LoO Sessio 53: Avaruusolennot herättelevät vaeltajia

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Olen Ra. Tervehdin teitä Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Kommunikoimme nyt.

53.1 Haluaisin ensiksi tietää instrumentin kunnon ja kysyä kaksi kysymystä hänen puolestaan. Hän haluaisi tietää voiko hän tehdä kuntoharjoitusta tunnin päivässä ja johtuuko kipu, jota hän tuntee ennen sessiota, Orionin hyökkäyksestä?

Olen Ra. Instrumentin kunto on kuten aiemmin todettiin. Vastauksena kysymykseen kuntoilusta, nyt kun intensiivinen ajanjakso on ohi, instrumentti voi, jos se valitsee, kuntoilla yhden jakson mieluummin kuin kaksi. Skannatessa tämän instrumentin fyysisiä kompleksivääristymiä löydämme nykyisen kuntoiluajanjakson olevan rajoilla tämän instrumentin voimille. Tämä on hyvä pitkällä tähtäimellä johtuen elämänenergian kumulatiivisesta kasautumisesta. Lyhyellä aikavälillä se on väsyttävää tälle olennolle. Siten me ehdotamme olennolle olemaan tietoinen aiemmista varoituksistamme liittyen muihin apuihin sovittamaan kehollisia vääristymiä. 

Vastauksena toiseen kysymykseen voimme sanoa, että fyysisen kompleksin hankaluudet ennen kontaktia sosiaalisen muistikompleksimme kanssa johtuvat instrumentin alitajuisen tahdon toiminnasta. Tämä tahto on erittäin voimakas ja vaatii mieli/keho/henki-kompleksia varaamaan kaikki saatavilla oleva fyysinen ja elämänenergia tälle kontaktille. Siten epämukavuudet koetaan johtuen dramaattisesta vääristymästä kohti fyysistä heikkoutta kun tämä energia siirretään. Olento on, on syytä huomauttaa, myös psyykkisen hyökkäyksen kohteena, ja tämä tehostaa olemassaolevaa tilaa ja on vastuussa krampeista ja pyörryttämisestä sekä mielikompleksin vääristymistä.

53.2 Kiitos. Haluaisin tietää, jos [nimi sensuroitu] voi osallistua yhteen tälläiseen sessioon lähitulevaisuudessa? 

Olen Ra. Mieli/keho/henki-kompleksi [nimi sensuroitu] kuuluu tähän ryhmään hengessä ja on tervetullut. Voitte pyytää, että erityiset meditatiiviset hetket siirretään syrjään, kunnes tämä olento istuu tässä työskentelyssä. Voisimme ehdottaa, että valokuva James Allenina tunnetusta lähetettäisiin tälle olennolla hänen kirjoituksellaan siinä osoittaen rakkautta ja valoa. Tätä pidettäessä meditaatiossa tuo olennon rauhalliseen harmoniaan kaikkien teidän kanssa, jotta ei ole asiaankuulumatonta energiahukkaa vaihdettaessa tervehdyksiä kahden olennon välillä, joista molemmilla on vääristymä yksinäisyyteen ja ujouteen, kuten kutsuisitte sitä. Sama voitaisiin tehdä valokuvalla olennosta [nimi sensuroitu] sille joka tunnetaan James Allenina.

53.3 Kiitos. Matkallani Laramiehen tietyt asiat tulivat selviksi minulle liittyen ensimmäisen Law of One -kirjan levittämiseen niille, joilla on ollut kokemuksia UFOjen kanssa ja muille vaeltajille, ja minun täytyy kysyä joitain kysymyksiä nyt, joita minun täytyy ehkä sisällyttää ensimmäiseen kirjaan poistaakseni väärinkäsityksiä, joita havaitsen olevan mahdollisia ensimmäisessä kirjassa. Siten nämä kysymykset, vaikkakin pääasiassa ohimeneviä, on tarkoitettu poistamaan tiettyjä ymmärryksen vääristymiä liittyen ensimmäisen kirjan materiaaliin. Toivon, että lähestyn asiaa oikein tässä. Ette ehkä pysty vastaamaan joihinkin, mutta ei se mitään. Menemme sitten seuraaviin jos ette voi vastata niihin mitä kysyn.

Ensiksi kysyn jos voitte kertoa minulle Betty Andreassonia kontaktoineiden olentojen sidonnaisuudet?

Olen Ra. Tämä kysymys on vähäpätöinen. Teemme myönnytyksen informaatioon, joka tuo pientä vähennystä polariteettiin johtuen vapaan tahdon supistamisesta. Pyydämme, että tämäntapaiset kysymykset pidetään minimissä.

Olennot tässä ja joissain toisissa elävästi muistetuissa tapauksissa ovat niitä, joilla on tunne tarpeesta istuttaa Konfederaatio-kuvastoa sellaisella tapaa, joka ei supista vapaata tahtoa, käyttää kuoleman, ylösnousemuksen, rakkauden ja rauhan symboleita tapoina luoda ajatuksen tasolla aika/avaruusilluusion systemaattisesta tapahtumienkulusta, joka antaa viestin rakkaudesta ja toivosta. Tämäntapainen kontakti valitaan Konfederaatio-jäsenten varovaisella harkinnalla, jotka kontaktoivat olentoa samanlaisella kotivärähtelyllä, jos tahdotte. Tämä projekti sitten menee Saturnuksen Valtuuston eteen, ja jos hyväksytään, toteutetaan. Tämänkaltaisen kontaktin ominaisuudet sisältävät kivuttoman luonteen ajatusten kokemisen ja viestin sisällön, joka puhuu ei tuhosta vaan uuden ajan koitosta.

53.4 Ei ole tarpeen, että sisällytän informaation, jonka juuri annoitte, kirjaan saavuttaakseni tavoitteeni. Polariteettinne säästämiseksi, sanoisinko, voin pitää tämän yksityisenä tietona, jos niin toivotte. Toivotteko minun pitävän sen julkaisemattomana?

Olen Ra. Se minkä tarjoamme on vapaasti annettua ja oman harkintanne alla.

53.5 Oletin teidän sanovan näin. Siinä tapauksessa voitteko kertoa mitään sinisestä kirjasta, joka mainitaan Betty Andreassonin toimesta tässä tapauksessa?

Olen Ra. Emme.

53.6. Kiitos. Voitteko kertoa eri tekniikoista, joita käytetään muiden palvelemiseen tai positiivisesti orientoituneiden Konfederaatio-kontakteissa tämän planeetan ihmisten kanssa, eri kontaktin luomisen muodot ja tekniikat?

Olen Ra. Voisimme.

53.7 Tekisittekö tämän, kiitos?

Olen Ra. Kaikkein tehokkain kontaktimuoto on se, jota koette tässä avaruus/ajassa. Vapaan tahdon rikkominen on suuresti epätoivottua. Siten ne olennot, jotka ovat vaeltajia illuusionne tasolla ovat vain kohteita ajatusprojektioille, jotka luovat niin sanotut  läheiset kohtaamiset ja tapaamiset positiivisesti suuntautuneiden sosiaalisten muistikompleksien ja vaeltajien välillä.

53.8. Voisitteko antaa esimerkin yhdestä näistä tapaamisista vaeltajan ja sosiaalisen muistikompleksin välillä site mitä vaeltaja kokisi?

Olen Ra. Yksi sellainen esimerkki, joka on teille tuttu, on se Morrisina tunnetun. Tässä tapauksessa edellinen yhteys, jonka toiset olennot tämän olennon kaveripiirissä kokivat, oli negatiivisesti suuntautunut. Kuitenkin muistatte, että olento Morris oli kuuro tälle kontaktille eikä nähnyt fyysisellä optisella välineellään tätä kontaktia.

Kuitenkin sisäinen ääni hälytti Morrisina tunnettua menemään yksin toiseen paikkaan ja siellä olento ajatusmuotomuodossa ja toisen kontaktin ulkomuodolla ilmestyi ja katseli tätä olentoa, siten herättäen siinä halun etsiä tämän tapahtuman ja yleisesti inkarnaationsa kokemusten totuutta.

Heräämisen tai aktivoinnin tunne on tämänkaltaisen yhteyden tavoite. Pituus ja käytetty kuvasto vaihtelee riippuen tätä aktivoinnin mahdollisuutta kokevan vaeltajan alitajuisista odotuksista.

53.9 Läheisessä kohtaamisessa Konfederaatiotyyppisen aluksen kanssa oletan, että tämä läheinen kohtaaminen on ajatusmuototyyppisen aluksen kanssa. Onko vaeltajilla viime vuosina ollut läheisiä kohtaamisia laskeutuneiden ajatusmuototyyppisten alusten kanssa?

Olen Ra. Tämä on tapahtunut vaikkakin se on paljon harvinaisempi verrattuna Orion-tyyppiseen läheiseen kohtaamiseen. Voimme huomioida, että loputtoman ykseyden universumissa läheisen kohtaamisen konsepti on humoristinen, sillä eivätkö kaikki kohtaamiset ole luonnetta itse kohtaa itsen? Siten miten mikään kohtaaminen voi olla vähemmän kuin erittäin, erittäin läheinen?

53.1 Jahas, puhuttaessa tämäntyyppisestä kohtaamisesta itseltä itselle, onko millään positiivisen suuntauksen vaeltajalla ollut koskaan kohtaamista, niin sanottua läheistä kohtaamista Orionin tai negatiivisesti suuntautuneen polarisaation kanssa?

Olen Ra. Tämä on oikein. 

53.11 Miksi näin tapahtuu?

Olen Ra. Kun sellainen tapahtuu, se on melko harvinainen ja tapahtuu joko johtuen Orien olentojen positiivisuuden syvyyden käsityksen puutteesta suhteessa kohdattavaan olentoon tai johtuen Orion-olentojen halusta, sanoisimmeko, yrittää poistaa tätä positiivisuutta tältä olemassaolon tasolta. Orion-taktiikat ovat normaalisti sellaisia, joissa valitaan yksinkertaisia mielen vääristymiä, jotka indikoivat vähemmän mentaalisen ja henkisen kompleksin aktiviteettia.

53.12 Olen tullut tietoiseksi erittäin suuresta vaihtelusta kontakteissa yksilöiden kanssa. Oletan, että Konfederaatio käyttää kontaktin muotoa herättääkseen, kuten sanoitte, Vaeltajat, ja voisitteko antaa yleisiä esimerkkejä Konfederaation käyttämistä menetelmistä herättämiseen tai osittain herättääkseen Vaeltajat, joita he kontaktoivat?

Olen Ra. Vaeltajien herättämiseen käytetyt menetelmät vaihtelevat. Jokaisen lähestymisen keskiössä on pääsy tietoiseen ja alitajuiseen sellaisella tapaa, että ei aiheuteta pelkoa ja maksimoidaan potentiaali ymmärrettävälle subjektiiviselle kokemukselle, jolla on merkitystä olennolle. Moni sellainen tapahtuu unessa, toiset kesken monia aktiviteetteja hereillä olon aikana. Lähestyminen on joustava ja ei välttämättä sisällä läheisen kohtaamisen syndroomaa, jonka tunnette.

53.13 Entäs sitten fysikaalisen tutkimuksen syndrooma. Miten tämä suhteutuu vaeltajiin sekä Konfederaatio- ja Orion-kontakteihin?

Olen Ra. Olentojen alitajuiset odotukset aiheuttavat Konfederaation ajatusmuoto-olentojen tarjoamien ajatusmuotokokemusten luonteen ja yksityiskohdat. Siten, jos vaeltaja olettaa fysikaalista tutkimusta, se pakostakin koetaan pienimmällä mahdollisella vääristymällä hälyttävyyteen tai epämukavuuteen kuin vain on mahdollista vaeltajan alitajuisten vääristymien odotusten luonteen mukaisesti.

53.14 Noh, kokevatko sekä Konfederaatio että Orion-aluksiin otetut näennäisen fyysisen tutkimuksen?

Olen Ra. Kysymyksesi indikoi virheellistä ajattelua. Orion-ryhmä käyttää fyysistä tutkimusta keinona kauhistuttaa yksilö ja aikaansaada se tuntemaan tunteita kehittyneenä toisen tiheyden olentona olemisesta kuten laboratorioeläin on. Joidenkin seksuaaliset kokemukset ovat tämän kokemuksen alatyyppi. Tarkoitus on osoittaa Orion-olentojen kontrollia Maa-asukkiin. Ajatusmuotokokemukset ovat subjektiivisia ja suurimmaksi osaksi eivät tapahdu tässä tiheydessä.

53.15 Sitten sekä Konfederaatio- ja Orion-kontakteja tapahtuu, ja läheiset kohtaamiset ovat kaksinaista luonnetta kuten ymmärrän sen. Ne voivat olla joko Konfederaatio- tai Orion-tyyppistä yhteyttä. Onko tämä oikein?

Olen Ra. Tämä on oikein, vaikkakin enemmistö kontakteista on Orion-suuntautuneita.

53.16 Noh, meillä on suuri spektri olentoja Maapallolla suhteessa sadonkorjattavuuteen, sekä positiivisesti että negatiivisesti suuntautuneita. Tavoitteleeko Orion näiden…tämän spektrin päätyjä, sekä positiivisesti että negatiivisesti suuntautuneita, kontaktiin – Maapallon olennoille, tarkoitan?

Olen Ra. Tämä kysymys on jokseenkin vaikea vastata tarkasti. Kuitenkin yritämme tehdä niin.

Tyypillisin lähestymistapa Orion olennoille on valita mitä te voisitte kutsua heikkomielisiksi olennoiksi, jotta se voisi ehdottaa suurempaa määrää Orion-filosofiaa jaettavaksi. 

Joitain harvoja Orion-olentoja kutsutaan teidän avaruus/aikaristeymän korkeammin polarisoituneiden negatiivisten olentojen toimesta. Tässä tapauksessa he jakavat informaatiota kuten me nyt teemme. Kuitenkin tämä on riski Orion-olennoille johtuen taajuudesta, joilla sadonkorjuukelpoiset negatiiviset planetaariset olennot sitten pyrkivät käskeä ja määrätä Orion-kontaktia aivan kuten nämä olennot käskevät planetaarisia negatiivisia kontakteja. Tästä seuraava kamppailu herruudesta, jos hävitään, on vahingollinen Orion-ryhmän polariteetille.

Vastaavasti erehdyksissä tehty Orion-kontakti korkeasti polarisoituneen positiivisen olennon kanssa voi aiheuttaa tuhoa Orion-joukoissa ellei nämä Ristiretkeläiset kykene depolarisoimaan olentoa johon vahingossa otettiin yhteys. Tämänkaltainen sattumus on melkein ennenkuulumaton. Siten Orion-ryhmä suosii tekemään fyysisen kontaktin vain heikkomielisten olentojen kanssa.

53.17 Sitten yleisesti voisin sanoa, että jos yksilöllä on läheinen kohtaaminen UFOn kanssa tai mikä tahansa muu kokemus, joka vaikuttaa olevan UFOihin liittyvä, hänen täytyy katsoa kohtaamisen ydintä ja sen vaikutusta itseen määrittääkseen oliko kyse Orion- tai Konfederaatio-kontaktista. Onko tämä oikein?

Olen Ra. Tämä on oikein. Jos on pelkoa ja tuhoa, kontakti oli melko varmasti negatiivista luonnetta. Jos lopputulos on toivo, ystävälliset tunteet ja merkityksellisen muiden palvelemisen positiivisen tunteen herääminen, merkit Konfederaatio-kontaktista ovat ilmeiset.

53.18 Kiitos. En halunnut luoda väärää mielikuvaa materiaalilla, jonka sisällytämme ensimmäiseen kirjaan, ja pidän tarpeellisena lisätä osan tästä materiaalista. Kuten sanon, tiedän sen olevan ohimenevää, mutta uskon sen tarpeelliseksi saadakseen täyden ymmärryksen, tai sanoisinko, oikeanlaisen lähestymiskulman materiaaliin.

Kysyn muutaman kysymyksen tässä. Jos et välitä kysyä niitä ohitamme ne. Haluaisin kysyä, kuitenkin, jos voisit kertoa minule miltä, suurimmaksi osaksi, tai suurin osa Konfederaatio-olennoista, miltä he näyttävät?

Olen Ra. Neljännen tiheyden Konfederaatio-olento näyttää erilaiselta riippuen, sanoisimmeko, fyysisen kulkuneuvon alkuperästä.

51.19 Näyttävätkö jotkut heistä meiltä? Menisivätkö he läpi Maapallon ihmisinä?

Olen Ra. Ne tätä luonnetta ovat useimmiten viidennestä tiheydestä.

53.20 Oletan, että sanot, että sama vastaus pätee Orion-ryhmään. Onko tämä oikein? Ainakin neljännen ja viidennen tiheyden osalta?

Olen Ra. Tämä on oikein.

53.21 Voitteko kertoa miksi [nimi sensuroitu] oli niin monia hopeapilkkuja itsessään?

Olen Ra. Tämä on rikkomista. Emme.

53.22 Kiitos. Voitteko kertoa miksi sairastuin Carl Raschken puheen aikana?

Olen Ra. Skannaamme ajatuksiasi. Ne ovat oikein ja siten emme riko vahvistamalla niitä. Varatun puheen avaruus/aika oli lähestymässä ja jouduit Orion-hyökkäyksen kohteeksi johtuen suuresta joidenkin positiivisesti suuntautuneiden olentojen halusta tulla tietoisiksi Ykseyden laista. Tätä voi odottaa varsinkin, kun ette ole ryhmässä lainaten voimaa toisillenne.

53.23 Kiitos. Voitteko kommentoida minun ja instrumentin, jos hän hyväksyy, niin sanottuja salamapallokokemuksia lapsena?

Olen Ra. Tämä on viimeinen kysymys tässä työskentelyssä. Teidän luo vierailtiin teidän kansojen toimesta toivottaen teille hyvää. Onko mitään muuta lyhyttä kysymystä johon me voisimme vastata?

53.24 Ei. Pyydän anteeksi, kun kysyin niin monta ohimenevää kysymystä tämän session aikana. Toivon, että emme aiheuttaneet mitään ongelmia teille, varsinkin liittyen polarisaation menettämiseen ja siihen yhteen kysymykseen, mutta koin tarpeelliseksi sisällyttää osan tästä materiaalista, jotta vaeltajat ja muut, jotka lukevat ensimmäistä Law of One -kirjaa eivät saisi vääriä käsityksiä suhteessa omiin kontaktikokemuksiin. Olen pahoillani mahdollisesti aiheutetuista ongelmista.

Kysyn vain jos on mitään mitä voisimme tehdä parantaaksemme kontaktia tai avustaaksemme instrumenttia?

Olen Ra. Instrumentti voi hyvin. Pyydän vahtimaan linjauksianne tarkasti. Jätämme teidät nyt, ystävämme, Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Menkää siis iloiten Äärettömän Luojan voimassa ja rauhassa. Adonai.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia