LoO Sessio 59: Maapallon sielujen alkuperät

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Pyramidi kasvattaa pranan koherenssia

Ylöspäin kiertyvän valon konseptissa ylöspäin ei viittaa fyysiseen suuntaan, vaan metafyysiseen suuntaan konseptina asiasta joka kurottaa kohti rakkauden ja valon lähdettä eli Luojaa. Ylöspäin kiertyvä valo eli prana säteilee illuusiossamme 360 astetta jokaisessa kohtaa.

“Ensimmäinen käsitys ylöspäin kiertyvästä valosta on kuin kauha, valoenergia kauhotaan sisään pyramidin muodon vetovoimalla läpi pohjan tai perustan. Siten ensimmäinen muoto on puolispiraali.” Ra 59.6

Alkuun nollapisteessä tämän valon spiraali on siis samankaltainen efekti, kuin jos kylpyammeen tulppa poistetaan, jolloin painovoima vetää vettä alaspäin luoden spiraalin. Vastaavasti pyramidin muodon luoma sähkömagneettinen kenttä vetää puoleensa ylöspäin kiertyvää valoa.

Pyramidin muoto aiheuttaa tälle puoleensa vedetylle ylöspäin kiertyvälle valolle koherenssia eli johdonmukaisuutta johtuen energian suuntaamisesta. Fysiikassa koherenssilla tarkoitetaan aaltojen ominaisuutta, jossa ne ovat keskenään saman vaihe-eron, taajuuden, amplitudin ja aaltomuodon aaltoja, jotka etenevät samaan suuntaan.

Ensimmäisen puolispiraalin kääntyessä pranan koherenssi moninkertaistuu. Tämä aiheuttaa ensimmäisen täyden spiraalin, jota käytetään oppimiseen ja parantamiseen.

“Spiraali, jota käytetään opiskeluun ja parantamiseen, alkaa Kuningattaren kammion sijainnista tai hieman sen alapuolelta riippuen Maapallon ja kosmisista rytmeistä. Se liikkuu läpi Kuninkaan kammio -sijainnin terävästi rajatussa muodossa ja päättyy pisteeseen, jolla arviolta ylin kolmasosa pyramidista voidaan nähdä voimistavan energiaa.” Ra 59.8

Tämä ensimmäinen spiraali ajautuu pyörteeseen pyramidin huipulla. Osa tästä valoenergian intensiivisemmästä spektrin punaisemmasta päädystä  kiertyy edelleen aiheuttaen energian suuren voimistumisen ja fokusoitumisen, joka on toinen rakentamiseen käytettävä spiraali.

Tässä vaiheessa spiraalin voima muuttuu suhteessa ulottuvuuksiin.

“Tästä on vaikea keskustella kielellänne. Ei ole kaksinkertaistavaa vaikutusta, vaan muodonmuutos läpi ulottuvuuksien rajojen siten, että valosta, joka toimi käyttäjilleen avaruus/aika-aika/avaruus-kokoonpanolla, tulee valoa toimien siinä mitä voisitte harkita ulottuvuuksien väliseksi aika/avaruus-avaruus/aika-kokoonpanoksi. Tämä aiheuttaa kiertyvän energian ilmeisen diffuusion ja heikkouden. Kuitenkin sijainnissa kaksi, kuten kutsutte sitä, paljon työtä voidaan tehdä ulottuvuuksien välillä.” Ra 59.14

Sitten kolmas spiraali säteilee pyramidin huipulta energisoiden ympäristöä. Tämä vaikutus on se, jolla pienempää pyramidia voidaan käyttää kehon alla energisoimiseen. Tämä säteily aiheuttaa jonkinlaisia pranan shokkeja vastaanottavan henkilön sähkömagneettiseen kenttään.

Mitä ikääntyminen on?

“Resonointikammion sijainnin käyttäminen on sellainen, joka haastaa adeptin kykyä kohdata itse. Tämä on mentaalisen kokeen tyyppi, jota voidaan käyttää. Se on voimakas ja melko vaarallinen. Pyramidimuodon ulkokuori sisältää pieniä valoenergian pyörteitä, jotka kyvykkäiden kristallisoituneiden olentojen käsissä ovat hyödyllisiä erilaisille hienovaraisille työskentelyille fyysiseen kehoon vaikuttavien näkymättömien kehojen parantamisessa. Toiset paikat ovat niitä, joissa täydellistä unta voidaan saada ja ikääntyminen peruuttaa. Nämä ominaisuudet eivät ole tärkeitä.” Ra 59.17

Muita pyramidin ominaisuuksia kuvaillesaan Ra kertoo ikääntymisen pysäyttämisestä. Väitteen mukaan tietyt alueet pyramidissa aiheuttavat tämän vaikutuksen. Nämä sijainnit ovat sellaisia, joissa valoenergia on kauhottu spiraaliin aiheuttaen Ran sanoin “prana tyhjiön”.

Ran mukaan ikääntyminen on funktio eri sähkömagneettisen kenttien vaikutuksesta mieli/keho/henki-kompleksin sähkömagneettisiin kenttiin. Näissä pranatyhjiöissä ei ole mitään vaikutusta näihin kenttiin tai mitään täyttä aktiviteettia. Siten olento ei tunne mitään ja ikääntyminen ei ole käynnissä.

Maapallon sielujen alkuperät

Toisen suuren 3. tiheyden syklin päätteeksi noin 25 000 vuotta sitten Maapallolla oli inkarnoituneena vain muutama satatuhatta ihmistä. Kanavointien aikaan meitä oli yli 4 miljardia ja nykyään vieläkin enemmän. Mistä nämä sielut ovat tulleet viimeisen 25 000 vuoden aikana?

“Oli kolme perus jakoa näiden olentojen alkuperälle. Ensinnäkin ja ensisijaisesti ne planetaariselta pallolta, jota kutsutte Maldekiksi, tullen kykeneväiseksi taas palaamaan kolmanteen tiheyteen, irroitettiin vähitellen itse aiheutetuista muodon rajoitteista. Toiseksi oli niitä toisista kolmannen tiheyden sisääntuloista tai aloittelijoita, joiden värähtelykaavat sopivat yhteen Maan kokemuksellisen yhteyden kanssa. Nämä sitten suodattuivat sisään läpi inkarnatiivisen prosessin. Kolmanneksi viimeisen arviolta 200 vuotenne aikana olette kokeneet paljon vaeltajien vierailua. Voidaan todeta, että kaikki mahdolliset mahdollisuudet inkarnaatiolle käytetään tässä ajassa johtuen sadonkorjuuprosessistanne ja mahdollisuuksista, joita tämä tarjoaa.” Ra 59.4

Maapallon sielut ovat siis laaja kokoelma eri lähteistä tulevia sieluja. Täällä on tällä hetkellä ruuhkaa, koska sadonkorjuu tarjoaa erinomaisia katalyyttejä henkiselle kehitykselle.

1980-luvun alun noin 4 miljardista sielusta yli kaksi miljardia sielua tuli Maldekilta, 1.9 miljardia sielua on tullut muualta galaksista ja loput olivat joko 2 ensimmäistä sykliä alkuperäisinä Maa-sieluina tai alkuperäsiinä Mars-peräisinä sieluina tai muuten vaeltajina tulleet jossain kohtaa sisään.

Viisauden tasapainottaminen myötätunnolla itseltä itselle

Seuraava Jim McCartyn henkilökohtainen kysymys on mielestäni todella tärkeä monelle teistä. Suosittelen kontemploimaan tätä ajatusta huolella, jos Jimin kysymys resonoi.

“Kyselijä: Minulla on kysymys Jimiltä, joka kuuluu: “Luulen läpäisseeni mysteerin elämänmittaisesta vihasta virheiden tekemiseen. Luulen olleeni aina tietoinen alitajuisesti kyvyistäni oppia uutta, mutta Orion-ryhmä on energisoinut haluani onnistuneesti saattaa loppuun tehtäväni Maapallolla irrationaaliseksi ja tuhoisaksi vihaksi, kun epäonnistun. Voisitteko kommentoida tätä havaintoa?
Olen Ra. Koska olento on tietoinen asemastaan vaeltajana, suosittelemme, että se voi myös harkita mitä esi-inkarnaationalisia päätöksiä se sitoutui tekemään liittyen henkilökohtaiseen tai itsesuuntautuneeseen osaan valinnasta olla täällä tässä nimenomaisessa aika/avaruudessa. Tämä olento on tietoinen, kuten todettiin, että sillä on suurta potentiaalia, mutta potentiaalia mihin? Tämä on esi-inkarnaationalinen kysymys. Kuudennen tiheyden työ on yhtenäistää viisaus myötätuntoon. Tämä olento on täynnä viisautta. Myötätunnolla, jonka se on halukas tasapainottamaan, on sen antiteesinä myötätunnon puute. Tietoisemmassa olennossa tämä ilmaisee tai manifestoi itsensä myötätunnon puutteena itselle.” Ra 59.3

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia