LoO Sessio 51: UFO-teknologiat tähtienvälisiin matkoihin

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Sadonkorjuuta avustetaan laajasti

“Sadonkorjuun aikana on aina sadonkorjaajia. Hedelmä muodostuu niin kuin pitääkin, mutta tarvitaan jonkinverran silmälläpitoa varmistamaan, että tämä saalis asettuu kuten pitääkin ilman kolhuja tai tahroja.” Ra 51.1

Vapaa tahto ohjaa tietoisuuksien kehittymistä. Puutarha on sellainen kuin se on. Siemenet ovat sellaisia kuin ne ovat. Kuitenkin, sadonkorjuussa meitä autetaan ylemmiltä tasoilta.

“On kolmea tasoa tarkkailemassa sadonkorjuuta. Ensimäinen taso on planetaarinen ja se mitä voi kutsua enkelimäiseksi. Tämä suojelijatyyppi sisältää olennon mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin tai yliminän ja ne sisätason olennot, jotka tämä olento on vetänyt puoleensa sen sisäisellä etsimisellä.” Ra 51.1

Ensimmäinen avun ryhmä on metafyysisillä sisätasoilla. Se on suoraan henkilökohtaista oman 6. tiheyden yliminämme ja 7. Tiheyden mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin suunnalta ja se on enkelimäistä niiltä olennoilta, jotka asustavat planeettamme sisätasoilla.

“Toinen luokka niitä, jotka suojelevat tätä prosessia, ovat niitä Konfederaatiosta, joilla on kunnia/velvollisuus seisoa pienissä paikoissa rakkaus/valon portaiden reunalla siten, että ne sadonkorjattavat olennot, ei väliä kuinka hämmentyneitä tai kykenemättömiä muodostamaan yhteyden yliminäänsä, eivät kompastuisi ja putoaisi mistään syystä paitsi valon voimasta. Nämä Konfederaatio-olennot ottavat kiinni ne, jotka kompastuvat, ja asettavat heidät oikein, jotta he voivat jatkaa valoon.” Ra 51.1

Sadonkorjuuaikana kuollessamme aktivoimme violettisäteen kehomme ja kuljemme valonportaita ylöspäin määrittääksemme kuinka korkealle pääsemme eli mikä on itsellemme sopiva seuraava kehitystaso. Konfederaation jäsenet päivystävät portailla ja varmistavat tämän prosessin.

“Kolmas ryhmä vahtimassa tätä prosessia on se ryhmä, joita kutsutte Suojelijoiksi. Tämä ryhmä on oktaavista meidän yläpuolelta ja palvelee tällä tapaa valontuojina. Nämä Suojelijat tarjoavat tarkat valo/rakkauden säteilyt hienovaraisesti tarkkoina paketteina erottelukykyä siten, että jokaisen olennon tarkka valo/rakkausvärähtely voidaan todeta.” Ra 51.1

Se valo, jolla meidän arvioidaan, tulee Suojelijoilta. He lähettävät sitä pieninä paketteina ja jokaisen olennon kohdalla tarkastetaan miten paljon valoa se kykenee käsittelemään.

Sadonkorjuu on automaattinen siinä, että se riippuu kunkin olennon violettisäteen säteilystä. Apurit ovat ympärillämme varmistamassa, että jokainen saa varmasti säteillä tätä sädettä täydessä potentiaalissaan.

UFO-teknologia tähtien väliseen matkailuun

Sessioiden kyselijän Don Elkinsin tausta ennen kymmenien vuosien kanavointityötä oli UFOjen ymmärtämisessä. Siksi tässä sessiossa hän päätyy kysymään ohimenevää informaatiota UFO-alusten teknologiasta pitkän matkan matkustamiseen.

“Ensinnäkin on vain muutamia kolmannen tiheyden olentoja, jotka ovat oppineet käyttämään alusta matkustaakseen tähtijärjestelmien välillä teidän kokemien rajoitusten mukaisesti. Kuitenkin nämä olennot ovat oppineet käyttämään vetyä eri tavalla kuin nyt ymmärrätte. Näillä olennoilla menee silti pitkiä aikoja, kuten mittaatte sitä, liikkumiseen. Kuitenkin nämä olennot pystyvät käyttämään hypotermiaa hidastaakseen fyysisen ja mentaalisen kompleksin prosesseja kestääkseen matkan pituuden. Tälläisiä ovat esimerkiksi ne Siriukselta.” Ra 51.2

Aiemmassa sessiossa kuulimme niin sanotusta Pascagoulan abduktiosta, jossa puumaiset 3. tiheyden olennot tulivat Maapallolle oppimaan sotaisuudesta. Ran mukaan tämä on esimerkki harvinaisuudesta, jossa 3. Tiheyden olennot ovat oppineet hyödyntämään vetyä energialähteenä ja hypotermiaa fyyisien ja mielellisen kehityksen hidastamiseksi pitkien tähtienvälisten reissujen toteuttamiseksi.

Ylemmissä tiheyksissä olennot ovat oppineet metafyysisiä näkökulmia hyödyntämään pitkien matkojen toteuttamista.

“On kaksi muuta tapaa. Yksi on se tapa, tullen neljännestä, viidennestä tai kuudennesta tiheydestä teidän omassa galaksissa, jossa on pääsy energiajärjestelmän tyyppiin, joka käyttää valonnopeutta ritsana ja siten saapuu mihin se toivoo ilman ajan havaittavaa kulumista teidän näkökulmasta.” Ra 51.2

Yleisin tapa kehittyneemmille olennoille liikkua galaksissamme on hyödyntää rakkaudesta sikiävää valoa katapulttina sinkoamaan alus metafyysisen kautta fyysisessä maailmassa paikasta paikkaan.

“Toinen kokemuksen tapa on se niiden toisten galaksien neljännestä, viidennestä ja kuudennesta tiheydestä ja joidenkin galaksistanne, jotka ovat oppineet tarvittavat persoonan kurinalaisuudet nähdä universumi yhtenä olentona ja siten kykenevät etenemään paikasta paikkaan vain ajatuksella, materialisoimalla tarvittava alus, jos tahdotte, ympäröimään olennon valokeho.” Ra 51.2

Kun olennon kehitystaso on riittävän korkea ja se on kehittänyt omaa intention voimaansa riittävästi käsitelläkseen metafyysisiä tasoja täysin tahdon voimallaan, se voi täysin ajatuksen voimalla poistua fyysisestä manifestaatiosta yhdessä paikassa. Ajatella jotain tiettyä pistettä metafyysisessä aika/avaruudessa ja materialisoitua fyysiseen avaruus/aikaan kyseisessä kohdassa.

Energian vapaa virtaus kristallisoi energiakeskukset

Meillä on seitsemän kehoa, joista jokainen vastaa yhtä seitsemästä pääväristä. Näitä kehoja luova energia on universaalia energiaa, joka virtaa auringosta planeettamme kautta meihin ja kulkee yksi kerrallaan läpi energiakeskuksiemme luoden nämä kehot tietoiseen ja alitajuiseen mieleemme.

Jos tämän energian ei anneta virrata vapaasti, syntyy energiakeskuksiin tukoksia, jotka manifestoituvat haasteina, jotka kohtaamalla saamme tukoksen pois ja energian virtaamaan.

“Mielikompleksilla on henki- ja kehokomplekseihin suhde, joka ei ole vakio. Siten tukoksia voi tapahtua hengen ja mielen tai kehon ja mielen välillä useilla eri tasoilla. Toistamme, että jokaisella energiakeskuksella on seitsemän alaväriä, sanoisimmeko soveliaasti. Siten hengelliset/mentaaliset tukokset yhdistettynä mentaalisiin/kehollisiin tukoksiin voivat vaikuttaa jokaiseen energiakeskukseen useilla erilaisilla tavoilla. Siten voitte nähdä tasapainottamisen ja evolutionaarisen prosessin hienovaraisen luonteen.” Ra 51.5

Ensimmäisessä kolmessa energiakeskuksessa niiden täysi tukosten poisto energiavirtauksesta aiheuttaa niille pyörimisnopeutta, speeds of rotation. Kun kehitämme korkeampia energiakeskuksia, nämä alemmat keskukset alkavat ilmaista olemustaan muodostamalla kristallisoituja rakennelmia. Tällöin näiden keskusten avaruus/aikaluonne muuntuu tasapainotuksen ja säännöllistymisen aika/avaruusluonteeseen.

“Jokaisella fyysisen kompleksin energiakeskuksella voidaan nähdä olevan omalaatuinen kristallisoitunut rakenne kehittyneemmässä olennossa. Jokainen tulee olemaan jonkinverran erilainen kuten teidän maailmassa ei ole kahta samanlaista lumihiutaletta. Kuitenkin jokainen on säännöllinen.” Ra 51.8 

Punaisesta energiakeskuksesta tulee puolaisen pyörän muotoinen. Oranssista tulee kolmiterälehtisen kukan muotoinen. Keltaisesta tulee pyöreä monitahoinen, kuten tähti. Vihreää voisi kutsua lotuksen muotoiseksi, jossa kristallisoituneen rakennelman pisteiden määrä riippuu keskuksen voimasta. Sinisellä keskuksella pystyy olemaan sata erilaista puolta ja se pystyy suureen välkkyvään loistoon. Indigokeskus on hiljaisempi keskus, jolla on perus kolmiomainen tai kolmen terälehden muoto monissa, vaikkakin jotkut adeptit, jotka ovat tasapainottaneet alemmat energiat, voivat luoda monitahoisia muotoja. Violettikeskus on vähiten muuttuva ja sitä kuvataan joskus filosofioissamme tuhannen terälehden muotoiseksi. Sen ollessa summa mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetista.

“Indigokeho voidaan nähdä analogiseksi älykkäälle energialle. Se on mikrokosmoksessa Logos. Mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin älykäs energia vetää sen olemassaolon Älykkäästä äärettömyydestä tai Luojasta. Tällä Luojalla on ymmärrettävä olevan sekä makrokosmoksessa että mikrokosmoksessa kaksi luonnetta, kuten olemme sanoneet: potentioimaton äärettömyys, joka on älykästä; tämä on kaikki mitä on. Vapaa tahto on potentioinut meidän kaikkien Luojan sekä itsemme Älykkään äärettömyyden tahdollisina kanssa-Luojina. Indigo tai muodontekijäkeho voi vetää tämän tahdon itseensä, ja sen viisautta sitten käyttää valitsemaan tarkoituksenmukainen sijainti ja kokemuksen tyyppi, jonka tämä kanssa-Luoja tai sub-sub-Logos, jota te niin huolimattomasti kutsutte henkilöksi, ottaa.” Ra 51.10


Käytännön ohje hautajaisiin

“Itse asiassa, fyysisen kuoleman prosessi on kuten me olemme kuvanneet aiemmin: sellainen, jossa on apua tarjolla ja ainoa tarve kuollessa on vapauttaa tämä olento sen kehosta sen ympärillä olevien toimesta ja ylistää prosessia surevien toimesta. Näillä tavoilla voidaan mieli/keho/henkeä, joka on kokenut fyysisen kuoleman, auttaa, ei erilaisilla käsityksillä huolellisista ja toistetuista rituaaleista.” Ra 51.6


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia