LoO Sessio 58: Miten metallia taivutetaan ajatuksen voimalla?

April 28, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Pyramidit suppiloivat kosmista pranaa

“Pyramidimuoto on kerääjä, joka vetää sisäänvirtaavaa energiaa siitä minkä te nimeäisitte pohjaksi tai perustaksi ja mahdollistaa tämän energian kiertyä ylöspäin linjassa tämän muodon huipun kanssa. Tämä on myös totta, jos pyramidimuoto on ylösalaisin. Tämä energia ei ole Maapallon energiaa, kuten ymmärrämme kysymyksenne, vaan se on valoenergiaa, joka on kaikkialla läsnä olevaa.” Ra 58.12

Pyramidimuotoinen rakennelma kerää kaikkialla olevaa kosmista pranaa puoleensa pohjan kautta, josta energia kiertyy ylöspäin kohti huippua. Sama tapahtuu, vaikka pyramidi olisi väärinpäin, mutta silloin vaikutus ihmisen magneettikenttään on päinvastainen, ellei ihminenkin ole asettunut samansuuntaisesti.

Hämmentävästi Ra toteaa, että metafyysisen energian kerääjänä tärkeintä on vain muoto. Pyramidin ei siis tarvitse olla kiinteä. Kiinteydessä ainoa hyöty on poistaa ulkopuoliset ärsykkeet eli esimerkiksi valo ja äänet. Muutoin saman pranaa voimistavan efektin saa aikaiseksi rautalankamallilla. Tähän Ra suosittelee esimerkiksi puuta tai muovia riittävinä materiaaleina.

Se miten pelkkä rautalankamalli voi toimia energian voimistajana ei ole maalaisjärjellä itsestäänselvyys. Ra suosittelee visualisoimaan universaalia valoenergiaa metafyysisenä vetenä ja pyramidia suppilona.

“Ne ovat eriarvoisia avaruus/ajassa ja suosittelemme käytännön käyttöön kiinteäpuoleisia pyramideja tai muita voimistavia muotoja antaaksenne fysikaalisille kehollisille komplekseille hengähdystauon ulkopuoliselta melulta, sateelta ja muilta meditaation häiriötekijöiltä. Kuitenkin aika/avaruudessa kiinnitetään huomiota kappaleen luomaan sähkömagneettiseen kenttään. Vastaava kenttä luodaan kiinteällä ja avoimella muodolla. Valoon vaikuttaa metafyysisesti tämä kenttä eikä niinkään näkyvät muodot.” Ra 58.16

Pyramidimuodon tai vastaavan luoman energiakentän muoto siis vahvistaa valon eli kolmannen vääristymän intensiteettiä eli energian tiheyttä.

Miten metallia taivutetaan ajatuksen voimalla?

“Se mitä tapahtuu tässä tapauksessa voidaan verrata valon toisen kiertymän vaikutukseen pyramidissa, jota olento käyttää. Kun tämä toinen kiertymä päättyy huipussa, valoa voidaan verrata lasersäteeseen metafyysisessä mielessä ja kun sitä ohjataan älykkäästi, se voi aiheuttaa taipumista ei pelkästään pyramidissa, vaan tämä on energian tyyppi, jota hyödynnetään ylöspäin kiertyvän valon tähän keskittämiseen kykenevien toimesta. Tämä tulee mahdolliseksi kontaktilla älykkääseen äärettömyyteen indigosäteessä.” Ra 58.19

Kuten pyramidit, olemme itsekin magneettikenttiä, joiden läpi universaali valoenergia eli kosminen prana nousee alhaalta ylös. Ra toteaa, että on kolme erilaista spiraloitumisen eli kiertymisen tapaa tälle energialle ja nämä kolme tapaa luovat erilaisia manifestaatioita noustessaan indigosäteeseen.

Ensinnäkin on perustavanlaatuinen spiraali, jota käytetään oppimiseen ja parantamiseen. Toiseksi on spiraali huipulle, jota käytetään rakentamiseen. Kolmanneksi on huipulta leviävä spiraali, jota käytetään energisoimiseen.

Tätä toista rakentamiseen käytettävää spiraalia hyödyntämällä jotkut olennot luonnostaan muistavat miten ajatuksen voimalla muokata fyysistä ympäristöään. Nämä ovat niitä, jotka kykenevät taivuttamaan metalliesineitä. Ran mukaan nämä yksilöt muistavat tarvittavat kurinalaisuudet tälle toiminnalle, joka on hyödyllinen korkeammissa tiheyksissä. Tämänkaltaisen energiakeskittymälaaserin hyödyntämsien tarkoitus on rakentaa eikä niinkään tuhota tai taivuttaa ja tämä kyky tulee tulevaisuudessa siirtyessämme neljänteen tiheyteen olemaan vaihtoehto nykyisille rakentamismenetelmille.

Kolmannen huipulta leviävän kosmisen pranan spiraalin ymmärtämiseksi Ra suosittelee visualisoimaan kynttilän liekin.

Lopuksi on syytä todeta, että aktiivinen indigosäde ei välttämättä manifestoidu minään maagisena kykynä. Ran mukaan on niitä, joiden indigo on täydellisen puhdas, mutta ei ikinä manifestoitunut teoiksi. Nämä olennot keskittyvät älykkään äärettömyyden etsimiseen ja heistä hehkuu indigosäteen osaaminen.

Kristalleilla työskentely vaatii harjoittelua

“Kyselijä: Sitten puhdas kristallinen muoto, kuten timantti, mainitsitte olevan jäätynyttä valoa – vaikuttaa, että tämä valon kolmannen tiheyden fyysinen manifestaatio on jollain tapaa ikkuna tai fokusoiva mekanismi kolmannelle vääristymälle yleisessä mielessä. Onko tämä oikein?
Olen Ra. Tämä on periaatteessa oikein. Kuitenkin voidaan todeta, että vain kristallisoituneen olennon tahto voi aiheuttaa moniuloitteisen valon virtaamisen läpi tämän materiaalin. Mitä säännöllisempi olento ja mitä säännöllisempi kristalli, sitä perusteellisempi vaikutus.” Ra 58.18

Ran kielessä valolla tarkoitetaan kaikkea sitä energiaa, joka rakentaa fyysisen ja metafyysisen manifestaatiomme. On siis älykäs äärettömyys, joka tahtoo tuntea itsensä, joka aikaansaa älykkään energian fokusoituman, joka luo valoa oppimistyökalukseen.

Jäätyminen taas tarkoittaa aineen olomuotoa, jossa se on kiinteä. Koska elämme kiinteiden aineiden maailmassa, tässä tuskin tarkoitetaan kiinteää yleisesti, vaan todennäköisesti sillä viitataan veden jäätymiseen, sillä vesi jäätyessään rakentuu kristallimaisesti säännölliseen muotoon.

Ra siis väittää tämänkaltaisen säännöllistyneen materiaalin olevan kykenevä toimimaan ikkunana tai voimistajana ylempien ulottuvuuksien energialle, kunhan vain olento itse on tarpeeksi säännöllistynyt ja ennen kaikkea herkistyneesti harjoitellut tätä taitoa oman sisäisen näkökyvyn herättämiseksi.

“Työskentely voimakkaalla kristallilla kuten teillä on ilman kykyä havaita hienovaraisten kehojen magneettisia virtauksia, on ehkäpä sama kuin suositus aloittelijalle rakentaa Vatikaani sahalla ja nauloilla.” Ra 58.3

Tätä herkistämistyötä voi tehdä esimerksi heikommilla kristalleilla tutkien ensisijaisia, toissijaisia ja kolmansia energiakeskuksia ensiksi fyysisessä ja sitten vastaavasti hienovaraisemmissa kehoissa. Tätä voi tehdä esimerkiksi roikkuvalla symmetrisellä painolla tarkoituksena ensiksi havaita energiakeskukset ilman vaikutusta.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia