestä Rakkauden ajatuksesta ja sen löytämisen keinoista, eli meditoinnista ja muiden palvelemisesta.

Valitettavasti monille tämä tieto jää vain mielen tasolle pyörimään eikä sitä laiteta käytäntöön.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia