LoO Sessio 56: Pyramidit ja kirkot voimistavat kosmista pranaa

March 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Pyramidit, kirkot ja tiipiit voimistavat kosmista pranaa

“Oletamme, että haluatte tietää muotojen, kulmien ja risteymien toimintaperiaatteet pyramidissa siellä mitä kutsutte Gizaksi. Todellisuudessa pyramidin muoto ei toimi. Se ei toimi. Se on järjestely ylöspäin kiertyvän valoenergian keskittämisellä sekä diffraktiolle kun sitä käytetään mieli/keho/henki-kompleksin toimesta. Valon kiertyvä luonne on sellainen, että kiertyvä energia vaikuttaa yksilön magneettikenttiin. Tietyt muodot tarjoavat kaikukammion, sanoisimmeko, tai vahvistimen kiertyvälle pranalle, kuten jotkut ovat kutsuneet tätä kaikkialla läsnäolevaa Yhden Äärettömän Luojan ensisijaista vääristymää.” Ra 56.3

Aiemmin olemme kuulleet erilaisia näkökulmia siihen miten Gizan pyramidi on suunniteltu Ran toimesta käytettäväksi parantamiseen. Nyt kysyttäessä tarkasti miten pyramidin muoto toimii Ra toteaa hämmentävästi, että muoto ei toimi, vaan että pyramidin teho perustuu sen toimintaan pranaa eli universaalia energiaa eli rakkausenergiaa vahvistavana tai keskittävänä tai diffraktoivana työkaluna.

Fysiikassa diffraktiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa aallon muoto muuttuu, kun sen kulkuun on vaikuttanut jokin kappale, jolloin aalto "taipuu" ja hajoaa. Tämä johtaa siihen, että paikoin hajonneet aallot vahvistavat toisiaan ja paikoin heikentävät toisiaan synnyttäen niin sanotun interferenssikuvion.

Tämä on monelle tuttu vaikutus niin sanotussa Youngin kaksoisrakokokeessa, joka on ollut kekseinen modernin fysiikan kehityksessä. Interferenssikuvio eli aaltojen vahvistuminen ja heikentyminen tietyissä pisteissä voidaan nähdä myös yhdellä raolla, josta pyramidin vaikutus universaaliin energiaan on tässä tapauksessa väitetysti erityistapaus.

“Jos tarkoitus on vahvistaa välttämättömyys olennon omalle tahdolle kutsua esiin sisäinen valo vastaamaan kiertyvän valoenergian tehostaminen, olento tullaan asettamaan siihen mitä olette kutsuneet Kuningattaren kammioksi tässä tietyn muotoisessa objektissa. Tämä on initioiva paikka ja paikka uudestisyntymiselle.”  Ra 56.3

Jos olento halutaan herättää henkiin eli henkeen, mitä voisi myös kutsua initiaatioksi, hänet asetetaan Kuningattaren kammioon. Täällä pranan eli universaalin älykkään energian eli rakkauden määrä nousee johtuen diffraktiosta ja jos tahto on riittävä, olennon sisäinen valo eli kanssa-Luojuus herää vastaamaan keinotekoisesti nostettua pranaa. Näin olento ylösnousee.

“Vastapainopaikka edustaen spiraalia liikkeessä on sopiva sijainti parannettavalle, sillä tässä sijainnissa olennon värähtelevät magneettiset yhteydet keskeytetään niiden normaalissa virtauksessa. Siten seuraa mahdollisuus/todennäköisyyspyörre; olennolle tarjotaan uusi alku, sanoisimmeko, jossa olento voi valita vähemmän vääristyneen, heikon tai tukkoisen energiakeskusten magneettisten vääristymien kokoonpanon.” Ra 56.3

Sisäisen valon eli kanssa-Luojuuden herääminen tarjoaa mahdollisuuden aloittaa uusi elämä. Olennolla on voimaa nähdä läpi energiakeskusten vääristymien ja tukosten ja parantaa ne hetkessä. Aloittaa uusi elämä tasapainoisempana olentona.

“Parantajan ja kristallin funktiota ei voi ylikorostaa, sillä tätä keskeyttämisen voimaa täytyy kontrolloida, sanoisimmeko, inkarnoituneella älykkyydellä; tämä älykkyys ollen sellainen, joka tunnistaa energiarakenteet; joka ilman tuomitsemista tunnistaa tukokset, heikkoudet ja muut vääristymät; ja on kykeneväinen visualisoimaan, itsen ja kristallin säännöllisyyden kautta, vähemmän vääristyneen parannettavan toisen-itsen.” Ra 56.3

Pelkkä pyramidi ei riitä, vaan tarvitaan osaava ja ennen kaikkea itsensä tasapainottanut parantaja. Parantaja toimii parantamisprosessin katalyyttinäj a ohjaa parannettavan läpi itsensä ymmärtämisen ja hyväksymisen ja uuden olemisen tavan visioimisessa.

Olet ehkä huomannut holvikaarellisessa tilassa, kuten kirkossa, jonkinlaisia tuntemuksia? Ra väittää, että pyramideihin suuniteltu diffraktio ja kosmisen pranan vahvistaminen tapahtuu myös muissa muodoissa, erityisesti pyöreissä, kaarevissa ja kartioimaisissa muodoissa. Tämä ei tietenkään ole pelkästään positiivinen asia, sillä pranan määrän nostaminen voi aiheuttaa lisää sotkua Jos esimerkiksi jossain uskonnollisessa seremoniassa painotettaisiin vaikka Jumalan pelkoa ja tuomitsemista rakkauden sijaan.

Mutta varmasti monet etsijät löytävät itsensä tälläisistä paikoista aina ajoittain tarpeen mukaan.

Työhön käytettävän rakennuksen muotoon vaikuttaa se miten sitä halutaan käyttää. Gizan pyramidissa huipun kulma noin 76° 18′ oli käytännöllinen, sillä pyramidi oli tarpeeksi iso ja kokonainen ihminen saatiin energiakeskittymän sisälle.

Kuitenkin, kuten tiedämme, pyramideja on ympäri maapalloa ja olemme kuulleet aiemmin, että esimerkiksi Etelä-Amerikan pyramidien takana on toinen kehittyneiden olentojen sieluryhmä. Pranan keskittämistä on käytetty myös muihin tarkoituksiin.

“Muut sosiaaliset muistikompleksit tai osiot niistä ovat määrittäneet eri huippukulmia eri käyttötavoille, jotka eivät liity parantamiseen vaan oppimiseen. Kun kartion tai sanoisimmeko siilotyyppisen muodon kanssa työskennellään, parantamisen energian voidaan huomata olevan yleisessä kiertelevässä kuviossa uniikkina jokaiselle muodolle funktiona kyseisen muodon korkeudesta ja leveydestä ja kartiomuodossa huipun kulmasta. Näissä tapauksissa ei ole nurkkakulmia. Siten kiertyvä energia toimii pyöreässä liikkeessä.” Ra 56.4


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia