LoO Sessio 54: Olemme Luojan 7-kielisiä soittimia

May 7, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Olemme Luojan 7-kielisiä soittimia

Kaikki valon säteilyn taajuudet tulevat Logoksesta. Nämä säteilyn taajuudet luovat kaikki kokemuksen tiheydet, jotka tämä kyseinen Logos on luonut. Esimerkiksi Aurinkokuntamme kaikissa tiheyksissään on Aurinko-Logoksemme luoma kokemuksien kokonaisuus.

Nämä valon säteilyn taajuudet voidaan nähdä jakautuneena seitsemään eri väriin. Sub-sub-Logos jokaisessa kanssa-Luojassa eli mieli/keho/henki-kompleksissa voi sitten aktivoida minkä tahansa taajuuden kokemuksen eli värin eli yhden kehon seitsemästä eri säteestä.

“Tämä on oikein samalla tapaa kuin on oikein todeta, että kuka tahansa voi soittaa monimutkaista instrumenttia, joka rakentaa ihastuttavan harmonisen värähtelykompleksin, kuten pianonne, ja voi soittaa sitä niin hyvin, että se saattaisi tarjota konsertteja julkisesti, kuten sanoisitte. Toisin sanoen vaikka on totta, että jokainen todelllisen värin kulkuneuvo on potentiaalisesti tarjolla, tarvitaan taitoa ja kurinalaisuutta hyödyttää itseä kehittyneemmillä tai kevyemmillä kulkuneuvoilla.” Ra 54.6

Älykäs energia virtaa sub-Logoksestamme eli Auringostamme. Tämä älykäs energia muodostaa sub-sub-Logoksen eli mieli/keho/henki-kompleksin. Tämä älykäs energia vääristyy eri tavoin, jotta muodostuvalla mieli/keho/henki-kompleksilla on tiettyjä persoonan vääristymiä. Nämä vääristymät ovat materiaalia mentaaliselle osalle tätä kompleksia korjata eli suoristaa vääristymät siten, että älykäs energia on taas vääristymätöntä, siis yhteneväistä alkuperäisen älykkään energian kanssa. Tämä vääristyminen tapahtuu, jotta Luoja voisi tuntea itsensä.

“Jos läpäisette ensimmäisen vääristymän luonteen sen sovelluksessa itse tuntemassa itsen, voitte alkaa erottamaan Äärettömän Luojan tunnusmerkin, vaihtelun. Jollei olisi potentiaaleja väärinymmärrykselle ja siten ymmärrykselle, ei olisi kokemusta.” Ra 54.7

Kun mieli/keho/henki-kompleksi tulee tietoiseksi tästä prosessista, saadakseen täydet Luojan kyvyt, se voi päättää, että on tarpeen uudelleen harmonisoida oma ajattelu Alkuperäisen Luovan Ajatuksen kanssa samalle taajuudelle. Tämän saavuttamiseksi on tarpeen saada persoonaan kurinalaisuutta ja tämä työ on jaettu seitsemään osa-alueeseen päävärien mukaisesti. Tämä työ ei kuitenkaan ole systemaattista insinöörityötä, vaan enemmänkin luovaa taidetta.

“Tarkkuus, jolla jokainen energiakeskus sopii yhteen Alkuperäisen Ajatuksen kanssa, ei liity jokaisen energiaristeymän systemaattiseen sijoitteluun, vaan pikemminkin näiden energiakeskusten tasapainoisen sekoittuminen juoksevaan ja taipuisaan asetteluun sellaisella tapaa, että älykäs energia pystyy kanavoimaan itseään minimaalisella vääristymällä. Mieli/keho/henki-kompleksi ei ole kone. Se on pikemminkin mitä voisitte kutsua sinfoniseksi runoksi.” Ra 54.8

Kaikki seitsemän energiakeskusta ovat olemassa potentiaalissa makrokosmoksessa luomakunnan alusta asti. Siirryttäessä ajattomuudesta luomakuntaan kaikki on siis jo valmiina.

Tavoitteenamme on tutkia tämä sinfoninen runo täysin läpi. Tämä on ensimmäinen päävääristymä eli vapaa tahto eli Luojan tahto tuntea itsensä. Tästä tahdosta johtuen mieli/keho/henki-kompleksi voi valita mielellisen rakenteen, joka luo tukoksen tiettyyn taajuuteen älykkään energian virtauksesta. Tämän tukoksen tarkoituksena on kiinnittää huomio siihen mikä on vielä oppimatta ja kokematta.

Tukoksen poistamisen ja sitä kautta energiakeskuksen lisäaktivoinnin jälkeen on aina tärkeää virittää soitin siten, että energiakeskukset sointuvat harmonisesti keskenään.

“Vaikka jokaisen energiakeskuksen aktivointi tai tukosten poisto onkin ensisijainen prioriteetti, myös siinä hetkessä energioiden välisen tasapainojen jalostamisen aloittaminen on ensisijainen prioriteetti siten, että jokainen täydellisen värähtelyolemuksen soinnun sävel resonoi selkeästi, vireessä ja harmoniassa jokaisen energian kanssa. Tämä itsen tasapainottaminen, virittäminen ja harmonisointi on kaikkein keskeisin kehittyneemmälle tai adepti-mieli/keho/henki-kompleksille. Jokainen energia voidaan aktivoida ilman kauneutta, joka on mahdollista henkilökohtaisten energioiden tai mitä voisitte kutsua syvemmäksi persoonaksi tai sieluidentiteetiksi kurinalaisuudella ja arvostuksella.” Ra 54.15

Seitsemällä energiakeskuksella olemme kuin seitsemän keilinen musiikki instrumentti, jota voidaan soittaa taivuttamalla jokaista kieltä. Täydellä taivuttamisella saa yhden sävelen. Taivuttamalla useita kieliä luovasti eri tavoin saa musiikkia.


“Tasapainotetussa yksilössä energiat odottavat Luojan kättä soittamaan harmoniaa.” Ra 54.16


Katalyytti on ehto metafyysiselle evoluutiolle

“Sub-Logos tarjoaa katalyytin energian alemmilla tasoilla, ensimmäisessä kolmikossa; nämä liittyvät fyysisen kompleksin selviytymiseen. Ylemmät keskukset saavat katalyyttiä itse mieli/keho/henki-kompleksin taipumuksista vastauksena satunnaisiin ja ohjattuihin kokemuksiin.”  Ra 54.17

Alempien energiakeskusten osalta olento tarkastelee kohtaamaansa katalyyttiä fyysisen kompleksin selviytymiseen liittyen halutuilla vääristymillä. Mitä harmonisemmiksi alemmat keskukset tulevat, sitä vähemmän asia on näin. Kun olento on tietoinen katalyyttisestä prosessista, se alkaa muuntamaan sub-Logoksen tarjoamaa katalyyttiä sellaiseksi katalyytiksi, jota se voi käsitellä ylemmissä energiakeskuksissa.

Siten sub-Logos tarjoaa vain katalyytin perusrungon. Viisauden, rakkauden, myötätunnon ja palveluksen oppitunnit luo mieli/keho/henki-kompleksi itse työstämällä tarjolla olevaa katalyyttiä itselleen sopivaksi.

Mitä pidemmälle olento kehittyy, sitä heikommaksi yhteys sub-Logoksen katalyytteihin on, kunnes tulee hetki, jolloin kaikki katalyytti valitaan, luodaan ja valmistetaan itseltä itselle.

Ainakin kanavointien aikaan tälläisiä olentoja oli Ran mukaan harvassa. Suurimmalla osalla sadonkorjattavista olennoista on kuitenkin osittainen kontrolli ulkoisesta illuusiosta.

Siis kun ennen inkarnaatiota olento on tietoinen evoluution prosessista ja valinnut polkunsa positiivisen ja negatiivisen välillä, se voi ohjelmoida inkarnaatioonsa katalyytteja siten, että halutut vääristymät tulevat työstettäväksi. Esimerkiksi negatiivisella polulla olento ohjelmoi inkarnaationsa saavuttaakseen maksimaalisen erillisyyden ja kontrollin kaikkiin asioihin ja olentoihin .

“Negatiivisesti suuntautunut yksittäinen mieli/keho/henki-kompleksi tyypillisesti ohjelmoi vaurautta, olemisen helppoutta ja äärimmäisiä tilaisuuksia vallalle. Siten monet negatiiviset olennot pursuavat fyysisen kompleksin vääristymää, jota kutsutte terveydeksi. Kuitenkin negatiivisesti suuntautunut olento voi valita kivuliaan kunnon parantaakseen vääristymää niin sanottuihin negatiivisiin tunteellisiin mielen aktiviteetteihin kuten viha, kiukku ja turhautuneisuus. Tälläinen olento voi käyttää koko inkarnaatiokokemuksen hiomalla vihan tai suuttumuksen tylsää terää, jotta se voisi polarisoitua enemmän kohti negatiivista tai eristäytynyttä napaa.” Ra 54.22

Inkarnaation tarkoitus on siis mielen, kehon ja hengen evoluutio. Tämän saavuttamiseksi ei ole tarpeen käyttää katalyyttiä. Kuitenkin ilman katalyyttiä halu kehittyä ja usko prosessiin eivät yleensä manifestoidu ja siten evoluutiota ei tapahdu. Siksi katalyyttiä ohjelmoidaan ja ohjelma tehdään uniikiksi omiin tarpeisiin. Täten on järkevää, että jokainen on tietoinen omien kokemuksellisten katalyyttien sisällöstä ja poimii niistä sen mitä onkaan inkarnoitunut hakemaan.

Energioiden käyttö pyrkii ehdottomaan säteilyyn

“Kaiken energian alkuperä on vapaan tahdon vaikutus rakkauteen. Kaiken energian luonne on valo. Tavat sen sisäänpääsystä mieli/keho/henki-kompleksiin on kaksinaiset. Ensinnäkin on sisäinen valo, joka on Itsen Pohjantähti, johtotähti. Tämä on kaikkien olentojen syntymäoikeus ja todellinen luonne. Tämä energia asuu sisällä. Toinen sisäänpääsyn piste on Pohjantähden vastakkaisnapa, sanoisimmeko, ja voidaan nähdä, jos tahdotte käyttää fyysistä kehoa analogiana magneettikentälle, tulevan läpi jalkojen Maasta ja läpi selkärangan alhaisimman kohdan. Tämä universalin valoenergian sisääntulokohta on erottamaton, kunnes se aloittaa sen filteröintiprosessin läpi energiakeskusten. Jokaisen keskuksen vaatimukset ja tehokkuus, jolla olento on oppinut käyttämään sisäistä valoa, määrittävät näiden sisäänvirtausten käytön luonteen olennolle.” Ra 54.27

Alhaaltapäin tulevan universaalin energian nousemiseen ylöspäin vaikuttaa jokaisen energiakeskuksen vääristymät sekä sisäisen valon tiedostamisesta juontuva tahdonvoima.

Kun energia nousee, jokainen energiakeskus filtteröi ja käyttää osan tästä universaalista energiasta matkalla punaisesta indigoon. Poikkeuksena violetti, joka on kokonaisuuden mittari. Pieni osa energiasta käytetään aina kunkin energiakeskuksen eheyden ylläpitoon.

Ensimmäisessä kolmessa energiakeskuksessa negatiivinen polariteetti käyttää niitä luodakseen erillisyyttä ja kontrollia seksuaalisilla tavoilla, henkilökohtaisilla väitteillä ja teoilla yhteiskunnissa. Vastaavasti positiivinen polariteetti muuntaa voimakkaan punasäteen seksuaalienergian vihersäteen energiansiirroiksi ja säteilyksi sini- ja indigosäteessä ja vastaavasti muuntaa myös henkilökohtaiset tarinat ja paikan yhteiskunnassa energiansiirtotilanteiksi, joissa olento voi sulautua ja palvella toisia ja lopulta säteillä toisiin ilman mitään odotuksia vastauksesta.

“Vastataksemme toiseen kysymykseenne paremmin voimme sanoa, että on oikein, että säteily ilman tarvetta vastaukselle alkaa sinisäteessä, vaikkakin vihersäteelle, ollen suuri siirtymäsäde, tulee antaa kaikki huolellinen pohdiskelu, sillä kunnes kaikkien muotojen energiansiirrot on koettu ja hallittu suuressa määrin, tulee olemaan tukoksia sini- ja indigosäteilyissä. Toistamiseen violettisäteily on, tässä kontekstissa, resurssi, josta, läpi indigon, älykkääseen äärettömyyteen voidaan ottaa yhteyttä. Sen säteily ei ole violettisädettä, vaan enemminkin vihreää, sinistä tai indigoa riippuen älykkyyden muodon luonteesta, jonka äärettömyys on tuonut läpi havaittavaksi energiaksi. Vihersäteen tyypin säteily tässä tapauksessa on parantamista, sinisäteen kommunikaatiota ja inspiraatiota, indigo adeptin energiaa, jolla on paikkansa uskossa.” Ra 54.31

Jos tunnet meditaatiossa tunteita indigokeskuksessa, tämä voi Ran mukaan tarkoittaa kolmea asiaa liittyen energiavirtaukseen siellä. Ensinnäkin energiavirtaa voidaan käyttää keskuksen tukoksen poistamiseen. Toiseksi sen virittämiseen sopimaan yhteen muiden energiakeskusten harmoniaan. Kolmanneksi aktivoimaan portti älykkääseen äärettömyyteen.

Henkioppaita on aina tarjolla

“Kuten olemme todenneet, jokaisella mieli/keho/henki-kompleksilla on useita oppaita tarjolla sille. Näistä oppaista kahden persoona on mies- ja naispolariteettia. Kolmas on androgyyni ja edustaa yhtenäisempää konseptualisointikykyä.” Ra 54.3
Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia