LoO Sessio 6: Miten henki tunnetaan?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miten henki tunnetaan?

“Kolmas alue on henkikompleksi, joka ilmentää voimakentät ja tietoisuuden, jotka ovat vähiten vääristyneitä teidän mieli/keho/henki-kompleksista. Henkikompleksin tutkiminen ja tasapainottaminen on tosiaankin pisin ja kaikkein hienovaraisin osa teidän oppimis/opettamista. Olemme käsitelleet mieltä puuna. Mieli kontrolloi kehoa. Mieli keskitettynä, tasapainotettuna ja tietoisena, keho mukavasti missä tahansa taipumuksissa tai vääristymissä, jotka tekevät sen asianmukaisesti tasapainotetuksi sille instrumentille, instrumentti on sitten valmis jatkamaan suuremman työn kanssa.” Ra 6.2

Hengen tunteminen on TUULEN ja TULEN työtä. Henkikehon energiakenttä on tie tai kanava. Kun keho ja mieli ovat vastaanottavaisia ja auki, voi hengestä tulla toimiva sukkula tai kommunikaattori yhdistäen yksilöllisen tahdon ylöspäin ja luovan tulen ja tuulen alaspäin. Kuten muutkin paranormaaleina nähdyt kyvyt, kykyyn parantaa vaikuttaa tämän tien tai sukkulan avaaminen älykkääseen äärettömyyteen.

Keskuudessamme on monia, joilla on satunnainen reikä tai polku henkienergiakentässään. Tämän on joskus aiheuttanut kemikaalit kuten LSD. Nämä pystyvät satunnaisesti ja ilman kontrollia päästä käsiksi tähän energialähteeseen. Tätä Ra ei pidä hyvänä; nämä voivat olla yksilöitä jotka haluavat palvella tai ei. Tavoitteena varovaisesti ja tietoisesti avata tämä kanava jotta voi palvella luotettavammalla tavalla.

Kun kanava on avattu, muille vaikuttaa, että on ihmeitä. Sille, joka on varovasti avannut oven älykkääseen äärettömyyteen, tämä on tavallista, arkipäiväistä. Kuten pitäisikin olla. Kokemus elämästä muuttuu. Suuri työ jatkuu.

Mitä Ra, Valtuusto ja Konfederaatio ovat?

“Olen, yhdessä sosiaalisen muistikompleksin kanssa, jota olen osa, yksi niistä, jotka matkustivat ulospäin toiselta planeetalta teidän omassa aurinkokunnassa, kuten tämä entiteetti kutsuisi sitä. Planetaarinen vaikutus oli mitä te kutsuisitte Venukseksi. Olemme teidän mittauksella vanha rotu. Kun olimme kuudennessa ulottuvuudessa meidän fyysinen olemuksemme oli mitä te kutsuisitte kultaiseksi. Olimme pitkiä ja hieman heiveröisiä. Fyysisellä kehokompleksimme päällysteellä, jota kutsutte ruumiinpeitteeksi, oli kultainen hohto. Tässä muodossa päätimme tulla teidän kansoillenne.”  Ra 6.3

Vieraillessaan Egyptissä Ra:n porukka ei sekoittunut hyvin joukkoon ja olivat eri kuin egyptiläiset, eivätkä saaneet luotua hyvää yhteyttä. Tällöin he rakensivat pyramidit. He matkustivat ajatuksen voimalla; liukenevat tyhjyyteen eli ykseyteen ja manipuloivat ajatuksen voimalla älykästä äärettömyyttä, joka löytyy kaikista valohiukkasista, ja muuttivat sitä valoa niin, että pystyivät luomaan meille näkyvän replikan.

Ra kertoo olevansa kehittynyt Venuksella, jossa tällä hetkellä elinolot ovat suotuisat 5. Ja 6. ulottuvuuksissa kasvamiselle/oppimiselle/opettamiselle.

Vierailulleen ja muulle toiminnalle he saivat luvan Councililta, “Valtuustolta”, joka on oktaavissa, tai 8. ulottuvuudessa Saturnuksella, paikassa, joka näkyy 3. Ulottuvuudessa renkaina.

Heidän vierailuistaan jäi kollektiiviseen muistiimme ajatusmuoto. Kollektiivinen muisti, massatietoisuus, luo kokemuksen niille, jotka pyytävät sitä kokemusta.

He kertovat olevansa jäseniä Confederation of Planets in the Service of the Infinite Creator eli Planeettojen Konfederaatiossa sisältäen 53 sivilisaatiota ja 500 planetaarista tietoisuuskompleksia, myös niitä meidän planeetalta, jotka ovat kehittyneet eteenpäin.

Jos haluaa ilmestyä meille 3. Ulottuvuuteen pitää pyytää lupa rikkoa karanteenia. On ollut jopa 15 Konfederaatio entiteettiä taivallamme jossain kohtaa. Muut ovat saatavilla ajatuksen kautta. Tällä hetkellä meidän tiheydessä aluksilla toimii 6. Tavoite yksinkertainen: planeettamme entiteettien tulevan tietoiseksi äärettömyydestä, joka usein parhaiten toteutuu mysteereinä tai tuntemattomana.

Mikä Maldek on?

Maldek on 3. tiheyden planeetta historiassa. Sen asukkaat tuhosivat oman planeettansa 500 000 vuotta sitten. Nämä sielut joutuivat siksi etsimään tilaa ainoasta paikasta joka soveltui kehittymiselle, eli Maapallolta. Suurin osa inkarnoitui Maapallon sisään, eikä päälle

Maapallolla on paljon ryhmiä, jotka on sadonkorjattu muista 2. ulottuvuuden paikoista ja kierrätetty 3. ulottuvuuden planeetoilta. Emme ole yhtä taustaa.

Mikä sadonkorjuu on?

“Yksinkertaisesti Ykseyden laki toteaa, että kaikki asiat ovat yhtä, että kaikki olennot ovat yhtä. On tiettyjä käytöksiä ja ajatusrakennelmia, jotka ovat tämän lain ymmärryksen ja noudattamisen mukaisia. Ne, jotka lopettaessaan kokemuksen syklin, osoittavat vääristymän tasoja tästä ajatuksen ja käytöksen ymmärryksestä tullaan erottelemaan heidän omasta tahdostaan värähtelyn vääristymään, joka on kaikkein mukavin heidän mieli/keho/henki-komplekseille. Tätä prosessia vartioi tai valvoo ne vaalivat olennot, jotka vääristymissään lähellä Ykseyden lakia, tästä huolimatta, liikkuvat kohti aktiivista palvelua.” Ra 6.14

Illusio luodaan valosta, ja tämä on vaihtelevilla intensiteetin tasoilla. Jokaisen sadonkorjattavan olennon henkikompleksi kulkee valojuovaa kunnes valo kasvaa liian häikäiseväksi, jolloin olento pysähtyy. Se voi olla ihan 3. tiheyden alussa tai lopussa, tai missä vaan kyseisellä spektrillä. Mutta tämän oktaavin perusteella tehdään valinta joko jatkaa 3. tiheyden syklejä tai siirtyä 4. tiheyteen.

3. Tiheyden syklit ovat Maapallolla 25 000 vuotta, kolme sykliä, jokaisen syklin jälkeen on ollut sadonkorjuu. Kaikki sadonkorjataan riippumatta kehityksestä nyt 3 syklin jälkeen, sillä tää planetta ei jatka enää 3. tiheydessä.

Maa on jo 4. tiheyden värähtelyssä, mutta hankaluuksia on ollut ja tulee olemaan meidän tietoisuuden sosiaalisten muistikompleksien takia.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia