LoO Sessio 52: Persoonan kurinalaisuus avaa henkiset voimat

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Tämä universumi, tämä oktaavi on sekä omega että alfa. Henkinen massa kasautuu keskusauringoksi ja Luojaksi. Siitä syntyy uusi universumi, uusi äärettömyys, uusi Logos, joka huomioi kaiken mitä Luoja on siihen asti oppinut itsestään. Uudessa oktaavissa on niitä, jotka auttavat edellistä oktaavia.

Persoonan kurinalaisuus avaa henkiset voimat

Edellisessä sessiossa saimme selville, että kehittyneemmillä olennoilla on kaksi päätapaa universumissa liikkumiseen. Ensimmäinen tapa on älyllä käyttää teknologiaa luodakseen niin sanotun ritsaefektin.

“Teknologia, johon te sosiaalisena kompleksina olette niin ihastuneita tässä ajassa, on vasta alkusykäys sub-Logoksen älykkään energian manipuloinnille, joka, kun jatketaan paljon pidemmälle, voi kehittyä teknologiaan kykeneväiseksi hyödyntämään painovoimaisia ominaisuuksia, joista puhuimme. Huomioimme, että tämä ilmaisu ei ole tarkka, mutta ei ole lähempää ilmaisua. Siten teknologian käyttö manipuloidakseen sitä itsen ulkopuolella on paljon, paljon vähemmän avuksi henkilökohtaiseen evoluutioon suhteessa mieli/keho/henki-kompleksin kurinalaisuuksiin johtaen itsen täyteen ymmärrykseen mikrokosmoksessa ja makrokosmoksessa.” Ra 52.2

Ensimmäisessä tavassa siis manipuloidaan sub-Logoksen eli tapauksessamme Auringon energiaa asioiden toteuttamiseksi. Tätä on käytännössä nykyinen materialististieteellinen teknologiamme.

Toinen tapa on henkisen evoluution tulosta, kun olento oppii tuntemaan oman mikrokosmisen ja makrokosmisen olemuksensa, se voi hyödyntää tätä liikkuakseen ajatuksen voimalla paikasta paikkaan. Tälläistä olentoa Ra kutsuu kurinalaiseksi olennoksi, a disciplined entity.

“Kurinalaiselle olennolle kaikki on avointa ja ilmaista. Kurinalaisuus, joka avaa universumit, avaa myös portit evoluutioon. Ero on valita joko liftata paikkaan, jossa kauneutta voidaan nähdä tai kävellä, askel askeleelta, itsenäisenä ja vapaana tässä itsenäisyydessä ylistäen voimaa kävellä ja mahdollisuutta kauneuden tiedostamiseen. Liftaaja sen sijaan häiriintyy keskustelusta ja tien oikuista, sekä riippuvaisena muiden mielijohteista on huolestunut päästäkseen perille ajallaan. Liftaaja näkee saman kauneuden, mutta ei ole valmistellut itseään kokemuksen perustuksille mielen juurissa.” Ra 52.2

Kurinalaisuus on erikoinen termi käytettäväksi, kun olemme oppineet, että positiivisella polulla kehittyminen on pääasiassa asioiden hyväksymistä. Ra muistuttaakin, että kurinalaisuudessa kyse ei ole kontrollista. Heidän mukaansa on äärimmäisen tärkeää, että itse ei pyri kontrolloimaan omia ajatusprosesseja tai impulsseja. Poikkeuksena ainoastaan mahdolliset teot, jotka eivät olisi ykseyden kanssa linjassa.

Heidän mukaansa kontrolli voidaan nähdä oikotienä kurinalaisuuteen. Oikotienä rauhaan ja valaistumiseen. Kuitenkin, tämä kontrolli potentioi energiaa ja siten vaatii myöhempiä inkarnaatiokokemuksia tämän kontrollin tasapainottamiseksi.

Sen sijaan Ra siirtää huomiomme tahtoon:

“Sen sijaan arvostamme ja suosittelemme käyttää toisen verbisi käyttöä suhteessa tahdon käyttämiseen. Itsensä hyväksyminen, itselle anteeksianto ja tahdon suuntaaminen; tämä on polku kohti kurinalaista persoonallisuutta. Tahdon kykynne on se, joka on voimakas teissä kanssa-Luojina. Ette voi korostaa liikaa tämän kyvyn tärkeyttä. Siten sitä pitää käyttää varovasti ja ohjata muiden palvelemiseen positiivisella polulla olevien toimesta. On suuri vaara tahdon käyttämisessä kun persoonallisuus kasvaa vahvemmaksi, sillä sitä voidaan käyttää jopa alitajuisesti tavoilla vähentäen olennon polariteettia.” Ra 52.7

Persoonan kurinalaisuudessa on siis kyse itsensä hyväksymisestä ja tahdon suuntaamisesta. Tahtoa voisi ajatella vaikka intentiona, laivan suuntaamisena tiettyyn suuntaan. Se on olennon kyky ohjata oma matka kohti yhteyttä Älykkään äärettömyyden kanssa. Se on puhdasta halua mennä eteenpäin totuuden etsimisen polulla. Se on voima kokemuksen jatkumon edistämiseksi. Se on sinun kanssa-Luojuunde voimaa.

Positiivisen polun kehittyneemmät olennot pyrkivät oppimaan mielen, kehon ja hengen kurinalaisuutta. On kuitenkin niitä, jotka tämän ohella käyttävät matkustamiseen teknologiaa, jossa hyödynnetään ulkoista älykästä energiaa. Tämä kuitenkin siihen saakka, että riittävät kurinalaisuudet on opittu. Ran mukaan kuudenteen tiheyteen mennessä kukaan positiivinen olento ei enää käytä ulkoista teknologiaa matkustamiseen tai kommunikaatioon.

Negatiivisella polulla tilanne on hieman toinen. Neljännessä tiheydessä noin 80 % olennoista käyttää ulkoista teknologiaa matkustamiseen kykenemättöminä sisäiseen kurinalaisuuteen. Viidennessä tiheydessä luku on noin 50%. Kun kuudes tiheys lähestyy, negatiivinen olento joutuu hämmenykseen ja vain vähän matkustamista tehdään. Kun sitä tehdään, niin arviolta vieläkin 27 % hyödyntää ulkoista teknologiaa.

Herää tietenkin kysymys mitä voimme 3. tiheydessä tehdä persoonan kurinalaisuuden parantamiseksi. Tähän Ra vastaa:

“Tämä on menetelmä. Tämä ei ole ydin. Tutkitaamme evoluution ydintä. Muistakaamme, että olemme kaikki yhtä. Tämä on suurin oppi/opetus. Tässä ykseydessä on rakkautta. Tämä on suuri oppi/opetus. Tässä ykseydessä on valoa. Tämä on perustavanlaatuisin opetus kaikilla olemassaolon tasoilla materialisaatiossa. Ykseys, rakkaus, valo ja ilo; tämä on hengen evoluution ydin. Toiseksi sijoittuvat oppitunnit opitaan/opetetaan meditaatiossa ja palveluksessa. Jossain kohtaa mieli/keho/henki-kompleksi on niin tasaisesti aktivoitunut ja tasapainotettu näiden keskeisten ajatusten tai vääristymien osalta, että mainitsemanne tekniikat tulevat melko merkittäviksi. Kuitenkin, universumi, sen mysteeri on rikkomaton, on yksi. Aina aloita ja lopeta Luojaan, ei tekniikaan.” Ra 52.11

Vaeltajan tehtävät sadonkorjuun aikana

Ra antaa kolme syytä sille miksi vaeltajia tulee niin paljon Maapallolle sadonkorjuun aikana.

Ensimmäinen liittyy toisiin eli on ulkopuolelle avuksi. Tämä on kaikkein tärkein syy Surun Veljille ja SIskoille. Syy on valaista planetaarista tietoisuutta ja tuoda todennäköisyys tarjota katalyyttiä mulle. Molemmat sadonkorjattavan määrän kasvattamiseksi.

Toinen syy liittyy itseen eli omaan kehitykseen. Jos vaeltaja muistaa oman olemuksensa eli herää ja omistautuu muiden palvelemiselle, se polarisoituu paljon nopeammin kuin on mahdollista korkeampien tiheyksien katalyyteillä.

Kolmas syy liittyy omaan sosiaaliseen kompleksiin tai omaan mieli/keho/henki-totaliteettiin. Ne voivat haluta kerrata jonkin tärkeän oppitunnin kolmannessa tiheydessä. Tavoitteena täydellisemmin tasapainottaa jokin osa itsestä. Tämä on erityisesti yleistä niille kuudennesta tiheydestä, joiden työ liittyy myötätunnon ja viisauden tasapainottamisen täydellistämiseen.

Ritsaefektimatkustamisen tekninen toteutus

Lopuksi vielä ohjeet sellaiselle, joka haluaa ulkoista teknologiaa käyttäen matkustaa tähtiin:

“Kyselijä: Ainoa näkemäni asia on, että pitää laittaa energiaa alukseen, kunnes se lähestyy valonnopeutta, ja tämä tietenkin vaatii enemmän ja enemmän ja enemmän energiaa joka… Ajan laajentuminen tapahtuu ja vaikuttaa, että olisi mahdollista liikkumalla 90° kulkusuuntaan jotenkin vaihtaa tämä varastoitunut energia sen käytössä suuntaan tai havaintoon, siten että liikutaan pois avaruus/ajasta aika/avaruuteen 90° poikkeamalla. Sitten energia otettaisiin pois aika/avaruudessa ja palattaisiin avaruus/aikaan tämän energiakäänteen lopussa. Olenko millään tapaa oikeassa tässä?
Olen Ra. Olette melko oikeassa niin paljon kuin kielenne mahdollistaa ja johtuen koulutuksestasi kykeneväisempi kuin me ilmaisemaan konseptin. Jos tahdot, ainoa korjauksemme on huomioida, että 90° astetta, josta puhut, on kulma, joka voidaan parhaiten ymmärtää osana tesseraktia.” Ra 52.10


Ladataan siis alukseen energiaa ja käännetään se kohti metafyysistä puolta todellisuudestamme.

Sivuhuomiona Ra mainitsee tesseraktin, joka on muuten inspiroinut Neljäs tiheys -projektin logon. Tesserakti on tapamme kömpelösti visualisoida ylempiä ulottuvuuksia suhteessa 3-ulotteiseen fyysiseen todellisuuteen. Sen voi kuitenkin kokea myös käytännössä, sillä erityisesti animoitu efekti, jossa sisäisestä maailmasta tulee ulkoinen, josta tulee sisäinen, on se luomisen mekanismi, joka meissä kaikissa tapahtuu jatkuvasti, kun sisäinen metafyysinen aika/avaruus manifestoituu fyysiseen avaruus/aikaan, josta puolestaan informaatio palaa takaisin aika/avaruuteen.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia