LoO Sessio 57: Miten kristalleilla parannetaan?

May 7, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miten kristalleilla parannetaan?

“Tämä instrumentti on vakavimman psyykkisen hyökkäyksen kohteena. Tämä instrumentti kestää hyvin johtuen täydennetyistä elämänenergioista ja vääristymästä kohti suhteellisuudentajua, jota kansanne kutsuvat huumorintajuksi.” Ra 57.1

Kanavointisessioiden edetessä ryhmä joutuu edelleen Orion-ryhmän psyykkisten hyökkäysten kohteeksi. Hyökkäyksiä itsessään ei pystytä estämään, mutta niiden vahinkojen vähentämiseksi auttaa ymmärtää niiden syntymekanismi.

“Orion-ryhmä ei voi häiritä suoraan, vaan vain käyttäen olemassaolevia mieli/keho/henki-kompleksien vääristymiä. Siten tässä tapauksessa tämä olento kurkotti painavaa esinettä yhdellä kädellä ja tämä virhearvio aiheutti epämuodostuman tai vääristymän tämän instrumentin yhden lisäkkeen luuranko/lihasrakennelmiin.” Ra 57.3

Orion-ryhmä siis hyödyntää olemassaolevaa kivuliasta fyysistä vammaa Carlan ranteessa. Siten hyökkäyksen voiman vähentämiseksi käden on syytä antaa levätä ja luiden parantua ja varoa tulevia vammautumisia.

Lisäksi Ra toteaa, että Carlan sormessa olevaa kristallia voidaan hyödyntää tämän fyysisen vamman parantumisen nopeuttamiseksi. Saammekin ohjeet miten tätä käytännössä voi tehdä.

“Te ensiksi mieli/keho/henki-kompleksina tasapainotatte ja polarisoitte itsen, yhdistäen sisäisen valon ylöspäin kiertyvään universaalin valon sisäänvirtaukseen. Olette tehneet harjoituksia vakinaistaaksenne sisältyvät prosessit. Tutustukaa niihin valmistellessanne kristallisoitunutta olentoa.” Ra 57.6

Ensimmäinen askel on kristallisoida itse parantajana. Energeettisellä tasolla tämä tarkoittaa sisäisen valon harmonisoimista ulkoisen sisäänvirtaavan kosmisen pranan kanssa. Käytännön tasolla tämä on jo aiemmin tuttua itsensä ymmärtämistä ja hyväksymistä. Tärkeää on, että parantaja on mahdollisimman kristallisoitunut itse.

“Ottakaa sitten kristalli ja tuntekaa polarisoitunut ja potentioitunut tasapainotettu energia virtaamassa vihersäteen parantamisessa olemuksenne läpi, virraten ja aktivoiden jäätyneen valon kristallisoituneeseen säännöllisyyteen, joka kristalli on. Kristalli kajahtelee inkarnoituneen rakkaus- ja valoenergian ladatusta valosta ja alkaa säteilemään määrätyllä tavalla, säteillen vaadittavilla valon värähtelyillä parantavaa energiaa, keskittäen ja voimistuen kohti parannettavan mieli/keho/henki-kompleksin magneettikenttää.” Ra 57.6

Kristallisoituneen parantajan tasapainotetun olemuksen läpi virtaa siis vihersäteen parantavaa energiaa. Tämä energia lataa kristallin, joka itsessään toimii kanavana parantajan energialle ja jakaa energiaa tarvittavalla tavalla eteenpäin.

“Tämä tälläistä parantamista pyytävä olento avaa sitten violetti/punasäteen suojaavan värähtelykilven suojakuoren. Siten sisäiset värähtelykentät, keskuksesta keskukseen mielessä, kehossa ja hengessä voidaan keskeyttää ja säätää hetkellisesti, siten tarjoten parannettavalle mahdollisuuden valita vähemmän vääristynyt energiakenttien ja värähtelysuhteiden sisäinen kompleksi.” Ra 57.6

Parannettavalle siis tarjotaan mahdollisuus avautuessaan parantavalle energialle säätää oma energiakenttien rakennelma tasapainoisempaan ja siten terveempään muotoon.

Kristallin asennosta Ra antaa kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto on kristallille roikkua parantajan kaulasta siten, että se on fyysisesti vihersäteen energiakeskuksen kohdalla. Toiseksi kristallia voi roikuttaa oikeasta kädestä pitkälle venytettynä, sillä tavalla, että sen sijaintiin pystyy tekemään hienovaraisia säätöjä.

Ra muistuttaa, että tämänkaltainen parantaminen eli omien energioiden tietoinen käyttö vaatii paljon harjoittelua ja että kriittisintä parantamisessa on parantajan oma säännöllistyminen eli kristallisoituminen. Kiven laadulla itsessään ei ole yhtä paljon merkitystä. Tärkein vaatimus kristallikivelle on, että se on harmoniassa kristallistoituneen parantajan kanssa. Jos kivessä on ns. sivuja, sen pitää olla tarpeeksi iso, jotta sen läpi tuleva valo jakautuisi koko parannettavan ylle. Lisäksi:

“Voidaan todeta lisäksi, että vesi on kristallityyppi, joka on myös tehokas, vaikkakin ei helposti roikotettavissa ketjussa tiheydessänne.” Ra 57.9

Pyramidi meditaation tukena

“Pyramidia voidaan käyttää meditatiivisen tilan parantamiseen kunhan vain muoto on sellainen, että olento on Kuningattaren kammion sijainnissa tai että olennot ovat tasapainoisessa muodossa tämän keskeisen pisteen ympärillä. Pieni pyramidimuoto asetettuna kehokompleksin osan alle voi energisoida tätä kehokompleksia. Tätä tulisi käyttää vain lyhyitä aikoja, eikä 30 teidän minuuttia saisi ylittää.” Ra 57.13

Pyramidin muotoisia rakennelmia voidaan käyttää parantamisen lisäksi myös oppimiseen, meditatiivisen tilan parantamiseen ja kehon energisoimiseen. Kuten edellisessä sessiossa opimme pyramidin muoto, kartiomaiset muodot tai kupolimaiset ja holvimaiset muodot voimistavat kosmisen pranan virtauksen tiettyihin kohtiin, joista Kuningattaren kammion sijainti suhteellisesti on esimerkkisijainti.

Meditaation tukena vaikutus on samankaltainen kuin parantamisessa. Olennon sisäisen valon voima herää suhteessa voimistuvaan ulkoisen valon voimaan.

“Harkitse mieli/keho/henki-kompleksien polariteettia. Sisäinen valo on se, joka on olemisen sydämenne. Sen voima vastaa tahdon voimaanne etsiä valoa. Sijainti tai ryhmän tasapainotettu sijainti voimistaa tämän tahdon määrää, sisäisen valon tiedostamisen määrää, joka tarvitaan olemisen eteläiseltä magneettiselta navalta ylöspäin kiertyvän sisäänvirtaavan valon puoleensa vetämiseksi. Siten tämä on paikka initioidulle, sillä monet epäolennaiset asiat tai vääristymät jättävät olennon sen voimistaessa etsimistään, jotta se voi tulla yhdeksi tämän keskittyneen ja puhdistuneen sisääntulevan valon kanssa.” Ra 57.14

Tässä käyttötarkoituksessa pyramidin koko voi olla Ran mukaan Gizaa huomattavasti pienempi. Tällöin ns. Kuninkaan kammion vaikutusta ei erikseen synny.

Muita tälle käyttötarkoitukselle tehokkaita muotoja ovat siilo, kartio, kupoli ja tiipii. Näissä pyöreissä, kaarevissa tai suipoissa muodoissa keskus toimii näkymättömänä induktiivisena kelana. Siten energiat pyöritävät ja kiertyvät. Näissä muodoissa vaikutus on kaikissa melkolailla sama, joten valinta on Ran mukaan omien mieltymysten mukaan.

Materiaaleista Ra suosittelee välttämään tina-, lyijy- tai muuten perusmetallipitoisia materiaaleja. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu, muovi ja lasi sekä oikeastaan kaikki muutkin mainitsemattomat.

Kehon energisoimiseksi Ra toteaa, että riittää asettaa pienikin pyramidi energisoitavan kehon päätä tukevan tyynyn tai kehoa tukevan sängyn alle. Tässä kuitenkin on Ran mukaan syytä huomioida mahdollisuus yliannostukselle.

Mitä avaruus/aika ja aika/avaruus ovat?

“Avaruus/aika- ja aika/avaruus-konseptit ovat niitä konsepteja, jotka kuvaavat niin matemaattisesti kuin mahdollista suhteita illuusiossanne siitä mitä nähdään siihen mikä on näkymätön. Nämä kuvailevat termit ovat kömpelöitä. Ne kuitenkin riittävät tähän työhön.” Ra 57.33

Illuusiomme rakentuu kahdesta puolesta: Fyysisestä ja metafyysisestä. Ulkoisesta ja sisäisestä. Näkyvästä ja näkymättömästä. Avaruus/ajasta ja aika/avaruudesta.

Fyysinen eli ulkoinen avaruus/aika on avaruus suhteessa aikaan. Metafyysinen eli sisäinen aika/avaruus on aika suhteessa avaruuteen. Nämä kaksi 3-ulotteista puolta ovat päällekkäin tai lomittain. Yksi piste aika/avaruudessa on yksi tilanne avaruus/ajassa ja yksi piste avaruus/ajassa on yksi ajatus aika/avaruudessa.

“Ykseyden mystisen etsimisen kokemuksissa näitä ei tarvitse koskaan pohtia, sillä ne ovat vain osa illusorista järjestelmää. Etsijä etsii Yhtä. Kuten olemme sanoneet, tätä Yhtä on etsittävä tasapainoisen ja itsensä hyväksyvän itsen toimesta, tietoisena sekä sen ilmeisistä vääristymistä ja sen täydellisestä täydellisyydestä.” Ra 57.33

Konseptuaalinen ymmärrys ei ole tarpeen Yhden etsimisessä ja löytämisessä. Paikoin liiallinen illuusion eri metafyysisten tasojen analysointi vie etsijän täysin metsään. Moni asia henkisessä kasvussa on päämäärän näkökulmasta tarpeetonta haahuilua pimeydessä. Illuusio on illuusio, oli se sitten fyysistä tai metafyysistä.

Yhden luo löytää ymmärtämällä ja hyväksymällä itse siten tasapainoittaen ja kristallisoiden itsen avaten portin totuuteen.

“Leväten tässä tasapainotetussa tiedostamisessa olento sitten avaa itsen universumille, joka se on. Kaikkien asioiden valoenergia voidaan sitten vetää puoleen tällä intensiivisellä etsimisellä, ja se missä sisäinen etsiminen kohtaa puoleen vedetyn kosmisen pranan, oivallus Yhdestä tapahtuu. Jokaisen energiakeskuksen kirkastamisen tarkoitus on mahdollistaa tämän tapaamispaikan tapahtua indigosäteen värähtelyssä, siten muodostaen yhteyden älykkääseen äärettömyyteen ja liuentaen kaikki illuusiot. Muiden palveleminen on automaattista vapautetussa energiassa, jonka tämä tietoisuuden tila luo.” Ra 57.33

Myös henkimaailma on osa illuusiota, jota käsittelemme katalyytteinä. Vedämme puoleemme erilaisia kokemuksia, joita käsittelemme, jotta voimme oppia itsestämme enemmän ja enemmän. Näiden oppien sisäistäminen kirkastaa yksi kerrallaan palasia energiakeskuksistamme.

Nyt kokemamme selkeät erot metafyysisen ja fyysisen välillä ovat sitä paitsi vain väliaikainen kokemuksen muoto

“Avaruus/aika ja aika/avaruus erottelut, kuten ymmärrätte ne, eivät ole valloillaan paitsi kolmannessa tiheydessä. Kuitenkin neljäs, viides ja tiettyyn pisteeseen asti kuudes työskentelevät jonkinlaisessa järjestelmässä polarisoitunutta avaruus/aikaa ja aika/avaruutta.” Ra 57.33

Mitä initiaatio on?

Henkiin herääminen. Henkeen herääminen. Ylösnousemus. Resurrection. Kaikki tapoja kuvata samaa kokemusta.

“Kuitenkin, olette tietoisia initiaation konseptista ja tiedostatte, että se vaatii olennon keskittämistä Luojan etsimiseen. Olemme toivoneet tasapainottavamme tätä ymmärrystä lausumalla Ykseyden lakia, eli siis, että kaikki asiat ovat Yksi Luoja. Siten Luojan etsiminen ei tapahdu vain meditaatiossa ja adeptin työssä, vaan jokaisen hetken kokemuksellisessa risteymässä. Kuningattaren kammion initiaatio liittyy itsen hylkäämiseen sellaiselle halulle tuntea Luoja täydesti, että puhdistettu valon sisäänvirtaus vedetään tasapainotetulla tavalla läpi kaikkien energiakeskusten, tavaten indigon ja avaten portin älykkääseen äärettömyyteen. Siten olento kokee todellista elämää tai kuten ihmisenne kutsuvat, ylösnousemuksen.” Ra 57.24

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia