LoO Sessio 55: Kontaktit itsekkäisiin avaruusolentoihin

March 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Negatiivisten olentojen alienkontaktit

“Negatiivista polaritettia auttaa suuresti toisten alistaminen tai orjuutus. Potentiaali kahden negatiivisesti polarisoituneen olennon välillä on sellainen, että olento, joka orjuuttaa toisen tai käskee toista, saavuttaa negatiivista polariteettia. Näin käsketty tai orjuutettu olento, palvellen toista pakostakin menettää negatiivista polariteettia, vaikkakin se saavuttaa halua tulevaa negatiivista polarisaatiota varten. Tällä halulla on sitten taipumus luoda mahdollisuuksia saada takaisin negatiivista polariteettia.” Ra 53.3

Aiemmassa sessiossa kuulimme siitä miten negatiiviset kehittyneet olennot lähestyvät negatiivisia olentoja maapallolla. Nyt syvennämme hieman tätä näkökulmaa.

Negatiivinen polariteetti on erillisyyden ja itsekkyyden polku. Siinä lähdetään oletuksesta, että itse on Luoja, siis kaikkien muiden tahtojen on alistuttava itsen tahdolle. Kun negatiiviset olennot kanssakäyvät keskenään, syntyy orjuuttamisen ja käskemisen hierarkioita, kun olennot pyrkivät kontrolloimaan toisiaan. Mitä enemmän orjuutat ja käsket toisia, sitä voimakkaampi polariteetti sinulla on.

Suurimmaksi osaksi negatiiviset olennot planeetallamme ovat sen verran kehittymättömiä, että ne eivät kykene orjuuttamaan kehittyneitä ulkoavaruuden negatiivisia olentoja. Suurimmaksi osaksi negatiiviset olennot vain pyytävät ymmärrystä negatiivisesta polusta aivan kuten Ra-kontaktissa pyydetään positiivista ymmärrystä.

Tälläisessä negatiivisen tiedon saannin tilanteessa tietoa tarjoava Orion-olento kasvattaa polariteettiaan, sillä kyse heidän tiedonannossaan on enemmän käskevä kuin ehdottava. Kuitenkin, joissain tapauksissa pöytä kääntyy toisinpäin.

“On tapauksia, kuitenkin, joissa yhteys muodostuu kilpailuksi, joka on prototyyppistä negatiivisuudelle. Tässä kilpailussa kutsuja pyrkii, ei pyytämään apua, vaan vaatimaan vastauksia. Koska kolmannen tiheyden negatiivisesti suuntautuneella sadonkorjuukelpoisella olennolla on käytettävissään inkarnatiivinen kokemuksellinen yhteys ja koska Orion-ristiretkeläiset ovat suuressa määrin sidottuja ensimmäiseen vääristymään kehittyäkseen, Orion-olento on haavoittuvainen tälläiselle käskemiselle, jos se tehdään oikein. Tässä tapauksessa kolmannen tiheyden olennosta tulee hallitsija ja Orion-ristiretkeläinen joutuu loukkuun ja sitä voidaan käskeä. Tämä on harvinaista. Kuitenkin, kun sitä on tapahtunut, Orion-olento tai liittyvä sosiaalinen muistikompleksi on kokenut negatiivisen polariteetin menetystä suhteessa käskevän kolmannen tiheyden olennon voimaan.” Ra 54.4

Oikeanlainen käskeminen on olla oikeanlaisesti negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että ajatusten ja käytösten intention täytyy olla 99 % itsensä palvelemiseen pyrkivää, jotta 3. Tiheyden olento kykenee käskemään kehittyneitä olentoja.

Ra antaa kaksi yleisintä menetelmää tämänkaltaisen kontaktin muodostamiseksi. Ensimmäinen on käyttää seksuaalisen taikuuden perversioita, perversions of sexual magic. Toinen on käyttää rituaalisen taikuuden perversioita, perversions of ritual magic. Molemmissa tapauksissa avain onnistumiseen on käskevän olennon tahdon puhtaus. Keskittymiskyky voittoon palvelijasta täytyy olla lähes täydellinen.

Gizan pyramidin parantamisen geometria

Sessiossa 4 opimme merkityksen pyramidin muodon takana. Tämän ymmärtämiseksi Ra kehoitti mentaalisesti jakamaan pyramidin kolmiosivun neljäksi kolmioksi ja löytämään ensimmäisen tasolla, että neljässä sivussa nämä muodostavat timanton tasossa, joka on horisontaalinen. Tästä jatkamme tässä sessiossa.

“Kyselijä: Totesitte, ‘löydätte kolmion leikkauspisteen, joka on ensimmäisellä tasolla jokaisessa neljässä sivussa, muodostavan timantin tasossa, joka on horisontaalinen.’ Voitteko kertoa minulle mitä tarkoitatte sanalla leikkauspiste?
Olen Ra. Matematiikassanne ja aritmetiikassanne on niukkuutta konfiguroivissa kuvauksissa, joita voimme käyttää. Pyrkimättä olemaan epäselviä huomioimme, että muotojen tarkoitus on työskennellä mieli/keho/henki-kompleksin aika/avaruusosien kanssa. Siten leikkauspiste on sekä avaruus/aika- että aika/avaruussuuntautunut ja siten ilmaistaan kolmiulotteisessa geometriassa kahdella leikkauspisteellä, jotka, kun projektoidaan sekä aika/avaruuteen että avaruus/aikaan, muodostavat yhden pisteen.” Ra 55.9

Don Elkins kertoo laskeneensa tämän pisteen löytyvän pyramidin sivun kolmioon suhteutettuna ⅙ sen korkeudessa. Tämä on Ran mukaan oikein.

Gizan pyramidin osalta täten Kuningattaren kammio ei olisi käytännöllinen parantamiseen, vaan parantamiseen kannattaisi käyttää Kuninkaan kammiota, sillä parantaminen tarvitsee energiankäyttöä synergeettisellä rakenteella, eikä keskittyneen olemuksen rakenteella.

“Parannettavan olennon sijoittuminen on sellainen, että elämänenergiat, jos tahdotte, ovat sijainnissa, jossa ne voivat hetkellisesti keskeytyä tai risteytyä valon kanssa. Tämä valo sitten voi, parantajan katalyytillä kristallien avulla, manipuloida auravoimia, kuten voitte kutsua eri energiakeskuksia, sellaisella tapaa, että jos parannettava olento tahtoo niin, korjaukset voivat tapahtua. Sitten olento jälleen suojataan sen omalla, nyt vähemmän vääristyneellä energiakentällä ja voi jatkaa matkaansa. Prosessi, jolla tämä tehdään, sisältää parannettavan olennon tuomista tasapainoon. Tämä sisältää lämpötilan, barometrisen paineen ja ilmakehän sähköisen latauksen. Kahta ensimmäistä vaatimusta kontrolloidaan savupiippujen järjestelmällä.” Ra 55.16


Kuninkaan kammiossa parantaminen tapahtuu siis muovaamalla olosuhteista täydelliset keholliselle tasapainolle. Tätä varten Kuninkaan kammion yläpuolella on erilaisten ilmanvaihtokanavien järjestelmä ja sitten ohjaamalla pyramidin mahdollistama energiavirta parantajan kristallien avulla parannettavaan olentoon.

Parantamisprosessissa parannettavan olennon mielellistä, kehollista ja henkistä sairautta aiheuttamat energiakeskusten vääristymät poistetaan hetkellisesti. Hänelle näytetään siis tasapainoinen tila. Tässä avautuu parannettavalle mahdolisuus tarttua viestikapulaan ja aloittaa polku kohti näiden vääristymien poistoa.

Lopuksi Ra kertoo vielä kaksi muuta yksityiskohtaa Gizan pyramidista. Ensinnäkin pyramidissa on kammioita myös pyramidin pohjatasolla, maan alla samassa linjassa Kuninkaan kammion kanssa. Tätä kammiota Ra kuvaa resonointikammioksi. Tätä tälläisen pyramidirakennelman pohjarakennetta pitäisi pitää aukinaisena, jotta se toimii parantamiseen.

Lisäksi pyramidin huipun kulma 76° 18′ on Ran mukaan tarkoituksenmukainen parantamistyölle.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia